Marijos radijo programa

Anksčiau šiandien

 • Sekmadienis

  00:00

  Rugsėjo 1 d.

  Vatikano ir Lietuvos himnai

  Vidurnaktį eteryje skamba Vatikano ir Lietuvos Respublikos himnai. 
 • Sekmadienis

  00:05

  Rugsėjo 1 d.

  Rožinis

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Sekmadienis

  00:40

  Rugsėjo 1 d.
  16:12

  Dievo žodis

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją komentuoja Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.
 • Sekmadienis

  01:00

  Rugsėjo 1 d.
  27:26

  Malonės dovana
  / kartojimas

  Dr. Benas Ulevičius. Kam esu pašauktas? Atpažinimo strategija.
 • Sekmadienis

  01:55

  Rugsėjo 1 d.

  Vatikano radijo žinios trumpai

  Laidoje pateikiama transliuojamų Vatikano radijo žinių santrauka.
 • Sekmadienis

  02:00

  Rugsėjo 1 d.
  20:07

  Irkis į gilumą
  / kartojimas

  Laidoje kalba dr. Bronė Gudaitytė ir filosofas, profesorius Tomas Sodeika. Tęsiamas laidų ciklas apie mistinę vienybę su Dievu.
 • Sekmadienis

  03:00

  Rugsėjo 1 d.

  Dievo Gailestingumo valanda

  Trečioji valanda yra Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mirties už visų mūsų nuodėmes valanda. Marijos radijas kasdien 15:00 ir 3:00 kviečia melstis drauge kalbant Dievo Gailestingumo vainikėlį ir litaniją bei pasiklausyti ištraukų iš šv. Faustinos dienoraščio. 15:00 malda transliuojama iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje, kur saugomas ir gerbiamas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, nutapytas pagal šv. Faustinos regėjimus.
 • Sekmadienis

  03:35

  Rugsėjo 1 d.

  Eucharistijos slėpinys

  Įkvepiančios mintys apie Eucharistiją.
 • Sekmadienis

  03:40

  Rugsėjo 1 d.
  16:12

  Dievo žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją komentuoja Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.
 • Sekmadienis

  04:00

  Rugsėjo 1 d.
  38:10

  Dvasinė ekologija
  / kartojimas

  Dr. Bronė Gudaitytė. Mylėkime ne tik darbais, bet ir žodžiais. 
 • Sekmadienis

  04:45

  Rugsėjo 1 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Sekmadienis

  05:00

  Rugsėjo 1 d.

  Marijos valandos

  Švč. M. Marijos valandos yra giedamos vienu metu, bet jų prasmė - visas dienos valandas paskirti Nekaltosios Motinos šlovei.
 • Sekmadienis

  05:25

  Rugsėjo 1 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Sekmadienis

  05:50

  Rugsėjo 1 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Įkvepiančios mintys apie Eucharistiją.
 • Sekmadienis

  06:00

  Rugsėjo 1 d.

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Sekmadienis

  06:03

  Rugsėjo 1 d.
  16:12

  Dievo žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją komentuoja Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.
 • Sekmadienis

  06:20

  Rugsėjo 1 d.

  Rožinis. Švč. Trejybės litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Sekmadienis

  06:50

  Rugsėjo 1 d.

  Šiandien

  XXII eilinis metų sekmadienis. Pasaulinė maldos už rūpinimąsį kūrinija diena. Prisimenami šv. Lupas ir šv. Teresė Margarita Redi. 
 • Sekmadienis

  07:00

  Rugsėjo 1 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Sekmadienis

  07:20

  Rugsėjo 1 d.
  35:21

  Paslėptas lobis
  / kartojimas

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Sekmadienis

  08:00

  Rugsėjo 1 d.
  16:12

  Dievo žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją komentuoja Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.
 • Sekmadienis

  08:30

  Rugsėjo 1 d.

  Valandų liturgijos Rytmetinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Sekmadienis

  09:00

  Rugsėjo 1 d.
  44:46

  Ganytojo žodis
  / kartojimas

  Vyskupas Arūnas Poniškaitis pristato prasidedančius Trakų Dievo Motinos - Lietuvos Globėjos atlaidus. Laidą veda kun. Saulius Bužauskas.
 • Sekmadienis

  10:00

  Rugsėjo 1 d.

  Šv. Mišios

  Transliacija iš Garliavos Švč. Trejybės bažnyčios.
 • Sekmadienis

  11:00

  Rugsėjo 1 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Sekmadienis

  11:20

  Rugsėjo 1 d.

  Rožinis

  Transliacija iš Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos. Atlaidai.
 • Sekmadienis

  11:55

  Rugsėjo 1 d.

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Sekmadienis

  12:00

  Rugsėjo 1 d.
  17:12

  Šv. Mišios

  Evangelija pagal Luką 14, 1. 7-14. Homiliją sako Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Transliacija iš Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos. Atlaidai.
 • Sekmadienis

  13:15

  Rugsėjo 1 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Įkvepiančios mintys apie Eucharistiją.
 • Sekmadienis

  13:20

  Rugsėjo 1 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Sekmadienis

  13:35

  Rugsėjo 1 d.

  Šventasis Raštas

  Evangelija pagal Luką.
 • Sekmadienis

  14:00

  Rugsėjo 1 d.

  Rožinis. Švč. Mergelės Marijos litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Sekmadienis

  14:40

  Rugsėjo 1 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Sekmadienis

  15:00

  Rugsėjo 1 d.

  Dievo Gailestingumo valanda

  Tiesioginė transliacija iš Kristaus Atsimainymo katedros Kaišiadoryse.
 • Sekmadienis

  15:25

  Rugsėjo 1 d.
  16:12

  Dievo žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją komentuoja Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.
 • Sekmadienis

  15:45

  Rugsėjo 1 d.
  14:32

  Savaitė su Popiežiumi

  Šventasis Tėvas Pranciškus. Enciklika „Laudato Si'“ apie rūpinimąsi bendraisiais namais. 17-26 skirsneliai. Pirmasis skyrius: „Kas dedasi mūsų bendruosiuose namuose. Užterštumas ir klimato kaita“. 
 • Sekmadienis

  16:00

  Rugsėjo 1 d.
  40:21

  Pašaukė mane
  / kartojimas

  Laidoje kun. Saulius Bužauskas kalba ses. Oną Birutę iš Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos.
 • Sekmadienis

  17:00

  Rugsėjo 1 d.

  Švč. Sakramento adoracija

  Sekmadienio vakarai su palaimintuoju Teofiliumi Matulioniu. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. 
 • Sekmadienis

  18:00

  Rugsėjo 1 d.
  21:08

  Šv. Mišios

  Evangelija pagal Luką 14, 1. 7-14. Homiliją sako kun. Saulius Rumšas. Sekmadienio vakarai su palaimintuoju Teofiliumi Matulioniu. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. 
 • Sekmadienis

  19:00

  Rugsėjo 1 d.

  Rožinis. Švč. Mergelės Marijos litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Sekmadienis

  19:45

  Rugsėjo 1 d.
  16:12

  Dievo žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją komentuoja Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.
 • Sekmadienis

  20:00

  Rugsėjo 1 d.
  45:46

  Krikščioniški TOP'ai

  Krikščioniškus top'us pristato Irmantas Ramanauskas.
 • Sekmadienis

  21:00

  Rugsėjo 1 d.

  Valandų liturgijos Naktinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Sekmadienis

  21:15

  Rugsėjo 1 d.
  18:57

  Vatikano radijo žinios

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Sekmadienis

  21:35

  Rugsėjo 1 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Sekmadienis

  21:45

  Rugsėjo 1 d.

  Atokvėpio valandėlė
  / kartojimas

  Skaitoma Casey Cole OFM knyga „Pašaukimas“. Knygą išleido „Magnificat leidiniai“. Skaito Mindaugas Zimkus.
 • Sekmadienis

  22:30

  Rugsėjo 1 d.
  48:22

  Paskui Avinėlį

  Šv. Jono kongregacijos ses. Monika. „Pirmųjų amžių krikščionybės kankinės“. Įrašas iš rekolekcijų „Moters genijus tarp nuolankumo ir jėgos kelyje per istoriją“.
 • Sekmadienis

  23:20

  Rugsėjo 1 d.
  38:37

  Musica sacra
  / kartojimas

  Laidą veda muzikologė Živilė Stonytė. Laidoje kalbama apie mons. Marco Frisina oratoriją „Confido in te“.

Mūsų draugai

Logotipas Pagrindinis
KPJT11
Pal. Teofilius Logo Auksinis 200x200
2018 Lietuvos Globejos Metai Plakatas
Plk Square 180x180
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas