Marijos radijo programa

Anksčiau šiandien

 • Antradienis

  00:00

  Rugsėjo 10 d.

  Vatikano ir Lietuvos Himnai

  Vidurnaktį eteryje skamba Vatikano ir Lietuvos Respublikos himnai. 
 • Antradienis

  00:05

  Rugsėjo 10 d.

  Rožinis

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Antradienis

  00:40

  Rugsėjo 10 d.
  12:22

  Dievo Žodis

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. dr. Ramūnas Norkus. 
 • Antradienis

  01:55

  Rugsėjo 10 d.

  Vatikano radijo žinios trumpai

  Laidoje pateikiama transliuojamų Vatikano radijo žinių santrauka.
 • Antradienis

  02:00

  Rugsėjo 10 d.
  39:00

  Musica sacra
  / kartojimas

  Laidos tema „Malda Ave Maria“. Laidą veda dr. Danutė Kalavinskaitė.
 • Antradienis

  02:45

  Rugsėjo 10 d.

  Skaitiniai per Marijos radiją

  C.S. Lewis „Tiesiog krikščionybė". Katalikų pasaulio leidiniai, 2014 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Antradienis

  03:00

  Rugsėjo 10 d.

  Dievo Gailestingumo valanda

  Trečioji valanda yra Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mirties už visų mūsų nuodėmes valanda. Marijos radijas kasdien 15:00 ir 3:00 kviečia melstis drauge kalbant Dievo Gailestingumo vainikėlį ir litaniją bei pasiklausyti ištraukų iš šv. Faustinos dienoraščio. 15:00 malda transliuojama iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje, kur saugomas ir gerbiamas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, nutapytas pagal šv. Faustinos regėjimus.
 • Antradienis

  03:20

  Rugsėjo 10 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Antradienis

  03:35

  Rugsėjo 10 d.

  Eucharistijos slėpinys

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Antradienis

  03:40

  Rugsėjo 10 d.
  12:22

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. dr. Ramūnas Norkus. 
 • Antradienis

  04:00

  Rugsėjo 10 d.
  33:00

  Katechezė
  / kartojimas

  Prel. prof. Vytautas Steponas Vaičiūnas. Kuo svarbus Švč. Mergelės Marijos tikėjimas šių laikų žmonėms.
 • Antradienis

  04:45

  Rugsėjo 10 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Antradienis

  05:00

  Rugsėjo 10 d.

  Marijos valandos

  Švč. M. Marijos valandos yra giedamos vienu metu, bet jų prasmė - visas dienos valandas paskirti Nekaltosios Motinos šlovei.
 • Antradienis

  05:25

  Rugsėjo 10 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Antradienis

  05:50

  Rugsėjo 10 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Antradienis

  06:00

  Rugsėjo 10 d.

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Antradienis

  06:03

  Rugsėjo 10 d.
  12:22

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. dr. Ramūnas Norkus. 
 • Antradienis

  06:20

  Rugsėjo 10 d.

  Rožinis. Šv. Antano litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Antradienis

  06:50

  Rugsėjo 10 d.

  Šiandien

  Šv. Ambraziejus Eduardas Barlou.
 • Antradienis

  07:00

  Rugsėjo 10 d.

  Valandų liturgijos Rytmetinė malda

  Rytmetinė liturginių valandų malda tiesiogiai iš Marijos radijo studijos Kaune.
 • Antradienis

  07:25

  Rugsėjo 10 d.
  12:22

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. dr. Ramūnas Norkus. 
 • Antradienis

  07:40

  Rugsėjo 10 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Antradienis

  08:00

  Rugsėjo 10 d.
  41:48

  Aktualijos

  Rugsėjo 6 dieną Kaune įvyko šeimoms atstovaujančių ir su šeimomis dirbančių nevyriausybinių organizacijų atstovų mokymai „NVO atstovavimas šeimoms nacionaliniu lygmeniu". Mokymų tikslas – pagilinti NVO atstovų žinias apie atstovavimą šeimoms, pagerinti jų darbo su parlamentinėmis struktūromis įgūdžius bei pasidalyti gerąja patirtimi. Plačiau apie konferenciją pasakoja šių mokymų lektorius doc. dr. Vincentas Vobolevičius, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Ekonomikos ir politikos studijų programos  vadovas, Diana Karvelienė, Laisvos visuomenės instituto direktorė, Asta Speičytė-Radzevičienė ir Audrius Murauskas, Lietuvos tėvų forumo narys. Laidą veda Egidijus Stankevičius. 
 • Antradienis

  08:45

  Rugsėjo 10 d.

  Malda prie Švč. Sakramento

  Tiesiogiai transliuojame maldą prie Švč. Sakramento iš Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai koplyčios Marijos radijuje Kaune.
 • Antradienis

  09:00

  Rugsėjo 10 d.
  43:40

  Katechezė

  Kun. Robertas Grigas pasakoja apie pamaldumo į Švč. Mergelę Mariją įtaką tikėjimui į Dievą. Jį kalbina kun. Saulius Bužauskas.
 • Antradienis

  09:40

  Rugsėjo 10 d.

  Vatikano radijo žinios trumpai
  / kartojimas

  Laidoje pateikiama transliuojamų Vatikano radijo žinių santrauka.
 • Antradienis

  09:45

  Rugsėjo 10 d.

  Krikščioniškų leidinių apžvalga

  Laida, skirta įvairių krikščioniškų leidinių naujų numerių bei naujų krikščioniško turinio knygų pristatymui ir apžvalgai.
 • Antradienis

  10:00

  Rugsėjo 10 d.
  39:38

  Knygų lentynoje
  / kartojimas

  Apie naują  „Katalikų pasaulio leidinių“ knygą – Jaceko Pulikowskio „Verta išsaugoti santuoką“ – Šeimų universiteto įkūrėją ir direktorių Paulių Gebrauską kalbina Ridas Jasiulionis. Ar blogio jėgos, organizuotai puldamos šeimas, laimi? Ar ir Lietuvoje reiškiasi autoriaus įvardyti santuokų krizių šaltiniai? Kaip daugelį metų besivaidijančias šeimas konsultuojantis autorius apibrėžia brandžią meilę? Ar tikrai visi knygoje pateikiami praktiniai patarimai veiksmingi?
 • Antradienis

  10:45

  Rugsėjo 10 d.

  Skaitinių valanda

  Skaitomi valandų liturgijos Aušrinės skaitiniai.
 • Antradienis

  11:10

  Rugsėjo 10 d.

  Rožinis

  Transliacija iš Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos aikštės. Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai (Šilinės).
 • Antradienis

  11:40

  Rugsėjo 10 d.

  Katechezė

  Transliacija iš Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos aikštės. Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai (Šilinės).
 • Antradienis

  12:00

  Rugsėjo 10 d.
  22:35

  Šv. Mišios

  Evangelija pagal Matą 2, 13-23. Homiliją sako Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Transliacija iš Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos aikštės. Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai (Šilinės).
 • Antradienis

  13:15

  Rugsėjo 10 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Antradienis

  13:20

  Rugsėjo 10 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Antradienis

  13:35

  Rugsėjo 10 d.

  Šventasis Raštas

  Evangelija pagal Joną.
 • Antradienis

  14:00

  Rugsėjo 10 d.

  Rožinis. Švč. Mergelės Marijos litanija

  Transliacija iš Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos. 
 • Antradienis

  14:40

  Rugsėjo 10 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Antradienis

  15:00

  Rugsėjo 10 d.

  Dievo Gailestingumo valanda

  Transliacija iš Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos. 
 • Antradienis

  15:25

  Rugsėjo 10 d.
  12:22

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. dr. Ramūnas Norkus. 
 • Antradienis

  15:45

  Rugsėjo 10 d.

  Šiandien
  / kartojimas

  Šv. Ambraziejus Eduardas Barlou.
 • Antradienis

  15:55

  Rugsėjo 10 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Antradienis

  16:00

  Rugsėjo 10 d.

  Skaitiniai per Marijos radiją
  / kartojimas

  C.S. Lewis „Tiesiog krikščionybė". Katalikų pasaulio leidiniai, 2014 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Antradienis

  16:15

  Rugsėjo 10 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Antradienis

  16:25

  Rugsėjo 10 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Antradienis

  16:45

  Rugsėjo 10 d.

  Krikščioniškų leidinių apžvalga
  / kartojimas

  Laida, skirta įvairių krikščioniškų leidinių naujų numerių bei naujų krikščioniško turinio knygų pristatymui ir apžvalgai.
 • Antradienis

  17:00

  Rugsėjo 10 d.

  Valandų liturgijos Vakarinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Antradienis

  17:20

  Rugsėjo 10 d.
  39:30

  Katekizmo komentaras

  Katalikų Bažnyčios Katekizmą komentuoja kun. dr. Arnoldas Valkauskas. Laidos tema: malda.
 • Antradienis

  18:00

  Rugsėjo 10 d.
  18:03

  Šv. Mišios

  Transliacija iš Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos aikštės. Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai (Šilinės). Evangelija pagal Luką 6, 12-19. Homiliją sako Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vysk. Algirdas Jurevičius.
 • Antradienis

  19:40

  Rugsėjo 10 d.
  12:22

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. dr. Ramūnas Norkus. 
 • Antradienis

  20:00

  Rugsėjo 10 d.

  Biblija jaunimui

  VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas doc. dr. Benas Ulevičius. Marija Šventajame Rašte. 
 • Antradienis

  20:50

  Rugsėjo 10 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Antradienis

  21:00

  Rugsėjo 10 d.

  Valandų liturgijos Naktinė malda

  Naktinė liturginių valandų malda tiesiogiai iš Marijos radijo studijos Kaune.
 • Antradienis

  21:15

  Rugsėjo 10 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Antradienis

  21:35

  Rugsėjo 10 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Antradienis

  21:45

  Rugsėjo 10 d.
  41:48

  Aktualijos
  / kartojimas

  Rugsėjo 6 dieną Kaune įvyko šeimoms atstovaujančių ir su šeimomis dirbančių nevyriausybinių organizacijų atstovų mokymai „NVO atstovavimas šeimoms nacionaliniu lygmeniu". Mokymų tikslas – pagilinti NVO atstovų žinias apie atstovavimą šeimoms, pagerinti jų darbo su parlamentinėmis struktūromis įgūdžius bei pasidalyti gerąja patirtimi. Plačiau apie konferenciją pasakoja šių mokymų lektorius doc. dr. Vincentas Vobolevičius, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Ekonomikos ir politikos studijų programos  vadovas, Diana Karvelienė, Laisvos visuomenės instituto direktorė, Asta Speičytė-Radzevičienė ir Audrius Murauskas, Lietuvos tėvų forumo narys. Laidą veda Egidijus Stankevičius. 
 • Antradienis

  22:30

  Rugsėjo 10 d.
  43:40

  Katechezė
  / kartojimas

  Kun. Robertas Grigas pasakoja apie pamaldumo į Švč. Mergelę Mariją įtaką tikėjimui į Dievą. Jį kalbina kun. Saulius Bužauskas.
 • Antradienis

  23:15

  Rugsėjo 10 d.
  38:11

  Jo žaizdomis išgydyti
  / kartojimas

  „Grįžti namo į Tėvo meilę". Laidoje girdėsite įrašą iš rekolekcijų, kuriose kalbėjo psichoterapeutas Wim Du Plessis iš Belgijos. Iš anglų kalbos verčia Teresė Tolvaišytė.

Mūsų draugai

Logotipas Pagrindinis
KPJT11
Pal. Teofilius Logo Auksinis 200x200
2018 Lietuvos Globejos Metai Plakatas
Plk Square 180x180
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas