Dienos programa

00:05

Rožinis

00:55

Mintys

01:50

Muzika

03:20

Muzika

03:40

Muzika

04:45

Muzika

06:20

Rožinis

08:45

Muzika

14:00

Rožinis

16:00

Muzika

16:15

Skelbimai

16:25

Muzika

17:00

Muzika

18:00

Muzika

18:15

Laisvė ir atsakomybė Laidos tema - Apie atsakomybės mokytojus. Laidoje prisimenamas pas Viešpatį iškeliavęs tėvas Vaclovas Aliulis, taip pat trumpai pristatoma dabartinio Šventojo Sosto nuncijaus Lietuvai arkivyskupo Quintano dvasinis kelias. Prie mikrofono Bernardinai.lt redaktorius Andrius Navickas.

19:00

Rožinis

20:50

Muzika

21:35

Skelbimai

Parama Marijos Radijuj

  • 21:45
  • 22:30
  • 00:30
  • 02:00
  • 04:00
  • 06:00
  • 06:50

Marijos Radijas © 2011

Autorius Artūras Damaševičius. 2011 m.