• Eteryje
  formatas

  16:00 Savaitė su Popiežiumi

  Laida rengiama pagal "Vatikano televizijos centro" video žinias, skelbiamas Šventojo sosto kanale Youtube.com kanale: youtube.com/vaticanlt Žinias lietuviškai įgarsina "Vatikano radijo"
 • Anonsas

  16:25 Per kryžių į žvaigždes

  Švenčiant Vasario 16-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, ir Garbingojo Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metus su Kauno arkivyskupu emeritu Sigitu Tamkevičiumi kalbamės
 • Anonsas

  17:00 Valandų liturgijos Vakarinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Anonsas

  17:20 Pašaukė mane

  Gediminas Jaunius kalbina kunigą Juozą Deveikį apie jo pašaukimo kelią.
 • Anonsas

  18:15 Žinia iš Pakutuvėnų

  Laidos tema „Piktoji Dvasia ir kaip su ja kovoti“. Antroji dalis. Kun. br. Gediminas Numgaudis OFM.
 • Anonsas

  19:00 Rožinis. Švč. Mergelės Marijos litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 

Naujausi laidų įrašai

26:19

Šv. Mišios

Transliacija iš Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros. Evangelija pagal Matą 5, 38-48. Homiliją sako vysk. Linas Vodopjanovas.

2017-02-19 | 0
16:47

Šv. Mišios

Transliacija iš Garliavos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios. Evangelija pagal Matą 5, 38-48. Homiliją sako kun.

2017-02-19 | 22
18:46

Savaitė su Popiežiumi

Laida rengiama pagal "Vatikano televizijos centro" video žinias, skelbiamas Šventojo sosto kanale Youtube.com kanale: youtube.com/vaticanlt

2017-02-19 | 1
15:38

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją gieda kun. dr. Vilius Sikorskas. Homiliją sako Panevėžio

2017-02-19 | 28
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-02-18 | 1
55:04

Protų bokštai

Vasarį sukanka 75-eri metai, kai pasirodė anglų rašytojo ir religinio mąstytojo Klaivo Steiplso Luiso (Clive

2017-02-18 | 3
34:56

Ganytojo žodis

Laidos svečias Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas dalijasi mintimis apie Gailestingumą bei Gailestingumo kongresą, vykusį

2017-02-18 | 15
32:25

Tikėjimo žvilgsniu

Apie tarnystę, kuri neša džiaugsmą ir kuri kitiems teikia džiaugsmą ir prasmę. Pirmoje laidos dalyje

2017-02-18 | 14
23:59

Gyvenimo spalvos

Laidoje Gintarė Krutinytė pasakoja apie pomėgį keliauti, savęs pažinimą, nuotykių ir Dievo paieškas bei drąsa

2017-02-18 | 9
35:38

Atokvėpio valandėlė

Gražina Petrošienė laidoje kalbina knygos apie Rūtą Staliliūnaitę „Nejaugi tai buvo: straipsniai, pokalbiai, laiškai“ sudarytoją

2017-02-18 | 4
14:26

Šv. Mišios

Transliacija iš Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės. Evangelija pagal Morkų 9, 2-13. Homiliją sako kun. Juozapas Minderis.

2017-02-18 | 11

Krikščioniškas dvasingumas

38:20

Žinia iš Pakutuvėnų

Laidos tema „Piktoji Dvasia ir kaip su ja kovoti“. Antroji dalis. Kun. br. Gediminas Numgaudis OFM.

2017-02-18 | 100
42:05

Per kryžių į žvaigždes

Švenčiant Vasario 16-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, ir Garbingojo Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metus su Kauno

2017-02-16 | 24
36:08

Jo žaizdomis išgydyti

Tiesioginėje laidoje „Jo žaizdomis išgydyti“ dalyvauja Laura Aleknienė ir ses. Dovyda Milda Jaugelytė (LSSC). Tema

2017-02-13 | 82
36:44

Dvasinė ekologija

„Krikščioniškojo gyvenimo abėcėlė: Tėve mūsų maldos simbolika". VI dalis. Laidą veda dr. Bronė Gudaitytė.

2017-02-13 | 159
50:04

Paskui Avinėlį

Ses. Dovydės paskaita „Vyro ir moters sukūrimo kilnumas“ II dalis.

2017-02-12 | 31
35:59

Žinia iš Pakutuvėnų

Laidos tema „Piktoji Dvasia ir kaip su ja kovoti“. Kun. br. Gediminas Numgaudis OFM.

2017-02-11 | 344
38:10

Per kryžių į žvaigždes

Laidoje Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras mons. Algirdas Jurevičius kalba apie Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio Eucharistija persmelktą

2017-02-09 | 21

Tikėjimo pažinimas

34:56

Ganytojo žodis

Laidos svečias Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas dalijasi mintimis apie Gailestingumą bei Gailestingumo kongresą, vykusį

2017-02-18 | 15
1:51:31

Klausk drąsiai

Į klausytojų klausimus atsako kun. dr. Vilius Sikorskas.

2017-02-18 | 73
28:46

Katechezė

Laidoje apie Jokūbo istoriją arba kaip laimėti Dievo palaiminimus. Kalba br. Paulius Vaineikis OFM.

2017-02-17 | 81
40:00

Ortodoksų Bažnyčios laida

Ortodoksų Bažnyčios laida.

2017-02-16 | 15
32:45

Bažnytinės teisės klausimai

Bažnytinės teisės 649-651 kanonus apie noviciatą ir novicijų ugdymą komentuoja kun. Virginijus Veprauskas.

2017-02-16 | 23
35:36

Katechezė

Laidos tema „Marija ir Eucharistija“. Šv. Jono kongregacijos brolis Paulius Juozapas.

2017-02-15 | 53
33:47

Katekizmo komentaras

Apie trečiąjį Dievo įsakymą „Švęsk sekmadienį“ laidoje kalba  teol. dr. kun. Arnoldas Valkauskas.

2017-02-14 | 110
39:20

Katechezė

Vasario 14 dieną, švenčiant šv. Valentino dieną, pasiklausykite br. Gedimino Numgaudžio mokymo apie Didįjį Dievo

2017-02-14 | 156
32:30

Katechezė

Laidoje apie ligonių sielovadą, kančios prasmę bei ligonių sakramento svarbą kalba respublikinės Vilniaus Universitetinės ligoninės

2017-02-13 | 43

Pokalbiai ir susitikimai

32:25

Tikėjimo žvilgsniu

Apie tarnystę, kuri neša džiaugsmą ir kuri kitiems teikia džiaugsmą ir prasmę. Pirmoje laidos dalyje kalbamės apie judėjimą „Malda už kunigus“ su Nukryžiuotojo Kristaus kongregacijos vyresniąją ses. Aldona. Antroje laidos

2017-02-18 | 14
23:59

Gyvenimo spalvos

Laidoje Gintarė Krutinytė pasakoja apie pomėgį keliauti, savęs pažinimą, nuotykių ir Dievo paieškas bei drąsa užsidėti žygio batus. Laidą veda Mantas Kuraitis ir Ieva Šiugždinienė.

2017-02-18 | 9
50:36

Pašaukė mane

Gediminas Jaunius kalbina kunigą Juozą Deveikį apie jo pašaukimo kelią.

2017-02-17 | 46
40:03

Dievas gydo

Laidoje Veikliųjų žmonių bendrijos atstovų liudijimai.

2017-02-15 | 56
34:20

Šeimos židinys

Laidą veda Vytautas Salinis.

2017-02-14 | 11
35:06

Tikėjimo žvilgsniu

Apie grožį ir estetiką, vedančią į socialinių problemų sprendimus, apie paieškas ir atradimus, apie įkvėpimą ir prasmę, apie naujus draugus, kasdienius stebuklus kalbamės su charizmatiška menininke, kostiumo, mados ir drabužių

2017-02-11 | 54
28:47

Gyvenimo spalvos

Šį kartą laidoje kalbamės su žymaus Lietuvos alpinisto Alfonso Jakšto dukterimi, Žaslių miestelio darželio vadove Erlanda Jakštaite-Vitkauskiene. Laidos viešnia pasakoja apie pomėgį kolekcionuoti Tarpukario fotografijas ir tapyti įvairiausius paveikslus. Kviečiame

2017-02-11 | 21

Gyvenimas ir kultūra

35:38

Atokvėpio valandėlė

Gražina Petrošienė laidoje kalbina knygos apie Rūtą Staliliūnaitę „Nejaugi tai buvo: straipsniai, pokalbiai, laiškai“ sudarytoją

2017-02-18 | 4
34:20

Knygų lentynoje

Leidyklos „Katalikų pasaulio leidiniai“ išleistą Simone Weil knygą „Dievo laukimas“ pristato teologas dr. Valdas Mackela

2017-02-17 | 16
29:27

Musica sacra

Šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II mintys apie „Musica sacra“. Laidą veda kun. dr. Vilius Sikorskas. 

2017-02-17 | 12
34:20

Aktualijos

Laidoje plačiau aptariama Šventojo Tėvo Pranciškaus paskirta arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos – skelbimo palaimintuoju – data. Iškilmės

2017-02-17 | 11
36:20

Aktualijos

Šventinėje Vasario 16-osios laidoje vieši vyskupas Kęstutis Kėvalas ir t. jėzuitas Lukas Laniauskas (JAV).

2017-02-16 | 73
37:37

Gyvybės medis

Kun. prof. Andriaus Narbekovo pranešimas „Skaistumas ir kūno kalba“.

2017-02-15 | 42
35:36

Aktualijos

Laidoje kalbėsime apie epilepsijos ligą ir ją lydinčius mitus, kurie trukdo pažinti pačią ligą ir

2017-02-15 | 13
38:03

Aktualijos

Švenčiant Garbingojo Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metus ir prisimenant šio iškilaus Ganytojo iniciatyvą pradėti Kaune nuolatinę

2017-02-14 | 19
32:51

Meilė tiesoje

Laidos tema „Knygų svarba vaiko pasauliui“. Psich. G. Kursevičiūtė-Jakaitė ir mok. E. Venslovaitė-Šiliūnienė pasakoja apie

2017-02-13 | 19
34:26

Aktualijos

Vasario 14 dieną Kauno Žalgirio arenoje vyks graži šventė – Valentino diena kitaip'2017. Apie šio renginio

2017-02-13 | 14
28:57

Atokvėpio valandėlė

Minint 140-ąsias mūsų tautos rašytojos Marijos Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos – gimimo metines ir artėjant Vasario 16-ajai,

2017-02-11 | 13

Šventas raštas

15:38

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją gieda kun. dr. Vilius Sikorskas. Homiliją sako Panevėžio

2017-02-19 | 28
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vykintas Kuodis. Evangeliją skaito ir homiliją sako kun. Ričardas Doveika. 

2017-02-18 | 46
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir homiliją sako kun. Mindaugas Martinaitis. 

2017-02-17 | 49
15:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir homiliją sako kun. Artūras Kazlauskas. 

2017-02-16 | 53
29:00

Biblijos slėpiniai

Laidą veda ses. Benedikta Rollin.

2017-02-15 | 28
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir homiliją sako kun. Juozas Fakėjavas. 

2017-02-15 | 60
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir homiliją sako kun. dr. Saulius Rumšas. 

2017-02-14 | 63

Informacinės laidos

18:46

Savaitė su Popiežiumi

Laida rengiama pagal "Vatikano televizijos centro" video žinias, skelbiamas Šventojo sosto kanale Youtube.com kanale: youtube.com/vaticanlt

2017-02-19 | 1
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-02-18 | 1
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-02-17 | 1
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-02-16 | 3
12:13

Krikščioniškų leidinių apžvalga

Pristatoma leidyklos „Katalikų pasaulio leidiniai“ išleista Simone Weil knyga „Dievo laukimas“ ir laikraštis „XXI amžius“.

2017-02-16 | 5
10:00

Šiandien

Šv. Maruta.

2017-02-16 | 2
20:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-02-15 | 3
6:31

Ortodoksų Bažnyčios naujienos

Naujienas pristato Egidijus Stankevičius.

2017-02-15 | 8
10:00

Šiandien

Palaimintasis Frydrichas Bachšteinas ir jo bendražygiai.

2017-02-15 | 4
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-02-14 | 5
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-02-13 | 2

Kas rūpi jauniems

55:04

Protų bokštai

Vasarį sukanka 75-eri metai, kai pasirodė anglų rašytojo ir religinio mąstytojo Klaivo Steiplso Luiso (Clive

2017-02-18 | 3
27:52

Vaikams ir ne tik "Artyn prie Jėzaus"

Vaikai kalbina suaugusius apie filosofiją ir liaudies pamaldumą.

2017-02-18 | 2
51:47

Nauju kampu

Šventinė laida, skirta Vasario 16-ajai. Laidą veda Valdas Kilpys.

2017-02-16 | 2
52:25

„YouCat" komentaras

Kokią vietą maldos pasaulyje užima psalmės? Laidoje kalbama apie psalmes, kurios yra didžiausia maldos brangenybė,

2017-02-15 | 15
49:20

Update: Iššūkis 2.0

Kol dalis jaunimo bijo priimti tokius rimtus sprendimus kaip santuoka, o labai daug žmonių mano,

2017-02-14 | 36
44:49

Visa atnaujinti Kristuje

Laidos tema „Myliu Lietuvą (net jei aš dar moksleivis)“! Kas yra meilė Tėvynei? Iš kur

2017-02-13 | 10
53:58

Krikščioniški TOP'ai

Jei klausaisi pirmąkart – tikrai patiks, bet jei įsijungi šią laidą nebe pirmą kartą – giedosi kartu.

2017-02-12 | 27

Mūsų draugai

Plk Square 180x180
Gj 2016 200x80
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas