• Eteryje
  formatas

  04:00 Dvasinė ekologija

  Laidos tema „Kalbėkime su tikėjimu, o ne su baime". Laidą veda dr. Bronė Gudaitytė.
 • Anonsas

  04:45 Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Anonsas

  05:00 Marijos valandos

  Švč. M. Marijos valandos yra giedamos vienu metu, bet jų prasmė - visas dienos valandas paskirti Nekaltosios Motinos šlovei.
 • Anonsas

  05:30 Vatikano radijo žinios

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Anonsas

  05:50 Eucharistijos slėpinys

  Pierre Julien Eymard „Realus buvimas". Skaito Vilius Kaminskas.
 • Anonsas

  06:00 Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos

Naujausi laidų įrašai

27:20

Vaikams ir ne tik „Artyn prie Jėzaus“

Laida skirta šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlei.

2016-10-22 | 2
10:00

Šiandien

Šv. Jonas Paulius II.

2016-10-22 | 7
18:27

Šv. Mišios

Transliacija iš Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčios. Šv. Jono Pauliaus II liturginis minėjimas. Evangeliją pagal Luką

2016-10-22 | 8
2:05:05

Klausk drąsiai

Į klausytojų klausimus atsako kun. dr. Vilius Sikorskas.

2016-10-22 | 42
27:12

Žinia iš Pakutuvėnų

Brolio Gedimino Numgaudžio paskaita „Kristus mūsų gyvenime“. Laidoje išgirsite apie tai, kokiu tikslu Kristus atėjo

2016-10-22 | 48
20:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir homiliją kun. Vaidotas Labašauskas. 

2016-10-22 | 17
19:59

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2016-10-21 | 3
48:58

Dievo žmonės

Rimantė Tamoliūnienė – išskirtinė moteris su išskirtine istorija šios dienos laidoje tęsia savo pokalbį. Laidą veda Gediminas Jaunius.

2016-10-21 | 101
37:32

Knygų lentynoje

Leidyklos „Katalikų pasaulio leidiniai“ išleista Kallistos Ware knyga „Jėzaus malda“. Laidoje dalyvauja br. kun. teol.

2016-10-21 | 15
1:00:00

Šv. Mišios

Transliacija iš Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės. Evangelija pagal Luką, 12, 54-59. Homiliją sako kun. Andrius Narbekovas.

2016-10-21 | 15
37:17

Bažnytinės teisės klausimai

Bažnytinės teisės kodeksą komentuoja kun. teol. lic. Virginijus Veprauskas.

2016-10-21 | 35

Krikščioniškas dvasingumas

27:12

Žinia iš Pakutuvėnų

Brolio Gedimino Numgaudžio paskaita „Kristus mūsų gyvenime“. Laidoje išgirsite apie tai, kokiu tikslu Kristus atėjo

2016-10-22 | 48
37:50

Dvasinė ekologija

Laidos tema „Kalbėkime su tikėjimu, o ne su baime". Laidą veda dr. Bronė Gudaitytė.

2016-10-17 | 215
31:21

Žinia iš Pakutuvėnų

Brolio Gedimino Numgaudžio mokymas apie pirmąją nuodėmę.

2016-10-15 | 126
34:30

Jo žaizdomis išgydyti

Tiesioginėje laidoje „Jo žaizdomis išgydyti“  dalyvauja Laura Aleknienė ir ses. Dovyda Milda Jaugelytė (LSSC).  Tema „Pašaukti laisvei"  2d.

2016-10-10 | 138
35:07

Dvasinė ekologija

Laidos tema „Esame laisvi pasirinkti... žodžius". Laidą veda dr. Bronė Gudaitytė.

2016-10-10 | 221
44:57

Žinia iš Pakutuvėnų

Be. Gedimino Numgaudžio homiliją apie Dievo Gailestingumą.

2016-10-08 | 241
37:03

Jo žaizdomis išgydyti

Tiesioginėje laidoje „Jo žaizdomis išgydyti"  dalyvauja Laura Aleknienė ir ses. Dovyda Milda Jaugelytė (LSSC).  Tema „Pašaukti laisvei".

2016-10-03 | 220

Tikėjimo pažinimas

2:05:05

Klausk drąsiai

Į klausytojų klausimus atsako kun. dr. Vilius Sikorskas.

2016-10-22 | 42
37:17

Bažnytinės teisės klausimai

Bažnytinės teisės kodeksą komentuoja kun. teol. lic. Virginijus Veprauskas.

2016-10-21 | 35
35:59

Katechezė

Spalio 22 dieną švęsime šv. popiežiaus Jono Pauliaus II dieną. Šios šventės išvakarėse kviečiame pasiklausyti

2016-10-21 | 35
35:39

Ortodoksų Bažnyčios laida

Laidos tema „Ligonių patepimas - akistata su amžinybe“. Laidoje kun. Vitalijus Mockus ir Egidijus Stankevičius.

2016-10-20 | 13
37:34

Katechezė

Apie Švč. Sakramento garbinimą kalba kun. Algis Vaickūnas.

2016-10-20 | 27
31:57

Katechezė

Laidos tema „Kaip atnaujinti santykį su Dievu ir Bažnyčia". Laidą veda kun. brolis dominikonas Pijus Eglinas.

2016-10-19 | 143
38:23

Katekizmo komentaras

Katalikų Bažnyčios katekizmą komentuoja ir į klausytojų klausimus atsako teol. dr. kun. Arnoldas Valkauskas.

2016-10-18 | 147
29:38

Katechezė

Laidą veda kun. Artūras Kazlauskas. Tęsiamas katechezių ciklas apie Eucharistiją.

2016-10-18 | 47
37:17

Katechezė

Prie mikrofono mons. Artūras Jagelavičius. „Pamaldumo Mergelei Marijai istorija".

2016-10-17 | 36

Pokalbiai ir susitikimai

48:58

Dievo žmonės

Rimantė Tamoliūnienė – išskirtinė moteris su išskirtine istorija šios dienos laidoje tęsia savo pokalbį. Laidą veda Gediminas Jaunius.

2016-10-21 | 101
38:30

Tikėjimo žvilgsniu

Laidoje kalbamės apie vairuotojo dekalogo aštuntą įsakymą „Padėk susitikti kaltiems vairuotojams ir jų aukoms tinkamu metu, kad jie galėtų išgyventi išlaisvinantį atleidimą". Laidą veda Lietuvos policijos kapelionas kun. Algirdas Toliatas.

2016-10-20 | 5
30:39

Dievas gydo

Laidoje svečiuojasi jaunesni Anoniminių alkoholikų draugijos nariai, kurie išvengė daugelio praradimų, nepasiekė „socialinio dugno", nes anksti pripažino savo priklausomybę ir ryžosi sveikti. Jie dalijasi savo patirtimi, išgyvenimais ir viltimi.

2016-10-19 | 19
28:49

Šeimos židinys

Solistas Mindaugas Zimkus liudija apie maldos svarbą šeimos gyvenime ir kaip ji keičia ir stiprina šeimą. Laidą veda Vytautas Salinis.

2016-10-18 | 23
21:29

Gyvenimo spalvos

Laidoje apie tai, kodėl lietuvių liaudies šokiai nėra atgyvena ir „su kuo valgomas“ frizbis. Pasakoja Beatričė Stanaitytė. Laidą veda Mantas Kuraitis ir Ieva Šiugždinienė.

2016-10-18 | 17
30:45

Paslėptas lobis

Laidą veda ses. dr. Gabrielė Vasiliauskaitė. 

2016-10-17 | 38
43:34

Dievo žmonės

Laidoje Gediminas Jaunius kalbina Rimantę Tamoliūnienę.

2016-10-14 | 250

Gyvenimas ir kultūra

37:32

Knygų lentynoje

Leidyklos „Katalikų pasaulio leidiniai“ išleista Kallistos Ware knyga „Jėzaus malda“. Laidoje dalyvauja br. kun. teol.

2016-10-21 | 15
35:59

Musica sacra

Laidos tema „Sakraliosios muzikos kūryba ir atlikimas“. Laidos svečias maestro Mindaugas Radzevičius. Laidą veda kun.

2016-10-21 | 18
30:06

Aktualijos

Laida skirta aptarti šiuo metu Lietuvoje ypač aktualią alkoholizmo problemą. Daugybė žmonių turi šią priklausiomybę.

2016-10-21 | 14
19:37

Aktualijos

Laidoje apie tai, ką Gailestingumo metai atnešė Lietuvai, Bažnyčiai bei jų svarbą kalba Vilniaus arkivyskupas

2016-10-20 | 11
28:25

Gyvybės medis

Savižudybių skaičius Lietuvoje jau ilgą laiką yra itin aukštas. Tačiau ar taip buvo visada? Apie

2016-10-19 | 14
31:02

Aktualijos

„Naują filmų terapijos sezoną atveriant: pagalbos įtėviams ir globėjams galimybės“. Laidos viešnios psichologės Lina Ulčinienė

2016-10-19 | 4
27:36

Aktualijos

Minint šv. Luko Evangelisto, gydytojų globėjo dieną, Marijos radijo "Aktualijų" laidoje kalbamės apie Hipokrato priesaiką,

2016-10-18 | 10
37:09

Meilė tiesoje

Laidos tema „Garstyčios grūdo galia“. Dalyvauja SJE sesuo dr. Dalia Verbylė, dr. Aldona Lingertat – Šv.

2016-10-17 | 17
34:43

Aktualijos

Laidoje „Aktualijos“ kalbėsime apie minimą tarptautinę kovos su skurdu dieną. Ji minima nuo 1987 m.,

2016-10-17 | 8
38:44

Knygų lentynoje

Laidoje pristatoma nauja Atanazo Aleksandriečio knyga „Antano gyvenimas“, kurią išleido šv. Benedikto vienuolyno broliai.

2016-10-14 | 30
34:59

Musica sacra

Laidą veda kun. Vilius Sikorskas

2016-10-14 | 19

Šventas raštas

20:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir homiliją kun. Vaidotas Labašauskas. 

2016-10-22 | 17
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir homiliją kun. Severinas Holocher OFM.

2016-10-21 | 42
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir homiliją sako kun. dr. Andrius Vaitkevičius.

2016-10-20 | 43
39:44

Biblijos slėpiniai

Džiaugsmo tema evangelijoje pagal Luką. Laidoje kun. dr. Arvydas Kasčiukaitis ir Justė Milušauskienė.

2016-10-19 | 36
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir homiliją kun. Arūnas Simonavičius.

2016-10-19 | 41
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir homiliją sako kun. Ričardas Doveika. 

2016-10-18 | 67
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir homiliją kun. Mindaugas Martinaitis. 

2016-10-17 | 46

Informacinės laidos

10:00

Šiandien

Šv. Jonas Paulius II.

2016-10-22 | 7
19:59

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2016-10-21 | 3
10:00

Šiandien

Šv. Viatorius.

2016-10-21 | 0
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2016-10-20 | 3
10:00

Šiandien

Šios laidos metu plačiau pristatomas esamos dienos šventasis.

2016-10-20 | 2
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2016-10-19 | 4
7:41

Ortodoksų Bažnyčios naujienos

Ortodoksų Bažnyčios naujienas pristato Egidijus Stankevičius.

2016-10-19 | 0
10:00

Šiandien

Šv. Jonas Brebefas ir Izaokas Žogas, šv. Kryžiaus Paulius, pal. Jėzaus Agnietė.

2016-10-19 | 2
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2016-10-18 | 4
10:00

Šiandien

Evangelistas šv. Lukas.

2016-10-18 | 6
10:00

Šiandien

Šv. Ignotas Antiochietis, pal. šv. Liudviko Marija Natalija ir keturios jos draugės.

2016-10-17 | 4

Kas rūpi jauniems

27:20

Vaikams ir ne tik „Artyn prie Jėzaus“

Laida skirta šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlei.

2016-10-22 | 2
55:08

Nauju kampu

Kauno jėzuitų gimnazijos moksleiviai diskutuoja apie meną.

2016-10-20 | 12
48:52

„YouCat" komentaras

Kaip Dievas ir mūsų santykis su tiesa yra susiję? Laidoje diskutuojama apie tai, kokiu būdu

2016-10-19 | 11
50:04

Update: Iššūkis 2.0

Laidos tema „Ar suaugusieji gali kažką išmokti iš jaunimo?“ Laidoje nagrinėjamas Popiežiaus Pranciškaus kreipimasis į

2016-10-18 | 8
48:13

Visa atnaujinti Kristuje

Laidoje kartu su kitais ateitininkais klier. Gabrielius Satkauskas padėtis klausytojams giliau pažinti šv. rožinio maldos

2016-10-17 | 31
53:03

Krikščioniški TOP'ai

Ketvirtojoje „Krikščioniškų TOP'ų" laidoje apžvelgsime, kokios giesmės šiuo metu yra billboard topų viršūnėse bei pasiklausysime

2016-10-16 | 40
52:03

Protų bokštai

Žaidime „Protų bokštai“ apie maisto kultūrą, tradicijas ir Biblinius valgius. Už teisingus atsakymus – prizai! Laidoje

2016-10-15 | 16

Mūsų draugai

Plk Square 180x180
Gj 2016 200x80
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas