Dienos programa

00:05

Rožinis

00:55

Mintys

01:50

Muzika

03:20

Muzika

03:40

Muzika

04:45

Muzika

06:20

Rožinis

10:45

Tikėjimas ir kultūra Senoji XVIII a. vidurio Žemaičių Kalvarijos krikštykla garsėja ir grožiu, ir istorija. Įspūdingas indas yra išdrožtas iš liepos ir ąžuolo medžio, puoštas drožiniais, metalo detalėmis, polichromija. Jis yra paauksuotas ir sidabruotas. Lietuvoje išliko labai nedaug medinių barokinių krikštyklų. Ši yra vienintelė tokios sudėtingos kompozicijos ir ikonografijos. Kurį laiką Žemaičių Kalvarijos krikštyklos pėdsakai buvo prapuolę, manyta, kad XX a. pradžioje jau nebenaudojamas reikmuo pražuvo karo metu. Tačiau netikėtai ir laimingai istorija pasibaigė visų detalių sugrįžimu į vieną visumą. Atradimų ir restauravimo istorija šioje laidoje!

11:30

Rožinis

14:00

Rožinis

16:00

Muzika

16:15

Skelbimai

16:25

Muzika

18:00

Muzika

19:00

Rožinis

20:50

Muzika

21:35

Skelbimai

Parama Marijos Radijuj

Marijos Radijas © 2011

Autorius Artūras Damaševičius. 2011 m.