Marijos radijo programa

Anksčiau šiandien

 • Ketvirtadienis

  00:00

  Spalio 3 d.

  Vatikano ir Lietuvos himnai

  Vidurnaktį eteryje skamba Vatikano ir Lietuvos Respublikos himnai. 
 • Ketvirtadienis

  00:05

  Spalio 3 d.

  Rožinis

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Ketvirtadienis

  00:40

  Spalio 3 d.
  14:38

  Dievo Žodis

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kunigas brolis pranciškonas Rolandas Taučius.
 • Ketvirtadienis

  01:55

  Spalio 3 d.

  Vatikano radijo žinios trumpai

  Laidoje pateikiama transliuojamų Vatikano radijo žinių santrauka.
 • Ketvirtadienis

  02:00

  Spalio 3 d.
  37:55

  Katekizmo komentaras
  / kartojimas

  Katalikų Bažnyčios Katekizmą apie maldą komentuoja kun. dr. Arnoldas Valkauskas. Svečiuojasi MR savanoris Edvardas Gliosas. 
 • Ketvirtadienis

  02:45

  Spalio 3 d.

  Skaitiniai per Marijos radiją

  Michael Novak, Jana Novak „Pasakyk man, kodėl. Tėvo atsakymai į dukters klausimus apie Dievą". Skaito aktorė Doloresa Kazragytė.
 • Ketvirtadienis

  03:00

  Spalio 3 d.

  Dievo Gailestingumo valanda

  Trečioji valanda yra Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mirties už visų mūsų nuodėmes valanda. Marijos radijas kasdien 15:00 ir 3:00 kviečia melstis drauge kalbant Dievo Gailestingumo vainikėlį ir litaniją bei pasiklausyti ištraukų iš šv. Faustinos dienoraščio. 15:00 malda transliuojama iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje, kur saugomas ir gerbiamas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, nutapytas pagal šv. Faustinos regėjimus.
 • Ketvirtadienis

  03:20

  Spalio 3 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Ketvirtadienis

  03:35

  Spalio 3 d.

  Eucharistijos slėpinys

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Ketvirtadienis

  03:40

  Spalio 3 d.
  14:38

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kunigas brolis pranciškonas Rolandas Taučius.
 • Ketvirtadienis

  04:00

  Spalio 3 d.
  40:08

  Katechezė
  / kartojimas

  Kun. Juozas Fakėjavas. Kas yra angelai pagal Katalikų Bažnyčios mokymą?  
 • Ketvirtadienis

  04:45

  Spalio 3 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Ketvirtadienis

  05:00

  Spalio 3 d.

  Marijos valandos

  Švč. M. Marijos valandos yra giedamos vienu metu, bet jų prasmė - visas dienos valandas paskirti Nekaltosios Motinos šlovei.
 • Ketvirtadienis

  05:25

  Spalio 3 d.
  18:57

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Ketvirtadienis

  05:50

  Spalio 3 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Ketvirtadienis

  06:00

  Spalio 3 d.

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Ketvirtadienis

  06:03

  Spalio 3 d.
  14:38

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kunigas brolis pranciškonas Rolandas Taučius.
 • Ketvirtadienis

  06:20

  Spalio 3 d.

  Rožinis. Viešpaties Jėzaus Kristaus kunigo ir aukos litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Ketvirtadienis

  06:50

  Spalio 3 d.

  Šiandien

  Šv. Ambraziejus Pranciškus Ferro ir jo bendražygiai. 
 • Ketvirtadienis

  07:00

  Spalio 3 d.

  Valandų liturgijos Rytmetinė malda

  Rytmetinė liturginių valandų malda tiesiogiai iš Marijos radijo studijos Kaune.
 • Ketvirtadienis

  07:25

  Spalio 3 d.
  14:38

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kunigas brolis pranciškonas Rolandas Taučius.
 • Ketvirtadienis

  07:40

  Spalio 3 d.
  18:57

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Ketvirtadienis

  08:00

  Spalio 3 d.
  42:04

  Aktualijos

  Apie prasidėjusį Misijų mėnesį laidoje kalba Rastislav Dluhy, kunigas iš Slovakijos redemptoristų vienuolijos. Iš anglų kalbos verčia Kastantas Lukėnas.
 • Ketvirtadienis

  08:45

  Spalio 3 d.

  Malda prie Švč. Sakramento

  Tiesiogiai transliuojame maldą prie Švč. Sakramento iš Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai koplyčios Marijos radijuje Kaune.
 • Ketvirtadienis

  09:00

  Spalio 3 d.
  32:22

  Katechezė

  Kun. Saulius Bužauskas. Pagyvenusių žmonių pašaukimas.
 • Ketvirtadienis

  09:40

  Spalio 3 d.

  Vatikano radijo žinios trumpai
  / kartojimas

  Laidoje pateikiama transliuojamų Vatikano radijo žinių santrauka.
 • Ketvirtadienis

  09:45

  Spalio 3 d.
  12:24

  Krikščioniškų leidinių apžvalga

  Prisatomas spalio mėn. maldynėlis „Magnificat“ ir laikraštis „XXI amžius“.
 • Ketvirtadienis

  10:00

  Spalio 3 d.
  34:48

  Ortodoksų Bažnyčios laida

  Laida iš ciklo: Ortodoksų Bažnyčios ypatingi Šventieji Tėvai: šv. Bazilijus Didysis. Laidoje dalyvauja Ortodoksų Bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus ir Egidijus Stankevičius.
 • Ketvirtadienis

  10:45

  Spalio 3 d.

  Skaitinių valanda

  Skaitomi valandų liturgijos Aušrinės skaitiniai.
 • Ketvirtadienis

  11:00

  Spalio 3 d.
  18:57

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Ketvirtadienis

  11:30

  Spalio 3 d.

  Rožinis

  Transliacija iš Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios.
 • Ketvirtadienis

  11:55

  Spalio 3 d.

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Ketvirtadienis

  12:00

  Spalio 3 d.
  22:34

  Šv. Mišios

  Transliacija iš Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios. Evangelija pagal Luką 10, 1-12. Homiliją sako kunigas Vytenis Vaškelis.
 • Ketvirtadienis

  13:00

  Spalio 3 d.

  Valandų liturgijos Dieninė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Ketvirtadienis

  13:15

  Spalio 3 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Ketvirtadienis

  13:20

  Spalio 3 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Ketvirtadienis

  13:35

  Spalio 3 d.

  Šventasis Raštas

  Antrasis laiškas korintiečiams.
 • Ketvirtadienis

  14:00

  Spalio 3 d.

  Rožinis. Viešpaties Jėzaus Kristaus kunigo ir aukos litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Ketvirtadienis

  14:40

  Spalio 3 d.
  18:57

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Ketvirtadienis

  15:00

  Spalio 3 d.

  Dievo Gailestingumo valanda

  Trečioji valanda yra Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mirties už visų mūsų nuodėmes valanda. Marijos radijas kasdien 15:00 ir 3:00 kviečia melstis drauge kalbant Dievo Gailestingumo vainikėlį ir litaniją bei pasiklausyti ištraukų iš šv. Faustinos dienoraščio. 15:00 malda transliuojama iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje, kur saugomas ir gerbiamas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, nutapytas pagal šv. Faustinos regėjimus.
 • Ketvirtadienis

  15:25

  Spalio 3 d.
  14:38

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kunigas brolis pranciškonas Rolandas Taučius.
 • Ketvirtadienis

  15:45

  Spalio 3 d.

  Šiandien
  / kartojimas

  Šv. Ambraziejus Pranciškus Ferro ir jo bendražygiai. 
 • Ketvirtadienis

  15:55

  Spalio 3 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Ketvirtadienis

  16:00

  Spalio 3 d.

  Skaitiniai per Marijos radiją
  / kartojimas

  Michael Novak, Jana Novak „Pasakyk man, kodėl. Tėvo atsakymai į dukters klausimus apie Dievą". Skaito aktorė Doloresa Kazragytė.
 • Ketvirtadienis

  16:15

  Spalio 3 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Ketvirtadienis

  16:25

  Spalio 3 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Ketvirtadienis

  16:45

  Spalio 3 d.
  12:24

  Krikščioniškų leidinių apžvalga
  / kartojimas

  Prisatomas spalio mėn. maldynėlis „Magnificat“ ir laikraštis „XXI amžius“.
 • Ketvirtadienis

  17:00

  Spalio 3 d.

  Valandų liturgijos Vakarinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Ketvirtadienis

  17:20

  Spalio 3 d.
  36:01

  Bažnytinės teisės klausimai

  Bažnytinės teisės kanonus apie Ligonių patepimo sakramentą komentuoja ir į klausytojų klausimus atsako kun. Virginijus Veprauskas.
 • Ketvirtadienis

  18:00

  Spalio 3 d.

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Ketvirtadienis

  18:03

  Spalio 3 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Ketvirtadienis

  18:15

  Spalio 3 d.
  31:42

  Dvasinė ekologija
  / kartojimas

  Dr. Bronė Gudaitytė. Širdies malda.
 • Ketvirtadienis

  19:00

  Spalio 3 d.

  Garbinimo valanda

  Transliacija iš Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos. 
 • Ketvirtadienis

  19:40

  Spalio 3 d.
  14:38

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kunigas brolis pranciškonas Rolandas Taučius.
 • Ketvirtadienis

  20:00

  Spalio 3 d.
  31:39

  Malonės dovana

  Kun. egzorcistas Kęstutis Dailydė. Tikras atsivertimas ir netikri atsivertimai. Įrašas iš Nacionalinės egzorcistų asociacijos evangelizacinės konferencijos „Jėzus gydo ir laisvina“, vykusios š. m. rugsėjo 21 d. Vilniuje, Trinapolio rekolekcijų namuose.
 • Ketvirtadienis

  20:50

  Spalio 3 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Ketvirtadienis

  21:00

  Spalio 3 d.

  Valandų liturgijos Naktinė malda

  Naktinė liturginių valandų malda tiesiogiai iš Marijos radijo studijos Kaune.
 • Ketvirtadienis

  21:15

  Spalio 3 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Ketvirtadienis

  21:35

  Spalio 3 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Ketvirtadienis

  21:45

  Spalio 3 d.
  42:04

  Aktualijos
  / kartojimas

  Apie prasidėjusį Misijų mėnesį laidoje kalba Rastislav Dluhy, kunigas iš Slovakijos redemptoristų vienuolijos. Iš anglų kalbos verčia Kastantas Lukėnas.
 • Ketvirtadienis

  22:30

  Spalio 3 d.
  32:22

  Katechezė
  / kartojimas

  Kun. Saulius Bužauskas. Pagyvenusių žmonių pašaukimas.
 • Ketvirtadienis

  23:15

  Spalio 3 d.
  34:48

  Ortodoksų Bažnyčios laida
  / kartojimas

  Laida iš ciklo: Ortodoksų Bažnyčios ypatingi Šventieji Tėvai: šv. Bazilijus Didysis. Laidoje dalyvauja Ortodoksų Bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus ir Egidijus Stankevičius.

Mūsų draugai

Logotipas Pagrindinis
KPJT11
Pal. Teofilius Logo Auksinis 200x200
2018 Lietuvos Globejos Metai Plakatas
Plk Square 180x180
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas