Marijos radijo programa

Anksčiau šiandien

 • Penktadienis

  00:00

  Balandžio 17 d.

  Švč. Sakramento adoracija

  Transliacija iš Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės.
 • Penktadienis

  06:00

  Balandžio 17 d.
  20:13

  Šv. Mišios

  Evangelija pagal Joną 21, 1-14. Homiliją sako kun. Saulius Bužauskas. Transliacija iš Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės.
 • Penktadienis

  06:50

  Balandžio 17 d.

  Šiandien

  Šv. Donanas Egiškis.
 • Penktadienis

  07:00

  Balandžio 17 d.

  Valandų liturgijos Rytmetinė malda

  Rytmetinė liturginių valandų malda tiesiogiai iš Marijos radijo studijos Kaune.
 • Penktadienis

  07:25

  Balandžio 17 d.
  10:31

  Dievo Žodis

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Mindaugas Martinaitis.
 • Penktadienis

  07:40

  Balandžio 17 d.
  18:57

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Penktadienis

  08:00

  Balandžio 17 d.
  39:00

  Aktualijos

  Laimos ir Petro Kuzmų liudijimas apie Dievo gailestingumą, viltį ir tikėjimo kelią šiuo sunkiu laikotarpiu. Kalbina kunigas Saulius Bužauskas. 
 • Penktadienis

  08:45

  Balandžio 17 d.

  Malda prie Švč. Sakramento

  Tiesiogiai transliuojame maldą prie Švč. Sakramento iš Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai koplyčios Marijos radijuje Kaune.
 • Penktadienis

  09:00

  Balandžio 17 d.
  21:07

  Katechezė

  Gaielstingumas ir Jėzaus širdis. Kunigas Marius Talutis.
 • Penktadienis

  09:45

  Balandžio 17 d.
  11:56

  Naujienos iš vyskupijų

  Vilniaus arkivyskupijos naujienos. Naujienas iš Kauno arkivyskupijos praneša diakonas Darius Chmieliauskas. 
 • Penktadienis

  10:00

  Balandžio 17 d.
  38:41

  Musica sacra

  Muzikologės, vargonininkės, grigališkojo choralo specialistės Živilės Stonytės parengta laida „Gailestingumo muzika dabartyje - Confido in Te“.
 • Penktadienis

  10:45

  Balandžio 17 d.

  Skaitinių valanda

  Skaitomi valandų liturgijos Aušrinės skaitiniai.
 • Penktadienis

  11:00

  Balandžio 17 d.
  18:57

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Penktadienis

  11:30

  Balandžio 17 d.

  Rožinis

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Penktadienis

  11:55

  Balandžio 17 d.

  Dangaus Karaliene

  Velykų laiku triskart per dieną (ryte, vidurdienį ir vakare) Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene" vietoje maldos "Viešpaties Angelas". Ji drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja, išgyvenusia savo Sūnaus kančią ir mirtį už pasaulio išgelbėjimą, džiaugiasi ir skelbia Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Penktadienis

  12:00

  Balandžio 17 d.
  19:40

  Šv. Mišios

  Evangelija pagal Joną 21, 1-14. Homiliją sako Vilniaus vyskupas augziliaras Darius Trijonis. Transliacija iš Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės.
 • Penktadienis

  13:00

  Balandžio 17 d.

  Valandų liturgijos Dieninė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Penktadienis

  13:15

  Balandžio 17 d.

  Eucharistijos slėpinys

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Penktadienis

  13:20

  Balandžio 17 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Penktadienis

  13:35

  Balandžio 17 d.

  Šventasis Raštas

  Apaštalų darbai  
 • Penktadienis

  14:00

  Balandžio 17 d.

  Rožinis. Švč. Jėzaus širdies litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Penktadienis

  14:40

  Balandžio 17 d.
  18:57

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Penktadienis

  15:00

  Balandžio 17 d.

  Dievo Gailestingumo valanda

  Trečioji valanda yra Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mirties už visų mūsų nuodėmes valanda. Marijos radijas kasdien 15:00 ir 3:00 kviečia melstis drauge kalbant Dievo Gailestingumo vainikėlį ir litaniją bei pasiklausyti ištraukų iš šv. Faustinos dienoraščio. 15:00 malda transliuojama iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje, kur saugomas ir gerbiamas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, nutapytas pagal šv. Faustinos regėjimus.
 • Penktadienis

  15:45

  Balandžio 17 d.

  Šiandien
  / kartojimas

  Šv. Donanas Egiškis.
 • Penktadienis

  15:55

  Balandžio 17 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Penktadienis

  16:00

  Balandžio 17 d.

  Skaitiniai per Marijos radiją

  Walter Kasper knygą „Gailestingumas: pamatinė Evengelijos sąvoka ir krikščioniškojo gyvenimo raktas“ skaito Mindaugas Zimkus. 
 • Penktadienis

  16:15

  Balandžio 17 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Penktadienis

  16:25

  Balandžio 17 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Penktadienis

  16:45

  Balandžio 17 d.
  11:56

  Naujienos iš vyskupijų
  / kartojimas

  Vilniaus arkivyskupijos naujienos. Naujienas iš Kauno arkivyskupijos praneša diakonas Darius Chmieliauskas. 
 • Penktadienis

  17:00

  Balandžio 17 d.

  Valandų liturgijos Vakarinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Penktadienis

  17:30

  Balandžio 17 d.

  Rožinis

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Penktadienis

  18:00

  Balandžio 17 d.
  16:47

  Šv. Mišios

  Evangelija pagal Joną 21, 1-14. Homiliją sako kun. Rolandas Bičkauskas. Transliacija iš Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės.
 • Penktadienis

  19:00

  Balandžio 17 d.
  39:00

  Aktualijos
  / kartojimas

  Laimos ir Petro Kuzmų liudijimas apie Dievo gailestingumą, viltį ir tikėjimo kelią šiuo sunkiu laikotarpiu. Kalbina kunigas Saulius Bužauskas. 
 • Penktadienis

  19:40

  Balandžio 17 d.
  10:31

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Mindaugas Martinaitis.
 • Penktadienis

  20:00

  Balandžio 17 d.

  Malda į šv. Juozapą

  Į TAVE, PALAIMINTASIS JUOZAPAI, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos,     su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja,     ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų,     maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju,     ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir,     kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio jo gyvybei pavojaus,     taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių,     o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami Tavo pavyzdžio ir pagalbos,     galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.
 • Penktadienis

  20:05

  Balandžio 17 d.
  21:07

  Katechezė
  / kartojimas

  Gaielstingumas ir Jėzaus širdis. Kunigas Marius Talutis.
 • Penktadienis

  21:00

  Balandžio 17 d.

  Valandų liturgijos Naktinė malda

  Naktinė liturginių valandų malda tiesiogiai iš Marijos radijo studijos Kaune.
 • Penktadienis

  21:15

  Balandžio 17 d.
  18:57

  Vatikano radijo žinios

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Penktadienis

  21:35

  Balandžio 17 d.

  Skaitiniai per Marijos radiją
  / kartojimas

  Walter Kasper knygą „Gailestingumas: pamatinė Evengelijos sąvoka ir krikščioniškojo gyvenimo raktas“ skaito Mindaugas Zimkus. 
 • Penktadienis

  22:00

  Balandžio 17 d.

  Švč. Sakramento adoracija

  Transliacija iš Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės.

Mūsų draugai

Logotipas Pagrindinis
KPJT11
Pal. Teofilius Logo Auksinis 200x200
2018 Lietuvos Globejos Metai Plakatas
Plk Square 180x180
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas