Marijos radijo programa

Anksčiau šiandien

 • Tiesiogiai

  08:30

  Valandų liturgijos Rytmetinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Šiandien

  09:00

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Šiandien

  09:30

  Šv. Mišios

  Transliacija iš Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos.
 • Šiandien

  10:30

  36:37

  Ganytojo žodis
  / kartojimas

  Kun. prel. Sławomir Oder pranešimas „Sensus fidei atskleidžiant Dievo gailestingumo slėpinį pagal šv. Jono Pauliaus II ir popiežiaus Pranciškaus mokymą“. Įrašas iš tarptautinės konferencijos „Dievo gailestingumo apaštalai“, vykusios Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje š. m. rugsėjo 17 dieną.   
 • Šiandien

  11:30

  Rožinis

  Transliacija iš Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios. Tituliniai atlaidai.
 • Šiandien

  11:55

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Šiandien

  12:00

  Šv. Mišios

  Transliacija iš Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios. Tituliniai atlaidai.
 • Šiandien

  13:10

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Pierre Julien Eymard „Realus buvimas". Skaito Vilius Kaminskas.
 • Šiandien

  13:35

  Šventasis Raštas

  Apreiškimas Jonui.
 • Šiandien

  14:00

  Rožinis. Švč. Trejybės litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Šiandien

  14:40

  20:00

  Vatikano radijas
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Šiandien

  15:00

  Dievo Gailestingumo valanda

  Tiesioginė transliacija iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje.
 • Šiandien

  15:25

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Evangeliją gieda kun. dr. Vilius Sikorskas, homiliją sako Panevėžio vysk. emeritas Jonas Kauneckas.
 • Šiandien

  15:45

  Šiandien
  / kartojimas

  Šv. Sergijus Radonežietis.
 • Šiandien

  16:00

  Savaitė su Popiežiumi
  / kartojimas

  Laida rengiama pagal "Vatikano televizijos centro" video žinias, skelbiamas Šventojo sosto kanale Youtube.com kanale: youtube.com/vaticanlt Žinias lietuviškai įgarsina "Vatikano radijo" lietuvių redakcija.
 • Šiandien

  16:30

  Artyn prie Jėzaus
  / kartojimas

  Laida vaikams ir ne tik.
 • Šiandien

  17:00

  Valandų liturgijos Vakarinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Šiandien

  17:20

  51:54

  Dievo žmonės
  / kartojimas

  Laidoje Gediminas Jaunius kalbina Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos kleboną mons. Vytautą Grigaravičių, švenčiantį 25-erių metų kunigystės jubiliejų.
 • Šiandien

  18:15

  31:13

  Žinia iš Pakutuvėnų
  / kartojimas

  Br. Gedimino Numgaudžio mokymas.
 • Šiandien

  18:55

  Vatikano radijo žinios trumpai
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Šiandien

  19:00

  Rožinis. Švč. Mergelės Marijos litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Šiandien

  19:40

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Evangeliją gieda kun. dr. Vilius Sikorskas, homiliją sako Panevėžio vysk. emeritas Jonas Kauneckas.
 • Šiandien

  20:00

  Krikščioniški TOP'ai

  Laidoje pristatomi šiuo metu pasaulyje populiariausi Krikščioniškos muzikos TOP'ai. Laidą veda Irmantas Ramanauskas.
 • Šiandien

  20:50

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Šiandien

  21:00

  Valandų liturgijos Naktinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Šiandien

  21:15

  Vatikano radijas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Šiandien

  21:35

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Šiandien

  21:45

  31:25

  Musica sacra
  / kartojimas

  Svečiuose gailestingumo šventovės ansamblis. Laidą veda kun. dr. Vilius Sikorskas.
 • Šiandien

  22:30

  Paskui Avinėlį

  S. Marija Dovydė „Ar tikime Viešpaties žodžiais „Viešpats su Tavimi?“
 • Šiandien

  23:20

  Muzika

  Eteryje skamba įvairių stilių krikščioniška muzika ir giesmės.
 • Šiandien

  23:25

  25:19

  Atokvėpio valandėlė
  / kartojimas

  Aktorė Doloresa Kazragytė skaito linksmąsias noveles. 
 • Šiandien

  23:55

  Mintys
  / kartojimas

  Mintys kiekvienai dienai.

Mūsų draugai

Gj 2016 200x80
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas