Marijos radijo programa

Anksčiau šiandien

 • Sekmadienis

  00:00

  Rugsėjo 8 d.

  Švč. Sakramento adoracija

  Transliacija iš Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos.
 • Sekmadienis

  00:05

  Rugsėjo 8 d.

  Rožinis

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Sekmadienis

  01:55

  Rugsėjo 8 d.

  Vatikano radijo žinios trumpai

  Laidoje pateikiama transliuojamų Vatikano radijo žinių santrauka.
 • Sekmadienis

  05:25

  Rugsėjo 8 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Sekmadienis

  07:00

  Rugsėjo 8 d.
  19:06

  Šv. Mišios

  Transliacija iš Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos. Evangelija pagal Matą 1, 1-16. 18-23. Homiliją sako kunigas Saulius Bužauskas.
 • Sekmadienis

  07:00

  Rugsėjo 8 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Sekmadienis

  08:00

  Rugsėjo 8 d.
  15:33

  Dievo žodis

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. 
 • Sekmadienis

  08:30

  Rugsėjo 8 d.

  Valandų liturgijos Rytmetinė malda

  Rytmetinė liturginių valandų malda tiesiogiai iš Marijos radijo studijos Kaune.
 • Sekmadienis

  09:00

  Rugsėjo 8 d.
  39:39

  Speciali laida
  / kartojimas

  Laidoje Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius ir Kauno arkivyskupijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė pristato prasidedančius Didžiuosius Šilinių atlaidus.
 • Sekmadienis

  10:45

  Rugsėjo 8 d.

  Vatikano radijo žinios trumpai
  / kartojimas

  Laidoje pateikiama transliuojamų Vatikano radijo žinių santrauka.
 • Sekmadienis

  11:10

  Rugsėjo 8 d.

  Rožinis

  Transliacija iš Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos aikštės. Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai (Šilinės).
 • Sekmadienis

  11:40

  Rugsėjo 8 d.

  Katechezė

  Transliacija iš Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos aikštės. Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai (Šilinės).
 • Sekmadienis

  11:55

  Rugsėjo 8 d.

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Sekmadienis

  12:00

  Rugsėjo 8 d.
  28:42

  Šv. Mišios

  Transliacija iš Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos aikštės. Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai (Šilinės). Evangelija pagal Matą 1, 1-16. 18-23. Homiliją sako apaštalinis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Petaras Rajičius.
 • Sekmadienis

  13:15

  Rugsėjo 8 d.

  Eucharistijos slėpinys

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Vilius Kaminskas.
 • Sekmadienis

  13:20

  Rugsėjo 8 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Sekmadienis

  13:35

  Rugsėjo 8 d.

  Šventasis Raštas

  Evangelija pagal Luką.
 • Sekmadienis

  14:00

  Rugsėjo 8 d.

  Rožinis. Švč. Mergelės Marijos litanija

  Transliacija iš Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos. Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai (Šilinės).
 • Sekmadienis

  14:40

  Rugsėjo 8 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Sekmadienis

  15:00

  Rugsėjo 8 d.

  Dievo Gailestingumo valanda

  Transliacija iš Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės.
 • Sekmadienis

  15:25

  Rugsėjo 8 d.
  15:33

  Dievo žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. 
 • Sekmadienis

  15:45

  Rugsėjo 8 d.
  14:44

  Savaitė su Popiežiumi

  Šventasis Tėvas Pranciškus. Enciklika „Laudato Si'“ apie rūpinimąsi bendraisiais namais. 26-36 skirsneliai. Pirmasis skyrius „Kas dedasi mūsų bendruosiuose namuose. Vandens klausimas. Biologinės įvairovės netektis“. 
 • Sekmadienis

  16:00

  Rugsėjo 8 d.
  32:42

  Popiežius ir Lietuva

  Laidoje Kardinolas Audrys Juozas Bačkis kalba apie naujojo Kardinolo skyrimą Lietuvai.
 • Sekmadienis

  17:00

  Rugsėjo 8 d.

  Švč. Sakramento adoracija

  Sekmadienio vakarai su palaimintuoju Teofiliumi Matulioniu. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. 
 • Sekmadienis

  18:00

  Rugsėjo 8 d.
  15:53

  Šv. Mišios

  Evangelija pagal Matą 1, 18-23. Homiliją sako Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas.Transliacija iš Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos aikštės. Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai (Šilinės).
 • Sekmadienis

  19:00

  Rugsėjo 8 d.

  Garbinimo valanda

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Sekmadienis

  19:45

  Rugsėjo 8 d.
  15:33

  Dievo žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. 
 • Sekmadienis

  20:00

  Rugsėjo 8 d.

  Krikščioniški TOP'ai

  Kviečiame pasiklausyti įvairių krikščioniškos muzikos kūrinių.
 • Sekmadienis

  21:00

  Rugsėjo 8 d.

  Valandų liturgijos Naktinė malda

  Naktinė liturginių valandų malda tiesiogiai iš Marijos radijo studijos Kaune.
 • Sekmadienis

  21:15

  Rugsėjo 8 d.
  18:57

  Vatikano radijo žinios

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Sekmadienis

  21:35

  Rugsėjo 8 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Sekmadienis

  21:45

  Rugsėjo 8 d.

  Atokvėpio valandėlė
  / kartojimas

  Laida skirta Pasaulio lietuvių metams paminėti. Laidoje dalyvauja svečiai iš Los Andželo (JAV) Veronika ir Amandas Ragauskai bei aktorė Olita Dautartaitė.
 • Sekmadienis

  22:30

  Rugsėjo 8 d.
  50:15

  Paskui Avinėlį

  Švč. Mergelės Marijos Gimimas.
 • Sekmadienis

  23:20

  Rugsėjo 8 d.
  39:00

  Musica sacra
  / kartojimas

  Laidos tema „Malda Ave Maria“. Laidą veda dr. Danutė Kalavinskaitė.

Mūsų draugai

Logotipas Pagrindinis
KPJT11
Pal. Teofilius Logo Auksinis 200x200
2018 Lietuvos Globejos Metai Plakatas
Plk Square 180x180
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas