Marijos radijo programa

Anksčiau šiandien

 • Pirmadienis

  00:00

  Kovo 9 d.

  Vatikano ir Lietuvos himnai

  Vidurnaktį eteryje skamba Vatikano ir Lietuvos Respublikos himnai. 
 • Pirmadienis

  00:05

  Kovo 9 d.

  Rožinis

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Pirmadienis

  00:40

  Kovo 9 d.
  9:47

  Dievo žodis

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Ričardas Doveika. 
 • Pirmadienis

  01:00

  Kovo 9 d.
  40:58

  Lietuvos šviesuoliai
  / kartojimas

  Apie vieną iš ryškiausių XX a. pirmos pusės asmenybių, tautinio atgimimo ir moderniosios kultūros reiškėją, rašytoją, kunigą Juozą Tumą - Vaižgantą mintimis dalijasi prof. dr. prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, muziejininkas Alfas Pakėnas, rašytoja Aldona Ruseckaitė ir kunigas Saulius Bužauskas. 
 • Pirmadienis

  01:55

  Kovo 9 d.

  Vatikano radijo žinios trumpai

  Laidoje pateikiama transliuojamų Vatikano radijo žinių santrauka.
 • Pirmadienis

  02:00

  Kovo 9 d.
  27:03

  Biblijos slėpiniai
  / kartojimas

  Jėzuitų vienuolio kunigo Aldono Gudaičio SJ paskaita: „Dievo gailestingumo laiškas man“.
 • Pirmadienis

  02:45

  Kovo 9 d.

  Skaitiniai per Marijos radiją

  Gintarė Adomaitytė „Kelio dulkės, baltos rožės.“ Apie palaimintąjį Jurgį Matulaitį. Knygą išleido leidykla „Albagrafija“ 2003 m. Skaito aktorė Olita Dautartaitė.
 • Pirmadienis

  03:00

  Kovo 9 d.

  Dievo Gailestingumo valanda

  Trečioji valanda yra Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mirties už visų mūsų nuodėmes valanda. Marijos radijas kasdien 15:00 ir 3:00 kviečia melstis drauge kalbant Dievo Gailestingumo vainikėlį ir litaniją bei pasiklausyti ištraukų iš šv. Faustinos dienoraščio. 15:00 malda transliuojama iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje, kur saugomas ir gerbiamas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, nutapytas pagal šv. Faustinos regėjimus.
 • Pirmadienis

  03:20

  Kovo 9 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Pirmadienis

  03:35

  Kovo 9 d.

  Eucharistijos slėpinys

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Pirmadienis

  03:40

  Kovo 9 d.
  9:47

  Dievo žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Ričardas Doveika. 
 • Pirmadienis

  04:00

  Kovo 9 d.
  19:37

  Katechezė
  / kartojimas

  Žiežmarių parapijos rezidentas, palaimintojo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos bylos postulatorius, kunigas Marius Talutis kalba apie vieną iš maldingų gavėnios praktikų - Kryžiaus Kelio apmąstymą. 
 • Pirmadienis

  04:45

  Kovo 9 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Pirmadienis

  05:00

  Kovo 9 d.

  Marijos valandos

  Švč. M. Marijos valandos yra giedamos vienu metu, bet jų prasmė - visas dienos valandas paskirti Nekaltosios Motinos šlovei.
 • Pirmadienis

  05:25

  Kovo 9 d.
  18:57

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Pirmadienis

  05:50

  Kovo 9 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Pirmadienis

  06:00

  Kovo 9 d.

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Pirmadienis

  06:03

  Kovo 9 d.
  9:47

  Dievo žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Ričardas Doveika. 
 • Pirmadienis

  06:20

  Kovo 9 d.

  Graudūs verksmai

  Graudūs verksmai yra Kristaus kančios apmąstymas, labiausiai tinkantis gavėniai. Jis turi tris dalis. Paprastai, pagiedojus pradžios giesmę, giedama tik viena iš jų.
 • Pirmadienis

  06:50

  Kovo 9 d.

  Šiandien

  Šventasis Bonifacas (Brunonas) Kverfutietis.
 • Pirmadienis

  07:00

  Kovo 9 d.

  Valandų liturgijos Rytmetinė malda

  Rytmetinė liturginių valandų malda tiesiogiai iš Marijos radijo studijos Kaune.
 • Pirmadienis

  07:25

  Kovo 9 d.
  9:47

  Dievo žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Ričardas Doveika. 
 • Pirmadienis

  07:40

  Kovo 9 d.
  18:57

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Pirmadienis

  08:00

  Kovo 9 d.
  34:49

  Aktualijos

  Laidoje kviečiame susipažinti su popiežiaus Pranciškaus žinia, paskelbta 52-osios Pasaulinės komunikavimo priemonių dienos proga. „Tiesa padarys jus laisvus arba fake news ir tiesos žunalizmas“. Apie ta, kas yra netikros naujienos ir kaip jas atpažinti diskutuoja politologas, tinklaraščio Bernardinai.lt žurnalistas Augminas Petronis ir Liutauras Serapinas.
 • Pirmadienis

  08:45

  Kovo 9 d.

  Malda prie Švč. Sakramento

  Tiesiogiai transliuojame maldą prie Švč. Sakramento iš Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai koplyčios Marijos radijuje Kaune.
 • Pirmadienis

  09:00

  Kovo 9 d.
  41:31

  Katechezė

  Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės tarnybos parengtų paskaitų ciklo tęsinys. VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas dr. Artūras Lukaševičius kalba tema „Jėzus iš Nazareto“.
 • Pirmadienis

  09:40

  Kovo 9 d.

  Vatikano radijo žinios trumpai
  / kartojimas

  Laidoje pateikiama transliuojamų Vatikano radijo žinių santrauka.
 • Pirmadienis

  09:45

  Kovo 9 d.
  14:11

  O kodėl taip?

  Doc. dr. Artūras Grickevičius laidoje supažindina su katakombomis. Girdėsite vaikų mintis apie...mirtį bei popiežiaus  homilijos ištraukas iš Priskilės katakombų. 
 • Pirmadienis

  10:00

  Kovo 9 d.
  37:19

  Dvasinė ekologija

  „Kova su blogio dvasia“. Laidą veda daktarė Bronė Gudaitytė. 
 • Pirmadienis

  10:45

  Kovo 9 d.

  Skaitinių valanda

  Skaitomi valandų liturgijos Aušrinės skaitiniai.
 • Pirmadienis

  11:00

  Kovo 9 d.
  18:57

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Pirmadienis

  11:30

  Kovo 9 d.

  Rožinis

  Transliacija iš Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos.
 • Pirmadienis

  11:55

  Kovo 9 d.

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Pirmadienis

  12:00

  Kovo 9 d.
  18:02

  Šv. Mišios

  Evangelija pagal Luką 6, 36-38. Homiliją sako kun. Aleksandras Gaičauskas. Transliacija iš Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos.
 • Pirmadienis

  13:00

  Kovo 9 d.

  Valandų liturgijos Dieninė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Pirmadienis

  13:15

  Kovo 9 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Pirmadienis

  13:20

  Kovo 9 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Pirmadienis

  13:35

  Kovo 9 d.

  Šventasis Raštas

  Evangelija pagal Morkų
 • Pirmadienis

  14:00

  Kovo 9 d.

  Rožinis. Švč. Mergelės Marijos litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Pirmadienis

  14:40

  Kovo 9 d.
  18:57

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Pirmadienis

  15:00

  Kovo 9 d.

  Dievo Gailestingumo valanda

  Trečioji valanda yra Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mirties už visų mūsų nuodėmes valanda. Marijos radijas kasdien 15:00 ir 3:00 kviečia melstis drauge kalbant Dievo Gailestingumo vainikėlį ir litaniją bei pasiklausyti ištraukų iš šv. Faustinos dienoraščio. 15:00 malda transliuojama iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje, kur saugomas ir gerbiamas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, nutapytas pagal šv. Faustinos regėjimus.
 • Pirmadienis

  15:25

  Kovo 9 d.
  9:47

  Dievo žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Ričardas Doveika. 
 • Pirmadienis

  15:45

  Kovo 9 d.

  Šiandien
  / kartojimas

  Šventasis Bonifacas (Brunonas) Kverfutietis.
 • Pirmadienis

  15:55

  Kovo 9 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Pirmadienis

  16:00

  Kovo 9 d.

  Skaitiniai per Marijos radiją
  / kartojimas

  Gintarė Adomaitytė „Kelio dulkės, baltos rožės.“ Apie palaimintąjį Jurgį Matulaitį. Knygą išleido leidykla „Albagrafija“ 2003 m. Skaito aktorė Olita Dautartaitė.
 • Pirmadienis

  16:15

  Kovo 9 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Pirmadienis

  16:25

  Kovo 9 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Pirmadienis

  16:45

  Kovo 9 d.
  14:11

  O kodėl taip?
  / kartojimas

  Doc. dr. Artūras Grickevičius laidoje supažindina su katakombomis. Girdėsite vaikų mintis apie...mirtį bei popiežiaus  homilijos ištraukas iš Priskilės katakombų. 
 • Pirmadienis

  17:00

  Kovo 9 d.

  Valandų liturgijos Vakarinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Pirmadienis

  17:20

  Kovo 9 d.
  36:56

  Jo žaizdomis išgydyti

  „Gydantis Gailestingumas“. Dalyvauja Kauno arkivyskupijos egzorcistas kun. Vytenis Vaškelis. 
 • Pirmadienis

  18:00

  Kovo 9 d.

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Pirmadienis

  18:03

  Kovo 9 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Pirmadienis

  18:15

  Kovo 9 d.
  35:17

  Gyvybės medis

  „Senatvė namuose ar slauga?“. Šia tema diskutuoja Kauno miesto savivaldybės Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Renata Kudulytė - Gosperė, Kazio Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės direktorė Edita Jankauskienė, administratorė Dalia Keliauskaitė ir socialinė darbuotoja Jurgita Karmonienė. Laidą veda dvasinė asistentė Lina Jakelė. 
 • Pirmadienis

  19:00

  Kovo 9 d.

  Kryžiaus kelias

  Maldingas mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kančios apmąstymas.
 • Pirmadienis

  19:40

  Kovo 9 d.
  9:47

  Dievo žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Ričardas Doveika. 
 • Pirmadienis

  20:00

  Kovo 9 d.
  45:31

  Kūno teologija

  Laidoje kalba Andrius ir Aušra Mizgiriai. 
 • Pirmadienis

  20:50

  Kovo 9 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Pirmadienis

  21:00

  Kovo 9 d.

  Valandų liturgijos Naktinė malda

  Naktinė liturginių valandų malda tiesiogiai iš Marijos radijo studijos Kaune.
 • Pirmadienis

  21:15

  Kovo 9 d.
  18:57

  Vatikano radijo žinios

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Pirmadienis

  21:35

  Kovo 9 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Pirmadienis

  21:45

  Kovo 9 d.
  34:49

  Aktualijos
  / kartojimas

  Laidoje kviečiame susipažinti su popiežiaus Pranciškaus žinia, paskelbta 52-osios Pasaulinės komunikavimo priemonių dienos proga. „Tiesa padarys jus laisvus arba fake news ir tiesos žunalizmas“. Apie ta, kas yra netikros naujienos ir kaip jas atpažinti diskutuoja politologas, tinklaraščio Bernardinai.lt žurnalistas Augminas Petronis ir Liutauras Serapinas.
 • Pirmadienis

  22:30

  Kovo 9 d.
  41:31

  Katechezė
  / kartojimas

  Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės tarnybos parengtų paskaitų ciklo tęsinys. VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas dr. Artūras Lukaševičius kalba tema „Jėzus iš Nazareto“.
 • Pirmadienis

  23:15

  Kovo 9 d.
  37:19

  Dvasinė ekologija
  / kartojimas

  „Kova su blogio dvasia“. Laidą veda daktarė Bronė Gudaitytė. 

Mūsų draugai

Logotipas Pagrindinis
KPJT11
Pal. Teofilius Logo Auksinis 200x200
2018 Lietuvos Globejos Metai Plakatas
Plk Square 180x180
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas