• Eteryje
  formatas

  08:20 Žinia iš Pakutuvėnų

  „Jėzaus Kristaus auka“. Kalba br. pranciškonas kun. Gediminas Numgaudis.
 • Anonsas

  09:00 Klausk drąsiai

  Į klausytojų klausimus atsako kun. Vytautas Mazirskas, kun. Andrius Končius ir kun. Povilas Narijauskas.
 • Anonsas

  11:00 Eucharistijos slėpinys

  Šventasis Pierre-Julien  Eymard „Realus buvimas“. Skaito Tomas Ladiga.
 • Anonsas

  11:30 Rožinis

  Transliacija iš Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos.
 • Anonsas

  11:55 Viešpaties Angelo malda

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos
 • Anonsas

  12:00 Šv. Mišios

  Transliacija iš Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos.

Naujausi laidų įrašai

20:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Tomas Langvinis. Homiliją sako kun. Mindaugas Martinaitis.

2018-03-17 | 21
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2018-03-16 | 0
58:49

Pašaukė mane

Tęsiame pažintį su pašvęstojo gyvenimo nariais. Šios dienos laidos viešnia Eucharsitinio Jėzaus seserų kongregacijos sesuo

2018-03-16 | 11
33:27

Paslėptas lobis

Laidoje apie Švč. Sakramento Adoraciją, klaidas, kurias darome, ir į ką labiausiai reikia atkreipti dėmesį

2018-03-16 | 24
39:32

Knygų lentynoje

Ar priimame ir vadovaujamės krikščioniškojo gyvenimo mokymo teiginiu, kad pagrindinė žmogui yra protingumo dorybė? Apie

2018-03-16 | 7
20:13

Šv. Mišios

Transliacija iš Vilniaus Šv. Teresės (Aušros Vartų) bažnyčios. Evangelija pagal Joną 7, 1-2.10. 25-30. Homiliją

2018-03-16 | 14
37:24

Musica sacra

„Cantus gregorianus - grigalinis giedojimas“. I dalis. Laidą veda kun. dr. Vilius Sikorskas.

2018-03-16 | 16
7:08

Naujienos iš vyskupijų

Kauno arkivyskupijos naujienas pristato diakonas Darius Chmieliauskas.

2018-03-16 | 6
35:40

Katechezė

Ar pasninkas vis dar aktualus šiandien? Laidą veda ir su klausytojais bendrauja kun. Povilas Narijauskas.

2018-03-16 | 40
41:34

Aktualijos

Stiubenvilio universitete JAV studijas baigusios teologijos ir katechetikos magistrės Aušros Mizgirienės pranešimas, sakytas Telšiuose Palaiminimų sekmadienyje.

2018-03-16 | 9
19:59

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Tomas Langvinis. Homiliją sako kun. Arūnas Kesilis.

2018-03-16 | 92

Krikščioniškas dvasingumas

30:06

Sveika Marija

„Susižavėjimai Jono Pauliaus II Mariologija“. Prof. habil. dr. Stanislaw Celestyn Napiorkowski OFM ir dr. Monika

2018-03-15 | 11
37:08

Jo žaizdomis išgydyti

Laidoje „Jo žaizdomis išgydyti“ dalyvauja sielovados bendruomenės „Gailestingumo versmė" narės Margarita Poluškinienė ir Teresė Tolvaišytė.

2018-03-12 | 137
38:26

Dvasinė ekologija

Trūkumai žengiant dvasinio tobulėjimo keliu, pagal šv. Kryžiaus Joną. Laidą veda dr. Bronė Gudaitytė.

2018-03-12 | 251
36:34

Paskui Avinėlį

Šv. Jono kongregacijos br. Jono paskaita apie Nukryžiuotąjį Jėzų.

2018-03-11 | 32
23:15

Žinia iš Pakutuvėnų

Br. pranciškono Astijaus Kungio liudijimas iš Palaiminimų sekmadienio. 

2018-03-10 | 270
44:59

Sveika Marija

Laida supažindina su arkivyskupo Teofiliaus Matulionio (1873-1962) gyvenimo keliu.

2018-03-08 | 15
34:59

Jo žaizdomis išgydyti

Laidoje „Jo žaizdomis išgydyti" dalyvauja teol. lic. Margarita Poluškinienė ir Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo

2018-03-05 | 250

Tikėjimo pažinimas

35:40

Katechezė

Ar pasninkas vis dar aktualus šiandien? Laidą veda ir su klausytojais bendrauja kun. Povilas Narijauskas.

2018-03-16 | 40
33:47

Bažnytinės teisės klausimai

Laidoje komentuojami Bažnytinės teisės kodekso 838–839 kanonai apie Bažnyčios pareigą mokyti. Laidos vedėjas kun. Virginijus Veprauskas.

2018-03-15 | 26
28:24

Katechezė

Apie kapuciną šv. tėvą Pijų laidoje kalba kun. br. Vincentas Tamošauskas.

2018-03-15 | 86
23:32

Katechezė

„Pasninko prasmė ir svarba“. Kalba kun. Saulius Rumšas.

2018-03-14 | 95
37:55

Katekizmo komentaras

Katalikų Bažnyčios Katekizmą komentuoja kun. dr. Arnoldas Valkauskas. Laidoje toliau analizuojamas V Dievo įsakymas „Nežudyk".

2018-03-13 | 110
32:55

Katechezė

Kun. Artūras Kazlauskas tęsia katechezių ciklą apie Šv. Mišias. Laidoje kalbama apie „Tikėjimo išpažinimą“, arba „Credo“. 

2018-03-13 | 75
23:20

Katechezė

„Švenčiausioji Marija Mergelių Mergelė“. Kalba kun. Algirdas Petras Kanapka. Įrašas iš Vilniaus Arkikatedros bazilikos.

2018-03-12 | 59
1:50:46

Proginė laida

Laidoje dalyvauja Marijos radijo prezidentė Egidija Vaicekauskienė, mons. Vytautas Grigaravičius, kun. Marius Talutis. Laidą veda

2018-03-10 | 21
37:01

Katechezė

Laidoje apie Švč. Sakramento Adoraciją ir jos svarbą pasakoja šv. Jono kongregacijos t. Jurgis Czarniawski.

2018-03-09 | 91

Pokalbiai ir susitikimai

58:49

Pašaukė mane

Tęsiame pažintį su pašvęstojo gyvenimo nariais. Šios dienos laidos viešnia Eucharsitinio Jėzaus seserų kongregacijos sesuo Judita. laidą veda Arūnas Žemaitaitis.

2018-03-16 | 11
33:27

Paslėptas lobis

Laidoje apie Švč. Sakramento Adoraciją, klaidas, kurias darome, ir į ką labiausiai reikia atkreipti dėmesį garbinimo metu kalba Opus Dei Regioninis vikaras Baltijos šalims mons. dr. Andres Lavin ir kun.

2018-03-16 | 24
27:44

Šeimos židinys

Laidoje „Šeimos židinys“ kalbamės apie Popiežiaus paraginimą „Meilė šeimoje“ su Vaidotų parapijos šeimų bendruomenės narėmis Erika, Olga ir Gražina. Kaip mums skamba šio paraginimo pirmasis skyrius „Dievo žodžio šviesoje"? Ar

2018-03-13 | 18
37:41

Irkis į gilumą

Laidoje aptariama XXI a. kartūzų vienuolio Guigo II „Vienuolių kopėčios“. Laidoje dalyvauja prof. filosofas Tomas Sodeika ir dr. Bronė Gudaitytė.

2018-03-13 | 45
52:39

Tikėjimo žvilgsniu

Doc. dr. Beno Ulevičiaus pranešimas „Krikščionis dialoge su kitaip mąstančiu“, doc. dr. Artūro Lukaševičiaus pranešimas „Krikščioniškojo tikėjimo ir gamtos mokslų sąsajos“ ir doc. dr. Linos Šulcienės pranešimas „Filosofinis mąstymas – tikėjimo

2018-03-12 | 62
32:15

Dievas gydo

Laidoje Anoniminių alkoholikų draugijos nariai kalbasi apie tai, jog alkoholikui sveikti savarankiškai, vienam, veikiausiai neįmanoma. Nepaisant tvirto apsisprendimo ir pasiryžimo, artimųjų palaikymo, pergalės prieš visas pirmines baimes, visgi jam būtina pagalba.

2018-03-07 | 68
36:38

Šeimos židinys

Mes kalbamės, tačiau nesuprantame vienas kito. Mes kaltiname, guodžiamės ir skundžiamės, tačiau patys negirdime savo sutuoktinio. Kaip susikalbėti poroje? Ką svarbu žinoti ir nuolat daryti? Apie tai laidos vedėjas Arnoldas

2018-03-06 | 55

Gyvenimas ir kultūra

39:32

Knygų lentynoje

Ar priimame ir vadovaujamės krikščioniškojo gyvenimo mokymo teiginiu, kad pagrindinė žmogui yra protingumo dorybė? Apie

2018-03-16 | 7
37:24

Musica sacra

„Cantus gregorianus - grigalinis giedojimas“. I dalis. Laidą veda kun. dr. Vilius Sikorskas.

2018-03-16 | 16
41:34

Aktualijos

Stiubenvilio universitete JAV studijas baigusios teologijos ir katechetikos magistrės Aušros Mizgirienės pranešimas, sakytas Telšiuose Palaiminimų sekmadienyje.

2018-03-16 | 9
25:44

Tikėjimas ir kultūra

„Švenčiausioji Marija Mergelių Mergelė“. Kalba kun. Algirdas Petras Kanapka. Įrašas iš Vilniaus Arkikatedros bazilikos.

2018-03-15 | 14
24:12

Aktualijos

Kovo pradžioje Lietuvoje viešėjo misionierė, moterų sielovadininkė iš Prancūzijos Myriam Fourchaud. Ji su savo vyru

2018-03-15 | 61
25:57

Gyvybės medis

Laidos tema „Lyties keitimas“. Laidą veda prof. dr. Birutė Obelenienė ir kun. prof. Andrius Narbekovas.

2018-03-14 | 31
35:01

Aktualijos

Kovo 10 dieną Panevėžyje vyko vienuolynų simpoziumas, į kurį rinkosi vienuoliai ir vienuolės iš visos

2018-03-14 | 42
29:53

Aktualijos

Kovo 13 dieną minime Popiežiaus Pranciškaus išrinkimo popiežiumi 5 metus. Šia proga kviečiame pasiklausyti Popiežiaus

2018-03-13 | 37
40:37

Meilė tiesoje

„Kai miršta artimieji: kaip vaikams susigyventi su netektimis?“ Apie tai, kas gali padėti sielvartaujantiems vaikams,

2018-03-12 | 20
35:19

Knygų lentynoje

Andrea Tornielli „Kelyje: pokalbiai su Jo Šventenybe Pranciškumi“. Ši knyga – tai išskirtinis kelionių dienoraštis, realiuoju

2018-03-12 | 16
43:18

Aktualijos

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis pasakoja prisiminimus apie popiežiaus Jono Pauliaus II atvykimą į Lietuvą 1993 metais. 

2018-03-12 | 23

Šventas raštas

20:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Tomas Langvinis. Homiliją sako kun. Mindaugas Martinaitis.

2018-03-17 | 21
19:59

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Tomas Langvinis. Homiliją sako kun. Arūnas Kesilis.

2018-03-16 | 92
19:59

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Tomas Langvinis. Homiliją sako kun. Juozas Fakėjavas.

2018-03-15 | 84
40:37

Biblijos slėpiniai

Psalmių egzegezė: 23 psalmė. Laidą veda kun. Mozė Mitkevičius.

2018-03-14 | 48
20:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Mindaugas Kučinskas.

2018-03-14 | 90
20:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas.  Homiliją sako kunigas Algirdas Toliatas.

2018-03-13 | 162
20:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako mons. Vytautas Grigaravičius.

2018-03-12 | 81

Informacinės laidos

25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2018-03-16 | 0
7:08

Naujienos iš vyskupijų

Kauno arkivyskupijos naujienas pristato diakonas Darius Chmieliauskas.

2018-03-16 | 6
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2018-03-15 | 1
7:58

Krikščioniškų leidinių apžvalga

Laida, skirta įvairių krikščioniškų leidinių naujų numerių bei naujų krikščioniško turinio knygų pristatymui ir apžvalgai.

2018-03-15 | 8
10:00

Šiandien

Šv. Jonas Vaitiekus Balickis.

2018-03-15 | 0
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2018-03-14 | 8
8:58

Ortodoksų Bažnyčios naujienos

Ortodoksų Bažnyčios naujienas pristato t. Vitalijus Mockus.

2018-03-14 | 8
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2018-03-13 | 6
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2018-03-12 | 9
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2018-03-11 | 7
18:58

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2018-03-10 | 10

Kas rūpi jauniems

56:34

Iššūkis

Kovo 4 dieną Telšiuose vyko trečiasis Palaiminimų sekmadienis. Jo tema „Argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios?“

2018-03-15 | 36
52:39

Kas rūpi jauniems

Į jaunimo klausimus atsako br. kun. Juozapas Marija Žukauskas ir kun. Povilas Narijauskas.

2018-03-14 | 21
40:42

„YouCat“ komentaras

„Kontempliatyvioji malda“. Laidą veda kun. Nerijus Grigaliūnas. 

2018-03-13 | 26
45:33

Iššūkis

Gavėnios prasmė. Ko jaunas žmogus gali atsisakyti šiuo laiku? Laidą veda br. pranciškonas Paulius Vaineikis.

2018-03-08 | 41
45:59

Kas rūpi jauniems

Į jaunimo klausimus atsako t. Eugenijus Markovas SJ ir t. Aldonas Gudaitis SJ.

2018-03-07 | 45
50:30

„YouCat“ komentaras

Ką reiškia žodžiai: „Teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje"? Su jaunimu laidoje diskutuoja

2018-03-06 | 54
43:30

Krikščioniški TOP'ai

Laidą veda Rokas Balsys, laidoje aptariama klausomiausia šios savaitės krikščioniška muzika.

2018-03-04 | 20

Mūsų draugai

2018 Lietuvos Globejos Metai Plakatas
Plk Square 180x180
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas