Ramunė Baliūnaitė

Ramunė Baliūnaitė

16 gegužės 18, Trečiadienis 05:00

Marijos valandos

Švč. M. Marijos valandos yra giedamos vienu metu, bet jų prasmė - visas dienos valandas paskirti Nekaltosios Motinos šlovei.

16 gegužės 18, Trečiadienis 00:30

Dievo Žodis

Šventojo rašto skaitinius skaito Tomas Langvinis. Homiliją sako prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas.

16 gegužės 18, Trečiadienis 11:55

Viešpaties Angelas

Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.

16 gegužės 18, Trečiadienis 04:45

Muzika

Eteryje - įvairių stilių krikščioniška muzika ir giesmės.

16 gegužės 18, Trečiadienis 00:05

Rožinis

Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 

16 gegužės 18, Trečiadienis 03:40

Muzika

Eteryje - įvairių stilių krikščioniška muzika ir giesmės.

16 gegužės 18, Trečiadienis 00:00

Vatikano ir Lietuvos Himnai

Vidurnaktį eteryje skamba Vatikano ir Lietuvos Respublikos himnai. 

16 gegužės 18, Trečiadienis 08:00

Aktualijos

Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti dviejų pranešimų iš Tarptautinės mokslinės konferencijos „Šeima ir bendrasis gėris", vykusios Vilniaus universitete gegužės 3-4 dienomis: „Dabartinės teisingumo ir šeimos sampratų sąsajos“ (pranešėjas Vygantas Malinauskas, VDU Teisės fakulteto doktorantas ir lektorius) ir „Jaunimo rengimo šeimai antropologiniai pagrindai“ (pranešėja Birutė Obelenienė, VDU Katalikų teologijos fakulteto Santuokos ir šeimos studijų centro profesorė).

16 gegužės 18, Trečiadienis 03:35

Eucharistijos slėpinys

Pierre Julien Eymard Realus buvimas". Skaito Vilius Kaminskas.

16 gegužės 18, Trečiadienis 09:45

Ortodoksų Bažnyčios naujienos

Ortodoksų Bažnyčios naujienas ruošia ir pristato kun. Vitalijus Mockus.

Mūsų draugai

Logotipas Pagrindinis
KPJT11
Pal. Teofilius Logo Auksinis 200x200
2018 Lietuvos Globejos Metai Plakatas
Plk Square 180x180
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas