Dienos programa

00:05

Rožinis

00:55

Mintys

01:50

Muzika

02:00

Porciunkulė (kart.) Baigiame Advento laidų ciklą apie Švč. Mergelę Mariją ir evangelinius patarimus. Trečiąją ir paskutinę temą „Marija ir paklusnumas“ pristato Švč. Nekaltosios M. Marijos tarnaičių kongregacijos sesuo Vilma Petraškaitė. Laidos rubrikoje „Aš, Pranciškus“ toliau klausomės ištraukų iš C. Carretto knygos. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

03:20

Muzika

03:40

Muzika

04:45

Muzika

08:45

Muzika

16:00

Muzika

16:25

Muzika

18:00

Muzika

20:50

Muzika

21:35

Skelbimai

Parama Marijos Radijuj

 • Sausio 10 d. Vilniaus arkivyskupijoje pirmą kartą vyks Šeimos festivalis ŠEIMADIENIS. Apie šį renginį „Aktualijose" kalba organizacinės komandos nariai Jolanta Ramonienė ir kun. Edgaras Vegys. Laidą veda Živilė Šeporaitytė.

  Daugiau...
  • 04:00
  • 06:00
  • 07:25
  • 08:00
  • 09:00
  • 09:45
  • 10:00

Marijos Radijas © 2011

Autorius Artūras Damaševičius. 2011 m.