Marijos radijo programa

Anksčiau šiandien

 • Antradienis

  00:00

  Balandžio 14 d.

  Švč. Sakramento adoracija

  Naktinė malda prie Viešpaties kojų yra ir budėjimas, ir maldos kova dėl mūsų dvasinio gėrio bei tikėjimo augimo. Laikas, paskirtas Viešpačiui, nėra prarastas laikas.
 • Antradienis

  03:40

  Balandžio 14 d.
  10:30

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Nerijus Pipiras.
 • Antradienis

  05:25

  Balandžio 14 d.
  18:57

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Antradienis

  06:03

  Balandžio 14 d.
  10:30

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Nerijus Pipiras.
 • Antradienis

  06:10

  Balandžio 14 d.
  19:50

  Šv. Mišios

  Transliacija iš Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės. Evangelija pagal Joną 20, 11 - 18. Homiliją sako kunigas Algis Vaickūnas.
 • Antradienis

  07:00

  Balandžio 14 d.

  Valandų liturgijos Rytmetinė malda

  Rytmetinė liturginių valandų malda tiesiogiai iš Marijos radijo studijos Kaune.
 • Antradienis

  07:25

  Balandžio 14 d.
  10:30

  Dievo Žodis

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Nerijus Pipiras.
 • Antradienis

  07:40

  Balandžio 14 d.
  18:57

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Antradienis

  08:00

  Balandžio 14 d.
  37:36

  Aktualijos

  Aktualijų lada, skirta Dievo Gailestingumo savaitei. Marijos radijo programų direketorius Saulius Bužauskas kalbina Vaidotų ir Juodšilių parapijos kleboną Jurij Vitkovskij apie palaimintąjį Mykolą Sopočko.
 • Antradienis

  08:45

  Balandžio 14 d.

  Malda prie Švč. Sakramento

  Tiesiogiai transliuojame maldą prie Švč. Sakramento iš Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai koplyčios Marijos radijuje Kaune.
 • Antradienis

  09:00

  Balandžio 14 d.
  38:11

  Katechezė

  Kunigo Artūro Kazlausko katechezė apie Eucharistijos - kaip Kristaus prisikėlimo iš mirties šventimą. 
 • Antradienis

  10:00

  Balandžio 14 d.
  35:24

  Knygų lentynoje

  Katalikų pasaulio leidinių išleistą Brant Pitre knygą „Jėzus vestuvių jaunikis. Nuostabiausia meilės istorija“ pristato arkivyskupas Gintaras Grušas ir Ridas Jasiulionis. 
 • Antradienis

  10:45

  Balandžio 14 d.

  Skaitinių valanda

  Skaitomi valandų liturgijos Aušrinės skaitiniai.
 • Antradienis

  11:00

  Balandžio 14 d.
  18:57

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Antradienis

  11:30

  Balandžio 14 d.

  Rožinis

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Antradienis

  11:55

  Balandžio 14 d.

  Dangaus Karaliene

  Velykų laiku triskart per dieną (ryte, vidurdienį ir vakare) Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene" vietoje maldos "Viešpaties Angelas". Ji drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja, išgyvenusia savo Sūnaus kančią ir mirtį už pasaulio išgelbėjimą, džiaugiasi ir skelbia Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Antradienis

  12:00

  Balandžio 14 d.
  16:45

  Šv. Mišios

  Transliacija iš Vilniaus Dievo Gailestingumo Šventovės. Šv. Mišias aukoja Vilniaus vyskupas augziliaras Darius Trijonis. Evangelija pagal Joną 20, 11 - 18. Homiliją sako vyskupas Darius Trijonis.
 • Antradienis

  13:00

  Balandžio 14 d.

  Valandų liturgijos Dieninė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Antradienis

  13:15

  Balandžio 14 d.

  Eucharistijos slėpinys

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Antradienis

  13:35

  Balandžio 14 d.

  Šventasis Raštas

  Laiškas romiečiams.
 • Antradienis

  14:00

  Balandžio 14 d.

  Rožinis. Švč. Mergelės Marijos litanija

  Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.
 • Antradienis

  14:40

  Balandžio 14 d.
  18:57

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Antradienis

  15:00

  Balandžio 14 d.

  Dievo Gailestingumo valanda

  Trečioji valanda yra Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mirties už visų mūsų nuodėmes valanda. Marijos radijas kasdien 15:00 ir 3:00 kviečia melstis drauge kalbant Dievo Gailestingumo vainikėlį ir litaniją bei pasiklausyti ištraukų iš šv. Faustinos dienoraščio. 15:00 malda transliuojama iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje, kur saugomas ir gerbiamas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, nutapytas pagal šv. Faustinos regėjimus.
 • Antradienis

  15:45

  Balandžio 14 d.

  Šiandien

  III šv. Velykų diena. Šventosios Berenikė ir Prosdokija (laisvas minėjimas). Šv. Lidvina (laisvas minėjimas).
 • Antradienis

  15:55

  Balandžio 14 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Antradienis

  16:00

  Balandžio 14 d.

  Skaitiniai per Marijos radiją

  Walter Kasper knygą „Gailestingumas: pamatinė Evengelijos sąvoka ir krikščioniškojo gyvenimo raktas“ skaito Mindaugas Zimkus. 
 • Antradienis

  16:15

  Balandžio 14 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Antradienis

  16:25

  Balandžio 14 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Antradienis

  17:00

  Balandžio 14 d.

  Valandų liturgijos Vakarinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Antradienis

  17:30

  Balandžio 14 d.

  Rožinis

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Antradienis

  18:00

  Balandžio 14 d.
  24:14

  Šv. Mišios

  Evangelija pagal Joną 20, 11-18. Homiliją sako kun. Virginijus Česnulevičius. Transliacija iš Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės. Šv. Mišias aukoja kun. Virginijus Česnulevičius.
 • Antradienis

  19:00

  Balandžio 14 d.
  37:36

  Aktualijos
  / kartojimas

  Aktualijų lada, skirta Dievo Gailestingumo savaitei. Marijos radijo programų direketorius Saulius Bužauskas kalbina Vaidotų ir Juodšilių parapijos kleboną Jurij Vitkovskij apie palaimintąjį Mykolą Sopočko.
 • Antradienis

  20:00

  Balandžio 14 d.

  Malda į šv. Juozapą

  Į TAVE, PALAIMINTASIS JUOZAPAI, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos,     su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja,     ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų,     maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju,     ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir,     kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio jo gyvybei pavojaus,     taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių,     o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami Tavo pavyzdžio ir pagalbos,     galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.
 • Antradienis

  20:05

  Balandžio 14 d.
  38:11

  Katechezė
  / kartojimas

  Kunigo Artūro Kazlausko katechezė apie Eucharistijos - kaip Kristaus prisikėlimo iš mirties šventimą. 
 • Antradienis

  21:00

  Balandžio 14 d.

  Valandų liturgijos Naktinė malda

  Naktinė liturginių valandų malda tiesiogiai iš Marijos radijo studijos Kaune.
 • Antradienis

  21:15

  Balandžio 14 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Antradienis

  21:35

  Balandžio 14 d.

  Skaitiniai per Marijos radiją
  / kartojimas

  Walter Kasper knygą „Gailestingumas: pamatinė Evengelijos sąvoka ir krikščioniškojo gyvenimo raktas“ skaito Mindaugas Zimkus. 
 • Antradienis

  22:00

  Balandžio 14 d.

  Švč. Sakramento adoracija

  Transliacija iš Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės.

Mūsų draugai

Logotipas Pagrindinis
KPJT11
Pal. Teofilius Logo Auksinis 200x200
2018 Lietuvos Globejos Metai Plakatas
Plk Square 180x180
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas