Dienos programa

00:05

Rožinis

00:55

Mintys

03:20

Muzika

03:40

Muzika

04:45

Muzika

16:00

Muzika

16:15

Skelbimai Kasdien 06.50, 15.45 (išskyrus sekmadienius), 21.35.

18:00

Muzika

Parama Marijos Radijuj

Marijos Radijas © 2011

Autorius Artūras Damaševičius. 2011 m.