Marijos radijo programa

Anksčiau šiandien

 • Pirmadienis

  00:00

  Gruodžio 2 d.

  Švč. Sakramento adoracija

  Transliacija iš Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos.
 • Pirmadienis

  05:25

  Gruodžio 2 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Pirmadienis

  07:00

  Gruodžio 2 d.
  13:28

  Šv. Mišios

  Evangelija pagal Matą 8, 5-11. Homilą sakė kun. Andriejus Sabaliauskas. Transliacija iš Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos.
 • Pirmadienis

  07:40

  Gruodžio 2 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Pirmadienis

  08:00

  Gruodžio 2 d.
  45:47

  Aktualijos

  Kaip ir kiekvienais metais, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyks tarptautinė mokslinė konferencija. Šių metų tema „Stokos samprata ir dvasinis augimas krikščioniškoje vakarų Europos kultūrinėje tradicijoje". Aktualijų laidoje apie stokos sampratą ir artėjančią konferenciją kalba Elena Leontjeva iš Lietuvos laisvos rinkos instituto ir kun. dr. Vladimiras Solovej, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos studijų prefektas. Laidą veda kun. Saulius Bužauskas.
 • Pirmadienis

  08:45

  Gruodžio 2 d.

  Malda prie Švč. Sakramento

  Tiesiogiai transliuojame maldą prie Švč. Sakramento iš Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai koplyčios Marijos radijuje Kaune.
 • Pirmadienis

  09:00

  Gruodžio 2 d.
  35:50

  Katechezė

  Kun. Renaldas Janušauskas. Ką reiškia Advento metu kvietimas budėti?
 • Pirmadienis

  10:00

  Gruodžio 2 d.
  39:43

  Dvasinė ekologija

  Dr. Bronė Gudaitytė. Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisumo.
 • Pirmadienis

  10:45

  Gruodžio 2 d.

  Skaitinių valanda

  Skaitomi valandų liturgijos Aušrinės skaitiniai.
 • Pirmadienis

  11:00

  Gruodžio 2 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Pirmadienis

  11:30

  Gruodžio 2 d.

  Rožinis

  Transliacija iš Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Bazilikos.
 • Pirmadienis

  11:55

  Gruodžio 2 d.

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Pirmadienis

  12:00

  Gruodžio 2 d.
  14:11

  Šv. Mišios

  Evangelija pagal Luką 1, 39-56. Homiliją sako kun. Kęstutis Balčiūnas. Transliacija iš Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Bazilikos.
 • Pirmadienis

  13:00

  Gruodžio 2 d.

  Valandų liturgijos Dieninė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Pirmadienis

  13:15

  Gruodžio 2 d.

  Eucharistijos slėpinys

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Pirmadienis

  13:20

  Gruodžio 2 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Pirmadienis

  13:35

  Gruodžio 2 d.

  Šventasis Raštas

  Pirmasis laiškas korintiečiams. 
 • Pirmadienis

  14:00

  Gruodžio 2 d.

  Rožinis. Švč. Mergelės Marijos litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Pirmadienis

  14:40

  Gruodžio 2 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Pirmadienis

  15:00

  Gruodžio 2 d.

  Dievo Gailestingumo valanda

  Trečioji valanda yra Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mirties už visų mūsų nuodėmes valanda. Marijos radijas kasdien 15:00 ir 3:00 kviečia melstis drauge kalbant Dievo Gailestingumo vainikėlį ir litaniją bei pasiklausyti ištraukų iš šv. Faustinos dienoraščio. 15:00 malda transliuojama iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje, kur saugomas ir gerbiamas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, nutapytas pagal šv. Faustinos regėjimus.
 • Pirmadienis

  15:25

  Gruodžio 2 d.
  11:45

  Dievo žodis

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Povilas Narijauskas.
 • Pirmadienis

  15:55

  Gruodžio 2 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Pirmadienis

  16:00

  Gruodžio 2 d.

  Skaitiniai per Marijos radiją

  Michael Novak, Jana Novak „Pasakyk man, kodėl. Tėvo atsakymai į dukters klausimus apie Dievą". Skaito aktorė Doloresa Kazragytė.
 • Pirmadienis

  16:15

  Gruodžio 2 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Pirmadienis

  16:25

  Gruodžio 2 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Pirmadienis

  17:00

  Gruodžio 2 d.

  Valandų liturgijos Vakarinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Pirmadienis

  17:20

  Gruodžio 2 d.
  37:43

  Jo žaizdomis išgydyti

  „Žodžio galia".  Girdėsite įrašą iš seminaro, kuriame kalbėjo Joseph Bastin (Belgija). Iš prancūzų kalbos verčia kun. Kęstutis Rugevičius.
 • Pirmadienis

  18:00

  Gruodžio 2 d.

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Pirmadienis

  18:03

  Gruodžio 2 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Pirmadienis

  18:15

  Gruodžio 2 d.
  49:13

  Gyvybės medis

  Laidoje apie krikščioniškų vertybių gynimą kalba dr. Birutė Obelenienė ir kun. prof. Andrius Narbekovas. 
 • Pirmadienis

  19:00

  Gruodžio 2 d.

  Garbinimo valanda

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Pirmadienis

  19:40

  Gruodžio 2 d.
  11:45

  Dievo žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Povilas Narijauskas.
 • Pirmadienis

  20:00

  Gruodžio 2 d.
  45:28

  Kūno teologija

  Tęsiamas laidų ciklas „Šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II „Kūno teologija“. Laidą veda Aušra ir Andrius Mizgiriai.
 • Pirmadienis

  20:50

  Gruodžio 2 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Pirmadienis

  21:00

  Gruodžio 2 d.

  Valandų liturgijos Naktinė malda

  Naktinė liturginių valandų malda tiesiogiai iš Marijos radijo studijos Kaune.
 • Pirmadienis

  21:15

  Gruodžio 2 d.
  18:57

  Vatikano radijo žinios

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Pirmadienis

  21:35

  Gruodžio 2 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Pirmadienis

  21:45

  Gruodžio 2 d.
  45:47

  Aktualijos
  / kartojimas

  Kaip ir kiekvienais metais, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyks tarptautinė mokslinė konferencija. Šių metų tema „Stokos samprata ir dvasinis augimas krikščioniškoje vakarų Europos kultūrinėje tradicijoje". Aktualijų laidoje apie stokos sampratą ir artėjančią konferenciją kalba Elena Leontjeva iš Lietuvos laisvos rinkos instituto ir kun. dr. Vladimiras Solovej, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos studijų prefektas. Laidą veda kun. Saulius Bužauskas.
 • Pirmadienis

  22:30

  Gruodžio 2 d.
  35:50

  Katechezė
  / kartojimas

  Kun. Renaldas Janušauskas. Ką reiškia Advento metu kvietimas budėti?
 • Pirmadienis

  23:15

  Gruodžio 2 d.
  39:43

  Dvasinė ekologija
  / kartojimas

  Dr. Bronė Gudaitytė. Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisumo.

Mūsų draugai

Logotipas Pagrindinis
KPJT11
Pal. Teofilius Logo Auksinis 200x200
2018 Lietuvos Globejos Metai Plakatas
Plk Square 180x180
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas