• Eteryje
  formatas

  07:40 Vatikano radijas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Anonsas

  08:00 Aktualijos

  Liepos 21 dieną Madrido katedroje buvo atsisveikinta su Carmen Hernandez viena iš Neokatechumenų kelio steigėjų. Laidoje pristatoma neokatechumenų judėjimas Lietuvoje
 • Anonsas

  08:45 Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Anonsas

  09:00 Katechezė

  Jėzuito t. Aldono Gudaičio  katechezė apie Švč. Sakramento adoraciją ir jo reikšmę.
 • Anonsas

  09:45 Krikščioniškų leidinių apžvalga

  Pristomas išleistas naujas žurnalo vaikams „Bitutė“ numeris. 
 • Anonsas

  10:00 Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)

Naujausi laidų įrašai

40:00

Dievas gydo

Anoniminių alkoholikų draugijos nariai dalijasi savo patirtimi ir išgyvenimais. Kalbasi apie tai, kaip pripažinus savo

2016-07-27 | 2
50:00

Speciali laida

Laidoje kviečiame pasiklausyti vyskupo Kęstučio Kėvalo ir jėzuito t. Luko Laniausko katechezės, kuri buvo sakytą,

2016-07-27 | 33
15:00

Nauju ir gyvu keliu

Piligriminė kelionė per šventovių atvertas gailestingumo duris.

2016-07-27 | 1
14:59

Ortodoksų Bažnyčios naujienos

Ortodoksų Bažnyčios naujienas pristato kun. Vitalijus Mockus. 

2016-07-27 | 0
45:00

Katechezė

Laidos tema „Šventoji Dvasia“. Prie mikrofono kun. Ričardas Doveika.

2016-07-27 | 4
44:59

Aktualijos

Ką reiškia būti krikščioniu šiuolaikinėje visuomenėje? Kodėl svarbus pilietinis aktyvumas? Ką parodą pagalbinio apvaisinimo įstatymas?

2016-07-27 | 1
10:00

Šiandien

Sv. Pantaleonas.

2016-07-27 | 0
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Remigijus Endriukaitis, homiliją prof. kun. Romualdas Dulskis.

2016-07-27 | 44
25:00

Vatikano radijas

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2016-07-26 | 7
45:00

Katekizmo komentaras

Katalikų Bažnyčios katekizmą komentuoja teol. dr. kun. Arnoldas Valkauskas. Laidos tema „Evangelijos įstatymas“.

2016-07-26 | 1
40:00

Aukštyn širdis

„Būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas“ Mt 5, 48. Prie mikrofono ses.

2016-07-26 | 11

Krikščioniškas dvasingumas

40:00

Aukštyn širdis

„Būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas“ Mt 5, 48. Prie mikrofono ses.

2016-07-26 | 11
40:00

Dvasinė ekologija

Laidos tema „Nuo pykčio link supratimo galios“. Laidą veda doc. dr. Bronė Gudaitytė.

2016-07-25 | 69
50:00

Šv. Jono valanda

„Vyro ir moters sukūrimo kilnumas“. Ses. M. Dovydė.

2016-07-24 | 11
45:00

Porciunkulė

Laidų ciklą pagal Šv. Pranciškaus Asyžiečio „Perspėjimus“. Pirmoje ciklo laidoje kviečiame pasiklausyti filosofijos mokslų daktarės

2016-07-23 | 11
44:58

Žinia iš Pakutuvėnų

„Tikėjimo pagilinimas“. Prie mikrofono br. kun. Gediminas Numgaudis OFM.

2016-07-23 | 77
40:00

Aukštyn širdis

Šioje laidoje vidinio gydymo malda meldžiasi tėvas James Mariakumar, katalikų kunigas, misionierius, profesorius iš Indijos.

2016-07-19 | 80
40:00

Dvasinė ekologija

Laidos tema „Pyktis - visa naikinanti jėga“. Laidą veda dr. Bronė Gudaitytė.

2016-07-18 | 179

Tikėjimo pažinimas

45:00

Katechezė

Laidos tema „Šventoji Dvasia“. Prie mikrofono kun. Ričardas Doveika.

2016-07-27 | 4
45:00

Katekizmo komentaras

Katalikų Bažnyčios katekizmą komentuoja teol. dr. kun. Arnoldas Valkauskas. Laidos tema „Evangelijos įstatymas“.

2016-07-26 | 1
45:00

Katechezė

Katechezių apie Eucharistijos liturgiją tęsinys. Prie mikrofono kun. Artūras Kazlauskas.

2016-07-26 | 19
44:59

Katechezė

„Maldos vaisiai“. Kun. Mindaugas Kučinskas.

2016-07-25 | 39
45:00

Ganytojo žodis

T. jėzuito Luko Laniausko liudijimas apie pirmuosius kunigystės metus. Laidą veda kun. Povilas Narijauskas.

2016-07-23 | 56
2:06:18

Klausk drąsiai

Į klausytojų klausimus atsako kun. Arnoldas Valkauskas ir kun. Povilas Narijauskas.

2016-07-23 | 168
40:00

Bažnytinės teisės klausimai

Bažnytinės teisės kodeksą komentuoja ir į klausytojų klausimus atsako kun. teol. lic. Virginijus Veprauskas.

2016-07-22 | 25
45:00

Katechezė

Laidos tema „Atleidimas“. Kun. Erastas Murauskas.

2016-07-22 | 137
44:59

Katechezė

Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC kalba apie pal. Jurgį Matulaitį.

2016-07-21 | 17

Pokalbiai ir susitikimai

40:00

Dievas gydo

Anoniminių alkoholikų draugijos nariai dalijasi savo patirtimi ir išgyvenimais. Kalbasi apie tai, kaip pripažinus savo bejėgiškumą ir visišką pralaimėjimą, galima atgimti, tapti laisvu ir laimingu.

2016-07-27 | 2
50:00

Gyvo garso ir liudijimų vakarai

Girdėsite įrašą iš Gyvo garso ir liudijimų vakarų, kuriame dalyvavo Kristina Žaldokaitė su grupe HARK.

2016-07-22 | 19
54:59

Dievo žmonės

Laidoje svečiuojasi poetė, dramaturgė, eseistė Dovilė Zelčiūtė-Gimberienė. Augusi aktorių šeimoje, nuo mažens pasižymėjo kūrybiškumu, vaidino, tapė, grojo, o galiausiai ėmėsi plunksnos ir parašė 15 knygų, 9 iš jų – poezijos. Girdėsite

2016-07-22 | 24
50:00

Susitikimas

Pašnekovė - „Žinių radijo" žurnalistė Sigita Zumerytė. „Gyvenimas be tikėjimo - tamsa ir tuštuma. Dėkoju Dievui, kad parodė man kelią, suteikė viltį ir gyvenimą pripildė meilės", - sako viešnia S. Zumerytė, taip pat

2016-07-21 | 8
45:00

Gera daryti gera

Laidą veda Veronika Kimbrytė.

2016-07-21 | 13
40:00

Dievas gydo

Laidoje Veikliųjų žmonių bendrijos atstovų liudijimai.

2016-07-20 | 50
45:00

Šeimos židinys

Laidoje kalbame apie tai, kaip išsaugoti ir branginti bei brandinti santuokas. Laidoje dalyvauja Kanos šeimų bendruomenė.

2016-07-19 | 8

Gyvenimas ir kultūra

44:59

Aktualijos

Ką reiškia būti krikščioniu šiuolaikinėje visuomenėje? Kodėl svarbus pilietinis aktyvumas? Ką parodą pagalbinio apvaisinimo įstatymas?

2016-07-27 | 1
44:59

Aktualijos

Aktualijų laidoje bandoma išsklaidyti mitus ir baimes, su kuriomis susiduria žmonės, svarstantys apie globą ar

2016-07-26 | 1
45:00

Meilė tiesoje

Laidos tema „Neišsigąsk ir įveik nerimą, depresiją ar kitas psichologines negandas“. Dalyvauja Vilniaus Psichikos sveikatos

2016-07-25 | 31
45:00

Akademija

Apie Rytų tradicijos katalikų Bažnyčią Ukrainoje ir ukrainiečių (ukrainų) bendruomenę Vilniuje bei artėjantį Vilniaus Bazilijonų

2016-07-25 | 2
45:00

Aktualijos

Liepos 25 dieną švenčiant apaštalo Šv. Jokūbo dieną Marijos radijo „Aktualijų" laidoje kalbamės apie Lietuvos

2016-07-25 | 3
50:00

Atokvėpio valandėlė

Šį kartą "Atokvėpio valandėlės" viešnios - garsi operos solistė, primadona, įvairių tarptautinių konkursų laureatė, VDU muzikos

2016-07-23 | 1
45:00

Knygų lentynoje

George Weigel „Evangelinė katalikybė“. Knygą pristato Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, kalbina Marijos radijo programų

2016-07-22 | 5
44:59

Musica sacra

Diskusija apie krikščoniškos giesmės sklaidą ir jos svarbą vaikų ir jaunimo gyvenime. Laidos svečiai Kauno

2016-07-22 | 1
44:59

Aktualijos

Laidoje apie tai, kokia turėtų būti tikinčio žmogaus laikysena neramumų ir teroro akivaizdoje. Laidą veda

2016-07-22 | 19
40:00

Tikėjimas ir kultūra

Laidose puoselėjama istorija, kultūra, menas, muzika.

2016-07-21 | 12
44:59

Aktualijos

Laidoje dalyvauja vysk. Kęstutis Kėvalas, Marijos radijo prezidentė Egidija Vaicekauskienė ir Marijos radijo programų direktorius

2016-07-21 | 14

Šventas raštas

17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Remigijus Endriukaitis, homiliją prof. kun. Romualdas Dulskis.

2016-07-27 | 44
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Jonas Lamauskas, homiliją sako prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas.

2016-07-26 | 31
17:00

Dievo Žodis

Šv. Raštą skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją komentuoja kun. Gintaras Vitkus.

2016-07-25 | 64
17:00

Dievo Žodis

Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.

2016-07-24 | 51
17:00

Dievo Žodis

Evangeliją skaito ir homiliją sako kun. Ramūnas Mizgiris OFM.

2016-07-23 | 31
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito kun. Nerijus Pipiras. Homiliją sako kun. Vaidotas Labašauskas.

2016-07-22 | 28
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Severinas Holocher OFM.

2016-07-21 | 44

Informacinės laidos

15:00

Nauju ir gyvu keliu

Piligriminė kelionė per šventovių atvertas gailestingumo duris.

2016-07-27 | 1
14:59

Ortodoksų Bažnyčios naujienos

Ortodoksų Bažnyčios naujienas pristato kun. Vitalijus Mockus. 

2016-07-27 | 0
10:00

Šiandien

Sv. Pantaleonas.

2016-07-27 | 0
25:00

Vatikano radijas

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2016-07-26 | 7
15:00

Bernardinai.lt naujienos

Interneto dienraščio „Bernardinai.lt“ redakcija pristato įdomiausias publikacijas.

2016-07-26 | 2
10:00

Šiandien

Šv. šeima Joakimas ir Ona bei Šv. Jurgis Preka.

2016-07-26 | 5
14:59

„Magnificat“ valandėlė

Bolonijoje liepos 14 – rugpjūčio 4 dienomis vyksta Pamokslininkų ordino (dominikonų) generalinė kapitula. Į ją susirinkę

2016-07-25 | 11
10:00

Šiandien

Šv. Jokūbas

2016-07-25 | 4
25:00

Vatikano radijas

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2016-07-24 | 7
30:00

Savaitė su Popiežiumi

Laida rengiama pagal "Vatikano televizijos centro" video žinias, skelbiamas Šventojo sosto kanale Youtube.com kanale: youtube.com/vaticanlt

2016-07-24 | 3
14:59

Šiandien

Šios laidos metu plačiau pristatomas esamos dienos šventasis.

2016-07-24 | 6

Kas rūpi jauniems

50:00

Visa atnaujinti Kristuje

Laidoje kalbame su euroskautais Tomu ir Greta Taškauskais. Ateitininkų ir skautų bendros idėjos, tik skirtingi

2016-07-25 | 1
29:58

Artyn prie Jėzaus

Laida vaikams ir ne tik.

2016-07-23 | 3
50:00

„YouCat" komentaras

Jaunimo katekizmą „YouCat“ komentuoja kun. Lukas Laniauskas ir kun. Povilas Narijauskas.

2016-07-20 | 9
50:00

Iššūkis

Laidos tema „Kaip atrasti tikrą gyvenimo džiaugsmą?" Prie mikrofono kun. Domingo Avellaneda Cabanillas.

2016-07-19 | 15
50:00

Visa atnaujinti Kristuje

Kviečiame pasiklausyti pokalbio su Vytauto Didžiojo universiteto rektoriumi prof. Juozu Augučiu. Kalbėsime apie studentus, studijas

2016-07-18 | 4
30:00

Artyn prie Jėzaus

Apie šventumą ir šventųjų relikvijas laidoje su vaikais kalba sesuo Birutė Žemaitytė, sesuo Ignė ir

2016-07-16 | 4
50:00

„YouCat" komentaras

Kokie esminiai krikščioniškos santuokos bruožai? Laidoje dalyvauja Giedrė ir Martynas. Laidą veda kun. Povilas Narijauskas.

2016-07-13 | 7

Mūsų draugai

Gj 2016 200x80
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas