• Eteryje
  formatas

  08:00 Dievo žodis

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją gieda kun. dr. Vilius Sikorskas. Homiliją sako Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas.
 • Anonsas

  08:30 Valandų liturgijos Rytmetinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Anonsas

  09:00 Speciali laida

  „Ką daryti su savo gyvenimu?“ Casey Cole OFM knygos „Pašaukimas. Kas nutinka pasakius Dievui „Taip“ pristatymas ir diskusija. Dalyvauja: Antanas Blužas
 • Anonsas

  10:30 Šv. Mišios

  Transliacija iš Kretingos Viešpaties Apsireiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios.
 • Anonsas

  11:00 Eucharistijos slėpinys

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Anonsas

  11:55 Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos

Naujienos

Naujausi laidų įrašai

59:26

Tiesos beieškant

Laidoje apie iššūkius, kuriuos patiriame, kalba Skaistė, Julija, Mantvydas ir Ramvydas. Laidą veda kun. Povilas

2019-02-23 | 12
48:12

Speciali laida

„Ką daryti su savo gyvenimu?“ Casey Cole OFM knygos „Pašaukimas. Kas nutinka pasakius Dievui „Taip“

2019-02-23 | 16
25:25

Irkis į gilumą

Laidoje kalba dr. Bronė Gudaitytė ir filosofas, profesorius Tomas Sodeika. Tęsiamas laidų ciklas apie mistinę

2019-02-23 | 32
21:36

Šv. Mišios

Transliacija iš Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės. Evangelija pagal Morkų 9, 2-13. Homiliją sako kunigas Elijas

2019-02-23 | 15
1:26:14

Klausk drąsiai

Į klausytojų klausimus atsako kun. dr. Vilius Sikorskas.

2019-02-23 | 110
42:02

Žinia iš Pakutuvėnų

Br. Gediminas Numgaudis. Kaip Dievas išvedė Dievo tautą iš Egipto. Ko ši istorija mus moko

2019-02-23 | 84
11:48

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius kaminskas. Homiliją sako kun. Ramūnas Mizgiris OFM.

2019-02-23 | 64
18:58

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2019-02-22 | 12
1:03:17

Speciali laida

Dr. Benas Ulevičius. Jėzus istorijoje. Kas jis yra? Konferencija skaityta Katalikų bendruomenės „Gyvieji akmenys“ rengtoje

2019-02-22 | 26
36:36

Paslėptas lobis

Apie Eucharistiją – meilės sakramentą – kalba t. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškus FJ.

2019-02-22 | 36
45:26

Knygų lentynoje

Kaip nežinomo viduramžių Anglijos vienuolio jaunam draugui parašyta knyga apie kontempliaciją gali prabilti į XXI

2019-02-22 | 42

Krikščioniškas dvasingumas

42:02

Žinia iš Pakutuvėnų

Br. Gediminas Numgaudis. Kaip Dievas išvedė Dievo tautą iš Egipto. Ko ši istorija mus moko

2019-02-23 | 84
35:57

Jo žaizdomis išgydyti

 „Kaip mūsų žaizdos gali tapti Jėzaus gydančios malonės šaltiniu".  Kalba vidinio išgydymo programos „Gyvasis vanduo" autorius, „Desert

2019-02-18 | 249
41:28

Dvasinė ekologija

Dr. Bronė Gudaitytė.Tylos pamokos: klausyk, priimk, vykdyk.

2019-02-18 | 285
35:37

Paskui Avinėlį

Šv. Jono kongregacijos t. Reno Marija. Ar tikėjimas gali pakeisti mano gyvenimą?  II dalis.

2019-02-17 | 35
35:36

Jo žaizdomis išgydyti

Kauno arkivyskupijos egzorcistas kun. Vytenis Vaškelis. Gydantis atsidavimas.

2019-02-11 | 203
38:46

Dvasinė ekologija

Dr. Bronė Gudaitytė.Tylos mokykla: apie tylėjimą ir kalbėjimą.

2019-02-11 | 392
23:13

Žinia iš Pakutuvėnų

Br. pranciškono Gedimino Numgaudžio homilija.

2019-02-09 | 349

Tikėjimo pažinimas

1:26:14

Klausk drąsiai

Į klausytojų klausimus atsako kun. dr. Vilius Sikorskas.

2019-02-23 | 110
29:55

Katechezė

T. Reno Marija. Ar tikėjimas gali pakeisti mano gyvenimą. Iš rekolekcijų jaunimui.

2019-02-22 | 34
37:41

Bažnytinės teisės klausimai

Bažnytinės teisės kodeksą komentuoja kun. Virginijus Veprauskas.

2019-02-21 | 34
37:48

Ortodoksų Bažnyčios laida

Pasninko metodai, remiantis Ortodoksų Bažnyčios dvasios tėvais. Laidą veda Egidijus Stankevičius.

2019-02-21 | 64
40:20

Katechezė

T. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškus. Jėzaus pažinimas. Įrašas iš rekolekcijų vienuoliams.

2019-02-21 | 102
35:22

Katechezė

Šv. Jono kongregacijos t. Reno Marija. Ar tikėjimas gali pakeisti mano gyvenimą?

2019-02-20 | 56
38:26

Katekizmo komentaras

Katalikų Bažnyčios Katekizmą komentuoja kun. dr. Arnoldas Valkauskas ir Kauno hospiso namų direktorė Kristina Kresko.

2019-02-19 | 183
31:32

Katechezė

Kun. Artūras Kazlauskas. Eucharistijos šventimas: apie prefaciją – įžangos į Eucharistijos maldą aktą – ir Trisagion – triskart šventą

2019-02-19 | 51
36:48

Katechezė

Šv. Jono kongregacijos br. Steponas. Švč. Sakramento Adoracija.

2019-02-18 | 77

Pokalbiai ir susitikimai

36:36

Paslėptas lobis

Apie Eucharistiją – meilės sakramentą – kalba t. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškus FJ.

2019-02-22 | 36
33:27

Dievas gydo

Anoniminių alkoholikų liudijimai apie jų sveikimą nuo priklausomybės.

2019-02-20 | 50
34:52

Šeimos židinys

Savigarba ir jos ugdymo būdai. Laidoje VDU socialinio darbo katedros docentė Violeta Ivanauskienė ir socialinių mokslų daktarė Laura Varžinskienė. Laidą veda daktarė Nijolė Liobikienė.

2019-02-19 | 38
44:32

Tikėjimo žvilgsniu

Laidoje Vilniaus universiteto teorinės fizikos profesorius Leonas Valkūnas ir Kauno technologijos universiteto taikomosios matematikos profesorius Eligijus Sakalauskas. Laidą veda Ridas Jasiulionis.    

2019-02-18 | 38
33:30

Paslėptas lobis

Apie Švč. Sakramento adoraciją mintimis dalijasi kunigas Algis Vaickūnas.

2019-02-15 | 60
41:46

Dievas gydo

Kun. Kęstutis Dvareckas. Priklausomybės ir sveikimas.

2019-02-13 | 107
30:00

Šeimos židinys

Kun. Bernardo Verbicko pranešimas „Šiuolaikiniai tradicinės šeimos pokyčiai: nuosmūkis ar proga atsiskleisti tikrąjai Santuokos sakramento prigimčiai“. 

2019-02-12 | 90

Gyvenimas ir kultūra

45:26

Knygų lentynoje

Kaip nežinomo viduramžių Anglijos vienuolio jaunam draugui parašyta knyga apie kontempliaciją gali prabilti į XXI

2019-02-22 | 42
37:27

Musica sacra

Laida apie giedojimą liturgijoje, apie liturgiją. Laidą veda kun. dr. Vilius Sikorskas.

2019-02-22 | 25
35:35

Aktualijos

Vasario pradžioje „Tėvo širdies bendruomenė“ surengė rekolekcijas vyrams „Vyro žingsniai" su kun. Baldo Alagna (Italija). Laidoje apie

2019-02-22 | 28
30:34

Aktualijos

Vysk. Algirdo Jurevičiaus ir mons. Arūno Jagelavičiaus pranešimai LSMU konferencijoje „Ligonių sielovada sveikatos priežiūros sistemoje“.

2019-02-21 | 29
38:44

Popiežius ir Lietuva

Kun. dr. Gediminas Jankūnas nagrinėja Popiežiaus Pranciškaus apaštališkąjį paraginimą ,,Gaudete et Exsultate".

2019-02-20 | 29
40:23

Aktualijos

Kun. doc. dr. Saulius Stumbra „Skirtingų religijų pacientai, ką turime žinoti?“ Kun. dr. Gediminas Jankūnas  „Pastoracinis

2019-02-20 | 47
26:10

Aktualijos

LSMU Anesteziologijos  klinikos vadovas prof. Andrius Macas: „Gydytojo vaidmuo teikiant dvasinę pagalbą kritinių būklių ligoniams

2019-02-19 | 58
31:23

Gyvybės medis

Laidos tema: epilepsija. Dalyvauja socialinių mokslų daktarė Paulina Šedienė ir epilepsija serganti Lina. Laidą veda

2019-02-18 | 17
47:36

Aktualijos

Vasario 16 dieną ateitininkai kvietė į Valstybės atkūrimo dienos labdaringą pokylį. Kviečiame pasiklausyti šio vakaro

2019-02-18 | 41
41:15

Atokvėpio valandėlė

2018 m. Laisvės premija buvo įteikta Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio partizanų grupei: Jonui Abukauskui-Siaubui, Vytautui

2019-02-16 | 16
27:19

Knygų lentynoje

„Mylėti – tai nukryžiuoti save dėl kito“, – rašo Bruno Ferrero trumpų pasakojimų sielai knygoje „Sulopyta širdis“.

2019-02-15 | 32

Šventas raštas

11:48

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius kaminskas. Homiliją sako kun. Ramūnas Mizgiris OFM.

2019-02-23 | 64
15:11

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Vaidotas Labašauskas.

2019-02-22 | 90
14:23

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Severinas Holocher OFM.

2019-02-21 | 86
36:55

Biblijos slėpiniai

Šventojo Rašto aiškinimo pavyzdžiai. Laidą veda kun. Linas Šipavičius.

2019-02-20 | 52
8:46

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kmainskas. Homiliją sako kun. Andrius Vaitkevičius.

2019-02-20 | 83
10:26

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Arūnas Simonavičius.

2019-02-19 | 103
8:49

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Ričardas Doveika.

2019-02-18 | 120

Informacinės laidos

25:25

Irkis į gilumą

Laidoje kalba dr. Bronė Gudaitytė ir filosofas, profesorius Tomas Sodeika. Tęsiamas laidų ciklas apie mistinę

2019-02-23 | 32
18:58

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2019-02-22 | 12
7:49

Naujienos iš vyskupijų

Laidoje pateikiamos naujienos iš Lietuvos vyskupijų.

2019-02-22 | 11
18:57

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2019-02-21 | 5
13:46

Krikščioniškų leidinių apžvalga

Laidoje pristatomi žurnalas „Žodis tarp mūsų“, maldynėlis „Magnificat“ ir laikraštis „XXI amžius“.

2019-02-21 | 4
18:29

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2019-02-20 | 6
5:59

Ortodoksų Bažnyčios naujienos

Ortodoksų Bažnyčios naujienas pristato T. Vitalijus Mockus.

2019-02-20 | 4
18:57

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2019-02-19 | 8
18:57

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2019-02-18 | 4
12:02

Seminarija šiandien

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikai pristato artėjantį pašaukimų savaitgalį.

2019-02-18 | 14
18:58

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2019-02-17 | 5

Kas rūpi jauniems

59:26

Tiesos beieškant

Laidoje apie iššūkius, kuriuos patiriame, kalba Skaistė, Julija, Mantvydas ir Ramvydas. Laidą veda kun. Povilas

2019-02-23 | 12
36:09

Kas rūpi jauniems

Į jaunimui rūpimus klausimus atsako kun. Andrius Končius ir kun. Vytautas Mazirskas.

2019-02-20 | 12
55:02

Kas rūpi jauniems

Laidoje dalyvauja Vytautas, Gintarė ir Austėja, bei kun. Arūnas Simonavičius ir kun. Povilas Narjauskas.

2019-02-13 | 17
44:45

Biblija jaunimui

Laidą veda pranciškonas br. Juozapas Marija Žukauskas.

2019-02-12 | 16
46:12

Protų bokštai

Bibliniai protų bokštai su kun. Povilu Narijausku. Pagrindinis žaidimo prizas – kvietimai į „Valentino dieną kitaip"

2019-02-09 | 11
42:17

Kas rūpi jauniems

Artėjant Valentino dienai apie apsisprendimą kurti šeimą, drąsą pasipiršti per renginį „Valentino diena kitaip“ ir pasiryžti

2019-02-06 | 28
49:08

Tiesos beieškant

Laidoje toliau kalbama apie  krikščionių vienybę pagal apaštalo Pauliaus laišką efeziečiams. Laidą veda kun. Povilas Narijauskas, kartu

2019-02-02 | 28

Mūsų draugai

Logotipas Pagrindinis
Pal. Teofilius Logo Auksinis 200x200
2018 Lietuvos Globejos Metai Plakatas
Plk Square 180x180
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas