Marijos radijo programa

Anksčiau šiandien

 • Antradienis

  00:00

  Rugsėjo 3 d.

  Vatikano ir Lietuvos Himnai

  Vidurnaktį eteryje skamba Vatikano ir Lietuvos Respublikos himnai. 
 • Antradienis

  00:05

  Rugsėjo 3 d.

  Rožinis

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Antradienis

  00:40

  Rugsėjo 3 d.
  12:03

  Dievo Žodis

  Šventojo Rašto skaitinius skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kunigas brolis pranciškonas Rolandas Taučius.
 • Antradienis

  01:55

  Rugsėjo 3 d.

  Vatikano radijo žinios trumpai

  Laidoje pateikiama transliuojamų Vatikano radijo žinių santrauka.
 • Antradienis

  02:00

  Rugsėjo 3 d.
  38:37

  Musica sacra
  / kartojimas

  Laidą veda muzikologė Živilė Stonytė. Laidoje kalbama apie mons. Marco Frisina oratoriją „Confido in te“.
 • Antradienis

  02:00

  Rugsėjo 3 d.
  36:11

  Gyvybės medis
  / kartojimas

  Laidose kalbama apie skaudžiausius ir jautriausius klausimus: abortų, eutanazijos, kontracepcijos, lyties keitimo, homoseksualumo, dirbtinio apvaisinimo, savižudybių ir kitas problemas.
 • Antradienis

  02:45

  Rugsėjo 3 d.

  Skaitiniai per Marijos radiją

  C.S. Lewis „Tiesiog krikščionybė". Katalikų pasaulio leidiniai, 2014 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Antradienis

  03:00

  Rugsėjo 3 d.

  Dievo Gailestingumo valanda

  Trečioji valanda yra Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mirties už visų mūsų nuodėmes valanda. Marijos radijas kasdien 15:00 ir 3:00 kviečia melstis drauge kalbant Dievo Gailestingumo vainikėlį ir litaniją bei pasiklausyti ištraukų iš šv. Faustinos dienoraščio. 15:00 malda transliuojama iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje, kur saugomas ir gerbiamas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, nutapytas pagal šv. Faustinos regėjimus.
 • Antradienis

  03:20

  Rugsėjo 3 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Antradienis

  03:35

  Rugsėjo 3 d.

  Eucharistijos slėpinys

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Vilius Kaminskas.
 • Antradienis

  03:40

  Rugsėjo 3 d.
  12:03

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kunigas brolis pranciškonas Rolandas Taučius.
 • Antradienis

  04:00

  Rugsėjo 3 d.
  47:17

  Katechezė
  / kartojimas

  Suaugusiųjų tikėjimo puoselėjimas. Dalyvauja Alfa kurso centro Lietuvoje valdybos narė ses. Celina Galinytė, Katalikų bendruomenės „Gyvieji akmenys“ narė ir sužadėtinių rengimo santuokai programos administratorė Kauno arkivyskupijoje Ramunė Obelenienė ir Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų Teologijos fakulteto dėstytojas doc. dr. Artūras Lukaševičius.
 • Antradienis

  04:45

  Rugsėjo 3 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Antradienis

  05:00

  Rugsėjo 3 d.

  Marijos valandos

  Švč. M. Marijos valandos yra giedamos vienu metu, bet jų prasmė - visas dienos valandas paskirti Nekaltosios Motinos šlovei.
 • Antradienis

  05:25

  Rugsėjo 3 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Antradienis

  05:50

  Rugsėjo 3 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Vilius Kaminskas.
 • Antradienis

  06:00

  Rugsėjo 3 d.

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Antradienis

  06:03

  Rugsėjo 3 d.
  12:03

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kunigas brolis pranciškonas Rolandas Taučius.
 • Antradienis

  06:20

  Rugsėjo 3 d.

  Rožinis. Šv. Antano litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Antradienis

  06:50

  Rugsėjo 3 d.

  Šiandien

  Šv. Grigalius Didysis (privalomas minėjimas) ir šv. Remaklas iš Stavlo (laisvas minėjimas).
 • Antradienis

  07:00

  Rugsėjo 3 d.

  Valandų liturgijos Rytmetinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Antradienis

  07:25

  Rugsėjo 3 d.
  12:03

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kunigas brolis pranciškonas Rolandas Taučius.
 • Antradienis

  07:40

  Rugsėjo 3 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Antradienis

  08:00

  Rugsėjo 3 d.
  37:06

  Aktualijos

  Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ veiklos. Dalyvauja Lina Gervytė-Michailova, „Vilties Angelas“ vaikų ir paauglių dienos centro vadovė, Ieva Kuzmaitė, Visų Šventųjų šeimos-paramos centro vadovė, Miglė Stanevičiūtė, vaikų dienos centro „Vilties angelas“ savanorė. Laidą veda Milda Čeikienė, Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ komunikacijos ir projektų vadovė.
 • Antradienis

  08:45

  Rugsėjo 3 d.

  Malda prie Švč. Sakramento

  Tiesiogiai transliuojame maldą prie Švč. Sakramento iš Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai koplyčios Marijos radijuje Kaune.
 • Antradienis

  09:00

  Rugsėjo 3 d.
  32:37

  Katechezė

  Br. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškus. Įrašas iš rekolekijų „Marija – mylimoji mokinė“.
 • Antradienis

  09:40

  Rugsėjo 3 d.

  Vatikano radijo žinios trumpai
  / kartojimas

  Laidoje pateikiama transliuojamų Vatikano radijo žinių santrauka.
 • Antradienis

  09:45

  Rugsėjo 3 d.

  Krikščioniškų leidinių apžvalga

  Žurnalas „Žodis tarp mūsų“
 • Antradienis

  10:00

  Rugsėjo 3 d.
  38:28

  Knygų lentynoje
  / kartojimas

  Kodėl savanoriai hospise lanko beviltiškus ligonius, besiruošiančius išėjimui? Kaip popiežiaus Pranciškaus aplankymą nusakė vienas hospiso gyventojų? Kokia sveika gedėjimo trukmė? Ką patiria sveiki vaikai ir jaunuoliai, peržengę hospiso slenkstį? Tokiam pokalbiui įkvėpė nauja „Katalikų pasaulio leidinių" knygelė – Piotr Koźlak, CSsR „Kaip išgyventi ligą, kančią, vienatvę ir mirtį. Patarimai ligoniams ir jų globėjams“. Palaimintojo Mykolo Sopočkos hospiso atstovę Anetą Gurevič kalbina Ridas Jasiulionis.
 • Antradienis

  10:45

  Rugsėjo 3 d.

  Skaitinių valanda

  Skaitomi valandų liturgijos Aušrinės skaitiniai.
 • Antradienis

  10:56

  Rugsėjo 3 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Antradienis

  11:20

  Rugsėjo 3 d.

  Rožinis

  Transliacija iš Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos. Atlaidai.
 • Antradienis

  11:55

  Rugsėjo 3 d.

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Antradienis

  12:00

  Rugsėjo 3 d.
  21:07

  Šv. Mišios

  Evangelija pagal Luką 4, 31-37. Homiliją sako kun. Bernardas Augaitis. Transliacija iš Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos. Atlaidai.
 • Antradienis

  13:15

  Rugsėjo 3 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Vilius Kaminskas.
 • Antradienis

  13:20

  Rugsėjo 3 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Antradienis

  13:35

  Rugsėjo 3 d.

  Šventasis Raštas

  Evangelija pagal Luką.
 • Antradienis

  14:00

  Rugsėjo 3 d.

  Rožinis. Švč. Mergelės Marijos litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Antradienis

  14:40

  Rugsėjo 3 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Antradienis

  15:00

  Rugsėjo 3 d.

  Dievo Gailestingumo valanda

  Trečioji valanda yra Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mirties už visų mūsų nuodėmes valanda. Marijos radijas kasdien 15:00 ir 3:00 kviečia melstis drauge kalbant Dievo Gailestingumo vainikėlį ir litaniją bei pasiklausyti ištraukų iš šv. Faustinos dienoraščio. 15:00 malda transliuojama iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje, kur saugomas ir gerbiamas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, nutapytas pagal šv. Faustinos regėjimus.
 • Antradienis

  15:25

  Rugsėjo 3 d.
  12:03

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kunigas brolis pranciškonas Rolandas Taučius.
 • Antradienis

  15:45

  Rugsėjo 3 d.

  Šiandien
  / kartojimas

  Šv. Grigalius Didysis (privalomas minėjimas) ir šv. Remaklas iš Stavlo (laisvas minėjimas).
 • Antradienis

  15:55

  Rugsėjo 3 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Vilius Kaminskas.
 • Antradienis

  16:00

  Rugsėjo 3 d.

  Skaitiniai per Marijos radiją
  / kartojimas

  C.S. Lewis „Tiesiog krikščionybė". Katalikų pasaulio leidiniai, 2014 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Antradienis

  16:15

  Rugsėjo 3 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Antradienis

  16:25

  Rugsėjo 3 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Antradienis

  16:45

  Rugsėjo 3 d.

  Krikščioniškų leidinių apžvalga
  / kartojimas

  Žurnalas „Žodis tarp mūsų“
 • Antradienis

  17:00

  Rugsėjo 3 d.

  Valandų liturgijos Vakarinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Antradienis

  17:20

  Rugsėjo 3 d.
  38:09

  Katekizmo komentaras

  Katalikų Bažnyčios katekizmą komentuoja kun. dr. Arnoldas Valkauskas.
 • Antradienis

  18:00

  Rugsėjo 3 d.

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Antradienis

  18:03

  Rugsėjo 3 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Antradienis

  18:15

  Rugsėjo 3 d.
  44:35

  Šeimos židinys

  Laidos svečiai – pora iš Anglijos Paul ir Helena McCloskey, tarptautinės Dievo Motinos komandos nariai, atsakingi už transatlantinę (Transatlantic) zoną. Laidą veda Vytautas Salinis. 
 • Antradienis

  19:00

  Rugsėjo 3 d.

  Garbinimo valanda

  Transliacija iš Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos.
 • Antradienis

  19:40

  Rugsėjo 3 d.
  12:03

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kunigas brolis pranciškonas Rolandas Taučius.
 • Antradienis

  20:50

  Rugsėjo 3 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Antradienis

  21:00

  Rugsėjo 3 d.

  Valandų liturgijos Naktinė malda

  Naktinė liturginių valandų malda tiesiogiai iš Marijos radijo studijos Kaune.
 • Antradienis

  21:15

  Rugsėjo 3 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Antradienis

  21:35

  Rugsėjo 3 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Antradienis

  21:45

  Rugsėjo 3 d.
  37:06

  Aktualijos
  / kartojimas

  Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ veiklos. Dalyvauja Lina Gervytė-Michailova, „Vilties Angelas“ vaikų ir paauglių dienos centro vadovė, Ieva Kuzmaitė, Visų Šventųjų šeimos-paramos centro vadovė, Miglė Stanevičiūtė, vaikų dienos centro „Vilties angelas“ savanorė. Laidą veda Milda Čeikienė, Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ komunikacijos ir projektų vadovė.
 • Antradienis

  22:30

  Rugsėjo 3 d.
  32:37

  Katechezė
  / kartojimas

  Br. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškus. Įrašas iš rekolekijų „Marija – mylimoji mokinė“.
 • Antradienis

  23:15

  Rugsėjo 3 d.
  37:46

  Jo žaizdomis išgydyti
  / kartojimas

  „Ieškant namų". Laidoje girdėsite įrašą iš rekolekcijų, kuriose kalbėjo psichoterapeutas Wim Du Plessis iš Belgijos. Iš anglų kalbos verčia Teresė Tolvaišytė.

Mūsų draugai

Logotipas Pagrindinis
KPJT11
Pal. Teofilius Logo Auksinis 200x200
2018 Lietuvos Globejos Metai Plakatas
Plk Square 180x180
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas