Marijos radijo programa

Anksčiau šiandien

 • Ketvirtadienis

  00:00

  Birželio 18 d.

  Vatikano ir Lietuvos himnai

  Vidurnaktį eteryje skamba Vatikano ir Lietuvos Respublikos himnai. 
 • Ketvirtadienis

  00:05

  Birželio 18 d.

  Rožinis

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Ketvirtadienis

  00:40

  Birželio 18 d.
  11:37

  Dievo Žodis

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Ričardas Doveika.
 • Ketvirtadienis

  01:55

  Birželio 18 d.

  Vatikano radijo žinios trumpai

  Laidoje pateikiama transliuojamų Vatikano radijo žinių santrauka.
 • Ketvirtadienis

  02:00

  Birželio 18 d.
  38:18

  Katekizmo komentaras
  / kartojimas

  Katalikų Bažnyčios katekizmą komentuoja ir į klausytojų klausimus atsako kunigas Arnoldas Valkauskas. 
 • Ketvirtadienis

  02:45

  Birželio 18 d.

  Skaitiniai per Marijos radiją

  Vysk. Algirdo Jurevičiaus knygą „Susipažinkime – esu Teofilius“ skaito Tomas Ladiga. Knygą išleido „Artumos“ leidykla 2017 metais. 
 • Ketvirtadienis

  03:00

  Birželio 18 d.

  Dievo Gailestingumo valanda

  Trečioji valanda yra Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mirties už visų mūsų nuodėmes valanda. Marijos radijas kasdien 15:00 ir 3:00 kviečia melstis drauge kalbant Dievo Gailestingumo vainikėlį ir litaniją bei pasiklausyti ištraukų iš šv. Faustinos dienoraščio. 15:00 malda transliuojama iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje, kur saugomas ir gerbiamas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, nutapytas pagal šv. Faustinos regėjimus.
 • Ketvirtadienis

  03:20

  Birželio 18 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Ketvirtadienis

  03:35

  Birželio 18 d.

  Eucharistijos slėpinys

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Ketvirtadienis

  03:40

  Birželio 18 d.
  11:37

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Ričardas Doveika.
 • Ketvirtadienis

  04:00

  Birželio 18 d.
  40:27

  Katechezė
  / kartojimas

  Kunigo Martyno Povylaičio mokymas apie atsilyginimo maldą. 
 • Ketvirtadienis

  04:45

  Birželio 18 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Ketvirtadienis

  05:00

  Birželio 18 d.

  Marijos valandos

  Švč. M. Marijos valandos yra giedamos vienu metu, bet jų prasmė - visas dienos valandas paskirti Nekaltosios Motinos šlovei.
 • Ketvirtadienis

  05:25

  Birželio 18 d.
  18:59

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Ketvirtadienis

  05:50

  Birželio 18 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Ketvirtadienis

  06:00

  Birželio 18 d.

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Ketvirtadienis

  06:03

  Birželio 18 d.
  11:37

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Ričardas Doveika.
 • Ketvirtadienis

  06:20

  Birželio 18 d.

  Rožinis. Viešpaties Jėzaus Kristaus kunigo ir aukos litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Ketvirtadienis

  06:50

  Birželio 18 d.

  Šiandien

  Šv. Morkus ir Marcelinas (laisvas minėjimas)
 • Ketvirtadienis

  07:00

  Birželio 18 d.

  Valandų liturgijos Rytmetinė malda

  Rytmetinė liturginių valandų malda tiesiogiai iš Marijos radijo studijos Kaune.
 • Ketvirtadienis

  07:25

  Birželio 18 d.
  11:37

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Ričardas Doveika.
 • Ketvirtadienis

  07:40

  Birželio 18 d.
  18:59

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Ketvirtadienis

  08:00

  Birželio 18 d.
  39:07

  Aktualijos

  Apie naujus sukčiavimo būdus ir jų atpažinimą supažindina Sostinės policijos tyrėjai Diana Ponidzelskienė ir Vaidas Maziliauskas. Pareigūnus pristato Liutauras Serapinas. 
 • Ketvirtadienis

  08:45

  Birželio 18 d.

  Malda prie Švč. Sakramento

  Tiesiogiai transliuojame maldą prie Švč. Sakramento iš Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai koplyčios Marijos radijuje Kaune.
 • Ketvirtadienis

  09:00

  Birželio 18 d.
  37:13

  Katechezė

  Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos Širdies šventė minima trečiąjį šeštadienį po Sekminių. Šiai dienai skirta kunigo Algio Vaickūno katechezė. 
 • Ketvirtadienis

  09:40

  Birželio 18 d.

  Vatikano radijo žinios trumpai
  / kartojimas

  Laidoje pateikiama transliuojamų Vatikano radijo žinių santrauka.
 • Ketvirtadienis

  09:45

  Birželio 18 d.
  7:39

  Krikščioniškų leidinių apžvalga

  Laikraštis „XXI amžius“ ir „Žodis tarp mūsų“.
 • Ketvirtadienis

  10:00

  Birželio 18 d.
  28:22

  Tikėjimas ir kultūra

  Apie meną ir Bažnyčią kalbasi Vilniaus Dailės akademijos studentė Dominyka Čiplytė, tarpdisciplininio meno kūrėja Eglė Tamulytė-Šaltmira ir tapytojas Andrius Zakara. 
 • Ketvirtadienis

  10:30

  Birželio 18 d.

  Rožinis

  Transliacija iš Telšių šv. Antano Paduviečio katedros.
 • Ketvirtadienis

  11:00

  Birželio 18 d.
  24:48

  Šv. Mišios

  Evangelija pagal Matą 6, 7-15. Homiliją sako Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Transliacija iš Telšių šv. Antano Paduviečio katedros. (Vysk. Kęstučio Kėvalo atsisveikinimo su Telšių vyskupija Šv. Mišios)
 • Ketvirtadienis

  12:40

  Birželio 18 d.
  18:59

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Ketvirtadienis

  13:00

  Birželio 18 d.

  Valandų liturgijos Dieninė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Ketvirtadienis

  13:15

  Birželio 18 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Ketvirtadienis

  13:20

  Birželio 18 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Ketvirtadienis

  13:35

  Birželio 18 d.

  Šventasis Raštas

  Šv. apaštalo Pauliaus laiškas galatams.
 • Ketvirtadienis

  14:00

  Birželio 18 d.

  Rožinis. Švč. Jėzaus Širdies litanija

  Transliacija iš Vilniaus studijos.
 • Ketvirtadienis

  14:40

  Birželio 18 d.
  18:59

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Ketvirtadienis

  15:00

  Birželio 18 d.

  Dievo Gailestingumo valanda

  Trečioji valanda yra Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mirties už visų mūsų nuodėmes valanda. Marijos radijas kasdien 15:00 ir 3:00 kviečia melstis drauge kalbant Dievo Gailestingumo vainikėlį ir litaniją bei pasiklausyti ištraukų iš šv. Faustinos dienoraščio. 15:00 malda transliuojama iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje, kur saugomas ir gerbiamas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, nutapytas pagal šv. Faustinos regėjimus.
 • Ketvirtadienis

  15:25

  Birželio 18 d.
  11:37

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Ričardas Doveika.
 • Ketvirtadienis

  15:45

  Birželio 18 d.

  Šiandien
  / kartojimas

  Šv. Morkus ir Marcelinas (laisvas minėjimas)
 • Ketvirtadienis

  15:55

  Birželio 18 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Ketvirtadienis

  16:00

  Birželio 18 d.

  Skaitiniai per Marijos radiją
  / kartojimas

  Vysk. Algirdo Jurevičiaus knygą „Susipažinkime – esu Teofilius“ skaito Tomas Ladiga. Knygą išleido „Artumos“ leidykla 2017 metais. 
 • Ketvirtadienis

  16:15

  Birželio 18 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Ketvirtadienis

  16:25

  Birželio 18 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Ketvirtadienis

  16:45

  Birželio 18 d.
  7:39

  Krikščioniškų leidinių apžvalga
  / kartojimas

  Laikraštis „XXI amžius“ ir „Žodis tarp mūsų“.
 • Ketvirtadienis

  17:00

  Birželio 18 d.

  Valandų liturgijos Vakarinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Ketvirtadienis

  17:20

  Birželio 18 d.
  35:33

  Bažnytinės teisės klausimai

  Apie diakonystės ir kunigystės šventimus. Nuo 1051 kanono. Bažnytinės teisės kanonus nagrinėja ir į klausytojų klausimus atsako kunigas Virginijus Veprauskas. 
 • Ketvirtadienis

  18:00

  Birželio 18 d.

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Ketvirtadienis

  18:03

  Birželio 18 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Ketvirtadienis

  18:15

  Birželio 18 d.
  46:39

  Dvasinė ekologija
  / kartojimas

  Akedija – pirmosios nuodėmės pasekmė. Prie mikrofono dr. Bronė Gudaitytė.
 • Ketvirtadienis

  19:00

  Birželio 18 d.

  Rožinis

  Transliacija iš Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios.
 • Ketvirtadienis

  19:30

  Birželio 18 d.

  Birželinės pamaldos

  Pamaldumas Švenčiausiajai Širdžiai – ypatinga pamaldumo Jėzui forma. Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. 
 • Ketvirtadienis

  19:50

  Birželio 18 d.
  11:37

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Ričardas Doveika.
 • Ketvirtadienis

  20:00

  Birželio 18 d.

  Malda į šv. Juozapą

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Ketvirtadienis

  20:05

  Birželio 18 d.
  36:43

  Alfa jaunimui

  Šlovinimo reikšmė Alfa kurse. Šia tema Rimas Macevičius kalbina šlovinimo tarnystės vadovę Ritą Brazaitienę. 
 • Ketvirtadienis

  21:00

  Birželio 18 d.

  Valandų liturgijos Naktinė malda

  Naktinė liturginių valandų malda tiesiogiai iš Marijos radijo studijos Kaune.
 • Ketvirtadienis

  21:15

  Birželio 18 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Ketvirtadienis

  21:35

  Birželio 18 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Ketvirtadienis

  21:45

  Birželio 18 d.
  39:07

  Aktualijos
  / kartojimas

  Apie naujus sukčiavimo būdus ir jų atpažinimą supažindina Sostinės policijos tyrėjai Diana Ponidzelskienė ir Vaidas Maziliauskas. Pareigūnus pristato Liutauras Serapinas. 
 • Ketvirtadienis

  22:30

  Birželio 18 d.
  37:13

  Katechezė
  / kartojimas

  Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos Širdies šventė minima trečiąjį šeštadienį po Sekminių. Šiai dienai skirta kunigo Algio Vaickūno katechezė. 
 • Ketvirtadienis

  23:15

  Birželio 18 d.
  28:22

  Tikėjimas ir kultūra
  / kartojimas

  Apie meną ir Bažnyčią kalbasi Vilniaus Dailės akademijos studentė Dominyka Čiplytė, tarpdisciplininio meno kūrėja Eglė Tamulytė-Šaltmira ir tapytojas Andrius Zakara. 

Mūsų draugai

Logotipas Pagrindinis
KPJT11
Pal. Teofilius Logo Auksinis 200x200
2018 Lietuvos Globejos Metai Plakatas
Plk Square 180x180
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas