Ramunė Baliūnaitė

Ramunė Baliūnaitė

16 spalio 27, Ketvirtadienis 07:00

Valandų liturgijos Rytmetinė malda

Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.

16 spalio 27, Ketvirtadienis 06:20

Rožinis

Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 

16 spalio 27, Ketvirtadienis 04:45

Muzika

"Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
16 spalio 27, Ketvirtadienis 16:15

Skelbimai

Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.

16 spalio 27, Ketvirtadienis 09:00

Katechezė

Kun. Algio Vaickūno katechezė apie Švč. Sakramento Adoracijos svarbą.

16 spalio 27, Ketvirtadienis 10:45

Tikėjimas ir kultūra

Šiais metais, spalio 23 dieną Kauno valstybinis choras minėjo 47 metus nuo savo kūrybinės veiklos pradžios. Laidoje Kauno valstybinio choro vadovas Petras Bingelis prisimena choro nueitą kelią bei kabamasi apie chorinės muzikos vaidmenį religijoje. Laidą veda Vilius Kaminskas.

16 spalio 27, Ketvirtadienis 06:50

Šiandien

Pal. Išganytojas Moljaras Ventura.

16 spalio 27, Ketvirtadienis 11:55

Viešpaties Angelas

Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.

Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 

16 spalio 27, Ketvirtadienis 15:00

Dievo Gailestingumo valanda

Tiesioginė transliacija iš Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės.

Mūsų draugai

Logotipas Pagrindinis
KPJT11
Pal. Teofilius Logo Auksinis 200x200
2018 Lietuvos Globejos Metai Plakatas
Plk Square 180x180
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas