Marijos radijo programa

Anksčiau šiandien

 • Eteryje

  08:00

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas, homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.
 • Šiandien

  08:30

  Valandų liturgijos Rytmetinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Šiandien

  09:00

  41:07

  Ganytojo žodis
  / kartojimas

  Minint tremtinių, partizanų ir kovotojų už laisvę dieną, kalba Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Laidos metu drauge kviečiame pagalvoti apie tai, kas mums yra Lietuva? Kaip už ją kovojo protėviai ir kaip turime kovoti mes? Antroje laidos dalyje prisiminsime tuos, kurie kovojo už Lietuvos laisvę.  
 • Šiandien

  09:45

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Šiandien

  10:00

  Šv. Mišios

  Transliacija iš Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko bažnyčios.
 • Šiandien

  11:30

  Rožinis

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Šiandien

  11:55

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Šiandien

  12:00

  Šv. Mišios

  Transliacija iš Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos. Padėkos už Laisvę diena.
 • Šiandien

  13:10

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Pierre Julien Eymard „Realus buvimas". Skaito Vilius Kaminskas.
 • Šiandien

  13:15

  Skaitiniai per Marijos radiją
  / kartojimas

  Amerikiečių rašytojos Eleanoros Hodgman Porter knyga „Poliana". Tai istorija apie mergaitę Polianą, išmokiusią aplinkinius džiaugtis. Skaito aktorė Liucija Zorūbaitė.
 • Šiandien

  13:35

  Šventasis Raštas

  Apaštalų darbai.
 • Šiandien

  14:00

  Rožinis. Švč. Trejybės litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Šiandien

  14:40

  Vatikano radijas
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Šiandien

  15:00

  Gailestingumo valanda

  Tiesioginė transliacija iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje. 
 • Šiandien

  15:25

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas, homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.
 • Šiandien

  15:45

  Šiandien
  / kartojimas

  Šios laidos metu plačiau pristatomas esamos dienos šventasis.
 • Šiandien

  16:00

  Savaitė su Popiežiumi
  / kartojimas

  Laida rengiama pagal "Vatikano televizijos centro" video žinias, skelbiamas Šventojo sosto kanale Youtube.com kanale: youtube.com/vaticanlt Žinias lietuviškai įgarsina "Vatikano radijo" lietuvių redakcija.
 • Šiandien

  16:30

  29:30

  Artyn prie Jėzaus
  / kartojimas

  Laida vaikams ir ne tik.
 • Šiandien

  17:00

  Valandų liturgijos Vakarinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Šiandien

  17:20

  41:25

  Dievo žmonės
  / kartojimas

  Laidoje pokalbis su Šv. Jono bendruomenės broliu Dismu. Laidą veda Gediminas Jaunius. II dalis.
 • Šiandien

  18:15

  37:21

  Žinia iš Pakutuvėnų
  / kartojimas

  Brolio pranciškono Gedimino Numgaudžio homilijos.
 • Šiandien

  19:00

  Rožinis. Švč. M. Marijos litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Šiandien

  19:40

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas, homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.
 • Šiandien

  20:00

  48:33

  Atokvėpio valandėlė
  / kartojimas

  Paskutinį rugpjūčio savaitgalį dėkojame Dievui už Lietuvos laisvę ir minime tremtinių, partizanų ir kovotojų už laisvę dieną. Šia proga kviečiame pasiklausyti Partizanų kapeliono Justino Lelešiaus Grafo dienoraščio ištraukų, kurias skaito aktorius Mindaugas Ancevičius. 
 • Šiandien

  20:50

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Šiandien

  21:00

  Valandų liturgijos Naktinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Šiandien

  21:15

  Vatikano radijas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Šiandien

  21:35

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Šiandien

  21:45

  36:15

  Musica sacra
  / kartojimas

  Vidmanto Bartulio „Nelaimėlis Jobas". Oratoriją pagal Jobo knygą pristato Živilė Stonytė.
 • Šiandien

  22:30

  Šv. Jono valanda

  Šv. Jono kongregacijos t. Paskalio mokymas „Jie (tikintieji) ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužymo ir maldų. (Apd 2,42.) Įrašas iš rekolekcijų „Žiūrėk, kaip gera ir malonu, kur broliai gyvena vienybėje“. 
 • Šiandien

  23:20

  Muzika

  Eteryje skamba įvairių stilių krikščioniška muzika ir giesmės.
 • Šiandien

  23:55

  Mintys
  / kartojimas

  Mintys kiekvienai dienai.

Mūsų draugai

Gj 2016 200x80
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas