• Tiesiogiai
  formatas

  09:00 Katechezė

  Ar atleidimas nuo pasninko yra prievolė? Laidą veda ir su klausytojais bendrauja kun. Povilas Narijauskas.
 • Anonsas

  09:40 Vatikano radijo žinios trumpai

  Laidoje pateikiama transliuojamų Vatikano radijo žinių santrauka.
 • Anonsas

  10:00 Meilė tiesoje

  „Popiežiai Lietuvoje - retrospektyvios įžvalgos“. Laukiant Šv. Tėvo atvykimo prisiminimais apie buvusį Šv. Jono Pauliaus II apsilankymą dalysis buvę pasirengimo komiteto
 • Anonsas

  10:45 Irkis į gilumą

  Krikščioniškoji antropologija. Laidoje dalyvauja doc. dr. Eglė Laumenskaitė ir Juozapas Labokas.
 • Anonsas

  11:30 Rožinis

  Transliacija iš Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios.
 • Anonsas

  11:55 Viešpaties Angelo malda

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos

Naujausi laidų įrašai

20:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Tomas Langvinis. Homiliją sako kun. Andrius Vaitkevičius.

2018-03-20 | 24
18:58

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2018-03-19 | 0
51:59

Tikėjimo žvilgsniu

Laidą veda kun. dr. Arnoldas Valkauskas.

2018-03-19 | 37
33:04

Meilė tiesoje

„Popiežiai Lietuvoje - retrospektyvios įžvalgos“. Laukiant Šv. Tėvo atvykimo prisiminimais apie buvusį Šv. Jono Pauliaus II

2018-03-19 | 4
33:11

Jo žaizdomis išgydyti

 „Gydymo imitacija ir tikrasis išgydymas". Kalba Kauno arkivyskupijos egzorcistas kun. Vytenis Vaškelis.

2018-03-19 | 64
23:46

Šv. Mišios

Transliacija iš Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos. Evangelija pagal Mt 1, 16. 18-21. 24a. Homiliją

2018-03-19 | 16
39:33

Dvasinė ekologija

Laidą veda dr. Bronė Gudaitytė.

2018-03-19 | 48
12:08

Seminarija šiandien

Laidoje Kauno kunigų seminarijos klierikai.

2018-03-19 | 29
38:47

Katechezė

Laidoje apie šv. Juozapą kalba kun. Robertas Urbonavičius.

2018-03-19 | 48
38:30

Aktualijos

Apie šventojo Juozapo iškilmę, Vilniaus šv. Juozapo seminarijos veiklą ir seminarijos veiklos atkūrimo Lietuvoje 25

2018-03-19 | 10
19:59

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Arūnas Simonavičius.

2018-03-19 | 74

Krikščioniškas dvasingumas

33:11

Jo žaizdomis išgydyti

 „Gydymo imitacija ir tikrasis išgydymas". Kalba Kauno arkivyskupijos egzorcistas kun. Vytenis Vaškelis.

2018-03-19 | 64
39:33

Dvasinė ekologija

Laidą veda dr. Bronė Gudaitytė.

2018-03-19 | 48
27:52

Žinia iš Pakutuvėnų

„Jėzaus Kristaus auka“. Kalba br. pranciškonas kun. Gediminas Numgaudis.

2018-03-17 | 158
30:06

Sveika Marija

„Susižavėjimai Jono Pauliaus II Mariologija“. Prof. habil. dr. Stanislaw Celestyn Napiorkowski OFM ir dr. Monika

2018-03-15 | 16
37:08

Jo žaizdomis išgydyti

Laidoje „Jo žaizdomis išgydyti“ dalyvauja sielovados bendruomenės „Gailestingumo versmė" narės Margarita Poluškinienė ir Teresė Tolvaišytė.

2018-03-12 | 170
38:26

Dvasinė ekologija

Trūkumai žengiant dvasinio tobulėjimo keliu pagal šv. Kryžiaus Joną. Laidą veda dr. Bronė Gudaitytė.

2018-03-12 | 312
36:34

Paskui Avinėlį

Šv. Jono kongregacijos br. Jono paskaita apie Nukryžiuotąjį Jėzų.

2018-03-11 | 46

Tikėjimo pažinimas

38:47

Katechezė

Laidoje apie šv. Juozapą kalba kun. Robertas Urbonavičius.

2018-03-19 | 48
28:13

Ganytojo žodis

„Išpažintis – meilės ir gydymo sakramentas“. Įrašas iš gavėnios rekolekcijų „Būti Dieve ir leisti Dievui būti

2018-03-17 | 82
1:53:31

Klausk drąsiai

Į klausytojų klausimus atsako kun. Vytautas Mazirskas, kun. Andrius Končius ir kun. Povilas Narijauskas.

2018-03-17 | 163
35:40

Katechezė

Ar pasninkas vis dar aktualus šiandien? Laidą veda ir su klausytojais bendrauja kun. Povilas Narijauskas.

2018-03-16 | 63
33:47

Bažnytinės teisės klausimai

Laidoje komentuojami Bažnytinės teisės kodekso 838–839 kanonai apie Bažnyčios pareigą mokyti. Laidos vedėjas kun. Virginijus Veprauskas.

2018-03-15 | 40
28:24

Katechezė

Apie kapuciną šv. tėvą Pijų laidoje kalba kun. br. Vincentas Tamošauskas.

2018-03-15 | 116
23:32

Katechezė

„Pasninko prasmė ir svarba“. Kalba kun. Saulius Rumšas.

2018-03-14 | 102
37:55

Katekizmo komentaras

Katalikų Bažnyčios Katekizmą komentuoja kun. dr. Arnoldas Valkauskas. Laidoje toliau analizuojamas V Dievo įsakymas „Nežudyk".

2018-03-13 | 131
32:55

Katechezė

Kun. Artūras Kazlauskas tęsia katechezių ciklą apie Šv. Mišias. Laidoje kalbama apie „Tikėjimo išpažinimą“, arba „Credo“. 

2018-03-13 | 82

Pokalbiai ir susitikimai

51:59

Tikėjimo žvilgsniu

Laidą veda kun. dr. Arnoldas Valkauskas.

2018-03-19 | 37
34:53

Irkis į gilumą

Krikščioniškoji antropologija. Laidoje dalyvauja doc. dr. Eglė Laumenskaitė ir Juozapas Labokas.

2018-03-17 | 37
58:49

Pašaukė mane

Tęsiame pažintį su pašvęstojo gyvenimo nariais. Šios dienos laidos viešnia Eucharsitinio Jėzaus seserų kongregacijos sesuo Judita. laidą veda Arūnas Žemaitaitis.

2018-03-16 | 74
33:27

Paslėptas lobis

Laidoje apie Švč. Sakramento Adoraciją, klaidas, kurias darome, ir į ką labiausiai reikia atkreipti dėmesį garbinimo metu kalba Opus Dei Regioninis vikaras Baltijos šalims mons. dr. Andres Lavin ir kun.

2018-03-16 | 54
27:44

Šeimos židinys

Laidoje „Šeimos židinys“ kalbamės apie Popiežiaus paraginimą „Meilė šeimoje“ su Vaidotų parapijos šeimų bendruomenės narėmis Erika, Olga ir Gražina. Kaip mums skamba šio paraginimo pirmasis skyrius „Dievo žodžio šviesoje"? Ar

2018-03-13 | 19
37:41

Irkis į gilumą

Laidoje aptariama XXI a. kartūzų vienuolio Guigo II „Vienuolių kopėčios“. Laidoje dalyvauja prof. filosofas Tomas Sodeika ir dr. Bronė Gudaitytė.

2018-03-13 | 51
52:39

Tikėjimo žvilgsniu

Doc. dr. Beno Ulevičiaus pranešimas „Krikščionis dialoge su kitaip mąstančiu“, doc. dr. Artūro Lukaševičiaus pranešimas „Krikščioniškojo tikėjimo ir gamtos mokslų sąsajos“ ir doc. dr. Linos Šulcienės pranešimas „Filosofinis mąstymas – tikėjimo

2018-03-12 | 73

Gyvenimas ir kultūra

33:04

Meilė tiesoje

„Popiežiai Lietuvoje - retrospektyvios įžvalgos“. Laukiant Šv. Tėvo atvykimo prisiminimais apie buvusį Šv. Jono Pauliaus II

2018-03-19 | 4
38:30

Aktualijos

Apie šventojo Juozapo iškilmę, Vilniaus šv. Juozapo seminarijos veiklą ir seminarijos veiklos atkūrimo Lietuvoje 25

2018-03-19 | 10
39:32

Knygų lentynoje

Ar priimame ir vadovaujamės krikščioniškojo gyvenimo mokymo teiginiu, kad pagrindinė žmogui yra protingumo dorybė? Apie

2018-03-16 | 18
37:24

Musica sacra

„Cantus gregorianus – grigalinis giedojimas“. I dalis. Laidą veda kun. dr. Vilius Sikorskas.

2018-03-16 | 22
41:34

Aktualijos

Stiubenvilio universitete JAV studijas baigusios teologijos ir katechetikos magistrės Aušros Mizgirienės pranešimas, sakytas Telšiuose Palaiminimų sekmadienyje.

2018-03-16 | 22
25:44

Tikėjimas ir kultūra

„Švenčiausioji Marija Mergelių Mergelė“. Kalba kun. Algirdas Petras Kanapka. Įrašas iš Vilniaus Arkikatedros bazilikos.

2018-03-15 | 15
24:12

Aktualijos

Kovo pradžioje Lietuvoje viešėjo misionierė, moterų sielovadininkė iš Prancūzijos Myriam Fourchaud. Ji su savo vyru

2018-03-15 | 77
25:57

Gyvybės medis

Laidos tema „Lyties keitimas“. Laidą veda prof. dr. Birutė Obelenienė ir kun. prof. Andrius Narbekovas.

2018-03-14 | 40
35:01

Aktualijos

Kovo 10 dieną Panevėžyje vyko vienuolynų simpoziumas, į kurį rinkosi vienuoliai ir vienuolės iš visos

2018-03-14 | 43
29:53

Aktualijos

Kovo 13 dieną minime Popiežiaus Pranciškaus išrinkimo popiežiumi 5 metus. Šia proga kviečiame pasiklausyti Popiežiaus

2018-03-13 | 39
40:37

Meilė tiesoje

„Kai miršta artimieji: kaip vaikams susigyventi su netektimis?“ Apie tai, kas gali padėti sielvartaujantiems vaikams,

2018-03-12 | 20

Šventas raštas

20:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Tomas Langvinis. Homiliją sako kun. Andrius Vaitkevičius.

2018-03-20 | 24
19:59

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Arūnas Simonavičius.

2018-03-19 | 74
20:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangelija gieda kun. dr. Vilius Sikorskas. Homiliją sako Panevėžio

2018-03-18 | 96
20:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Tomas Langvinis. Homiliją sako kun. Mindaugas Martinaitis.

2018-03-17 | 102
19:59

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Tomas Langvinis. Homiliją sako kun. Arūnas Kesilis.

2018-03-16 | 97
19:59

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Tomas Langvinis. Homiliją sako kun. Juozas Fakėjavas.

2018-03-15 | 85
40:37

Biblijos slėpiniai

Psalmių egzegezė: 23 psalmė. Laidą veda kun. Mozė Mitkevičius.

2018-03-14 | 59

Informacinės laidos

18:58

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2018-03-19 | 0
12:08

Seminarija šiandien

Laidoje Kauno kunigų seminarijos klierikai.

2018-03-19 | 29
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2018-03-18 | 4
20:13

Savaitė su Popiežiumi

Popiežius Jonas Paulius II „Redemptoris Mater“ (apie Švenčiausiąją Mergelę Mariją keliaujančios Bažnyčios gyvenime). Skaito Jonas Lamauskas.

2018-03-18 | 6
20:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2018-03-17 | 12
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2018-03-16 | 8
7:08

Naujienos iš vyskupijų

Kauno arkivyskupijos naujienas pristato diakonas Darius Chmieliauskas.

2018-03-16 | 9
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2018-03-15 | 1
7:58

Krikščioniškų leidinių apžvalga

Laida, skirta įvairių krikščioniškų leidinių naujų numerių bei naujų krikščioniško turinio knygų pristatymui ir apžvalgai.

2018-03-15 | 9
10:00

Šiandien

Šv. Jonas Vaitiekus Balickis.

2018-03-15 | 0
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2018-03-14 | 10

Kas rūpi jauniems

49:35

Krikščioniški TOP'ai

Laidą veda Rimas Macevičius.

2018-03-18 | 4
56:34

Iššūkis

Kovo 4 dieną Telšiuose vyko trečiasis Palaiminimų sekmadienis. Jo tema „Argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios?“

2018-03-15 | 47
52:39

Kas rūpi jauniems

Į jaunimo klausimus atsako br. kun. Juozapas Marija Žukauskas ir kun. Povilas Narijauskas.

2018-03-14 | 25
40:42

„YouCat“ komentaras

„Kontempliatyvioji malda“. Laidą veda kun. Nerijus Grigaliūnas. 

2018-03-13 | 26
45:33

Iššūkis

Gavėnios prasmė. Ko jaunas žmogus gali atsisakyti šiuo laiku? Laidą veda br. pranciškonas Paulius Vaineikis.

2018-03-08 | 43
45:59

Kas rūpi jauniems

Į jaunimo klausimus atsako t. Eugenijus Markovas SJ ir t. Aldonas Gudaitis SJ.

2018-03-07 | 46
50:30

„YouCat“ komentaras

Ką reiškia žodžiai: „Teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje"? Su jaunimu laidoje diskutuoja

2018-03-06 | 55

Mūsų draugai

2018 Lietuvos Globejos Metai Plakatas
Plk Square 180x180
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas