• Eteryje
  formatas

  07:25 Dievo Žodis

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Tomas Langvinis, homiliją sako prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas.
 • Anonsas

  07:40 Vatikano radijas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Anonsas

  08:00 Aktualijos

  Laidoje kalbama apie Gailestingumo kongreso kontekste gimusią iniciatyvą „Aš čia!“, kurios tikslas – kviesti žmones savo kasdienoje daryti gailestingumo darbus. Taip
 • Anonsas

  08:40 Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Anonsas

  09:00 Katechezė

  „Piligrimystė - kelionė pas Gailestingąjį Tėvą." Br. kun. Antanas Blužas OFM. Įrašas iš Nacionalinio Gailestingumo kongreso.
 • Anonsas

  09:45 Krikščioniškų leidinių apžvalga

  Laida, skirta įvairių krikščioniškų leidinių naujų numerių bei naujų krikščioniško turinio knygų pristatymui ir apžvalgai.

Naujausi laidų įrašai

40:00

Dievas gydo

Laidoje Veikliųjų žmonių bendrijos atstovų liudijimai.

2016-05-25 | 5
15:00

Ortodoksų Bažnyčios naujienos

Ortodoksų Bažnyčios naujienas ruošia ir pristato kun. Vitalijus Mockus.

2016-05-25 | 0
45:00

Katechezė

„Sutaikinimo sakramentas – tiesioginis Dievo prisilietimas prie tavo širdies". Brolis dominikonas Pijus Eglinas. Įrašas iš Nacionalinio Dievo Gailestingumo kongreso.

2016-05-25 | 1
45:00

Aktualijos

Laidoje pokalbis apie kryžiaus ir jo ženklo prasmę bei naudojimą krikščionio gyvenime. Mintis pasikalbėti šia

2016-05-25 | 3
10:00

Šiandien

Šios laidos metu plačiau pristatomas esamos dienos šventasis.

2016-05-25 | 1
17:00

Dievo Žodis

Švento rašto skaitinius skaito Tomas Langvinis, homiliją sako kun. Gintaras Vitkus SJ.

2016-05-25 | 28
25:00

Vatikano radijas

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2016-05-24 | 5
50:00

Iššūkis

Laidoje br. pranciškonas kun. Paulius Vaineikis su jaunimu diskutuoja apie Švč. Trejybės svarbą ir Šventosios

2016-05-24 | 0
45:00

Katekizmo komentaras

Katalikų Bažnyčios katekizmą komentuoja ir į klausytojų klausimus atsako teol. dr. kun. Arnoldas Valkauskas.

2016-05-24 | 31
40:00

Aukštyn širdis

Laidos tema „Marija - Krikščionių pagalba“. Laidą veda ses. Birutė Žemaitytė.

2016-05-24 | 4
14:59

Bernardinai.lt naujienos

Bernardinai.lt naujienas pristato žurnalistė Monika Midverytė OFS.

2016-05-24 | 4

Krikščioniškas dvasingumas

40:00

Aukštyn širdis

Laidos tema „Marija - Krikščionių pagalba“. Laidą veda ses. Birutė Žemaitytė.

2016-05-24 | 4
40:00

Dvasinė ekologija

„Šventumas: būti vertu Evangelijos“. Laidą veda dr. Bronė Gudaitytė.

2016-05-23 | 65
50:00

Šv. Jono valanda

Sesuo Marija Dovydė. „Tapti Švenčiausiosios Trejybės būstu“.

2016-05-22 | 12
45:00

Aukštyn širdis

„Atleidimas ir meilė – kelias į vidinių žaizdų gydymą". Kun. Stasys Kazėnas. Įrašas iš Nacionalinio Gailestingumo kongreso.

2016-05-17 | 130
40:00

Dvasinė ekologija

„Šventumas yra Šventosios Dvasios antspaudas". Laidą veda dr. Bronė Gudaitytė.

2016-05-16 | 200
50:00

Šv. Jono valanda

Kviečiame pasiklausyti teologijos mokslų dr. ses. Marijos Dovydės paskaitos „Gailestingąja širdimi išgelbėti". Įrašas iš rekolekcijų

2016-05-15 | 30
45:00

Porciunkulė

Sekminių išvakarėse apie tai, kodėl šv. Pranciškus Asyžietis Šventąją Dvasią vadino tikruoju savo Ordino generaliniu

2016-05-14 | 20

Tikėjimo pažinimas

45:00

Katechezė

„Sutaikinimo sakramentas – tiesioginis Dievo prisilietimas prie tavo širdies". Brolis dominikonas Pijus Eglinas. Įrašas iš Nacionalinio Dievo Gailestingumo kongreso.

2016-05-25 | 1
45:00

Katekizmo komentaras

Katalikų Bažnyčios katekizmą komentuoja ir į klausytojų klausimus atsako teol. dr. kun. Arnoldas Valkauskas.

2016-05-24 | 31
44:59

Katechezė

Apie Eucharistijos liturgiją kalba kun. Artūras Kazlauskas.

2016-05-24 | 17
44:59

Katechezė

Prie mobiliosios Marijos radijo studijos Šiluvoje mikrofono kun. Erastas Murauskas.

2016-05-23 | 59
40:00

Ganytojo žodis

Laidoje kalbiname Kauno arkivyskupą emeritą Sigitą Tamkevičių, kuris švenčia vyskupystės 25-ąjį jubiliejų. Laidą veda Justė

2016-05-22 | 12
1:00:00

Klausk drąsiai

Tiesioginė transliacija iš Kauno arkivyskupijos kiemelio, vykstančių Hansa dienų. Laidoje dalyvauja kun. Audrius Mikitiukas ir

2016-05-21 | 130
40:00

Ortodoksų Bažnyčios laida

Ortodoksų tikėjimo pagrindai.  Prie mikrofono kun. Vitalijus Mockus. Kalbina Egidijus Stankevičius.

2016-05-19 | 12
44:59

Katechezė

„Marijatonui artėjant“. Prie mikrofono kun. Gintaras Blužas OFS.

2016-05-19 | 18
44:59

Katechezė

Lietuvos policijos kapeliono kun. Algirdo Toliato katechezė apie trečiąjį Vairuotojų dekalogo įsakymą. Mandagumas, teisingumas ir

2016-05-18 | 16

Pokalbiai ir susitikimai

40:00

Dievas gydo

Laidoje Veikliųjų žmonių bendrijos atstovų liudijimai.

2016-05-25 | 5
54:59

Dievo žmonės

Julita Varanauskienė, banko šeimos finansų ekspertė, daugybės straipsnių, publikacijų autorė, šiandien laidoje kalbės ne tik kaip žinios, sumanumas ir kantrybė gali virsti finansine sėkme, arba kaip nesunkiai per metus galima

2016-05-20 | 63
50:00

Susitikimas

Laidos vedėja Liepa Rimkevičienė susitinka mokslininką, VU profesorių Paulių Subačių.

2016-05-19 | 32
45:00

Gera daryti gera

„Apie skurdą ir mūsų viltį“. Vysk. Kęstutis Kėvalas, Arūnas Kučikas, Linas Kukuraitis. Įrašas iš Nacionalinio Gailestingumo kongreso.

2016-05-19 | 10
45:00

Paslėptas lobis

Studijos svečias Zdislav Pavliukevič – šeimos gydytojas, adoruojantis 11 metų. Laidą veda Audrius Žalakevičius.

2016-05-19 | 19
40:00

Dievas gydo

Laidoje Anoniminių alkoholikų draugijos nariai dalijasi savo liudijimais ir patirtimi.

2016-05-18 | 27
45:00

Šeimos židinys

Laidoje diskutuojama apie tai, ką iš tiesų reiškia meilė sau bei ribą, nuo kurios meilė sau perauga į egoizmą ar savęs menkinimą. Laidoje dalyvauja kun. Juozas Fakėjavas ir Kauno „Vyturio“

2016-05-17 | 7

Gyvenimas ir kultūra

45:00

Aktualijos

Laidoje pokalbis apie kryžiaus ir jo ženklo prasmę bei naudojimą krikščionio gyvenime. Mintis pasikalbėti šia

2016-05-25 | 3
45:00

Aktualijos

Laidoje filosofijos dr. kun. Vladimir Solovej pranešimas „Gailestingumas ir žmogaus asmens orumas šv. popiežiaus Jono

2016-05-24 | 10
45:00

Meilė tiesoje

„Ne per vėlu augti kartu: vaikas šeimoje ir pokyčių visuomenėje". Laidoje dalyvauja psichologas Ezio Aceti.

2016-05-23 | 17
45:00

Akademija

Apokrifinės Evangelijos. Laidoje Gintaras Sungaila kalbina teologą dr. Valdą Mackelą, Vilniaus ir Vytauto Didžiojo universitetuose

2016-05-23 | 10
45:00

Aktualijos

Gegužės 20-21 dienomis Marijos radijas dalyvavo pasauliniame Marijos radijo šeimos Marijatone, vykstančiame 65 šalyse šį

2016-05-23 | 2
50:00

Atokvėpio valandėlė

Aldona Ruseckaitė kalbina savo koleges muziejininkes Iną Aleksaitienę, Daivą Šarkanauskaitę ir Viktoriją Lincevičiūtę. Kadangi gegužės

2016-05-22 | 2
45:00

Gyvybės medis

Kreitono modelio vaisingumo pažinimo sistemos mokytojos Ingridos Vuosaitytės paskaita „NaProTechnologija – kas tai?“ Įrašas darytas balandžio

2016-05-18 | 10
45:00

Aktualijos

Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti dviejų pranešimų iš Tarptautinės mokslinės konferencijos „Šeima ir bendrasis gėris", vykusios

2016-05-18 | 14
45:00

Aktualijos

Laidoje Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos dėstytojo biblinės teol. dr. kun. Danel Dikevič pranešimas „Biblinė

2016-05-17 | 7
45:00

Meilė tiesoje

Laidos tema „Jaunimo socialiai prasmingos idėjos ir jų įgyvendinimas.“ Dalyvauja Mantas Zakarka, Lietuvos jaunimo organizacijų

2016-05-16 | 4
45:00

Akademija

„Ar Bažnyčia yra Gailestinga?" Doc. dr. Benas Ulevičius. Įrašas iš Nacionalinio Gailestingumo kongreso.

2016-05-16 | 43

Šventas raštas

17:00

Dievo Žodis

Švento rašto skaitinius skaito Tomas Langvinis, homiliją sako kun. Gintaras Vitkus SJ.

2016-05-25 | 28
17:00

Dievo Žodis

Šventojo rašto skaitinius skaito Tomas Ladiga, homiliją sako kun. Massimo Bianco OSB.

2016-05-24 | 25
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Tomas Langvinis, homiliją sako kun. Ramūnas Mizgiris OFM.

2016-05-23 | 33
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Tomas Langvinis, homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. 

2016-05-22 | 37
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Tomas Langvinis, homiliją sako kun. br. Severinas Holocher OFM.  

2016-05-21 | 29
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Tomas Langvinis, homiliją sako mons. Žydrūnas Vabuolas.

2016-05-20 | 37
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Tomas Langvinis, homiliją sako kun. Arūnas Simonavičius.

2016-05-19 | 32

Informacinės laidos

15:00

Ortodoksų Bažnyčios naujienos

Ortodoksų Bažnyčios naujienas ruošia ir pristato kun. Vitalijus Mockus.

2016-05-25 | 0
10:00

Šiandien

Šios laidos metu plačiau pristatomas esamos dienos šventasis.

2016-05-25 | 1
25:00

Vatikano radijas

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2016-05-24 | 5
14:59

Bernardinai.lt naujienos

Bernardinai.lt naujienas pristato žurnalistė Monika Midverytė OFS.

2016-05-24 | 4
10:00

Šiandien

Šv. Jonas de Prado.

2016-05-24 | 1
34:59

„Magnificat“ valandėlė

Gegužės mėnesio „Magnificat“ Evangelijos liudytojų šiomis dienomis skiltyje pažintis su jaunimo organizacija „A. C. Patria“.

2016-05-23 | 16
10:00

Šiandien

Šv. Siagrijus.

2016-05-23 | 0
25:00

Vatikano radijas

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2016-05-22 | 4
30:00

Savaitė su Popiežiumi

Žinias lietuviškai įgarsina „Vatikano radijo" lietuvių redakcija.

2016-05-22 | 2
10:00

Šiandien

Šios laidos metu plačiau pristatomas esamos dienos šventasis.

2016-05-22 | 4
20:00

Vatikano radijas

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2016-05-21 | 1

Kas rūpi jauniems

50:00

Iššūkis

Laidoje br. pranciškonas kun. Paulius Vaineikis su jaunimu diskutuoja apie Švč. Trejybės svarbą ir Šventosios

2016-05-24 | 0
50:00

Visa atnaujinti Kristuje

Katalikas nėra atsietas nuo pilietinio ir politinio savo šalies gyvenimo. Taigi šioje laidoje kalbamės su

2016-05-23 | 4
30:00

Artyn prie Jėzaus

Vaikai atsisveikina su Marijos radijo programų direktoriumi kun. Gintaru Blužu ir kalbasi apie Marijatoną.

2016-05-22 | 0
50:00

„YouCat" komentaras

Laidą veda kun. br. Vincentas Tamošauskas OFMCap.

2016-05-18 | 10
50:00

Iššūkis

Tęsiant pokalbius su įvairiais žmonėmis apie kunigystę ir ruošimąsi jai kunigų seminarijoje minint Kauno kunigų

2016-05-17 | 31
50:00

Visa atnaujinti Kristuje

Įpusėjus Gailestingumo metams ir praūžus Gailestingumo kongresui pakalbėkime apie tai, kokį vaidmenį gailestingumas vaidina mūsų

2016-05-16 | 7
30:00

Artyn prie Jėzaus

Vaikai dovanoja jums Lene Mayer-Skumanz pasaką „Minučių elgeta".

2016-05-14 | 6

Mūsų draugai

Gj 2016 200x80
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas