Dienos programa

00:05

Rožinis

00:55

Mintys

03:20

Muzika

03:40

Muzika

04:40

Muzika

06:20

Rožinis

06:50

Skelbimai

08:40

Muzika

10:40

Muzika

13:00

Valandų liturgijos Dieninė malda Ištikimai laikantis apaštalų nurodymų melstis be paliovos, Dievo tarnybos (Valandų liturgijos) šventimas taip sutvarkytas, kad visa dienos ir nakties tėkmė būtų pašvęsta Dievo šlovinimui. Bažnyčios nustatytu būdu švenčiama Valandų liturgija tikrai yra pačios Sužadėtinės (Bažnyčios) balsas, kylantis pas Sužadėtinį (Jėzų) arba, dar geriau, tai Kristaus ir Jo Kūno malda Tėvui.

14:00

Rožinis

15:45

Skelbimai

18:00

Muzika

20:30

Muzika

Parama Marijos Radijuj

Marijos Radijas © 2011

Autorius Artūras Damaševičius. 2011 m.