Marijos radijo programa

Anksčiau šiandien

 • Eteryje

  01:00

  45:37

  „YouCat" komentaras
  / kartojimas

  Laidoje pradedamas ketvirtoji YouCat dalis „Kaip mes turime melstis“. Šioje laidoje jaunimas drąsiai užduoda klausimus kun. Nerijui Grigaliūnui apie maldos svarbą krikščionio gyvenime: kas yra malda? Kaip reikia melstis? Ar užtenka vien melstis ir nereikia dirbti? Kaip paprašyti kunigo užtarimo maldos? Kaip melstis, kai nesinori melstis? Laidoje dalyvavo Vilniaus šv. Teresės parapijos atstovės.
 • Šiandien

  01:50

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Šiandien

  01:55

  Vatikano radijo žinios trumpai

  Laidoje pateikiama transliuojamų Vatikano radijo žinių santrauka.
 • Šiandien

  02:00

  33:27

  Gyvybės medis
  / kartojimas

  Laidos tema „Vyro ir moters santuoka – šeimos pamatas“. Kalba kun. prof. Andrius Narbekovas.
 • Šiandien

  02:45

  Skaitiniai per Marijos radiją

  Peter Kreeft „Kaip teisingai pasirinkti?" Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai". Iš anglų kalbos vertė Laimutė Pacevičienė. Skaito Tomas Ladiga.
 • Šiandien

  03:00

  Dievo Gailestingumo valanda

  Trečioji valanda yra Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mirties už visų mūsų nuodėmes valanda. Marijos radijas kasdien 15:00 ir 3:00 kviečia melstis drauge kalbant Dievo Gailestingumo vainikėlį ir litaniją bei pasiklausyti ištraukų iš šv. Faustinos dienoraščio. 15:00 malda transliuojama iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje, kur saugomas ir gerbiamas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, nutapytas pagal šv. Faustinos regėjimus.
 • Šiandien

  03:20

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Šiandien

  03:35

  Eucharistijos slėpinys

  Jono Burkaus knyga „Dėkoju". Skaito Vilius Kaminskas.
 • Šiandien

  03:40

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Šiandien

  04:00

  31:07

  Katechezė
  / kartojimas

  Laidoje kun. Algis Vaickūnas kalba apie Švč. Sakramento Adoracijos svarbą bei pateikia šventųjų liudijimus apie Eucharistiją.
 • Šiandien

  04:45

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Šiandien

  05:00

  Marijos valandos

  Švč. M. Marijos valandos yra giedamos vienu metu, bet jų prasmė - visas dienos valandas paskirti Nekaltosios Motinos šlovei.
 • Šiandien

  05:25

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Šiandien

  05:50

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Jono Burkaus knyga „Dėkoju". Skaito Vilius Kaminskas.
 • Šiandien

  06:00

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Šiandien

  06:03

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir komentuoja kun. dr. Andrius Vaitkevičius. 
 • Šiandien

  06:20

  Rožinis

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Šiandien

  06:50

  Šiandien

  Popiežius, kankinys, šv. Fabijonas. Kankinys šv. Sebastijonas ir trečioji maldų už krikščionių vienybę aštuondienio diena.
 • Šiandien

  07:00

  Valandų liturgijos Rytmetinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Šiandien

  07:25

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir komentuoja kun. dr. Andrius Vaitkevičius. 
 • Šiandien

  07:40

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Šiandien

  08:00

  Aktualijos

  Sausio 18‐25 dienomis meldžiamasi už krikščionių vienybę. Šios dienos laidoje „Aktualijos“ vieši Ortodoksų Bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus. Laidoje kalbama apie tai, kaip Ortodoksų Bažnyčia supranta vienybę ir kaip tos vienybės siekia savo bendruomenėse. Laidą veda Egidijus Stankevičius.
 • Šiandien

  08:45

  Vatikano radijo žinios trumpai
  / kartojimas

  Laidoje pateikiama transliuojamų Vatikano radijo žinių santrauka.
 • Šiandien

  09:00

  Katechezė

  Laidos tema „Vienybės ilgesys Teofiliaus tarnystėje“. Sausio 18‐25 dienomis Bažnyčios liturginiame kalendoriuje meldžiamasi už krikščionių vienybę. Istorijos bėgyje krikščionybė išgyveno skaudžių skilimų, kurių pagrindinė priežastis glūdi žmogaus nuodėmingume, dažnai besislepiančiame po politiniais ar ekonominiais motyvais. Laidoje kalbama, kaip su krikščionių pasidalijimo sunkumu susidūrė Garbingasis arkivyskupas Teofilius Matulionis ir dėl kokių priežasčių buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Prie mikrofono mons. dr. Algirdas Jurevičius.    
 • Šiandien

  09:40

  Vatikano radijo žinios trumpai
  / kartojimas

  Laidoje pateikiama transliuojamų Vatikano radijo žinių santrauka.
 • Šiandien

  09:45

  Naujienos iš vyskupijų

  Laidoje pateikiamos naujienos iš Lietuvos vyskupijų.
 • Šiandien

  10:00

  Musica sacra

  Laidoje tęsiamas Popiežiaus Pijaus XII enciklinio laiško „Musicae Sacrae  disciplina“ komentaras. Laidą veda kun. dr. Vilius Sikorskas.
 • Šiandien

  10:45

  30:39

  Bažnytinės teisės klausimai
  / kartojimas

  Bažnytinės teisės kodeksą komentuoja kun. teol. lic. Virginijus Veprauskas. Laidoje nagrinėjami 640 ir 641 kanonai bei atsakoma į klausytojų klausimus.
 • Šiandien

  11:30

  Rožinis

  Transliacija iš Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios.
 • Šiandien

  11:55

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Šiandien

  12:00

  Šv. Mišios

  Transliacija iš Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios.
 • Šiandien

  13:00

  Valandų liturgijos Dieninė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Šiandien

  13:15

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Jono Burkaus knyga „Dėkoju". Skaito Vilius Kaminskas.
 • Šiandien

  13:35

  Šventasis Raštas

  Jokūbo laiškas. Pirmasis Petro laiškas.
 • Šiandien

  14:00

  Rožinis. Švč. Jėzaus Širdies litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Šiandien

  14:40

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Šiandien

  15:00

  Dievo Gailestingumo valanda

  Tiesioginė transliacija iš Dievo Gailestingumo šventovgės Vilniuje.
 • Šiandien

  15:25

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir komentuoja kun. dr. Andrius Vaitkevičius. 
 • Šiandien

  15:45

  Šiandien
  / kartojimas

  Popiežius, kankinys, šv. Fabijonas. Kankinys šv. Sebastijonas ir trečioji maldų už krikščionių vienybę aštuondienio diena.
 • Šiandien

  15:55

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Jono Burkaus knyga „Dėkoju". Skaito Vilius Kaminskas.
 • Šiandien

  16:00

  Skaitiniai per Marijos radiją
  / kartojimas

  Peter Kreeft „Kaip teisingai pasirinkti?" Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai". Iš anglų kalbos vertė Laimutė Pacevičienė. Skaito Tomas Ladiga.
 • Šiandien

  16:15

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Šiandien

  16:25

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Šiandien

  16:45

  Naujienos iš vyskupijų
  / kartojimas

  Laidoje pateikiamos naujienos iš Lietuvos vyskupijų.
 • Šiandien

  17:00

  Valandų liturgijos Vakarinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Šiandien

  17:20

  Knygų lentynoje

  Laidoje pristatomas Daviso Bunno romanas „Nepažįstamosios malda“. Tai jaudinanti istorija apie meilę, netektį, gebėjimą atsitiesti ir džiaugsmą dovanoti save kitiems. Mintimis apie knygą ir tai, su kuo susiduria savo kasdieniame darbe, dalijasi Krizinio nėštumo centro vadovė Zita Tomilinienė ir psichologė Jurgita Smiltė Jasiulionė. Laidą veda Daiva Žižiūnaitė. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“.
 • Šiandien

  18:00

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Šiandien

  18:03

  Pašaukė mane

  Laidoje išgirsite mons. Vincento Jalinsko pašaukimo istoriją bei nuotaikingus prisiminimus iš jo ilgo ir prasmingo gyvenimo. Laidą veda Gediminas Jaunius.
 • Šiandien

  19:00

  Rožinis. Švč. M. Marijos litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Šiandien

  19:40

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir komentuoja kun. dr. Andrius Vaitkevičius. 
 • Šiandien

  20:00

  Šlovinimo vakarai

  Šio penktadienio šlovinimo vakare – Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos užtarėjų ir šlovintojų grupė „Jesės atžala“. Tiesioginė transliacija iš Kauno Mažosios Kristaus Prisikėlimo bažnyčios (Aukštaičių g. 6).  
 • Šiandien

  21:00

  Valandų liturgijos Naktinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Šiandien

  21:15

  Vatikano radijo žinios

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Šiandien

  21:35

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Šiandien

  21:45

  Aktualijos
  / kartojimas

  Sausio 18‐25 dienomis meldžiamasi už krikščionių vienybę. Šios dienos laidoje „Aktualijos“ vieši Ortodoksų Bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus. Laidoje kalbama apie tai, kaip Ortodoksų Bažnyčia supranta vienybę ir kaip tos vienybės siekia savo bendruomenėse. Laidą veda Egidijus Stankevičius.
 • Šiandien

  22:30

  Katechezė
  / kartojimas

  Laidos tema „Vienybės ilgesys Teofiliaus tarnystėje“. Sausio 18‐25 dienomis Bažnyčios liturginiame kalendoriuje meldžiamasi už krikščionių vienybę. Istorijos bėgyje krikščionybė išgyveno skaudžių skilimų, kurių pagrindinė priežastis glūdi žmogaus nuodėmingume, dažnai besislepiančiame po politiniais ar ekonominiais motyvais. Laidoje kalbama, kaip su krikščionių pasidalijimo sunkumu susidūrė Garbingasis arkivyskupas Teofilius Matulionis ir dėl kokių priežasčių buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Prie mikrofono mons. dr. Algirdas Jurevičius.    
 • Šiandien

  23:15

  37:06

  Katekizmo komentaras
  / kartojimas

  Katalikų Bažnyčios katekizmą komentuoja ir į klausytojų klausimus atsako teol. dr. kun. Arnoldas Valkauskas.
 • Šiandien

  23:55

  Mintys
  / kartojimas

  Mintys kiekvienai dienai.

Mūsų draugai

Plk Square 180x180
Gj 2016 200x80
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas