Marijos radijo programa

Anksčiau šiandien

 • Sekmadienis

  00:00

  Rugsėjo 29 d.

  Vatikano ir Lietuvos himnai

  Vidurnaktį eteryje skamba Vatikano ir Lietuvos Respublikos himnai. 
 • Sekmadienis

  00:05

  Rugsėjo 29 d.

  Rožinis

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Sekmadienis

  00:40

  Rugsėjo 29 d.
  16:47

  Dievo žodis

  Šventojo Rašto skaitinius skaito kun. Nerijus Pipiras. Evangeliją gieda kunigas Vilius Sikorskas. Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. 
 • Sekmadienis

  01:00

  Rugsėjo 29 d.

  Malonės dovana
  / kartojimas

  Doc. dr. Benas Ulevičius. Kristus – amžinasis Grožis. Iš paskaitų ciklo „Tikėjimo ir kasdienybės sankirtos“. Paskaitas rengia Šeimos ir asmens saviugdos centras „Bendrakeleiviai“.
 • Sekmadienis

  01:55

  Rugsėjo 29 d.

  Vatikano radijo žinios trumpai

  Laidoje pateikiama transliuojamų Vatikano radijo žinių santrauka.
 • Sekmadienis

  02:00

  Rugsėjo 29 d.
  44:09

  Irkis į gilumą
  / kartojimas

  Doc. dr. Benas Ulevičius. Kristus – amžinasis Grožis. Iš paskaitų ciklo „Tikėjimo ir kasdienybės sankirtos“. Paskaitas rengia Šeimos ir asmens saviugdos centras „Bendrakeleiviai“. Antra dalis.
 • Sekmadienis

  03:00

  Rugsėjo 29 d.

  Dievo Gailestingumo valanda

  Trečioji valanda yra Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mirties už visų mūsų nuodėmes valanda. Marijos radijas kasdien 15:00 ir 3:00 kviečia melstis drauge kalbant Dievo Gailestingumo vainikėlį ir litaniją bei pasiklausyti ištraukų iš šv. Faustinos dienoraščio. 15:00 malda transliuojama iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje, kur saugomas ir gerbiamas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, nutapytas pagal šv. Faustinos regėjimus.
 • Sekmadienis

  03:35

  Rugsėjo 29 d.

  Eucharistijos slėpinys

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Sekmadienis

  03:40

  Rugsėjo 29 d.
  16:47

  Dievo žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito kun. Nerijus Pipiras. Evangeliją gieda kunigas Vilius Sikorskas. Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. 
 • Sekmadienis

  04:00

  Rugsėjo 29 d.
  34:42

  Dvasinė ekologija
  / kartojimas

  Dr. Bronė Gudaitytė. Širdies malda.
 • Sekmadienis

  04:45

  Rugsėjo 29 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Sekmadienis

  05:00

  Rugsėjo 29 d.

  Marijos valandos

  Švč. M. Marijos valandos yra giedamos vienu metu, bet jų prasmė - visas dienos valandas paskirti Nekaltosios Motinos šlovei.
 • Sekmadienis

  05:25

  Rugsėjo 29 d.
  19:00

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Sekmadienis

  05:50

  Rugsėjo 29 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Sekmadienis

  06:00

  Rugsėjo 29 d.

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Sekmadienis

  06:03

  Rugsėjo 29 d.
  16:47

  Dievo žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito kun. Nerijus Pipiras. Evangeliją gieda kunigas Vilius Sikorskas. Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. 
 • Sekmadienis

  06:20

  Rugsėjo 29 d.

  Rožinis. Švč. Trejybės litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Sekmadienis

  06:50

  Rugsėjo 29 d.

  Šiandien

  Šventieji Mykolas, Gabrielius ir Rapolas.
 • Sekmadienis

  07:00

  Rugsėjo 29 d.
  19:00

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Sekmadienis

  07:20

  Rugsėjo 29 d.
  27:07

  Paslėptas lobis
  / kartojimas

  Laida apie Švč. Sakramento adoraciją.
 • Sekmadienis

  08:00

  Rugsėjo 29 d.
  16:47

  Dievo žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito kun. Nerijus Pipiras. Evangeliją gieda kunigas Vilius Sikorskas. Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. 
 • Sekmadienis

  08:30

  Rugsėjo 29 d.

  Valandų liturgijos Rytmetinė malda

  Rytmetinė liturginių valandų malda tiesiogiai iš Marijos radijo studijos Kaune.
 • Sekmadienis

  09:00

  Rugsėjo 29 d.
  16:39

  Ganytojo žodis
  / kartojimas

  Telšių vyskupo Kęstučio Kėvalo konferencija, skirta Lietuvos Carito 30-ies metų atkūrimo sukakčiai.
 • Sekmadienis

  09:30

  Rugsėjo 29 d.
  21:33

  Šv. Mišios

  Transliacija iš Marijampolės arkangelo Mykolo bazilikos. Evangelija pagal Luką 16, 19-31. Homiliją sako Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis.
 • Sekmadienis

  10:45

  Rugsėjo 29 d.

  Vatikano radijo žinios trumpai
  / kartojimas

  Laidoje pateikiama transliuojamų Vatikano radijo žinių santrauka.
 • Sekmadienis

  11:00

  Rugsėjo 29 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Sekmadienis

  11:30

  Rugsėjo 29 d.

  Rožinis

  Transliacija iš Vilniaus Šv. Rapolo bažnyčios.
 • Sekmadienis

  11:55

  Rugsėjo 29 d.

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Sekmadienis

  12:00

  Rugsėjo 29 d.
  23:11

  Šv. Mišios

  Transliacija iš Vilniaus Šv. Rapolo bažnyčios. evangelija pagal Luką 16, 19-31. 
 • Sekmadienis

  13:15

  Rugsėjo 29 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Sekmadienis

  13:20

  Rugsėjo 29 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Sekmadienis

  13:35

  Rugsėjo 29 d.

  Šventasis Raštas

  Pirmasis laiškas korintiečiams.
 • Sekmadienis

  14:00

  Rugsėjo 29 d.

  Rožinis. Švč. Mergelės Marijos litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Sekmadienis

  14:40

  Rugsėjo 29 d.
  19:00

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Sekmadienis

  15:00

  Rugsėjo 29 d.

  Dievo Gailestingumo valanda

  Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.
 • Sekmadienis

  15:25

  Rugsėjo 29 d.
  16:47

  Dievo žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito kun. Nerijus Pipiras. Evangeliją gieda kunigas Vilius Sikorskas. Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. 
 • Sekmadienis

  15:45

  Rugsėjo 29 d.

  Savaitė su Popiežiumi

  Šventasis Tėvas Pranciškus. Enciklika „Laudato Si'“ apie rūpinimąsi bendraisiais namais. 60-69 skirsneliai. Pirmasis skyrius „Kas dedasi mūsų bendruosiuose namuose. Nuomonių įvairovė". Antrasis skyrius „Kūrinijos evangelija.Tikėjimo siūloma šviesa. Biblijos pasakojimų išmintis“. 
 • Sekmadienis

  16:00

  Rugsėjo 29 d.
  29:14

  Pašaukė mane
  / kartojimas

  Misionierių kun. Hermaną Šulcą kalbina Liutauras Serapinas.
 • Sekmadienis

  17:00

  Rugsėjo 29 d.

  Švč. Sakramento adoracija

  Sekmadienio vakarai su palaimintuoju Teofiliumi Matulioniu. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. 
 • Sekmadienis

  18:00

  Rugsėjo 29 d.
  21:22

  Šv. Mišios

  Evangelija pagla Luką 16, 19-31 .Homiliją sako kun. Gediminas Tamošiūnas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. 
 • Sekmadienis

  19:00

  Rugsėjo 29 d.

  Garbinimo valanda

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Sekmadienis

  19:45

  Rugsėjo 29 d.
  16:47

  Dievo žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito kun. Nerijus Pipiras. Evangeliją gieda kunigas Vilius Sikorskas. Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. 
 • Sekmadienis

  20:00

  Rugsėjo 29 d.

  Krikščioniški TOP'ai

  Laidoje vieni iš populiariausių krikščioniškos muzikos kūrinių.
 • Sekmadienis

  21:00

  Rugsėjo 29 d.

  Valandų liturgijos Naktinė malda

  Naktinė liturginių valandų malda tiesiogiai iš Marijos radijo studijos Kaune.
 • Sekmadienis

  21:15

  Rugsėjo 29 d.
  18:57

  Vatikano radijo žinios

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Sekmadienis

  21:35

  Rugsėjo 29 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Sekmadienis

  21:45

  Rugsėjo 29 d.

  Atokvėpio valandėlė
  / kartojimas

  Peter Kreeft „Viskas, ką norėjai sužinoti apie Dangų... Bet nė nesvajojai paklausti“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2010 m. Skaito aktorė Doloresa Kazragytė.  
 • Sekmadienis

  22:30

  Rugsėjo 29 d.
  46:36

  Paskui Avinėlį

  Šv. Jono kongregacijos tėvo Paskalio mokymas apie Švč. Mergelės Marijos Nekaltąją Širdį.
 • Sekmadienis

  23:20

  Rugsėjo 29 d.
  36:35

  Musica sacra
  / kartojimas

  Pristatoma kompozitoriaus Jehan Titelouze muzika. Laidą veda muzikologė Živilė Stonytė.

Mūsų draugai

Logotipas Pagrindinis
KPJT11
Pal. Teofilius Logo Auksinis 200x200
2018 Lietuvos Globejos Metai Plakatas
Plk Square 180x180
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas