Marijos radijo programa

Anksčiau šiandien

 • Šiandien

  06:00

  Dangaus Karaliene

  Velykų laiku triskart per dieną (ryte, vidurdienį ir vakare) Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene" vietoje maldos "Viešpaties Angelas". Ji drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja, išgyvenusia savo Sūnaus kančią ir mirtį už pasaulio išgelbėjimą, džiaugiasi ir skelbia Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Šiandien

  06:03

  Dievo Žodis

  Šv. Rašto skaitinius skaito Tomas Ladiga. Evangeliją skaito ir komentuoja vyskupas Kęstutis Kėvalas.
 • Šiandien

  06:20

  Rožinis

  Tiesioginė transliacija iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje baigiantis Naktinei Švč. Sakramento adoracijai.
 • Šiandien

  07:00

  Šv. Mišios

  Transliacija iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje. Naktinės Švč. Sakramento adoracijos pabaiga.
 • Šiandien

  08:00

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šv. Rašto skaitinius skaito Tomas Ladiga. Evangeliją skaito ir komentuoja vyskupas Kęstutis Kėvalas.
 • Šiandien

  08:20

  Žinia iš Pakutuvėnų

  Brolio pranciškono Gedimino Numgaudžio homilija.
 • Šiandien

  09:00

  Klausk drąsiai

  Į klausytojų klausimus atsakinėja kun. teol. lic. Audrius Mikitiukas.
 • Šiandien

  11:30

  Rožinis

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Šiandien

  11:55

  Dangaus Karaliene

  Velykų laiku triskart per dieną (ryte, vidurdienį ir vakare) Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene" vietoje maldos "Viešpaties Angelas". Ji drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja, išgyvenusia savo Sūnaus kančią ir mirtį už pasaulio išgelbėjimą, džiaugiasi ir skelbia Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Šiandien

  12:00

  Šv. Mišios

  Transliacija iš Kauno Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo pas Elzbietą (Pažaislio) bažnyčios.
 • Šiandien

  13:00

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Šiandien

  13:10

  Eucharistijos slėpinys

  Įkvepiančios mintys apie Eucharistiją.
 • Šiandien

  13:15

  Skaitiniai per Marijos radiją

  Christoph Schonborn „Suradom gailestingumą". Iš vokiečių k. vertė Antanas Gailius. „Aidai", 2011. Skaito aktorė Olita Dautartaitė.  
 • Šiandien

  13:35

  Šventasis Raštas

  Antrasis laiškas Timotiejui. Laiškas Titui. Laiškas Filemonui.
 • Šiandien

  14:00

  Rožinis. Švč. M. Marijos litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Šiandien

  14:40

  Vatikano radijas
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Šiandien

  15:00

  Gailestingumo valanda

  Tiesioginė transliacija iš Katedros aikštės Vilniuje, kur vyksta Nacionalinis Gailestingumo kongresas.
 • Šiandien

  15:15

  Sutaikinimo pamaldos

  Tiesioginė transliacija iš Katedros aikštės Vilniuje, kur vyksta Nacionalinis Gailestingumo kongresas.
 • Šiandien

  15:30

  Speciali laida

  Vilniuje vykstant Nacionaliniam Gailestingumo kongresui tiesiogiai iš Katedros aikštėje esančios Marijos radijo mobiliosios studijos įvairius pašnekovus kalbina žurnalistė Justė Milušauskienė ir kun. Gintaras Blužas OFS.
 • Šiandien

  17:00

  Valandų liturgijos Vakarinė malda

  Transliacija iš mobiliosios studijos katedros aikštėje Vilniuje, kur vyksta Sutaikinimo pamaldos.
 • Šiandien

  17:20

  Artyn prie Jėzaus

  Vaikų pašnekesys su Marijos radijo programų direktoriumi kun. Gintaru apie Jėzaus Dangun žengimą (Šeštines) ir Vilniuje vykstantį Gailestingumo kongresą.
 • Šiandien

  18:00

  Šv. Mišios

  Tiesioginė transliacija iš Katedros aikštės Vilniuje, kur vyksta Nacionalinis Gailestingumo kongresas.
 • Šiandien

  19:30

  Gegužinės pamaldos

  Gegužės mėnuo skiriamas Dievo Gimdytojos Švč. Mergelės Marijos garbei.
 • Šiandien

  19:55

  Sekminių novena

  Sekminių novena per Marijos radiją. Ateik, Šventoji Dvasia Globėja! 
 • Šiandien

  20:00

  Porciunkulė

  Kaip prie pranciškonų vienuolynų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje įsikūrė onkologinių ligonių ir jų artimųjų dvasinės pagalbos grupės laidoje pasakos šių grupių iniciatorės Jolita Baltūsytė, Iveta Šikšniuvienė ir Aldona Kerpytė OFS. Rubrikoje „Pranciškus ir pasaulis“ išgirsite apie prieš aštuonerius metus mažesniųjų brolių iniciatyva Klaipėdoje pradėtą solidarumo akciją „Vilties bėgimas“. O rubrikoje „Laudato Si“ įžengsime į paskutinį enciklikos skyrių „Švietimas ir ekologinis dvasingumas“ bei sužinosime, kodėl polinkis vartoti yra tiesiogiai proporcingas širdies tuštybei. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.
 • Šiandien

  20:45

  Muzika

  Eteryje - įvairių stilių krikščioniška muzika ir giesmės.
 • Šiandien

  21:15

  Vatikano radijas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Šiandien

  21:35

  Skelbimai

  Marijos radijo eteryje skelbiami skelbimai.
 • Šiandien

  21:45

  Klausk drąsiai
  / kartojimas

  Į klausytojų klausimus atsakinėja kun. teol. lic. Audrius Mikitiukas.
 • Šiandien

  23:00

  Naktinė adoracija

  Tiesioginė transliacija iš Vilniaus arkikatedros bazilikos. Vilniuje vyksta Nacionalinis Gailestingumo kongresas.

Mūsų draugai

Gj 2016 200x80
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas