• Tiesiogiai
  formatas

  08:00 Aktualijos

  Laidoje aptariama Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės svarba ir aktualumas šių dienų visuomenei, minint jos gimimo Dangui dieną. Laidoje dalyvauja kun.
 • Anonsas

  08:45 Vatikano radijo žinios trumpai

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Anonsas

  08:47 Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Anonsas

  09:00 Katechezė

  „Jėzaus Kryžiaus ir Prisikėlimo įvykis – Švč. Trejybės apreiškimo kaip Meilės išsipildymas“. Kun. dr. Kęstutis Dailydė. Įrašas iš tarptautinės konferencijos „Dievo
 • Anonsas

  09:40 Vatikano radijo žinios trumpai

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Anonsas

  10:00 Dvasinė ekologija

  Laidos tema „Kurianti žodžio kalba“. Prie mikrofono dr. Bronė Gudaitytė.

Naujausi laidų įrašai

50:00

Paskui Avinėlį

S. Marija Dovydė „Ar tikime Viešpaties žodžiais „Viešpats su Tavimi?“

2016-09-25 | 3
25:00

Vatikano radijas

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2016-09-25 | 0
27:23

Šv. Mišios

Transliacija iš Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios. Tituliniai atlaidai. Homiliją sako vyskupas Linas Vodopjanovas.

2016-09-25 | 12
14:33

Šv. Mišios

Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios. Homiliją sako kunigas Vincas Baublys.

2016-09-25 | 9
30:00

Savaitė su Popiežiumi

Laida rengiama pagal "Vatikano televizijos centro" video žinias, skelbiamas Šventojo sosto kanale Youtube.com kanale: youtube.com/vaticanlt

2016-09-25 | 2
14:58

Šiandien

Šv. Sergijus Radonežietis.

2016-09-25 | 3
17:00

Dievo Žodis

Evangeliją gieda kun. dr. Vilius Sikorskas, homiliją sako Panevėžio vysk. emeritas Jonas Kauneckas.

2016-09-25 | 38
20:00

Vatikano radijas

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2016-09-24 | 2
52:27

Protų bokštai

Pradedame kassavaitinį žaidimą „Protų bokštai“, kuriame drauge su Džiugu Kuliešiumi ir Gabrieliumi E. Klimenka šį

2016-09-24 | 20
36:37

Ganytojo žodis

Kun. prel. Sławomir Oder pranešimas „Sensus fidei atskleidžiant Dievo gailestingumo slėpinį pagal šv. Jono Pauliaus

2016-09-24 | 7
30:00

Artyn prie Jėzaus

Laida vaikams ir ne tik.

2016-09-24 | 1

Krikščioniškas dvasingumas

50:00

Paskui Avinėlį

S. Marija Dovydė „Ar tikime Viešpaties žodžiais „Viešpats su Tavimi?“

2016-09-25 | 3
31:13

Žinia iš Pakutuvėnų

Br. Gedimino Numgaudžio mokymas.

2016-09-24 | 76
39:22

Dvasinė ekologija

Laidos tema „Ištarto žodžio galia“. Laidą veda dr. Bronė Gudaitytė.

2016-09-19 | 271
50:21

Šv. Jono valanda

T. Paskalis. „Tėvas, pas kurį veda mus Jėzus Kristus, yra  brolystės šaltinis“.

2016-09-18 | 21
41:46

Žinia iš Pakutuvėnų

Ką reikšia atgimti iš Dvasios? Apie tai laidoje kun. Gedimino Numgaudžio paskaita.

2016-09-17 | 131
44:02

Jo žaizdomis išgydyti

„Jo žaizdomis išgydyti" laidoje dalyvauja misionierius iš Amerikos Donald Turbitt. Mokymo tema „Atminties gydymas". Iš

2016-09-13 | 250
35:50

Dvasinė ekologija

Laidos tema „Mylėkite priešus ir melskitės už persekiotojus" (Mt 5, 44). Laidą veda dr. Bronė Gudaitytė.

2016-09-12 | 224

Tikėjimo pažinimas

36:37

Ganytojo žodis

Kun. prel. Sławomir Oder pranešimas „Sensus fidei atskleidžiant Dievo gailestingumo slėpinį pagal šv. Jono Pauliaus

2016-09-24 | 7
2:09:08

Klausk drąsiai

Į klausytojų klausimus atsako kun. Kęstutis Smilgevičius, Lietuvos Vyskupų Konferencijos Generalinis sekretorius, ir kun. Povilas

2016-09-24 | 98
39:47

Bažnytinės teisės klausimai

Bažnytinės teisės kodeksą komentuoja kun. teol. lic. Virginijus Veprauskas.

2016-09-23 | 22
31:06

Katechezė

Laidos tema „Gailestingumas“. Prie mikrofono kun. Kęstutis Dvareckas.

2016-09-23 | 50
39:10

Ortodoksų Bažnyčios laida

Laidos tema „Sutvirtinimo sakramentas“. Laidoje vieši kun. Vitalijus Mockus ir Egidijus Stankevičius.

2016-09-22 | 10
31:41

Katechezė

Laidos tema „Atgailos ir Sutaikinimo sakramentas“. Prie mikrofono kun. Arūnas Simonavičius.

2016-09-22 | 40
40:24

Katechezė

Kun. Algio Vaickūno katechezė apie Eucharistinę adoraciją.

2016-09-21 | 32
38:37

Katekizmo komentaras

Katalikų Bažnyčios katekizmą komentuoja ir į klausytojų klausimus atsako teol. dr. kun. Arnoldas Valkauskas.

2016-09-20 | 111
33:20

Katechezė

Katechezių apie Eucharistijos liturgiją tęsinys. Prie mikrofono kun. Artūras Kazlauskas.

2016-09-20 | 29

Pokalbiai ir susitikimai

51:54

Dievo žmonės

Laidoje Gediminas Jaunius kalbina Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos kleboną mons. Vytautą Grigaravičių, švenčiantį 25-erių metų kunigystės jubiliejų.

2016-09-23 | 64
34:14

Tikėjimo žvilgsniu

Rašytoją Aleksą Gasparą kalbina Violeta Šoblinskaitė.

2016-09-22 | 20
35:54

Aktualijos

Pokalbių laida apie Švč. Sakramento garbinimą.

2016-09-22 | 24
37:29

Dievas gydo

Anoniminių alkoholikų draugijos nariai dalijasi savo patirtimi ir išgyvenimais; kalbasi apie draugijos literatūrą: kiek ji svarbi sveikstant ir kodėl reikia ją skaityti.

2016-09-21 | 24
41:18

Šeimos židinys

Laidos vedėjas Vytautas Salinis kalbina Daivą Monkevičienę apie šeimos iššūkius, džiaugsmus ir vaikų auklėjimą.

2016-09-20 | 16
36:21

Gyvenimo spalvos

Pirmojoje naujo sezono laidoje „Gyvenimo spalvos“ Mantas Kuraitis ir Ieva Šiugždinienė kalbina kun. Povilą Narijauską apie jo mėgstamus hobius.     

2016-09-20 | 28
38:11

Paslėptas lobis

Kauno šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčios vaikų grupė „Šv. Jono Bosko vaikai“ dalijasi mintimis apie Švč. Sakramento adoracijos patirtį ir jos svarbą jų gyvenime.  

2016-09-19 | 12

Gyvenimas ir kultūra

25:19

Atokvėpio valandėlė

Aktorė Doloresa Kazragytė skaito linksmąsias noveles. 

2016-09-24 | 7
33:40

Knygų lentynoje

Pristatoma leidyklos „Katalikų pasaulio leidiniai" išleista knyga „Trijų draugų legenda". Laidoje dalyvauja br. kun. Antanas

2016-09-23 | 10
31:25

Musica sacra

Svečiuose gailestingumo šventovės ansamblis. Laidą veda kun. dr. Vilius Sikorskas.

2016-09-23 | 13
30:53

Aktualijos

„Filmų terapija įvaikinimo ir globos tema“. Dalyvauja psichologės Kristina Ušackienė ir Lina Ulčinienė. Laidą veda

2016-09-23 | 4
32:24

Gyvybės medis

Kreitono modelio vaisingumo pažinimo sistemos mokytojos Ingridos Vuosaitytės paskaita „NaProTechnologija – kas tai?“

2016-09-21 | 22
41:54

Aktualijos

Laidoje aptariamas rugsėjo 18-20 dienomis Asyžiuje įvykęs tarptautinis susitikimas tema „Taikos troškimas, Religijų ir kultūrų

2016-09-21 | 8
36:08

Aktualijos

Prie mikrofono kun. Artūras Kazlauskas ir Kauno arkivyskupijos katechetikos centro vadovas dr. Artūras Lukaševičius pristato

2016-09-20 | 10
39:37

Meilė tiesoje

Tema „Lietuvos aukštojo mokslo linkmės". Dalyvauja LR ŠMM viceministras dr. Rolandas Zuoza, Vilniaus kolegijos direktorius

2016-09-19 | 5
36:19

Aktualijos

Laidoje kalbamės apie vaikų įvaikinimo ir globos dabartinę situaciją bei apie naujai ruošiamą programą globojantiems

2016-09-19 | 3
47:10

Atokvėpio valandėlė

Kultūrinė laida. Tai puiki proga atsikvėpti po savaitės darbų.

2016-09-17 | 13
32:40

Knygų lentynoje

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikai Gabrielius Satkauskas ir Arnas Vainauskas bei ateitininkė Julija Ladigaitė

2016-09-16 | 10

Šventas raštas

17:00

Dievo Žodis

Evangeliją gieda kun. dr. Vilius Sikorskas, homiliją sako Panevėžio vysk. emeritas Jonas Kauneckas.

2016-09-25 | 38
11:01

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Tomas Langvinis. Evangeliją skaito ir homiliją sako kun. Massimo Bianco SDB.

2016-09-24 | 20
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Tomas Langvinis. Evangeliją skaito ir homiliją sako kun. Ramūnas Mizgiris OFM.

2016-09-23 | 32
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Tomas Langvinis. Evangeliją skaito ir homiliją sako kun. Vaidotas Labašauskas. 

2016-09-22 | 36
31:00

Biblijos slėpiniai

Laidoje kun. Arvydas Jakušovas kalba apie psalmes.

2016-09-21 | 16
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Tomas Langvinis. Evangeliją skaito ir homiliją sako kun. Severinas Holocher OFM.

2016-09-21 | 33
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Tomas Langvinis. Evangeliją skaito ir homiliją sako kun. Ramūnas Mizgiris. 

2016-09-20 | 28

Informacinės laidos

25:00

Vatikano radijas

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2016-09-25 | 0
30:00

Savaitė su Popiežiumi

Laida rengiama pagal "Vatikano televizijos centro" video žinias, skelbiamas Šventojo sosto kanale Youtube.com kanale: youtube.com/vaticanlt

2016-09-25 | 2
14:58

Šiandien

Šv. Sergijus Radonežietis.

2016-09-25 | 3
20:00

Vatikano radijas

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2016-09-24 | 2
1:31

Šiandien

Vyskupas ir kankinys šv. Gerardas.

2016-09-24 | 1
25:00

Vatikano radijas

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2016-09-23 | 7
11:39

Naujienos iš vyskupijų

Vilniaus, Telšių ir Kauno arkivyskupijos naujienos.

2016-09-23 | 4
1:47

Šiandien

Šv. Pijus Pietrelčinietis.

2016-09-23 | 5
34:59

Vatikano radijas

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2016-09-22 | 2
14:59

Krikščioniškų leidinių apžvalga

Laida, skirta įvairių krikščioniškų leidinių naujų numerių bei naujų krikščioniško turinio knygų pristatymui ir apžvalgai.

2016-09-22 | 0
30:00

Šiandien

Pal. Ignotas de Santija.

2016-09-22 | 1

Kas rūpi jauniems

52:27

Protų bokštai

Pradedame kassavaitinį žaidimą „Protų bokštai“, kuriame drauge su Džiugu Kuliešiumi ir Gabrieliumi E. Klimenka šį

2016-09-24 | 20
30:00

Artyn prie Jėzaus

Laida vaikams ir ne tik.

2016-09-24 | 1
57:15

Šlovinimo vakarai

Kiekvieną penktadienį 20 val. Kauno Kristaus Prisikėlimo mažojoje bažnyčioje vyks Šlovinimo vakarai!!! Jau šį penktadienį

2016-09-23 | 20
43:59

Nauju kampu

Pokalbių laida apie tikėjimą ir vertybes.

2016-09-22 | 37
48:04

„YouCat" komentaras

Matas Kalnietis, Žygimantas Gudauskas, Žygimantas Bieliauskas ir ses. Liucija Grybaitė laidoje diskutuoja tema „Kaip krikščionys

2016-09-21 | 17
40:27

Update: Iššūkis 2.0

Laidos tema „Kliūtys, su kuriomis susiduria tikintis jaunimas: „mažas ūgis“, gėda, murmanti minia“. Laidos vedėjas

2016-09-20 | 14
38:14

Visa atnaujinti Kristuje

Laidoje kalbamės apie įvykusias ateitininkų vasaros stovyklas bei jaunimo užimtumo svarbą. Laidoje dalyvauja stovyklų vadovai

2016-09-19 | 9

Mūsų draugai

Gj 2016 200x80
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas