• Eteryje
  formatas

  14:40 Vatikano radijo žinios

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Anonsas

  15:00 Dievo Gailestingumo valanda

  Tiesioginė transliacija iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje.
 • Anonsas

  15:25 Dievo Žodis

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir homiliją sako kun. Severinas Holocher OFM. 
 • Anonsas

  15:45 Šiandien

  Šv. Pijus X ir pal. Viktorija Razoamanarivo
 • Anonsas

  15:55 Eucharistijos slėpinys

  Šventasis Pierre-Julien  Eymard „Realus buvimas“. Skaito Vilius Kaminskas.
 • Anonsas

  16:00 Skaitiniai per Marijos radiją

  Prel. Stanislovas Kiškis „Arkivyskupas Teofilius Matulionis". Vilnius, 2008. Knygą skaito diakonas Emilis Vasiliauskas. 

Naujausi laidų įrašai

33:44

Dvasinė ekologija

„Malda – tai kelionė į Dievą arba nuo Jo". Kiekvieną kartą, kai prisiartiname prie Dievo, susiduriame

2017-08-21 | 8
33:06

Katechezė

Šventosios Dvasios Dovanos: Dievo baimės dovana (tęsinys). Prie mikrofono kun. Povilas Narijauskas.

2017-08-21 | 3
39:09

Aktualijos

Laidų metu aktualiomis vertybių ugdymo, visuomeninėmis ir kultūrinėmis temomis kalba Bažnyčios gyvenimo ir mokymo žinovai,

2017-08-21 | 1
12:47

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir homiliją sako kun. Severinas Holocher OFM. 

2017-08-21 | 23
38:59

Paskui Avinėlį

T. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus paskaita „Šiuolaikinio pasaulio iššūkiai pašvęstajam gyvenimui“.

2017-08-20 | 7
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-08-20 | 2
49:26

Krikščioniški TOP'ai

Šią savaitę ne tik peržvelgsime billboard.com sudarytą krikščioniškų topų lentelę, bet ir pabandysime išsiaiškinti, kas

2017-08-20 | 63
6:19

Savaitė su Popiežiumi

Laida rengiama pagal "Vatikano televizijos centro" video žinias, skelbiamas Šventojo sosto kanale Youtube.com kanale: youtube.com/vaticanlt

2017-08-20 | 5
14:01

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas.

2017-08-20 | 56
1:15:00

Šv. Mišios

Transliacija iš Varnių aikštės prie šv. Aleksandro bažnyčios. Iškilmingos šv. Mišios. Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600

2017-08-20 | 21
1:00:00

Šv. Mišios

Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios. Didieji Žolinės atlaidai. Evangelija pagal

2017-08-20 | 17

Krikščioniškas dvasingumas

33:44

Dvasinė ekologija

„Malda – tai kelionė į Dievą arba nuo Jo". Kiekvieną kartą, kai prisiartiname prie Dievo, susiduriame

2017-08-21 | 8
38:59

Paskui Avinėlį

T. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus paskaita „Šiuolaikinio pasaulio iššūkiai pašvęstajam gyvenimui“.

2017-08-20 | 7
39:42

Žinia iš Pakutuvėnų

Br. pranciškono kun. Gedimino Numgaudžio homilijos apie kviečius ir rauges bei Kristaus atsimainymą ant Taboro kalno. 

2017-08-19 | 120
33:30

Per kryžių į žvaigždes

Laidos svečias vysk. Juozas Matulaitis kalba apie pal. Teofilių Matulionį. Laidą veda Vilius Kaminskas.

2017-08-17 | 10
40:17

Jo žaizdomis išgydyti

Laidoje girdėsite vidinio išgydymo programos „Gyvasis vanduo" autoriaus, „Desert Stream Ministries" vadovo Andrew Comiskey iš

2017-08-14 | 61
34:32

Dvasinė ekologija

Laidos tema „Malda moko gyventi: širdies malda“. Nuoširdžia malda mes ieškome paties Dievo. Tokia malda

2017-08-14 | 188
48:15

Paskui Avinėlį

T. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus paskaita „Šiuolaikinio pasaulio iššūkiai pašvęstajam gyvenimui“. IV dalis.

2017-08-13 | 34

Tikėjimo pažinimas

33:06

Katechezė

Šventosios Dvasios Dovanos: Dievo baimės dovana (tęsinys). Prie mikrofono kun. Povilas Narijauskas.

2017-08-21 | 3
32:54

Ganytojo žodis

Rugpjūčio 19–20 dienomis Varniuose švenčiamas Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejus ir Telšių vyskupijos Penktasis

2017-08-19 | 11
1:45:48

Klausk drąsiai

Į klausytojų klausimus atsako kun. Marius Talutis, kun. Robertas Grigas ir kun. Povilas Narijauskas.

2017-08-19 | 107
33:12

Katechezė

Laidos tema „Mokslinis sąžiningumas“. Prie mikrofono kun. Erastas Murauskas.

2017-08-18 | 120
30:17

Bažnytinės teisės klausimai

Bažnytinės teisės kodeksą komentuoja ir į klausytojų klausimus atsako kun. Virginijus Veprauskas.

2017-08-17 | 17
35:46

Katechezė

Laidos tema „Eucharistija ir jos šventimas“. Prie mikrofono kun. Artūras Kazlauskas.

2017-08-17 | 53
37:39

Katechezė

Tėve mūsų maldos komentaras. Prie mikrofono kun. Erastas Murauskas.

2017-08-16 | 127
35:24

Katekizmo komentaras

Laidą veda kun. Arnoldas Valkauskas.

2017-08-15 | 109
23:59

Katechezė

T. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus katechezė skirta Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmei. Tema „Meilė

2017-08-15 | 60

Pokalbiai ir susitikimai

50:18

Pašaukė mane

Savo pašaukimo istoriją pasakoja kun. Linas Šipavičius. Antroji pokalbio dalis. Laidą veda Gediminas Jaunius.

2017-08-18 | 93
38:48

Dievas gydo

Laidoje Vilniaus skyriaus Veikliųjų žmonių bendrijos atstovų liudijimai.

2017-08-16 | 55
39:31

Šeimos židinys

Pokalbis įkvėptas „Amoris laetitia": kaip ir kodėl reikia koreguoti lūkesčius vienas kito atžvilgiu santuokoje bei kaip nuo teisiančio žvilgsnio į sutuoktinį pereiti prie palaikančio žvilgsnio. Laidoje dalyvauja Joana ir Justinas,

2017-08-15 | 28
43:47

Tikėjimo žvilgsniu

Laidos vedėja Liepa Rimkevičienė kalbina žurnalistą Rimą Šapauską apie jo kelią tikėjimo link.

2017-08-12 | 43
49:41

Pašaukė mane

Savo pašaukimo istoriją pasakoja kun. Linas Šipavičius. Pirmoji pokalbio dalis. Laidą veda Gediminas Jaunius.

2017-08-11 | 126
32:26

Dievas gydo

Laidoje Anoniminių alkoholikų draugijos nariai dalijasi savo liudijimais ir patirtimi.

2017-08-09 | 62
42:54

Šeimos židinys

Laidos tema „Natūralus šeimos planavimas". Prie mikrofono Vijoleta Vitkauskienė.

2017-08-08 | 17

Gyvenimas ir kultūra

39:09

Aktualijos

Laidų metu aktualiomis vertybių ugdymo, visuomeninėmis ir kultūrinėmis temomis kalba Bažnyčios gyvenimo ir mokymo žinovai,

2017-08-21 | 1
34:26

Knygų lentynoje

Pristatoma „Katalikų pasaulio leidinių“ išleista Carlo Maria Martini knyga „Tėve mūsų“. Nors mes mokame šią

2017-08-18 | 23
38:50

Musica sacra

Instrukcijos „Musicam sacram“ aktualumas šiandienai. Laidą veda kun. dr. Vilius Sikorskas.

2017-08-18 | 5
30:44

Aktualijos

Laidoje kalbamės apie šiais metais 25-erių metų jubiliejų švenčiančią ateitininkų stovyklą Berčiūnuose. Laidoje dalyvauja šios

2017-08-18 | 5
32:46

Tikėjimas ir kultūra

Laidos tema „Dievo Gailestingumo paveikslas“. Prie mikrofono menotyrininkė dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė.

2017-08-17 | 8
38:01

Aktualijos

Laidoje kan. Andriejus Sabaliauskas priatatomas Varniuose rugpjūčio 19 - 20 švenčiamas Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų

2017-08-17 | 7
37:28

Gyvybės medis

Kun. prof. Andriaus Narbekovo paskaita „Skaistumas ir kūno kalba“.

2017-08-16 | 28
34:44

Aktualijos

Laidos tema „Misijų ir rekolekcijų prasmė parapijos bendruomenės kūrimui“. Laidoje dalyvauja kun. Miroslav Dovda.

2017-08-16 | 11
38:59

Aktualijos

Švč. Mergelės Marijos svarba šiandien. Laidą veda kun. Marius Talutis.

2017-08-15 | 20
33:59

Meilė tiesoje

Vaiko skausmas: tariamas ar tikras? Apie vaikų nerimo ir įtampos sukeliamus skausmus laidoje kalbės psichologė Rugilė Kazlauskaitė.

2017-08-14 | 16
25:57

Aktualijos

Kanauninkas Andriejus Sabaliauskas pristato rugpjūčio 19 - 20 dienomis švenčiamą Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejų

2017-08-14 | 9

Šventas raštas

12:47

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir homiliją sako kun. Severinas Holocher OFM. 

2017-08-21 | 23
14:01

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas.

2017-08-20 | 56
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir homiliją sako kun. Arūnas Simonavičius. 

2017-08-19 | 57
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir homiliją sako kun. Ričardas Doveika. 

2017-08-18 | 29
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir homiliją sako kun. Mindaugas Martinaitis. 

2017-08-17 | 80
32:43

Biblijos slėpiniai

Istorinės Senojo Testamento knygos: pranašas Eliziejus. Prie mikrofono dr. Ingrida Gudauskienė.

2017-08-16 | 26
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir homiliją sako kun. Linas Šipavičius.

2017-08-16 | 61

Informacinės laidos

25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-08-20 | 2
6:19

Savaitė su Popiežiumi

Laida rengiama pagal "Vatikano televizijos centro" video žinias, skelbiamas Šventojo sosto kanale Youtube.com kanale: youtube.com/vaticanlt

2017-08-20 | 5
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-08-18 | 3
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-08-17 | 1
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-08-16 | 3
5:50

Ortodoksų Bažnyčios naujienos

Naujienas pristato t. Vitalijus Mockus.

2017-08-16 | 7
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-08-15 | 2
20:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-08-14 | 2
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-08-13 | 2
23:51

Savaitė su Popiežiumi

Laida rengiama pagal "Vatikano televizijos centro" video žinias, skelbiamas Šventojo sosto kanale Youtube.com kanale: youtube.com/vaticanlt

2017-08-13 | 6
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-08-12 | 11

Kas rūpi jauniems

49:26

Krikščioniški TOP'ai

Šią savaitę ne tik peržvelgsime billboard.com sudarytą krikščioniškų topų lentelę, bet ir pabandysime išsiaiškinti, kas

2017-08-20 | 63
51:07

Šlovinimo vakarai

Įrašas iš vykusio Marijos radijo šlovinimo vakaro, kuriame dalyvavo grupė „Kalvos“. KALVOS – tai jau keletą

2017-08-18 | 18
41:35

Nauju kampu

Jaunimo laidoje „Nauju kampu“ jaunimas iš skirtingų konfesijų: katalikų, ortodoksų ir protestantų dalysis savo tikėjimo

2017-08-17 | 7
47:15

„YouCat" komentaras

Kokia atsakomybė tenka visuomenės informavimo priemonėms? Laidoje diskutuojama apie žinisklaidos kūrėjų atsakomybę prieš jos naudotojus

2017-08-16 | 3
49:19

Update: Iššūkis 2.0

Pranciškonas br.Paulius Vaineikis OFM su tikinčiu jaunimu kalba apie žmogaus gyvybės vertę. Ar embrionas jau

2017-08-15 | 11
39:26

Visa atnaujinti Kristuje

Pokalbis su naujuoju Viešpaties vynuogyno darbininku, studentu ateitininku, diakonu Gabrieliumi Satkausku. Apie pašaukimą, diakonystės šventimus

2017-08-14 | 15
53:47

Krikščioniški TOP'ai

Laidoje pristatome praėjusios savaitės top 5 krikščioniškos muzikos kūrinius pagal billboard.com sudarytą lentelę. Laidą veda

2017-08-13 | 14

Mūsų draugai

Plk Square 180x180
Gj 2016 200x80
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas