• Tiesiogiai
  formatas

  15:00 Dievo Gailestingumo valanda

  Trečioji valanda yra Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mirties už visų mūsų nuodėmes valanda. Marijos radijas kasdien 15:00 ir 3:00 kviečia
 • Anonsas

  16:15 Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Anonsas

  16:25 Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Anonsas

  16:45 Krikščioniškų leidinių apžvalga

  Laikraščio „XXI amžius“ apžvalga. Liepos mėnesio „Magnificat“ leidinio pristatymas.
 • Anonsas

  17:00 Valandų liturgijos Vakarinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Anonsas

  17:20 Bažnytinės teisės klausimai

  Laidą veda kun. Virginijus Veprauskas.

Naujausi laidų įrašai

59:59

Šv. Mišios

Transliacija iš Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčios. Šv. Jono Pauliaus II paminėjimas.

2017-06-22 | 0
20:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-06-21 | 0
1:00:00

Šv. Mišios

Transliacija iš Kauno Apreiškimo švč. Mergelei Marijai koplyčios Marijos radijo studijoje. Evangelija pagal Matą 6,

2017-06-21 | 7
38:49

Dievas gydo

Laidoje savo liudijimais dalijasi „Veikliųjų žmonių bendrijos" ir Anoniminių alkoholikų (AA) atstovai. Ši laida kupina

2017-06-21 | 3
7:30

Ortodoksų Bažnyčios naujienos

Naujienas pristato t. Vitalijus Mockus.

2017-06-21 | 1
37:47

Aktualijos

Laidoje apie artėjančią Garbingo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmę pasakoja Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras, mons. dr.

2017-06-21 | 3
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir homiliją sako kun. Severinas Holocher OFM. 

2017-06-21 | 12
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-06-20 | 1
12:19

Šv. Mišios

Transliacija iš Gargždų šv. arkangelo Mykolo bažnyčios. Evangelija pagal Matą 5, 43-48. Homiliją sakė kun.

2017-06-20 | 18
33:29

Katechezė

Artėjant Garbingojo Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmėms, laida apie beatifikaciją ir kanonizaciją, šventųjų

2017-06-20 | 57
32:53

Aktualijos

Birštono sakralinio muziejaus vedėjos dr. Romos Zajančkauskienės pranešimas apie garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį II dalis.

2017-06-20 | 11

Krikščioniškas dvasingumas

41:11

Dvasinė ekologija

Laidą veda dr. Bronė Gudaitytė. Laida apie žodžių galią. Apie mūsų kalbos prisilietimą prie kitų.

2017-06-19 | 94
55:00

Paskui Avinėlį

Šv. Jono brolių ir apaštalinių seserų paskaitos, rekolekcijos ir dvasinės konferencijos.

2017-06-18 | 24
40:00

Žinia iš Pakutuvėnų

Br. kun. Gedimino Numgaudžio homilijos apie Šventosios Dvasios atsiuntimą ir Devintines – Švč. Kristaus Kūno ir

2017-06-17 | 143
35:03

Per kryžių į žvaigždes

Birželio 15 d., ketvirtadienį, Bažnytinio paveldo muziejuje atidaryta arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai skirta ekspozicija „Per

2017-06-15 | 17
37:29

Jo žaizdomis išgydyti

Laidoje „Jo žaizdomis išgydyti“ dalyvauja sielovados bendruomenės „Gailestingumo versmė“ nariai Laura Aleknienė, ses. Dovyda Milda

2017-06-12 | 94
38:37

Dvasinė ekologija

Laidos tema „Ištarto žodžio galia“. Laidą veda dr. Bronė Gudaitytė.

2017-06-12 | 231
44:58

Paskui Avinėlį

Ses. Marijos Dovydės mokymas apie Švč. Trejybę.

2017-06-11 | 26

Tikėjimo pažinimas

33:29

Katechezė

Artėjant Garbingojo Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmėms, laida apie beatifikaciją ir kanonizaciją, šventųjų

2017-06-20 | 57
27:52

Katechezė

Apie Šventąją Dvasią krikščionio gyvenime bei tai, kokią įtaką Šventosios Dvasios dovanos turi krikščioniui. Šioje

2017-06-19 | 92
37:11

Ganytojo žodis

Apie Garbingąjį Arkivyskupą Teofilių Matulionį, kurio beatfikaciją netrukus švęsime, laidoje kalba Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.

2017-06-17 | 22
1:36:30

Klausk drąsiai

Į klausytojų klausimus atsako kun. Marius Talutis, kun. Robertas Grigas ir kun. Povilas Narijauskas. 

2017-06-17 | 74
34:22

Katechezė

Artėjant Devintinėms – Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmei – laidoje kalba kun. dr. Vytautas Brilius.

2017-06-16 | 77
32:43

Bažnytinės teisės klausimai

Laidoje aptariami Bažnytinės teisės kodekso 688 - 691 kanonai apie išėjimą iš instituto arba vienuolyno. Laidą

2017-06-15 | 32
37:55

Ortodoksų Bažnyčios laida

Laidoje apie laikotarpį po išpažinties iki kitos išpažinties. Laidą veda Egidijus Stankevičius.

2017-06-15 | 59
37:45

Katechezė

Kun. dr. Gediminas Jankūnas toliau komentuoja popiežiaus Pranciškaus posinodinį apaštališkąjį paraginimą „Amoris laetitia“ (Meilės džiaugsmas).

2017-06-15 | 30
34:46

Katechezė

Laidoje kun. Marius Talutis kalba apie vietas, kuriose gyveno ir lankėsi garbingasis arkivyskupas Teofilius Matulionis,

2017-06-14 | 19

Pokalbiai ir susitikimai

38:49

Dievas gydo

Laidoje savo liudijimais dalijasi „Veikliųjų žmonių bendrijos" ir Anoniminių alkoholikų (AA) atstovai. Ši laida kupina entuziazmo ir vilties.

2017-06-21 | 3
37:55

Paslėptas lobis

Pokalbių laida apie Švč. Sakramento garbinimą.

2017-06-19 | 28
35:19

Tikėjimo žvilgsniu

Laidoje apie Garbingąjį Arkivyskupą Teofilių Matulionį bei Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę (Devintines) laidoje kalba Kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Laidą veda Liutauras Serapinas.

2017-06-17 | 17
56:03

Pašaukė mane

Laidos svečias br. kun. Juozapas Marija Žukauskas OFM apie pašaukimą ir pranciškoniškąjį kelią. Laidą veda Gediminas Jaunius.

2017-06-16 | 61
34:12

Dievas gydo

Laidoje Anoniminių alkoholikų draugijos nariai dalijasi savo liudijimais ir patirtimi.

2017-06-14 | 42
38:30

Tikėjimo žvilgsniu

Laidos vedėja Veronika Kimbrytė kalbina Elvyrą Kučinskaitę - vieną iš „Bendrakeleivių" centro įkūrėjų, sielovadininkę, publicistę ir žurnalistę. Ilgus metus dirbusią kultūrinėje ir religinėje žiniasklaidoje.

2017-06-10 | 37
50:24

Pašaukė mane

Laidoje savo pašaukimo istorija dalijasi kun. Artūras Kazlauskas. Laidą veda Gediminas Jaunius.

2017-06-09 | 115

Gyvenimas ir kultūra

37:47

Aktualijos

Laidoje apie artėjančią Garbingo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmę pasakoja Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras, mons. dr.

2017-06-21 | 3
32:53

Aktualijos

Birštono sakralinio muziejaus vedėjos dr. Romos Zajančkauskienės pranešimas apie garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį II dalis.

2017-06-20 | 11
38:12

Meilė tiesoje

„Gydyti gyvenimu pagal S. Jobsą: vaikų prieraišumo puoselėjimas kasdienybėje". Su psich. K. Ušackiene ir L.

2017-06-19 | 24
28:52

Aktualijos

Birštono sakralinio muziejaus vedėjos dr. Romos Zajančkauskienės pranešimas apie garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį.

2017-06-19 | 11
40:35

Knygų lentynoje

Laidoje pristatoma „Katalikų pasaulio leidinių“ išleista knyga „DOCAT“. Knygoje populiariai perteiktas socialinis ir visuomeninis Katalikų

2017-06-16 | 15
37:03

Aktualijos

Birželio 5 – 9 d. Lietuvoje pirmą kartą svečiavosi Europos Caritas vadovas p. Jorge Nuño Mayer.

2017-06-16 | 10
39:13

Aktualijos

Apie piligrimystę į Teofiliaus Matulionio beatifikaciją bei kaip pasiruošti beatifikacijai birželio 25 d. ir joje

2017-06-15 | 24
40:16

Gyvybės medis

Laidoje kalbama savižudybių prevencijos tema: ką tai reiškia, kaip tai vyksta, iš kokių dalių susideda?

2017-06-14 | 12
41:51

Aktualijos

Minint Gedulo ir Vilties dieną Marijos radijo studijoje svečiuojasi Lietuvos respublikos seimo narys, ambasadorius Žygimantas

2017-06-14 | 24
36:16

Aktualijos

Apie mons. Alfonso Svarinsko asmenybę kalba, doc. dr. Vincentas Vobolevičius ir filosofas, politologas, vertėjas, humanitarinių

2017-06-13 | 36
37:03

Meilė tiesoje

Laidos tema „Atrastieji ir neatrastieji Žasliai“. Dalyvauja LR Seimo narė Laimutė Matkevičienė, mokytoja Laimutė Dekienė,

2017-06-12 | 22

Šventas raštas

17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir homiliją sako kun. Severinas Holocher OFM. 

2017-06-21 | 12
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir homiliją sako kun. dr. Andrius Vaitkevičius. 

2017-06-20 | 63
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Artūras Kazlauskas.

2017-06-19 | 69
14:34

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako vyskupas Jonas Kauneckas.

2017-06-18 | 89
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir homiliją sako kun. Mindaugas Martinaitis. 

2017-06-17 | 23
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir homiliją sako kun. Artūras Kazlauskas. 

2017-06-16 | 55
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir homiliją sako kun. Juozas Fakėjavas. 

2017-06-15 | 64

Informacinės laidos

20:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-06-21 | 0
7:30

Ortodoksų Bažnyčios naujienos

Naujienas pristato t. Vitalijus Mockus.

2017-06-21 | 1
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-06-20 | 1
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-06-19 | 3
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-06-18 | 2
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-06-17 | 3
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-06-16 | 0
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-06-15 | 5
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-06-14 | 5
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-06-13 | 5
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-06-12 | 4

Kas rūpi jauniems

53:18

Visa atnaujinti Kristuje

Laidoje diakoną Vincentą Lizdenį kalbina ateitininkė Miglė Viselgaitė.

2017-06-19 | 29
39:29

Krikščioniški TOP'ai

Laidoje pristatomi šiuo metu pasaulyje populiariausi Krikščioniškos muzikos TOP'ai.

2017-06-18 | 17
21:43

Vaikams ir ne tik „Artyn prie Jėzaus“

Laida vaikams ir ne tik.

2017-06-18 | 2
48:56

Protų bokštai

Šio šeštadienio Protų bokštų laida skirta Arkivyskupui Teofiliui Matulioniui. Laidoje dalyvauja dr. Roma Zajančkauskienė ir

2017-06-17 | 9
53:30

Šlovinimo vakarai

Girdėsite Kauno šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) parapijos jaunimo šlovinimo grupę. Įrašas darytas Kauno Mažojoje Kristaus

2017-06-16 | 24
49:36

Nauju kampu

Laidoje VDU Katalikų teologijos fakulteto Religinio švietimo programos magistrantai Vilma Petraškaitė, Faustina Elena Andrulytė, Audrius

2017-06-15 | 10
46:41

Update: Iššūkis 2.0

Lietuvos jaunimo dienų komunikacijos komanda kartu su vyskupu Arūnu Poniškaičiu kviečia laidoje susipažinti su mūsų

2017-06-13 | 12

Mūsų draugai

Plk Square 180x180
Gj 2016 200x80
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas