Marijos radijo programa

Anksčiau šiandien

 • Pirmadienis

  00:00

  Sausio 13 d.

  Žemaičių Kalvarijos kalnai

  Minint Lietuvos Laisvės gynėjų dieną tiesioginė transliacija iš Telšių Mažosios Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios. 
 • Pirmadienis

  01:00

  Sausio 13 d.

  Švč. Sakramento adoracija

  Pasitinkant Lietuvos Laisvės gynėjų dieną tiesioginė transliacija iš Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės. 
 • Pirmadienis

  06:00

  Sausio 13 d.
  13:08

  Šv. Mišios

  Evangelija pagal Luką 5, 12-16. Homiliją sako kun. Tomas Žymantas.Transliacija iš Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios. 
 • Pirmadienis

  07:00

  Sausio 13 d.

  Valandų liturgijos Rytmetinė malda

  Rytmetinė liturginių valandų malda tiesiogiai iš Marijos radijo studijos Kaune.
 • Pirmadienis

  07:25

  Sausio 13 d.
  13:21

  Dievo žodis

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Rimgaudas Šiulys. 
 • Pirmadienis

  07:40

  Sausio 13 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Pirmadienis

  08:00

  Sausio 13 d.
  42:05

  Aktualijos

  Apie Sausio 13 -osios dieną, vienybę, atsakomybę, pilietiškumą ir laisvę kalba Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras Saulius Pečeliūnas. Jį kalbina Tomas Kavaliauskas. 
 • Pirmadienis

  08:45

  Sausio 13 d.

  Malda prie Švč. Sakramento

  Tiesiogiai transliuojame maldą prie Švč. Sakramento iš Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai koplyčios Marijos radijuje Kaune.
 • Pirmadienis

  09:00

  Sausio 13 d.
  38:24

  Katechezė

  Lietuvos kariuomenės kapelionas kun. Remigijus Butkevičius kalba apie laisvę ir krikščionišką tikėjimą.
 • Pirmadienis

  09:45

  Sausio 13 d.
  14:30

  O kodėl taip?

  Rubrikos tema: dirbtinis intelektas. Kas tai ir koks Katalikų Bažnyčios požiūris į dirbtinį intelektą?
 • Pirmadienis

  10:00

  Sausio 13 d.
  37:52

  Dvasinė ekologija

  Dr. Bronė Gudaitytė. Gyvenimo prasmė: palaiminti taikdariai.
 • Pirmadienis

  10:45

  Sausio 13 d.

  Skaitinių valanda

  Skaitomi valandų liturgijos Aušrinės skaitiniai.
 • Pirmadienis

  11:00

  Sausio 13 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Pirmadienis

  11:30

  Sausio 13 d.

  Rožinis

  Transliacija iš Šiluvos  Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos.
 • Pirmadienis

  11:55

  Sausio 13 d.

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Pirmadienis

  12:00

  Sausio 13 d.
  15:53

  Šv. Mišios

  Evangelija pagal Morkų 1, 14-20. Homiliją sako Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vysk. Algirdas Jurevičius. Transliacija iš Šiluvos  Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos.
 • Pirmadienis

  13:00

  Sausio 13 d.

  Valandų liturgijos Dieninė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Pirmadienis

  13:15

  Sausio 13 d.

  Eucharistijos slėpinys

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Pirmadienis

  13:20

  Sausio 13 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Pirmadienis

  13:35

  Sausio 13 d.

  Šventasis Raštas

  Evangelija pagal Luką
 • Pirmadienis

  14:00

  Sausio 13 d.

  Rožinis. Švč. Mergelės Marijos litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Pirmadienis

  14:40

  Sausio 13 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Pirmadienis

  15:00

  Sausio 13 d.

  Dievo Gailestingumo valanda

  Trečioji valanda yra Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mirties už visų mūsų nuodėmes valanda. Marijos radijas kasdien 15:00 ir 3:00 kviečia melstis drauge kalbant Dievo Gailestingumo vainikėlį ir litaniją bei pasiklausyti ištraukų iš šv. Faustinos dienoraščio. 15:00 malda transliuojama iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje, kur saugomas ir gerbiamas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, nutapytas pagal šv. Faustinos regėjimus.
 • Pirmadienis

  15:25

  Sausio 13 d.
  13:21

  Dievo žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Rimgaudas Šiulys. 
 • Pirmadienis

  15:45

  Sausio 13 d.

  Šiandien

  Šv. Hiliaras Puatjietis (laisvas minėjimas) ir pal. Emilis Šramekas (laisvas minėjimas).
 • Pirmadienis

  15:55

  Sausio 13 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Pirmadienis

  16:00

  Sausio 13 d.

  Skaitiniai per Marijos radiją

  Georges Bernanos „Kaimo klebono dienoraštis". Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai" 2002 metais. Skaito aktorė Olita Dautartaitė.
 • Pirmadienis

  16:15

  Sausio 13 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Pirmadienis

  16:25

  Sausio 13 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Pirmadienis

  16:45

  Sausio 13 d.
  14:30

  O kodėl taip?
  / kartojimas

  Rubrikos tema: dirbtinis intelektas. Kas tai ir koks Katalikų Bažnyčios požiūris į dirbtinį intelektą?
 • Pirmadienis

  17:00

  Sausio 13 d.

  Valandų liturgijos Vakarinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Pirmadienis

  17:20

  Sausio 13 d.
  36:05

  Jo žaizdomis išgydyti

  „Gydantis Gailestingumas“. Dalyvauja Kauno arkivyskupijos egzorcistas kun. Vytenis Vaškelis. 
 • Pirmadienis

  18:00

  Sausio 13 d.

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Pirmadienis

  18:03

  Sausio 13 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Pirmadienis

  18:15

  Sausio 13 d.
  31:52

  Gyvybės medis

  Dieną, kai prisimename žuvusius už Lietuvos laisvę, esame kviečiami svarstyti, kaip laisvės sąlygomis elgiamės su gyvybės dovana, kiek esame atviri naujai gyvybei. Tiesioginėje laidoje pokalbyje dalyvauja  Kauno Krikščioniškų gimdymo namų darbuotojai akušerė Vilija Šlopšnienė ir gydytojas Virgilijus Rudzinskas. Laidą veda studentė Goda. 
 • Pirmadienis

  19:00

  Sausio 13 d.

  Garbinimo valanda

  Transliacija iš Kauno Šv. Kryžiaus (karmelitų) bažnyčios. 
 • Pirmadienis

  19:40

  Sausio 13 d.
  13:21

  Dievo žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Rimgaudas Šiulys. 
 • Pirmadienis

  20:00

  Sausio 13 d.
  41:55

  Speciali laida laisvės gynėjų dienos proga

  Ši laida – Atminimo vakaras, skirtas Sausio 13-ajai. Laidoje dalyvauja aktorė Olita Dautartaitė ir vilnietis, sausio 13-osios įvykių dalyvis, Vytautas Pečiukonis.
 • Pirmadienis

  20:50

  Sausio 13 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Pirmadienis

  21:00

  Sausio 13 d.

  Valandų liturgijos Naktinė malda

  Naktinė liturginių valandų malda tiesiogiai iš Marijos radijo studijos Kaune.
 • Pirmadienis

  21:15

  Sausio 13 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Pirmadienis

  21:35

  Sausio 13 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Pirmadienis

  21:45

  Sausio 13 d.
  42:05

  Aktualijos
  / kartojimas

  Apie Sausio 13 -osios dieną, vienybę, atsakomybę, pilietiškumą ir laisvę kalba Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras Saulius Pečeliūnas. Jį kalbina Tomas Kavaliauskas. 
 • Pirmadienis

  22:30

  Sausio 13 d.
  38:24

  Katechezė
  / kartojimas

  Lietuvos kariuomenės kapelionas kun. Remigijus Butkevičius kalba apie laisvę ir krikščionišką tikėjimą.
 • Pirmadienis

  23:15

  Sausio 13 d.
  37:52

  Dvasinė ekologija
  / kartojimas

  Dr. Bronė Gudaitytė. Gyvenimo prasmė: palaiminti taikdariai.

Mūsų draugai

Logotipas Pagrindinis
KPJT11
Pal. Teofilius Logo Auksinis 200x200
2018 Lietuvos Globejos Metai Plakatas
Plk Square 180x180
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas