• Eteryje
  formatas

  06:03 Dievo Žodis

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas, homiliją sako kun. Rimantas Baltrušaitis.
 • Anonsas

  06:20 Rožinis

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Anonsas

  06:50 Šiandien

  Šios laidos metu plačiau pristatomas esamos dienos šventasis.
 • Anonsas

  07:00 Valandų liturgijos Rytmetinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Anonsas

  07:25 Dievo Žodis

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas, homiliją sako kun. Rimantas Baltrušaitis.
 • Anonsas

  07:40 Vatikano radijas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

Naujausi laidų įrašai

15:00

Nauju ir gyvu keliu

Piligriminė kelionė per šventovių atvertas gailestingumo duris.

2016-06-29 | 7
40:00

Dievas gydo

Laidoje - patirtimi, išgyvenimais ir viltimi dalysis moterys, kurių artimieji yra alkoholikai. Šios moterys yra alkoholikų

2016-06-29 | 3
14:59

Ortodoksų Bažnyčios naujienos

Ortodoksų Bažnyčios naujienas pristato kun. Vitalijus Mockus. 

2016-06-29 | 0
44:59

Katechezė

Laidoje tęsiama vairuotojo dekalogo tema. Ketvirtas įsakymas byloja: „Būk gailestingas ir padėk pagalbos reikalingam artimui,

2016-06-29 | 1
45:00

Aktualijos

Alkoholizmo reklama - poveikis mano prekių krepšelio turiniui ir alkoholio vartojimo įpročiams. Kaip išsivysto priklausomybė ir

2016-06-29 | 0
10:00

Šiandien

Šventieji Petras ir Povilas.

2016-06-29 | 1
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas, homiliją sako kun. Linas Šipavičius.

2016-06-29 | 17
25:00

Vatikano radijas

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2016-06-28 | 2
50:00

Iššūkis

Laidos tema „Krikščioniškoji kova“. Laidoje dalyvauja Gian Luca Demarco ir br. kun. Paulius Vaineikis OFM.

2016-06-28 | 0
45:00

Katekizmo komentaras

Katalikų Bažnyčios katekizmą komentuoja ir į klausytojų klausimus atsako teol. dr. kun. Arnoldas Valkauskas.

2016-06-28 | 22
15:00

Nauju ir gyvu keliu

Piligriminė kelionė per šventovių atvertas gailestingumo duris.

2016-06-28 | 30

Krikščioniškas dvasingumas

40:00

Aukštyn širdis

Laidą veda Birutė Žemaitytė.

2016-06-28 | 12
40:00

Dvasinė ekologija

Puikybė: „Aš" tampa stabu. Prie mikrofono doc. dr. Bronė Gudaitytė.

2016-06-27 | 116
50:00

Šv. Jono valanda

Šv. Jono apaštalinės ses. Monikos paskaita „Moters slėpinys: Dievo grožio atspindys“. III dalis.

2016-06-26 | 24
45:00

Porciunkulė

Laidoje susipažinsime su šiemet 20 metų įkūrimo jubiliejų švenčiančia Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba. Rubrikoje „Laudato

2016-06-25 | 1
45:00

Žinia iš Pakutuvėnų

Br. Gedimino Numgaudžio paskaita apie Evangelijos skelbimą.

2016-06-25 | 71
40:00

Aukštyn širdis

Laidoje kalbama apie Dievo tarną, arkivyskupą Teofilių Matulionį. Dalyvauja dr. Roma Zajančkauskienė, ses. Felicija Grybaitė

2016-06-21 | 19
40:00

Dvasinė ekologija

„Kasdienio gyvenimo šventumas: Nazareto dvasia“. Tęsinys. Laidą veda dr. Bronė Gudaitytė.

2016-06-20 | 134

Tikėjimo pažinimas

44:59

Katechezė

Laidoje tęsiama vairuotojo dekalogo tema. Ketvirtas įsakymas byloja: „Būk gailestingas ir padėk pagalbos reikalingam artimui,

2016-06-29 | 1
45:00

Katekizmo komentaras

Katalikų Bažnyčios katekizmą komentuoja ir į klausytojų klausimus atsako teol. dr. kun. Arnoldas Valkauskas.

2016-06-28 | 22
45:00

Katechezė

Katechezių apie Eucharistijos liturgiją tęsinys. Prie mikrofono kun. Artūras Kazlauskas.

2016-06-28 | 17
44:59

Katechezė

Laidos tema „Pradiniai krikščionybės dalykai“. Prie mikrofono kun. Sigitas Žilys.

2016-06-27 | 19
45:00

Ganytojo žodis

Kun. Povilas Narijauskas kalbina pirmuosius kunigystės metus baigiantį kun. Daniel Norkun.

2016-06-25 | 6
2:10:11

Klausk drąsiai

Į klausytojų klausimus atsako Šventojo Rašto tyrinėtojas kun. Linas Šipavičius ir kun. Povilas Narijauskas.

2016-06-25 | 136
44:59

Katechezė

Laida skirta Šv. Jono Krikštytojo dienai. Prie mikrofono kun. Paulius Vaineikis OFM.

2016-06-24 | 99
44:59

Katechezė

Laidos tema „Švč. Trejybe". Prie mikrofono kun. Povilas Narijauskas.  

2016-06-23 | 18
45:00

Katechezė

„Gailestingumo žinia išgyvenantiems skyrybas“. Kun. Saulius Bužauskas. Įrašas iš Nacionalinio Gailestingumo kongreso.

2016-06-22 | 40

Pokalbiai ir susitikimai

40:00

Dievas gydo

Laidoje - patirtimi, išgyvenimais ir viltimi dalysis moterys, kurių artimieji yra alkoholikai. Šios moterys yra alkoholikų artimųjų draugijos „Al-Anon" narės.

2016-06-29 | 3
50:00

Gyvo garso ir liudijimų vakarai

Svečiuose sveikstantys iš priklausomybių Svetlana Zacharina ir Ričardas Zumeras ir krikščioniškų baladžių autorius Gintaras Razgus. Transliacija iš Kauno mažosios Kristaus Prisikėlimo bažnyčios.

2016-06-24 | 17
54:59

Dievo žmonės

Laidos svečias Kauno Juozo Urbšio Katalikiškos mokyklos direktorius Paulius Martinaitis. Laidą veda Gediminas Jaunius.

2016-06-24 | 49
50:00

Susitikimas

Apie savo pašaukimą kunigystei pasakoja kunigas Jubiliatas Antanas Dilys, šiuo metu švenčiantis kunigystės 70 metų Jubiliejų. Laidos svečią kalbina Liutauras Serapinas.

2016-06-23 | 5
45:00

Gera daryti gera

„Sunkus ligonis šeimoje. Kaip padėti ligoniui ir neapleisti savęs“. Regina Morkūnienė. Įrašas iš Nacionalinio Gailestingumo kongreso.

2016-06-23 | 3
40:00

Dievas gydo

Laidoje Anoniminių alkoholikų draugijos nariai dalijasi savo liudijimais ir patirtimi.

2016-06-22 | 39
45:00

Šeimos židinys

Laidoje išgirsite Lino ir Rimos Sidrių šeimos liudijimą. Aštuonių vaikų šeimą išauginę sutuoktiniai pasakoja apie 40 metų gyvenimo santuokoje patirtį. Laidą veda Vytautas Salinis.

2016-06-21 | 8

Gyvenimas ir kultūra

45:00

Aktualijos

Alkoholizmo reklama - poveikis mano prekių krepšelio turiniui ir alkoholio vartojimo įpročiams. Kaip išsivysto priklausomybė ir

2016-06-29 | 0
43:13

Aktualijos

Laida skirta aptarti Seime priiminėjamą pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektą ir jį priimančių politikų moralinę atsakomybę.

2016-06-28 | 34
45:00

Meilė tiesoje

Laidos tema „Lietuvos tarmių mozaika". Dalyvauja Lietuvių kalbos insituto direktoriaus pavaduotoja dr. Violeta Meiliūnaitė ir

2016-06-27 | 1
45:00

Akademija

Laida skirta pal. Adolfui Kolpingui, krikščioniškosios socialinės pagalbos ir švietimo sistemos kūrėjui. Kalbamės su Kolpingo

2016-06-27 | 1
45:00

Aktualijos

Birželio 5 dieną prasidėjo piligriminė kelionė Klaipėda-Vilnius-Krokuva. Piligrimams lankantis Kaune pakvietėme į Marijos radijo studiją,

2016-06-27 | 10
50:00

Atokvėpio valandėlė

Kultūrinė laida. Tai puiki proga atsikvėpti po savaitės darbų.

2016-06-25 | 1
45:00

Knygų lentynoje

Laidoje pašnekesys apie šv. Faustinos asmenybę pagal „Šventosios sesers Faustinos laiškus", „Dienoraštį" ir Ewos K.

2016-06-24 | 3
45:00

Aktualijos

Prieš 90 metų, 1926 m. balandžio 4 d., popiežius Pijus XI paskelbė apie Lietuvos bažnytinės

2016-06-24 | 4
40:00

Tikėjimas ir kultūra

Laidą veda dr. Sigita Malsaukaitė.

2016-06-23 | 6
45:00

Aktualijos

Švenčiant Kauno arkivyskupijos 90 metų jubiliejų laidoje dalyvauja vyskupas Kęstutis Kėvalas, ses. Agnietė Ivaškevičiūtė OSB

2016-06-23 | 8
45:00

Gyvybės medis

Laidoje aptariamas šiuo metu svarstomas pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektas: dėl embrionų ir kiaušialąsčių šaldymo. Laidoje

2016-06-22 | 22

Šventas raštas

17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas, homiliją sako kun. Linas Šipavičius.

2016-06-29 | 17
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas, homiliją sako kun. Rolandas Karpavičius.

2016-06-28 | 38
17:00

Dievo Žodis

Šv. Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir komentuoja kun. Povilas Narijauskas.

2016-06-27 | 30
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas, homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas J.E. Jonas Kauneckas.

2016-06-26 | 41
17:00

Dievo Žodis

Šv. Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir komentuoja kun. prof. Romualdas Dulskis.

2016-06-25 | 41
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas, homiliją skao kun. Massimo Bianco OSB.

2016-06-24 | 24
17:00

Dievo Žodis

Šventojo rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas, homiliją sako kun. Ramūnas Mizgiris OFM.

2016-06-23 | 40

Informacinės laidos

15:00

Nauju ir gyvu keliu

Piligriminė kelionė per šventovių atvertas gailestingumo duris.

2016-06-29 | 7
14:59

Ortodoksų Bažnyčios naujienos

Ortodoksų Bažnyčios naujienas pristato kun. Vitalijus Mockus. 

2016-06-29 | 0
10:00

Šiandien

Šventieji Petras ir Povilas.

2016-06-29 | 1
25:00

Vatikano radijas

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2016-06-28 | 2
15:00

Nauju ir gyvu keliu

Piligriminė kelionė per šventovių atvertas gailestingumo duris.

2016-06-28 | 30
14:59

Bernardinai.lt naujienos

Bernardinai.lt naujienas pristato Vaiva Lanskuronskytė.

2016-06-28 | 1
10:00

Šiandien

Šv. Ireniejus Lionietis.

2016-06-28 | 0
15:00

„Magnificat“ valandėlė

Pristatome Jėzaus Draugiją. Svečiuose Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios

2016-06-27 | 4
10:00

Šiandien

Palaimintoji Marija Pija Mastena.

2016-06-27 | 1
25:00

Vatikano radijas

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2016-06-26 | 2
30:00

Savaitė su Popiežiumi

Praėjusios savaitės Popiežiaus veiklos apžvalga.

2016-06-26 | 1

Kas rūpi jauniems

50:00

Iššūkis

Laidos tema „Krikščioniškoji kova“. Laidoje dalyvauja Gian Luca Demarco ir br. kun. Paulius Vaineikis OFM.

2016-06-28 | 0
50:00

Visa atnaujinti Kristuje

Laidą veda Vincentas Lizdenis. 

2016-06-27 | 1
30:00

Artyn prie Jėzaus

Laida vaikams ir ne tik.

2016-06-25 | 5
50:00

„YouCat" komentaras

Laidą veda ses. Liucija Grybaitė.

2016-06-22 | 4
50:00

Iššūkis

Laidoje kun. Domingo Avellaneda Cabanillas IVE su jaunimu diskutuoja apie tai, kokią vietą Jėzus užima

2016-06-21 | 5
50:00

Visa atnaujinti Kristuje

Ateitininkų rengiamoje laidoje svečiuojasi publicistas Vidmantas Valiušaitis, su kuriuo kalbame apie istorijos autentiškumo saugojimo svarbą.

2016-06-20 | 4
30:00

Artyn prie Jėzaus

Vaikų susitikimas su naujuoju Marijos radijo programų direktoriumi kun. Povilu Narijausku.

2016-06-18 | 6

Mūsų draugai

Gj 2016 200x80
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas