• Eteryje
  formatas

  22:30 Katechezė

  Laidą veda kun. Vincentas Tamošauskas.
 • Anonsas

  23:15 Bažnytinės teisės klausimai

  Bažnytinės teisės kodeksą komentuoja kun. teol. lic. Virginijus Veprauskas.
 • Anonsas

  23:55 Mintys

  Mintys kiekvienai dienai.
 • Anonsas

  00:00 Vatikano ir Lietuvos Himnai

  Vidurnaktį eteryje skamba Vatikano ir Lietuvos Respublikos himnai. 
 • Anonsas

  00:05 Rožinis

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Anonsas

  00:30 Dievo Žodis

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir homiliją sako kun. Gediminas Jankūnas. 

Naujausi laidų įrašai

59:19

Šlovinimo vakarai

Šlovinimo vakaras drauge su Lietuvos jaunimo dienų choru.

2016-12-09 | 6
49:42

Dievo žmonės

Laidoje Gediminas Jaunius kalbina Lietuvos Mažesniųjų brolių ordino Šv. Kazimiero provincijos ministrą kunigą Algirdą Malakauskį OFM.

2016-12-09 | 20
34:21

Knygų lentynoje

Pristatoma E. Giordano, T. Lasconi, G. Boscato knyga „Tėvai, spuogai ir kiti paauglystės rūpesčiai“. Laidoje

2016-12-09 | 0
16:50

Šv. Mišios

Transliacija iš Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės. Evangelija pagal Matą 11, 16-19. Homiliją sako kun. Andrius Narbekovas.

2016-12-09 | 22
39:49

Bažnytinės teisės klausimai

Bažnytinės teisės kodeksą komentuoja kun. teol. lic. Virginijus Veprauskas.

2016-12-09 | 26
39:59

Musica sacra

Laidą veda kun. dr. Vilius Sikorskas.

2016-12-09 | 9
30:34

Katechezė

Laidą veda kun. Vincentas Tamošauskas.

2016-12-09 | 25
38:16

Aktualijos

Ateinančiomis dienomis minėsme dvi Jungtinių Tautų dienas: gruodžio 9-ąją kovos su korupcija dieną ir gruodžio

2016-12-09 | 2
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir homiliją sako monsinjoras kunigas Vytautas Grigaravičius. 

2016-12-09 | 32
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2016-12-08 | 1
50:42

Nauju kampu

Laidoje „Nauju kampu“ klausiama - kokia turėtų būti krikščionio pozicija susidūrus su priešišku pasaulietiškumu kaip nutiko

2016-12-08 | 10

Krikščioniškas dvasingumas

38:20

Jo žaizdomis išgydyti

Laidoje „Jo žaizdomis išgydyti" girdėsite misionieriaus Andrew Chambers iš Suomijos mokymą tema „Kaip išlikti Dievo

2016-12-05 | 104
39:38

Dvasinė ekologija

„Malda – tai kelionė į Dievą arba nuo Jo". Kiekvieną kartą, kai prisiartiname prie Dievo, susiduriame

2016-12-05 | 162
33:41

Paskui Avinėlį

Brolio Jono Chrisostomo rekolekcijų įrašas, skirtas Advento laikui „Ateik Viešpatie Jėzau“. I dalis.

2016-12-04 | 55
34:54

Žinia iš Pakutuvėnų

Brolio pranciškono Gedimino Numgaudžio homilija.

2016-12-03 | 422
32:06

Dvasinė ekologija

„Malda – tai kelionė į Dievą arba nuo Jo". Kiekvieną kartą, kai prisiartiname prie Dievo, susiduriame

2016-11-28 | 248
52:25

Paskui Avinėlį

T. Paskalio paskaita „Pasilikime Jėzaus meilėje“.                    

2016-11-27 | 42
20:24

Žinia iš Pakutuvėnų

Laida skirta adventui ir Jėzaus Kristaus laukimui. Kalba kun. br. Paulius Vaineikis.

2016-11-26 | 350

Tikėjimo pažinimas

39:49

Bažnytinės teisės klausimai

Bažnytinės teisės kodeksą komentuoja kun. teol. lic. Virginijus Veprauskas.

2016-12-09 | 26
30:34

Katechezė

Laidą veda kun. Vincentas Tamošauskas.

2016-12-09 | 25
29:36

Katechezė

Vyskupo Jono Kaunecko katechezės laida skirta Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo dienai. 

2016-12-08 | 54
34:27

Katechezė

Laidos tema „Ar Jėzus gims šiais metais per šv. Kalėdas“. Laidą veda kun. Juozas Fakėjavas.

2016-12-07 | 42
36:17

Katekizmo komentaras

Katalikų Bažnyčios katekizmą komentuoja ir į klausytojų klausimus atsako teol. dr. kun. Arnoldas Valkauskas.

2016-12-06 | 93
30:17

Katechezė

Laidą veda kun. Artūras Kazlauskas.

2016-12-06 | 74
36:16

Katechezė

Adventui skirta katechezės laida. Laidą veda kun. dr. Vytautas Brilius MIC.

2016-12-05 | 86
35:04

Ganytojo žodis

Švenčiant šv. Pranciškaus Ksavero dieną laidoje kun. Povilas Narijauskas kalbina t. jėzuitą Eugenijų Markovą apie

2016-12-03 | 24
2:02:22

Klausk drąsiai

Į klausytojų klausimus atsako kun. dr. Vilius Sikorskas.

2016-12-03 | 238

Pokalbiai ir susitikimai

49:42

Dievo žmonės

Laidoje Gediminas Jaunius kalbina Lietuvos Mažesniųjų brolių ordino Šv. Kazimiero provincijos ministrą kunigą Algirdą Malakauskį OFM.

2016-12-09 | 20
41:40

Tikėjimo žvilgsniu

Laidoje kalbama apie vairuotojo dekalogo devintąjį įsakymą "Jausk atsakomybę už kitus. Laidą veda Lietuvos policijos kapelionas kun. Algirdas Tolitas.

2016-12-08 | 11
37:16

Dievas gydo

Laidoje Veikliųjų žmonių bendrijos atstovų liudijimai.

2016-12-07 | 40
34:19

Šeimos židinys

Kanos šeimų bendruomenės parengta laida.

2016-12-06 | 24
21:28

Gyvenimo spalvos

Laidos svečias Ignas Šiugždinis pasakoja apie savo hobius, kurie labai įvairūs: nuo žvaigždžių ir meškerių iki bičių. Laidą veda Ieva Šiugždinienė.

2016-12-06 | 7
54:39

Dievo žmonės

Laidoje Gediminas Jaunius kalbina br. joanitą Joną Chrisostomą.

2016-12-02 | 146
43:47

Tikėjimo žvilgsniu

Laidos vedėja Liepa Rimkevičienė kalbina žurnalistą Rimą Šapauską apie jo kelią tikėjimo link.

2016-12-01 | 113

Gyvenimas ir kultūra

34:21

Knygų lentynoje

Pristatoma E. Giordano, T. Lasconi, G. Boscato knyga „Tėvai, spuogai ir kiti paauglystės rūpesčiai“. Laidoje

2016-12-09 | 0
39:59

Musica sacra

Laidą veda kun. dr. Vilius Sikorskas.

2016-12-09 | 9
38:16

Aktualijos

Ateinančiomis dienomis minėsme dvi Jungtinių Tautų dienas: gruodžio 9-ąją kovos su korupcija dieną ir gruodžio

2016-12-09 | 2
33:55

Tikėjimas ir kultūra

Laidos tema "Jėzaus gimimo vaizdavimas mene". Laidą veda dr. Sigita Maslauskaitė.

2016-12-08 | 8
29:13

Gyvybės medis

Laidoje apie gyvybės svarbą, jos vertę bei apie naująsias pagalbinio apvaisinimo įstatymo pataisas kalba prof.

2016-12-07 | 52
41:32

Aktualijos

Laidoje apie Dievo tarno Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio skelbimą palaimintuoju kalba Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis.

2016-12-07 | 9
21:56

Aktualijos

Laidoje aptariamos Lietuvos Respublikos Seime svarstomos Pagalbinio apvaisinimo įstatymo pataisos. Laidoje dalyvauja dr. Agnė Širinskienė

2016-12-06 | 25
38:18

Meilė tiesoje

„Gydyti gyvenimu pagal S. Jobsą: vaikų prieraišumo puoselėjimas kasdienybėje". Su psich. K. Ušackiene ir L.

2016-12-05 | 34
32:05

Aktualijos

Šį mėnesį esame kviečiami solidarizuotis maldoje su šventuoju Tėvu ir melstis už tai, kad Kad

2016-12-05 | 6
28:14

Atokvėpio valandėlė

Advento skaitiniai. Prie mikrofono aktorė Olita Dautartaitė.

2016-12-03 | 29
27:47

Knygų lentynoje

Pristatoma Bruno Forte knygelė „Šventos Kalėdos“. Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministrą Algirdą

2016-12-02 | 5

Šventas raštas

17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir homiliją sako monsinjoras kunigas Vytautas Grigaravičius. 

2016-12-09 | 32
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir homiliją sako kun. Algirdas Toliatas.

2016-12-08 | 63
31:19

Biblijos slėpiniai

Kun. Arvydas Kasčiukaitis. Apaštalas Paulius ir jo laiškai.

2016-12-07 | 25
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir homiliją sako kun. Lukas Laniausks SJ. 

2016-12-07 | 41
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir homiliją sako mons. Artūras Jagelavičius.

2016-12-06 | 49
12:19

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir homiliją sako kun. Aldonas Gudaitis SJ.

2016-12-05 | 56
30:00

Dievo Žodis

Evangeliją gieda kun. dr. Vilius Sikorskas. Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.

2016-12-04 | 42

Informacinės laidos

25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2016-12-08 | 1
15:33

Krikščioniškų leidinių apžvalga

Žurnalo „Magnificat vaikams“ ir laikraščio „XXI amžius“ pristatymas.

2016-12-08 | 4
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2016-12-07 | 3
7:18

Ortodoksų Bažnyčios naujienos

Naujienas pristato t. Vitalijus Mockus.

2016-12-07 | 3
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2016-12-06 | 0
18:57

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2016-12-05 | 1
4:59

Seminarijų kronikos

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos aktualijų pristatymas.

2016-12-05 | 2
10:00

Šiandien

Pal. Nikolas Stenonas

2016-12-05 | 1
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2016-12-04 | 3
25:02

Savaitė su Popiežiumi

Laida rengiama pagal "Vatikano televizijos centro" video žinias, skelbiamas Šventojo sosto kanale Youtube.com kanale: youtube.com/vaticanlt

2016-12-04 | 3
30:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2016-12-03 | 2

Kas rūpi jauniems

59:19

Šlovinimo vakarai

Šlovinimo vakaras drauge su Lietuvos jaunimo dienų choru.

2016-12-09 | 6
50:42

Nauju kampu

Laidoje „Nauju kampu“ klausiama - kokia turėtų būti krikščionio pozicija susidūrus su priešišku pasaulietiškumu kaip nutiko

2016-12-08 | 10
47:17

„YouCat" komentaras

Koks meno ir grožio santykis? Ar tiesa ir grožis neatskiriami? Apie grožį teigiantį meną, kuris

2016-12-07 | 9
47:55

Update: Iššūkis 2.0

Ši laida kviečia jaunus žmones diskusijai ir drąsių klausimų kėlimui apie krikščioniškąjį tikėjimą ir plaukimą

2016-12-06 | 13
38:11

Visa atnaujinti Kristuje

Tema „Laisvė". Laidoje dalyvauja Antas Benas Ališauskas (studentas ateitininkas) ir Akvilė Burneikaitė (kandidatė į studentus

2016-12-05 | 14
55:58

Krikščioniški TOP'ai

Laidą veda Rimas Macevičius.

2016-12-04 | 22
56:10

Protų bokštai

Egiptas ilgą laiką išlieka mėgstama lietuvių atostogų kryptis, tačiau ar daug žinome apie Egipto krikščionis?

2016-12-03 | 92

Mūsų draugai

Plk Square 180x180
Gj 2016 200x80
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas