Marijos radijas pasaulyje

Pasaulinio „Marijos radijo“ istorija prasidėjo nuo vienos Italijoje pradėjusios veikti parapijinės radijo stoties. Vėliau ji buvo reformuota į organizaciją ir 1987 m. pradėjo veiklą kaip Italijos „Marijos radijas“. Per mažiau nei penkerius metus jis išaugo į nacionalinį katalikų radijo tinklą visoje Italijoje.

Pasaulinė „Marijos radijo“ šeima kaip organizacija buvo įkurta 1998 metais. Nuo tada „Marijos radijas“ plėtė savo veiklą pasaulyje ir dabar yra transliuojamas maždaug 40 kalbų – beveik visuose žemynuose: Afrikoje, Azijoje, Europoje, Amerikoje. Iš viso visame pasaulyje veikia 1500 „Marijos radijo“ antžeminių siųstuvų.

Nors „Marijos radijas“ tiesiogiai ir nebuvo susijęs su Romos katalikų bažnyčia, tačiau pasitarnavo kaip priemonė Bažnyčios evangelizacijos darbe, padėjo skleisti Bažnyčios mokymą visoje šalyje. Nuo pat „Marijos radijo“ egzistavimo pradžios jis nebuvo finansuojamas iš Romos katalikų bažnyčios ar kokių nors kitų biudžetų. Viso pasaulio „Marijos radijo“ stočių veikla iki šiol yra finansuojama tik iš aukotojų lėšų.

Eteryje transliuojamos ir visų šalių „Marijos radijo“ stotims bendros laidos ir programos. Tai – tradicinė katalikams Dievo šlovinimo muzika, įvairios katalikišką mokymą aiškinančios bei populiarinančios laidos, kalbamas rožinis, novenos, transliuojamos šv. Mišios. Yra ir kievienam kontinentui bei klausytojų gyvenamai teritorijai būdingų laidų, tokių kaip žinios, populiarioji katalikiška muzika, aktualijų ar bendruomenes telkiančios laidos ir kt.

Mūsų draugai

Logotipas Pagrindinis
KPJT11
Pal. Teofilius Logo Auksinis 200x200
2018 Lietuvos Globejos Metai Plakatas
Plk Square 180x180
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas