Marijos radijo programa

Anksčiau šiandien

 • Tiesiogiai

  11:30

  Rožinis

  Transliacija iš Vilniaus šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo (dominikonų) bažnyčios.
 • Šiandien

  11:55

  Viešpaties Angelo malda

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Šiandien

  12:00

  Šv. Mišios

  Transliacija iš Vilniaus šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo (dominikonų) bažnyčios.
 • Šiandien

  13:00

  Valandų liturgijos Dieninė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Šiandien

  13:15

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Šventasis Pierre-Julien  Eymard „Realus buvimas“. Skaito Vilius Kaminskas.
 • Šiandien

  13:35

  Šventasis Raštas

  Apreiškimas Jonui
 • Šiandien

  14:00

  Rožinis. Švč. Mergelės Marijos litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Šiandien

  14:40

  25:00

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Šiandien

  15:00

  Dievo Gailestingumo valanda

  Tiesioginė transliacija iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje.
 • Šiandien

  15:25

  17:00

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją komentuoja kunigas Gintaras Vitkus SJ. 
 • Šiandien

  15:45

  Šiandien
  / kartojimas

  Šv. Jokūbas.
 • Šiandien

  15:55

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Šventasis Pierre-Julien  Eymard „Realus buvimas“. Skaito Vilius Kaminskas.
 • Šiandien

  16:00

  Skaitiniai per Marijos radiją
  / kartojimas

  Prel. Stanislovas Kiškis „Arkivyskupas Teofilius Matulionis". Vilnius, 2008. Knygą skaito diakonas Emilis Vasiliauskas. 
 • Šiandien

  16:15

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Šiandien

  16:25

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Šiandien

  17:00

  Valandų liturgijos Vakarinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Šiandien

  17:20

  Katekizmo komentaras

  Laidą veda kun. dr. Arnoldas Valkauskas.
 • Šiandien

  18:00

  Šv. Mišios

  Liepos 25 d. 17 val. palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio tėviškėje Kudoriškio kaime (Skiemonių sen., Anykščių r.) bus šventinamas atminimo kryžius, skirtas pal. arkivyskupui Teofiliui Matulioniui. 18 val. Alantos šv. Jokūbo bažnyčioje (palaimintojo krikšto vieta) bus aukojamos iškilmingos Šv. Mišios, kurias tiesiogiai transliuos Marijos radijas. Dalyvauja apaštališkasis nuncijus J. E. arkivyskupas P. L. Quintana, Panevėžio ir Kaišiadorių vyskupai, kiti vyskupai ir kunigai.  
 • Šiandien

  19:00

  Rožinis. Švč. Mergelės Marijos litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Šiandien

  19:40

  17:00

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją komentuoja kunigas Gintaras Vitkus SJ. 
 • Šiandien

  20:00

  Update: Iššūkis 2.0

  „Dabartiniais laikais, – sakė Pranciškus Krokuvoje vyskusiose Pasaulio jaunimo dienose, – nereikia sofą pamėgusio jaunimo, bet reikia jaunimo su žygio batais“. Laidoje apie piligrimystę XXI amžiuje ir patirtį, kuri keičia gyvenimą. Laidą veda br. kun. Paulius Vaineikis OFM.
 • Šiandien

  20:50

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Šiandien

  21:00

  Valandų liturgijos Naktinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Šiandien

  21:15

  Vatikano radijo žinios

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Šiandien

  21:35

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Šiandien

  21:45

  21:35

  Aktualijos
  / kartojimas

  Laidoje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pasakoja apie Kryžių kalną ir liepos 29 - 30 vyksiančius atlaidus. Laidą veda Vilius Kaminskas. 
 • Šiandien

  22:30

  39:49

  Katechezė
  / kartojimas

  Laidos tema „Malda. Ką reiškia likti prie to, kas maitina?" Kun. Aldonas Gudaitis SJ.
 • Šiandien

  23:15

  38:39

  Paslėptas lobis
  / kartojimas

  Dr. Beno Ulevičiaus ir dr. Bronės Gudaitytės pokalbis apie Švč. Sakramento Adoraciją.
 • Šiandien

  23:55

  Mintys
  / kartojimas

  Mintys kiekvienai dienai.

Mūsų draugai

Plk Square 180x180
Gj 2016 200x80
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas