Marijos radijo programa

Anksčiau šiandien

 • Eteryje

  05:00

  Marijos valandos

  Švč. M. Marijos valandos yra giedamos vienu metu, bet jų prasmė - visas dienos valandas paskirti Nekaltosios Motinos šlovei.
 • Šiandien

  05:25

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Šiandien

  05:50

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Pierre Julien Eymard „Realus buvimas". Skaito Vilius Kaminskas.
 • Šiandien

  06:00

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Šiandien

  06:03

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir homiliją mons. Vytautas S. Vaičiūnas.
 • Šiandien

  06:20

  Rožinis

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Šiandien

  06:50

  Šiandien

  Pal. Celina Chludzinska Borzencka.
 • Šiandien

  07:00

  Valandų liturgijos Rytmetinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Šiandien

  07:25

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir homiliją mons. Vytautas S. Vaičiūnas.
 • Šiandien

  07:40

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Šiandien

  08:00

  Aktualijos

  Laidos tema „Tėvų globą praradę vaikai: situacija, esama sistema ir naujų galimybių paieškos“. Laidoje dalyvauja Vaikų gerovės centro „Pastogė“ direktorius Ričardas Kukauskas. Laidą veda ses. dr. Daiva Kuzmickaitė.
 • Šiandien

  08:45

  Vatikano radijo žinios trumpai
  / kartojimas

  Laidoje pateikiama transliuojamų Vatikano radijo žinių santrauka.
 • Šiandien

  08:47

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Šiandien

  09:00

  Katechezė

  T. jėzuitas Aldonas Gudaitis apžvelgia Bažnyčios dokumentus, kalbančius apie Švč. Mergelę Mariją. 
 • Šiandien

  09:40

  Vatikano radijo žinios trumpai
  / kartojimas

  Laidoje pateikiama transliuojamų Vatikano radijo žinių santrauka.
 • Šiandien

  09:45

  Ortodoksų Bažnyčios naujienos

  Ortodoksų Bažnyčios naujienas pristato kun. Vitalijus Mockus.
 • Šiandien

  10:00

  35:50

  Katekizmo komentaras
  / kartojimas

  Katalikų Bažnyčios katekizmą komentuoja teol. dr. kun. Arnoldas Valkauskas. Laidos tema „Krikščioniškasis šventumas“.
 • Šiandien

  10:45

  Dievas gydo

  Laidoje Veikliųjų žmonių bendrijos atstovų liudijimai.
 • Šiandien

  11:30

  Rožinis

  Transliacija iš Jonavos šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios.
 • Šiandien

  11:55

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Šiandien

  12:00

  Šv. Mišios

  Transliacija iš Jonavos šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios.
 • Šiandien

  13:00

  Valandų liturgijos Dieninė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Šiandien

  13:15

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Pierre Julien Eymard „Realus buvimas". Skaito Vilius Kaminskas.
 • Šiandien

  13:35

  Šventasis Raštas

  Evangelija pagal Joną.
 • Šiandien

  14:00

  Rožinis. Šv. Juozapo litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Šiandien

  14:40

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Šiandien

  15:00

  Dievo Gailestingumo valanda

  Tiesioginė transliacija iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje.
 • Šiandien

  15:25

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir homiliją mons. Vytautas S. Vaičiūnas.
 • Šiandien

  15:45

  Šiandien
  / kartojimas

  Pal. Celina Chludzinska Borzencka.
 • Šiandien

  15:55

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Pierre Julien Eymard „Realus buvimas". Skaito Vilius Kaminskas.
 • Šiandien

  16:00

  Skaitiniai per Marijos radiją
  / kartojimas

  Valerio Albisetti „Laisvi mylėti". Knygą išleido „Katalikų pasaulio leidiniai", 2015 m. Skaito Mindaugas Zimkus.  
 • Šiandien

  16:15

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Šiandien

  16:25

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Šiandien

  16:45

  Ortodoksų Bažnyčios naujienos
  / kartojimas

  Ortodoksų Bažnyčios naujienas pristato kun. Vitalijus Mockus.
 • Šiandien

  17:00

  Valandų liturgijos Vakarinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Šiandien

  17:20

  Gyvybės medis

  Užkirsti kelią savižudybei ĮMANOMA, ir tai padaryti gali kiekvienas iš mūsų. Apie tai, kokia savižudybių prevencija galima suteikiant emocinę paramą, diskutuoja psichologė dr. Vaiva Klimaitė ir laidos svečias psichologas Antanas Grižas, Jaunimo linijos Vilniaus padalinio vadovas.
 • Šiandien

  18:00

  Viešpaties Angelo malda

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Šiandien

  18:03

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Šiandien

  18:15

  Biblijos slėpiniai

  Laidoje nagrinėjama Senojo Testamento Koheleto knyga. Laidą veda Darius Amilevičius.
 • Šiandien

  19:00

  Rožinis. Švč. Mergelės Marijos litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Šiandien

  19:40

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir homiliją mons. Vytautas S. Vaičiūnas.
 • Šiandien

  20:00

  „YouCat" komentaras

  Laidos tema „Kaip mus įpareigoja tikėjimo tiesa?“ Laidoje diskutuosime apie tai, kaip krikščionis dėl ištikimybės tiesai ir dėl meilės Dievui bei žmonėms atiduoda savo gyvybę. Laidoje dalyvauja kun. Nerijus Grigaliūnas drauge su jaunimu. 
 • Šiandien

  20:50

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Šiandien

  21:00

  Valandų liturgijos Naktinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Šiandien

  21:15

  Vatikano radijo žinios

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Šiandien

  21:35

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Šiandien

  21:45

  Aktualijos
  / kartojimas

  Laidos tema „Tėvų globą praradę vaikai: situacija, esama sistema ir naujų galimybių paieškos“. Laidoje dalyvauja Vaikų gerovės centro „Pastogė“ direktorius Ričardas Kukauskas. Laidą veda ses. dr. Daiva Kuzmickaitė.
 • Šiandien

  22:30

  Katechezė
  / kartojimas

  T. jėzuitas Aldonas Gudaitis apžvelgia Bažnyčios dokumentus, kalbančius apie Švč. Mergelę Mariją. 
 • Šiandien

  23:15

  Dievas gydo
  / kartojimas

  Laidoje Veikliųjų žmonių bendrijos atstovų liudijimai.
 • Šiandien

  23:55

  Mintys
  / kartojimas

  Mintys kiekvienai dienai.

Mūsų draugai

Plk Square 180x180
Gj 2016 200x80
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas