Marijos radijo programa

Anksčiau šiandien

 • Eteryje

  03:20

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Netrukus

  03:35

  Eucharistijos slėpinys

  Pierre Julien Eymard „Realus buvimas". Skaito Vilius Kaminskas.
 • Netrukus

  03:40

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Šiandien

  04:00

  44:59

  Katechezė
  / kartojimas

  Laida skirta Šv. Jono Krikštytojo dienai. Prie mikrofono kun. Paulius Vaineikis OFM.
 • Šiandien

  04:45

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Šiandien

  05:00

  Marijos valandos

  Švč. M. Marijos valandos yra giedamos vienu metu, bet jų prasmė - visas dienos valandas paskirti Nekaltosios Motinos šlovei.
 • Šiandien

  05:25

  Vatikano radijas
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Šiandien

  05:50

  Mintys
  / kartojimas

  Mintys kiekvienai dienai.
 • Šiandien

  06:00

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Šiandien

  06:03

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šv. Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir komentuoja kun. Povilas Narijauskas.
 • Šiandien

  06:20

  Rožinis

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Šiandien

  06:50

  Šiandien

  Palaimintoji Marija Pija Mastena.
 • Šiandien

  07:00

  Valandų liturgijos Rytmetinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Šiandien

  07:25

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šv. Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir komentuoja kun. Povilas Narijauskas.
 • Šiandien

  07:40

  Vatikano radijas
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Šiandien

  08:00

  Aktualijos

  Birželio 5 dieną prasidėjo piligriminė kelionė Klaipėda-Vilnius-Krokuva. Piligrimams lankantis Kaune pakvietėme į Marijos radijo studiją, kad pasidalytų kelionės įspūdžiais. Piligrimus kalbina br. kun. Vincentas Tamošauskas.    
 • Šiandien

  08:45

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Šiandien

  09:00

  Katechezė

  Laidos tema „Pradiniai krikščionybės dalykai“. Prie mikrofono kun. Sigitas Žilys.
 • Šiandien

  09:45

  „Magnificat“ valandėlė

  Pristatome Jėzaus Draugiją. Svečiuose Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios vicerekt. kun. Antanas Saulaitis SJ.
 • Šiandien

  10:00

  Dvasinė ekologija

  Puikybė: „Aš" tampa stabu. Prie mikrofono doc. dr. Bronė Gudaitytė.
 • Šiandien

  11:30

  Rožinis

  Transliacija iš Vilniaus šv. Jono Bosko (saleziečių) bažnyčios.
 • Šiandien

  11:55

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Šiandien

  12:00

  Šv. Mišios

  Transliacija iš Vilniaus šv. Jono Bosko (saleziečių) bažnyčios.
 • Šiandien

  13:00

  Valandų liturgijos Dieninė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Šiandien

  13:10

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Pierre Julien Eymard „Realus buvimas". Skaito Vilius Kaminskas.
 • Šiandien

  13:35

  Šventasis Raštas

  Pirmasis laiškas korintiečiams. Antrasis laiškas korintiečiams. 
 • Šiandien

  14:00

  Rožinis

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Šiandien

  14:40

  Vatikano radijas
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Šiandien

  15:00

  Gailestingumo valanda

  Tiesioginė transliacija iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje.
 • Šiandien

  15:25

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šv. Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir komentuoja kun. Povilas Narijauskas.
 • Šiandien

  15:45

  Šiandien
  / kartojimas

  Palaimintoji Marija Pija Mastena.
 • Šiandien

  15:55

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Pierre Julien Eymard „Realus buvimas". Skaito Vilius Kaminskas.
 • Šiandien

  16:00

  Nauju ir gyvu keliu

  Piligriminė kelionė per šventovių atvertas gailestingumo duris.
 • Šiandien

  16:15

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Šiandien

  16:25

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Šiandien

  16:45

  „Magnificat“ valandėlė
  / kartojimas

  Pristatome Jėzaus Draugiją. Svečiuose Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios vicerekt. kun. Antanas Saulaitis SJ.
 • Šiandien

  17:00

  Valandų liturgijos Vakarinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Šiandien

  17:20

  Akademija

  Laida skirta pal. Adolfui Kolpingui, krikščioniškosios socialinės pagalbos ir švietimo sistemos kūrėjui. Kalbamės su Kolpingo draugijos Lietuvos Nacionaline direktore Lina Kalibataite. Laidą veda Vilius Kaminskas.
 • Šiandien

  18:00

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Šiandien

  18:03

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Šiandien

  18:15

  Meilė tiesoje

  Laidos tema „Lietuvos tarmių mozaika". Dalyvauja Lietuvių kalbos insituto direktoriaus pavaduotoja dr. Violeta Meiliūnaitė ir dr. Asta Leskauskaitė. Laidos vedėja prof. habil. dr. Vilija Targamadzė.
 • Šiandien

  19:00

  Rožinis. Švč. M. Marijos litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Šiandien

  19:30

  Birželinės pamaldos

  Pamaldumas Švenčiausiajai Širdžiai – ypatinga pamaldumo Jėzui forma. Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. 
 • Šiandien

  20:00

  Visa atnaujinti Kristuje

  Laida skatina jaunimo pilietiškumą, domėjimąsi ir saviugdą, prisideda prie tautiškumo ugdymo, emigracijos mažinimo, skatina gerbti šeimos vertybes, įsitraukti ir aktyviai dalyvauti Bažnyčios ir visuomenės gyvenime, ateitininkų veikloje.
 • Šiandien

  20:50

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Šiandien

  21:00

  Valandų liturgijos Naktinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Šiandien

  21:15

  Vatikano radijas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Šiandien

  21:35

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Šiandien

  21:45

  Aktualijos
  / kartojimas

  Birželio 5 dieną prasidėjo piligriminė kelionė Klaipėda-Vilnius-Krokuva. Piligrimams lankantis Kaune pakvietėme į Marijos radijo studiją, kad pasidalytų kelionės įspūdžiais. Piligrimus kalbina br. kun. Vincentas Tamošauskas.    
 • Šiandien

  22:30

  Katechezė
  / kartojimas

  Laidos tema „Pradiniai krikščionybės dalykai“. Prie mikrofono kun. Sigitas Žilys.
 • Šiandien

  23:15

  Dvasinė ekologija
  / kartojimas

  Puikybė: „Aš" tampa stabu. Prie mikrofono doc. dr. Bronė Gudaitytė.
 • Šiandien

  23:55

  Mintys
  / kartojimas

  Mintys kiekvienai dienai.

Mūsų draugai

Gj 2016 200x80
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas