Marijos radijo programa

Anksčiau šiandien

 • Eteryje

  08:00

  19:59

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito kunigas Mindaugas Martinaitis. Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.
 • Šiandien

  08:30

  Valandų liturgijos Rytmetinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Šiandien

  09:00

  26:17

  Ganytojo žodis
  / kartojimas

  Kun. Artūro Kazlausko konferencija „Tikėjimas būtinas, kad sutikčiau Jėzų, esantį Eucharistijoje“. 
 • Šiandien

  09:45

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Šiandien

  10:00

  Šv. Mišios

  Transliacija iš Vilniaus Išganytojo (Joanitų) bažnyčios.
 • Šiandien

  10:45

  Vatikano radijo žinios trumpai
  / kartojimas

  Laidoje pateikiama transliuojamų Vatikano radijo žinių santrauka.
 • Šiandien

  11:00

  Eucharistinis slėpinys
  / kartojimas

  Šventasis Pierre-Julien  Eymard „Realus buvimas“. Skaito Vilius Kaminskas.
 • Šiandien

  11:55

  Viešpaties Angelo malda

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Šiandien

  12:00

  Rožinis

  Transliacija iš Šiaulių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros.
 • Šiandien

  12:30

  Šv. Mišios

  Transliacija iš Šiaulių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros.
 • Šiandien

  13:35

  Šventasis Raštas

  Apreiškimas Jonui.
 • Šiandien

  14:00

  Rožinis. Švč. Mergelės Marijos litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Šiandien

  14:40

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Šiandien

  15:00

  Dievo Gailestingumo valanda

  Tiesioginė transliacija iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje.
 • Šiandien

  15:25

  19:59

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito kunigas Mindaugas Martinaitis. Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.
 • Šiandien

  15:45

  Šiandien
  / kartojimas

  Šv. Gerardas.
 • Šiandien

  15:55

  Eucharistinis slėpinys
  / kartojimas

  Šventasis Pierre-Julien  Eymard „Realus buvimas“. Skaito Vilius Kaminskas.
 • Šiandien

  16:00

  Savaitė su Popiežiumi
  / kartojimas

  Laida rengiama pagal "Vatikano televizijos centro" video žinias, skelbiamas Šventojo sosto kanale Youtube.com kanale: youtube.com/vaticanlt Žinias lietuviškai įgarsina "Vatikano radijo" lietuvių redakcija.
 • Šiandien

  16:20

  36:54

  Paslėptas lobis
  / kartojimas

  Mintimis ir savo patirtimi apie Švč. Sakramento adoraciją dalijasi kun. Algis Vaickūnas. Laidą veda Audrius Žalakevičius.
 • Šiandien

  17:00

  Valandų liturgijos Vakarinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Šiandien

  17:20

  28:13

  Sveika, Marija
  / kartojimas

  Ką reiškia Švč. Mergelės Marijos apsireiškimas Fatimoje kiekvienam tikinčiajam? Laidą veda kun. Nerijus Pipiras.
 • Šiandien

  18:15

  39:30

  Žinia iš Pakutuvėnų
  / kartojimas

  Br. Gedimino Numgaudžio OFM konferencija „Krikštas pašvenčia mus Dievui“. Įrašas iš Katalikų bendruomenės „Gydieji akmenys“ rengtos atsinaujinimo dienos.
 • Šiandien

  19:00

  Rožinis. Švč. Mergelės Marijos litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Šiandien

  19:40

  19:59

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito kunigas Mindaugas Martinaitis. Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.
 • Šiandien

  20:00

  Krikščioniški TOP'ai

  Laidą veda Irmantas Ramanauskas.
 • Šiandien

  21:00

  Valandų liturgijos Naktinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Šiandien

  21:15

  Vatikano radijo žinios

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Šiandien

  21:35

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Šiandien

  21:45

  29:18

  Atokvėpio valandėlė
  / kartojimas

  Kun. Algirdas Jurevičius „Susipažinkime – esu Teofilius“. Knygą išleido leidykla „Artuma“ 2017 metais.
 • Šiandien

  22:30

  Paskui Avinėlį

  Konferencija tema „Dievo troškimas kiekvienam iš mūsų".
 • Šiandien

  23:20

  Musica sacra
  / kartojimas

  Popiežius Jonas Paulius II ir bažnytinė muzika. II dalis. Laida veda kun. dr. Vilius Sikorskas.

Mūsų draugai

Plk Square 180x180
Gj 2016 200x80
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas