• Eteryje
  formatas

  05:25 Vatikano radijo žinios

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Anonsas

  05:50 Eucharistijos slėpinys

  Šventasis Pierre-Julien  Eymard „Realus buvimas“. Skaito Vilius Kaminskas.
 • Anonsas

  06:00 Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos
 • Anonsas

  06:03 Dievo Žodis

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir homiliją sako kun. Rimantas Baltrušaitis. 
 • Anonsas

  06:20 Rožinis. Viešpaties Jėzaus Kristaus Kunigo ir Aukos litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Anonsas

  06:50 Šiandien

  Šios laidos metu plačiau pristatomas esamos dienos šventasis.

Naujausi laidų įrašai

45:22

„YouCat" komentaras

Laidoje nagrinėjamas 484 numeris „Kas yra laiminimo malda?" Kiekvienas krikščionis privalo prašyti Dievą palaiminimo sau

2017-03-29 | 1
37:10

Biblijos slėpiniai

Laidos tema „Kodėl Šventojo Rašto geneologijos ne visada tarpusavyje sutampa“. Laidą veda kun. Linas Šipavičius.

2017-03-29 | 10
36:42

Gyvybės medis

Kun. Ričardo Doveikos pranešimas „Sutuoktinis – vaikščiojantis sakramentas“.

2017-03-29 | 15
14:44

Šv. Mišios

Transliacija iš Jonavos šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios. Evangelija pagal Joną 5, 17-30. Homiliją sako kun.

2017-03-29 | 13
37:05

Dievas gydo

Laidoje Veikliųjų žmonių bendrijos atstovų liudijimai.

2017-03-29 | 16
35:40

Katechezė

Laidos tema „Ligonių sakramento apeigų komentaras“. II dalis. Laidą veda kun. Juozas Fakėjavas.

2017-03-29 | 21
40:12

Aktualijos

Vyriausybė Sveikatos apsaugos ir Teisingumo ministerijas įpareigojo parengti teisės aktus dėl gydymo paslaugų teikimo asmenims,

2017-03-29 | 6
18:26

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir homiliją sako kun. Linas Šipavičius. 

2017-03-29 | 60
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-03-28 | 5
38:25

Update: Iššūkis 2.0

Tęsiant pasiruošimą Lietuvos jaunimo dienoms 2017 Vilniuje, penktoji laida kviečia gvildenti temą „Laisvė: priklausomybė“. Laidoje

2017-03-28 | 7
34:26

Šeimos židinys

Šeimos židinio laidoje kalbamės su Arūnu ir Regina. Jie santuokoje jau 26 metus. Pokalbis bus

2017-03-28 | 20

Krikščioniškas dvasingumas

35:54

Dvasinė ekologija

Laidos tema „Melstis už kitus taip, kaip melstis už save patį“. II dalis. Laidą veda

2017-03-27 | 149
43:32

Paskui Avinėlį

Vyskupo Kęstučio Kėvalo rekolekcijų įrašas, I dalis.

2017-03-26 | 60
43:30

Žinia iš Pakutuvėnų

Br. kun. Gedimino Numgaudžio konferencija „Priešų meilė“. 

2017-03-26 | 143
26:53

Per kryžių į žvaigždes

Laidos tema „Krikščionių vienybė ir kaip ją suprato garbingasis arkivyskupas Teofilius Matulionis“. Laidą veda mons.

2017-03-23 | 22
36:54

Dvasinė ekologija

Laidos tema „Melstis už kitus taip, kaip melstis už save patį“. Laidą veda dr. Bronė Gudaitytė.

2017-03-20 | 264
37:11

Paskui Avinėlį

Šv. Jono brolių ir apaštalinių seserų paskaitos, rekolekcijos ir dvasinės konferencijos.

2017-03-19 | 58
26:47

Žinia iš Pakutuvėnų

Laidos tema „Susitikimas su Dievu“. Kalba br. pranciškonas Gediminas Numgaudis. 

2017-03-18 | 263

Tikėjimo pažinimas

35:40

Katechezė

Laidos tema „Ligonių sakramento apeigų komentaras“. II dalis. Laidą veda kun. Juozas Fakėjavas.

2017-03-29 | 21
38:22

Katekizmo komentaras

Laida apie IV Dievo įsakymą: Gerbk savo tėvą ir motiną. Kalbama apie šeimos narių santykius.

2017-03-28 | 76
35:15

Katechezė

„Gundymai ir menas juos nugalėti“. Laidą veda kun. Vytenis Vaškelis.

2017-03-28 | 100
35:00

Katechezė

Laidoje kun. dr. Gediminas Jankūnas komentuoja popiežiaus Pranciškaus posinodinį apaštališkąjį paraginimą „Amoris laetitia“.

2017-03-27 | 28
45:32

Ganytojo žodis

Vyskupo Kęstučio Kėvalo rekolekcijos tema „Turiu ieškoti to, kurį myli mano širdis“. Įrašas darytas Senuosiuose

2017-03-26 | 55
1:56:26

Klausk drąsiai

Į klausytojų klausimus atskao kun. dr. Vilius Sikorskas.

2017-03-25 | 171
28:23

Katechezė

Kovo 25 dieną visa Bažnyčia švenčia Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo dieną. Apie šio įvykio svarbą

2017-03-24 | 117
36:24

Bažnytinės teisės klausimai

Laidą veda kun. Virginijus Veprauskas.

2017-03-23 | 29
39:26

Ortodoksų Bažnyčios laida

Tęsiamas laidų ciklas tema „Aš nežinojau, kad tai nuodėmė, tačiau nežinojimas jau yra žinojimas..." Laidoje

2017-03-23 | 79

Pokalbiai ir susitikimai

37:05

Dievas gydo

Laidoje Veikliųjų žmonių bendrijos atstovų liudijimai.

2017-03-29 | 16
34:26

Šeimos židinys

Šeimos židinio laidoje kalbamės su Arūnu ir Regina. Jie santuokoje jau 26 metus. Pokalbis bus apie Dievą, tikėjimą ir tarpusavio santykius. Ką Dievas daro santuokoje, o ką tenka patiems nuveikti?

2017-03-28 | 20
26:04

Gyvenimo spalvos

Pokalbis su Luku Bačiuliu apie tai, kaip dviračiu numinti 1700 kilometrų aplink Lietuvą. Laidą veda Mantas Kuraitis ir Ieva Šiugždinienė.

2017-03-28 | 2
34:04

Paslėptas lobis

Ses. dr. Gabrielė Vasiliauskaitė apie Švč. Sakramento adoraciją kalbina Audronę Filipavičienę, Rachelės vynuogyno programos koordinatorę.

2017-03-27 | 27
28:54

Pašaukė mane

Savo pašaukimo istorija dalinasi kun. Mindaugas Kučinskas. Laidą veda Diana Adomaitienė.

2017-03-26 | 50
35:58

Dievas gydo

Laidoje Anoniminių alkoholikų draugijos nariai dalijasi savo liudijimais ir patirtimi.

2017-03-22 | 48
37:50

Šeimos židinys

Laidos tema „Tėvo vaidmuo šeimoje“. Laidą veda dr. Nijolė Liobikienė.

2017-03-21 | 21

Gyvenimas ir kultūra

36:42

Gyvybės medis

Kun. Ričardo Doveikos pranešimas „Sutuoktinis – vaikščiojantis sakramentas“.

2017-03-29 | 15
40:12

Aktualijos

Vyriausybė Sveikatos apsaugos ir Teisingumo ministerijas įpareigojo parengti teisės aktus dėl gydymo paslaugų teikimo asmenims,

2017-03-29 | 6
38:19

Aktualijos

Kovo 28 dieną meldžiame Bažnyčios altoriaus garbės Dievo tarnui, kankiniui Alfonsui Lipniūnui, jaunimo apaštalui, Štuthofo

2017-03-28 | 9
37:49

Meilė tiesoje

„Nemylėto vaiko nerimas", II dalis. Psich. Judita Velžienė toliau aptars būdus, kuriais įtėviai ir globėjai

2017-03-27 | 71
28:43

Atokvėpio valandėlė

Apreiškimo Švč. Mergelei Marijos šventės proga aktorė Olita Dautartaitė skaito Heinricho Bėlio „Žvakės Marijai“.

2017-03-25 | 10
33:11

Knygų lentynoje

Apie knygą, kuri neturi pavadinimo. Laidoje pristatoma leidyklos „Alma Littera“ išleista knyga „Be pavadinimo“. Šioje

2017-03-24 | 37
34:40

Aktualijos

Laidoje vyskupas Arūnas Poniškaitis pristato kovo 24-25 dieną, kaip ir visame pasaulyje, vyksiančias „24 valandas

2017-03-24 | 28
34:04

Aktualijos

Ses. dr. Gabrielė Vasiliauskaitė apie Švč. sakramento adoraciją kalbina Audronę, Rachelės vynuogyno programos koordinatorę. 

2017-03-23 | 17
17:37

Gyvybės medis

„Katalikų bažnyčios požiūris į eutanaziją“. Kun. prof. Andriaus Narbekovo paskaita.

2017-03-22 | 31
37:16

Aktualijos

Laidoje Švč. Sakramento Adoracijos patirtimi dalijasi dr. Bronė Gudaitytė ir dr. Benas Ulevičius.

2017-03-22 | 24
33:58

Aktualijos

Šiais metais pasaulis švenčia Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Fatimoje 100 metų jubiliejų. Stebint tai, kas

2017-03-21 | 22

Šventas raštas

37:10

Biblijos slėpiniai

Laidos tema „Kodėl Šventojo Rašto geneologijos ne visada tarpusavyje sutampa“. Laidą veda kun. Linas Šipavičius.

2017-03-29 | 10
18:26

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir homiliją sako kun. Linas Šipavičius. 

2017-03-29 | 60
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir homiliją sako kun. Rolandas Karpavičius. 

2017-03-28 | 42
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir homiliją sako kun. Robertas Urbonavičius. 

2017-03-27 | 49
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. 

2017-03-26 | 72
15:13

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir homiliją sako kun. Gintaras Vitkus SJ. 

2017-03-25 | 15
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir homiliją sako kun. Massimo Bianco SDB. 

2017-03-24 | 64

Informacinės laidos

25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-03-28 | 5
18:58

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-03-27 | 7
3:50

Seminarijų kronikos

Kauno kunigų seminarijos naujienas pristato klierikas Gintas Petkevičius.

2017-03-27 | 9
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-03-26 | 5
25:00

Savaitė su Popiežiumi

Laida rengiama pagal "Vatikano televizijos centro" video žinias, skelbiamas Šventojo sosto kanale Youtube.com kanale: youtube.com/vaticanlt

2017-03-26 | 0
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-03-25 | 2
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-03-23 | 1
3:10

Krikščioniškų leidinių apžvalga

Laida, skirta įvairių krikščioniškų leidinių naujų numerių bei naujų krikščioniško turinio knygų pristatymui ir apžvalgai.

2017-03-23 | 3
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-03-22 | 1
10:00

Šiandien

Palaimintieji Marijanas Goreckis ir Bronislovas Komorovskis.

2017-03-22 | 4
7:32

Ortodoksų Bažnyčios naujienos

Naujienas pristato t. Vitalijus Mockus.

2017-03-22 | 4

Kas rūpi jauniems

45:22

„YouCat" komentaras

Laidoje nagrinėjamas 484 numeris „Kas yra laiminimo malda?" Kiekvienas krikščionis privalo prašyti Dievą palaiminimo sau

2017-03-29 | 1
38:25

Update: Iššūkis 2.0

Tęsiant pasiruošimą Lietuvos jaunimo dienoms 2017 Vilniuje, penktoji laida kviečia gvildenti temą „Laisvė: priklausomybė“. Laidoje

2017-03-28 | 7
45:37

Visa atnaujinti Kristuje

Gavėnios metu kviečiame labiau sutikti ir suprasti šalia esančius žmones. Apie kūrybą, apie tai, kaip

2017-03-27 | 24
14:14

Krikščioniški TOP'ai

Laidoje pristatome praėjusios savaitės top 5 krikščioniškos muzikos kūrinius pagal billboard.com sudarytą lentelę. Laidą veda

2017-03-26 | 13
56:07

Protų bokštai

Šio šeštadienio laida „Protų bokštai“ bus skirta Garbingajam Arkivyskupui Teofiliui Matulioniui. Nepraleisk progos išgirsti daug

2017-03-25 | 5
52:49

Šlovinimo vakarai

Šlovinimo vakaras drauge su Angele Joknyte. Tiesioginė transliacija iš Kauno Mažosios Kristaus Prisikėlimo bažnyčios.

2017-03-24 | 59
53:49

Nauju kampu

Laidoje Kauno jėzuitų gimnazijos moksleivės: Gabrielė, Nida ir Urtė kalba apie Lietuvos švietimo sistemos problemas

2017-03-23 | 10

Mūsų draugai

Plk Square 180x180
Gj 2016 200x80
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas