• Eteryje
  formatas

  02:45 Skaitiniai per Marijos radiją

  Gereon Goldmann „Tavo sparnų ūksmėje“. Knygą išleido leidykla „Vox altera“, 2014. Knygą skaito diakonas Emilis Vasiliauskas. 
 • Anonsas

  03:00 Dievo Gailestingumo valanda

  Trečioji valanda yra Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mirties už visų mūsų nuodėmes valanda. Marijos radijas kasdien 15:00 ir 3:00 kviečia
 • Anonsas

  03:20 Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Anonsas

  03:35 Eucharistijos slėpinys

  Šventasis Pierre-Julien  Eymard „Realus buvimas“. Skaito Vilius Kaminskas.
 • Anonsas

  03:40 Dievo Žodis

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Ričardas Doveika.
 • Anonsas

  04:00 Katechezė

  Laidos tema „Kryžius – išgelbėjimo ir džiaugsmo šaltinis“. Kun. Erastas Murauskas.

Naujausi laidų įrašai

48:17

„YouCat“ komentaras

Laidoje tęsiame YouCat katekizmo trečiąjį poskyrį „Maldos kelias“ ir nagrinėjame 503-503 numerius „Ką vadiname kontempliatyvia

2017-10-17 | 9
31:13

Šeimos židinys

Laidoje kalbama apie tai, kaip pasiruošti gyvenimui, kurio trokštame, kaip nugyventi iki galo ir būti

2017-10-17 | 20
33:59

Katekizmo komentaras

Katalikų Bažnyčios Katekizmą komentuoja kun. dr. Arnoldas Valkauskas. Laidoje toliau nagrinėjamas Dievo įsakymas „Nežudyk“. Kalbama

2017-10-17 | 19
23:34

Šv. Mišios

Transliacija iš Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės. Evangelija pagal Luką 11, 37-41. Homiliją sako kun. Vaidas Vaišvilas.

2017-10-17 | 25
28:54

Katechezė

Laidos tema „Kryžius – išgelbėjimo ir džiaugsmo šaltinis“. Kun. Erastas Murauskas.

2017-10-17 | 46
39:02

Aktualijos

Kun. Arūno Peškaičio mokymas tema „Kas nesuderinama su krikščionybe“.

2017-10-17 | 46
7:07

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Mindaugas Martinaitis.

2017-10-17 | 57
18:58

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-10-16 | 1
51:57

Tikėjimo žvilgsniu

Laidoje kalba teologijos dr. kun. Arnoldas Valkauskas, KTU kapelionas, Bažnytinės teisės dr. kun. Petras Pich

2017-10-16 | 36
39:28

Meilė tiesoje

Kad vaikai taptų Dievo palaima. Laidos viešnia prof. K. Tyson McCrea, Čikagos Lojolos universitetas.

2017-10-16 | 14
38:39

Jo žaizdomis išgydyti

„Jo žaizdomis išgydyti" laidoje girdėsite įrašą, kuriame misionierius Wim Du Plessis iš Belgijos kalbės tema

2017-10-16 | 59

Krikščioniškas dvasingumas

38:39

Jo žaizdomis išgydyti

„Jo žaizdomis išgydyti" laidoje girdėsite įrašą, kuriame misionierius Wim Du Plessis iš Belgijos kalbės tema

2017-10-16 | 59
37:45

Dvasinė ekologija

Laida apie Didžiosios Teresės maldą. Ką šv. Teresė Avilietė sako apie maldą „Tėve mūsų“? Laidą

2017-10-16 | 82
49:59

Paskui Avinėlį

Šv. Jono kongregacijos tėvo Paskalio paskaita iš rekolekcijų „O kuo jūs mane laikote?".

2017-10-15 | 16
29:09

Žinia iš Pakutuvėnų

Laidoje pranciškonų br. Arvydo Virbalio OFM ir br. Astijaus Kungio OFM homilijos.

2017-10-14 | 152
37:02

Jo žaizdomis išgydyti

Laidos tema „Būti gera dovana". Dalyvauja Sielovados bendruomenės „Gailestingumo versmė" narės Laura Aleknienė ir s.

2017-10-09 | 128
38:27

Dvasinė ekologija

Tęsiamas pokalbis apie „Lectio Divina“ pagal Teresę Avilietę. Laidą veda dr. Bronė Gudaitytė.

2017-10-09 | 217
39:01

Žinia iš Pakutuvėnų

Br. Algis Malakauskis „Šventojo Pranciškaus santykis su Dievu“.

2017-10-07 | 142

Tikėjimo pažinimas

33:59

Katekizmo komentaras

Katalikų Bažnyčios Katekizmą komentuoja kun. dr. Arnoldas Valkauskas. Laidoje toliau nagrinėjamas Dievo įsakymas „Nežudyk“. Kalbama

2017-10-17 | 19
28:54

Katechezė

Laidos tema „Kryžius – išgelbėjimo ir džiaugsmo šaltinis“. Kun. Erastas Murauskas.

2017-10-17 | 46
32:19

Katechezė

Apie vieną iš Šventosios Dvasios dovanų – Dievo baimės dovaną – toliau kalba kun. Povilas Narijauskas.

2017-10-16 | 40
33:56

Ganytojo žodis

Laidoje dalyvauja Kaišiadorių vyskupas J.E. Jonas Ivanauskas. Laidą veda kun. Povilas Narijauskas.

2017-10-14 | 45
1:46:56

Klausk drąsiai

Laidoje dalyvauja kun. Linas Šipavičius ir kun. Povilas Narijauskas.

2017-10-14 | 120
34:35

Katechezė

Artėjant Bažnyčios mokytojos,  šv. Jėzaus Teresės Avilietės dienai, apie šią šventąją laidoje kalba kun. Erastas Murauskas.

2017-10-13 | 109
32:51

Bažnytinės teisės klausimai

Laidoje aptariami Bažnytinės teisės kodekso 727-729 kanonai apie pasaulietinius institutus ir apibrėžiama, kas yra Apaštališkojo

2017-10-12 | 21
42:15

Katechezė

Laidos tema „Malda ir maldos gyvenimas“. Kalba Palendrių Šv. Benedikto vienuolyno prioras tėvas Kazimieras Milaševičius OSB.

2017-10-12 | 100
35:08

Katechezė

Laidoje apie Švč. Sakramento Adoraciją kalba kun. Algis Vaickūnas.

2017-10-11 | 62

Pokalbiai ir susitikimai

31:13

Šeimos židinys

Laidoje kalbama apie tai, kaip pasiruošti gyvenimui, kurio trokštame, kaip nugyventi iki galo ir būti žmonėmis, kurie gyvena laimingus gyvenimus. Laidos svečias edukologas, knygos „Meilės pamokos“ autorius Ričardas Pagojus. Laidą

2017-10-17 | 20
51:57

Tikėjimo žvilgsniu

Laidoje kalba teologijos dr. kun. Arnoldas Valkauskas, KTU kapelionas, Bažnytinės teisės dr. kun. Petras Pich ir prof. KTU dėstytojas Eligijus Sakalauskas. Kalbama apie Nikėjos-Konstantinopolio „Tikėjimo išpažinimą“.

2017-10-16 | 36
32:34

Irkis į gilumą

Pradedamas laidų ciklas: Patristinė antropologija. Laidą veda br. Saulius Rumšas OP.

2017-10-14 | 44
31:31

Paslėptas lobis

Apie Švč. Sakramento adoraciją kalba kun. Algis Vaickūnas.

2017-10-13 | 13
31:26

Dievas gydo

Laidoje kalbame apie jaunimo alkoholizmą. Jauni žmonės dalysis patirtimi, kaip buvo, kas nutiko ir kaip yra dabar.

2017-10-11 | 41
26:04

Šeimos židinys

Laidos tema „Dėkingumas“. Laidoje svečiuojasi Gyvenimo ir tikėjimo instituto lektorės Valda Šadzevičiūtė ir Ramunė Gecaitė. Laidą veda Vytautas Salinis.

2017-10-10 | 38
51:17

Tikėjimo žvilgsniu

Apie tikėjimo ir mokslo santykį laidoje kalba dr. Arimantas Raškinis ir kun. dr. Arnoldas Valkauskas. 

2017-10-09 | 135

Gyvenimas ir kultūra

39:02

Aktualijos

Kun. Arūno Peškaičio mokymas tema „Kas nesuderinama su krikščionybe“.

2017-10-17 | 46
39:28

Meilė tiesoje

Kad vaikai taptų Dievo palaima. Laidos viešnia prof. K. Tyson McCrea, Čikagos Lojolos universitetas.

2017-10-16 | 14
36:13

Aktualijos

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kalba apie Švč. Mergelės Marijos apsireiškimus Fatimoje ir pristato savo naujai

2017-10-16 | 10
45:39

Atokvėpio valandėlė

Kun. Algirdas Jurevičius „Susipažinkime – esu Teofilius“. Knygą išleido leidykla „Artuma“ 2017 metais.

2017-10-14 | 5
27:09

Knygų lentynoje

Pristatoma leidyklos „Magnificat“ išleista knyga „Šventojo Pranciškaus Arfa“. Laidoje dalyvauja ir knygą pristato kun. br.

2017-10-13 | 11
35:55

Musica sacra

Laidos tema „Sakraliosios muzikos kūryba ir atlikimas“. Laidoje kun. dr. Vilius Sikorskas kalbina Kauno Valstybinio

2017-10-13 | 4
45:46

Aktualijos

Kasmet spalio trečiąjį sekmadienį katalikų Bažnyčia švenčia Misijų dieną. Šioje laidoje apie misionierystės patirtį Lietuvoje

2017-10-13 | 25
32:02

Tikėjimas ir kultūra

Rugsėjo 26 dieną Valdovų rūmuose atidaryta Lietuvai reikšminga tarptautinė paroda „Lietuvos krikštas", kurioje rodomas tik

2017-10-12 | 9
37:37

Aktualijos

Šioje laidoje tęsiame pažintį su asmenimis, kuriems šventa Rožinio malda buvo ir yra labai reikšmingas

2017-10-12 | 35
37:58

Gyvybės medis

„Donorystė – meilės artimui išraiška“. Laidoje dalyvauja Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Intensyviosios terapijos

2017-10-11 | 18
36:50

Aktualijos

Rugsėjo 1 d. prasidėjo Lietuvos vyskupų paskelbti Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metai. Kviečiame pasiklausyti

2017-10-11 | 12

Šventas raštas

7:07

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Mindaugas Martinaitis.

2017-10-17 | 57
20:00

Dievo Žodis

Šv. Rašto skaitinius skaito kunigas Nerijus Pipiras. Evangeliją komentuoja kunigas Linas Šipavičius.

2017-10-16 | 59
20:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.

2017-10-15 | 28
20:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. dr. Saulius Rumšas.

2017-10-14 | 58
20:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Gediminas Jankūnas.

2017-10-13 | 62
20:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako mons. Vytautas Grigaravičius.

2017-10-12 | 60
29:16

Biblijos slėpiniai

Laidoje komentuojama Evangelijos pagal Matą 1 skyriaus 23 eilutė „Marija – visada Mergelė“, II dalis. Laidoje

2017-10-11 | 40

Informacinės laidos

18:58

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-10-16 | 1
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-10-15 | 2
18:31

Savaitė su Popiežiumi

Laida rengiama pagal "Vatikano televizijos centro" video žinias, skelbiamas Šventojo sosto kanale Youtube.com kanale: youtube.com/vaticanlt

2017-10-15 | 6
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-10-14 | 3
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-10-13 | 5
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-10-12 | 1
13:26

Krikščioniškų leidinių apžvalga

Laidoje pristatoma žurnalas „Magnificat vaikams“ ir laikraštis „XXI amžius“.

2017-10-12 | 1
10:00

Šiandien

4966 Afrikos kankiniai.

2017-10-12 | 0
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-10-11 | 1
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-10-10 | 4
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-10-09 | 0

Kas rūpi jauniems

48:17

„YouCat“ komentaras

Laidoje tęsiame YouCat katekizmo trečiąjį poskyrį „Maldos kelias“ ir nagrinėjame 503-503 numerius „Ką vadiname kontempliatyvia

2017-10-17 | 9
45:32

Krikščioniški TOP'ai

Laidoje pristatomas krikščioniškos muzikos Top penketukas remiantis billboard.com lentele. Laidą veda Irmantas Ramanauskas.

2017-10-15 | 13
52:51

Protų bokštai

Laidoje kalbama apie piligimystę. Laidoje svečiuojasi Kauno Arkivyskupijos Jaunimo centro vadovė Agnė Grigaitytė, Simona iš

2017-10-14 | 7
52:17

Iššūkis

Artėjant misijų sekmadieniui apie savanorystės misiją Indijoje, vykusią š. m. rugpjūčio mėnesį, pasakoja t. jėzuitas

2017-10-12 | 14
46:36

Kas rūpi jauniems

Į jaunimui rūpimus klausimus atsako kun. Allesandro Barelli ir kun. Pablo Gil.

2017-10-11 | 25
52:21

„YouCat“ komentaras

Laidoje nagrinėjame YouCat katekizmo trečiąjį poskyrį „Maldos kelias“. Šioje laidoje aptariamas 502 numeris „Ką vadiname

2017-10-10 | 19
48:29

Krikščioniški TOP'ai

Laidoje pristatomi populiariausi kūriniai iš billboard.com bei Robert Randolph and The Family Band. Vedėjas Rimas Macevičius.

2017-10-08 | 19

Mūsų draugai

Plk Square 180x180
Gj 2016 200x80
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas