Marijos radijo programa

Anksčiau šiandien

 • Šeštadienis

  00:00

  Rugpjūčio 31 d.

  Vatikano ir Lietuvos Himnai

  Vidurnaktį eteryje skamba Vatikano ir Lietuvos Respublikos himnai. 
 • Šeštadienis

  00:05

  Rugpjūčio 31 d.

  Rožinis

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Šeštadienis

  00:40

  Rugpjūčio 31 d.
  13:09

  Dievo Žodis

  Marijos radijo eteryje kasdien keletą kartų dienoje skaitomi dienos liturginiai Šv. Rašto skaitiniai ir sakoma kunigo homilija.
 • Šeštadienis

  01:00

  Rugpjūčio 31 d.
  40:21

  Pašaukė mane
  / kartojimas

  Laidoje kun. Saulius Bužauskas kalba ses. Oną Birutę iš Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos.
 • Šeštadienis

  01:55

  Rugpjūčio 31 d.

  Vatikano radijo žinios trumpai

  Laidoje pateikiama transliuojamų Vatikano radijo žinių santrauka.
 • Šeštadienis

  02:00

  Rugpjūčio 31 d.
  38:20

  Jo žaizdomis išgydyti
  / kartojimas

    „Išgydanti malonės jėga“. Dalyvauja Kauno arkivyskupijos egzorcistas kun. Vytenis Vaškelis. 
 • Šeštadienis

  03:00

  Rugpjūčio 31 d.

  Dievo Gailestingumo valanda

  Trečioji valanda yra Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mirties už visų mūsų nuodėmes valanda. Marijos radijas kasdien 15:00 ir 3:00 kviečia melstis drauge kalbant Dievo Gailestingumo vainikėlį ir litaniją bei pasiklausyti ištraukų iš šv. Faustinos dienoraščio. 15:00 malda transliuojama iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje, kur saugomas ir gerbiamas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, nutapytas pagal šv. Faustinos regėjimus.
 • Šeštadienis

  03:20

  Rugpjūčio 31 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Šeštadienis

  03:35

  Rugpjūčio 31 d.

  Eucharistijos slėpinys

  Įkvepiančios mintys apie Eucharistiją.
 • Šeštadienis

  03:40

  Rugpjūčio 31 d.
  13:09

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Marijos radijo eteryje kasdien keletą kartų dienoje skaitomi dienos liturginiai Šv. Rašto skaitiniai ir sakoma kunigo homilija.
 • Šeštadienis

  04:00

  Rugpjūčio 31 d.
  35:21

  Paslėptas lobis
  / kartojimas

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Šeštadienis

  04:45

  Rugpjūčio 31 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Šeštadienis

  05:00

  Rugpjūčio 31 d.

  Marijos valandos

  Švč. M. Marijos valandos yra giedamos vienu metu, bet jų prasmė - visas dienos valandas paskirti Nekaltosios Motinos šlovei.
 • Šeštadienis

  05:25

  Rugpjūčio 31 d.
  18:57

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Šeštadienis

  05:50

  Rugpjūčio 31 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Įkvepiančios mintys apie Eucharistiją.
 • Šeštadienis

  06:00

  Rugpjūčio 31 d.

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Šeštadienis

  06:03

  Rugpjūčio 31 d.
  13:09

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Marijos radijo eteryje kasdien keletą kartų dienoje skaitomi dienos liturginiai Šv. Rašto skaitiniai ir sakoma kunigo homilija.
 • Šeštadienis

  06:20

  Rugpjūčio 31 d.

  Rožinis. Švč. Mergelės Marijos litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Šeštadienis

  06:50

  Rugpjūčio 31 d.

  Šiandien

  Šv. Paulinas iš Tryro, pal. Petras Tares y Klaretas (laisvi minėjimai).
 • Šeštadienis

  07:00

  Rugpjūčio 31 d.
  18:57

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Šeštadienis

  07:30

  Rugpjūčio 31 d.

  Valandų liturgijos Rytmetinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Šeštadienis

  08:00

  Rugpjūčio 31 d.
  13:09

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Marijos radijo eteryje kasdien keletą kartų dienoje skaitomi dienos liturginiai Šv. Rašto skaitiniai ir sakoma kunigo homilija.
 • Šeštadienis

  08:20

  Rugpjūčio 31 d.
  16:42

  Žinia iš Pakutuvėnų

  Br. pranciškono Antano Blužo homilija iš Pakutuvėnų, šv. Antano Paduviečio bažnyčios. 
 • Šeštadienis

  09:00

  Rugpjūčio 31 d.
  1:56:39

  Klausk drąsiai

  Į klausytojų klausimus atsako kun. Algirdas Paliokas SJ ir kun. Saulius Bužauskas.
 • Šeštadienis

  11:00

  Rugpjūčio 31 d.

  Eucharistijos slėpinys

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Šeštadienis

  11:30

  Rugpjūčio 31 d.

  Rožinis

  Transliacija iš Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės.
 • Šeštadienis

  11:55

  Rugpjūčio 31 d.

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Šeštadienis

  12:00

  Rugpjūčio 31 d.
  19:00

  Šv. Mišios

  Evangeija pagal Matą 25, 14-30. Homiliją sako kun. Povilas Narijauskas. Transliacija iš Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės.
 • Šeštadienis

  13:15

  Rugpjūčio 31 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Įkvepiančios mintys apie Eucharistiją.
 • Šeštadienis

  13:20

  Rugpjūčio 31 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Šeštadienis

  13:35

  Rugpjūčio 31 d.

  Šventasis Raštas

  Evangelija pagal Morkų. Evangelija pagal Luką.
 • Šeštadienis

  14:00

  Rugpjūčio 31 d.

  Rožinis. Švč. Mergelės Marijos litanija

  Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios. 
 • Šeštadienis

  14:40

  Rugpjūčio 31 d.
  18:57

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Šeštadienis

  15:00

  Rugpjūčio 31 d.

  Dievo Gailestingumo valanda

  Tiesioginė transliacija iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje. 
 • Šeštadienis

  15:30

  Rugpjūčio 31 d.
  13:09

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Marijos radijo eteryje kasdien keletą kartų dienoje skaitomi dienos liturginiai Šv. Rašto skaitiniai ir sakoma kunigo homilija.
 • Šeštadienis

  15:45

  Rugpjūčio 31 d.

  Šiandien
  / kartojimas

  Šv. Paulinas iš Tryro, pal. Petras Tares y Klaretas (laisvi minėjimai).
 • Šeštadienis

  15:55

  Rugpjūčio 31 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Įkvepiančios mintys apie Eucharistiją.
 • Šeštadienis

  16:00

  Rugpjūčio 31 d.

  Atokvėpio valandėlė

  Skaitoma Casey Cole OFM knyga „Pašaukimas“. Knygą išleido „Magnificat leidiniai“. Skaito Mindaugas Zimkus.
 • Šeštadienis

  16:50

  Rugpjūčio 31 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Šeštadienis

  17:00

  Rugpjūčio 31 d.

  Valandų liturgijos Vakarinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Šeštadienis

  17:20

  Rugpjūčio 31 d.
  20:07

  Irkis į gilumą

  Laidoje kalba dr. Bronė Gudaitytė ir filosofas, profesorius Tomas Sodeika. Tęsiamas laidų ciklas apie mistinę vienybę su Dievu.
 • Šeštadienis

  18:00

  Rugpjūčio 31 d.

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Šeštadienis

  18:03

  Rugpjūčio 31 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Šeštadienis

  18:15

  Rugpjūčio 31 d.
  44:46

  Ganytojo žodis

  Vyskupas Arūnas Poniškaitis pristato prasidedančius Trakų Dievo Motinos - Lietuvos Globėjos atlaidus. Laidą veda kun. Saulius Bužauskas.
 • Šeštadienis

  19:00

  Rugpjūčio 31 d.

  Rožinis. Švč. Mergelės Marijos litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Šeštadienis

  19:40

  Rugpjūčio 31 d.
  13:09

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Marijos radijo eteryje kasdien keletą kartų dienoje skaitomi dienos liturginiai Šv. Rašto skaitiniai ir sakoma kunigo homilija.
 • Šeštadienis

  20:00

  Rugpjūčio 31 d.
  37:19

  Tiesos beieškant

  Kun. misionieriaus, redemptoristo Rastislav Dluhy pranešimas „Popiežiaus kvietimas misijai.“ Įrašas darytas Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje.
 • Šeštadienis

  21:00

  Rugpjūčio 31 d.

  Valandų liturgijos Naktinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Šeštadienis

  21:15

  Rugpjūčio 31 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Šeštadienis

  21:35

  Rugpjūčio 31 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Šeštadienis

  21:45

  Rugpjūčio 31 d.
  1:56:39

  Klausk drąsiai
  / kartojimas

  Į klausytojų klausimus atsako kun. Algirdas Paliokas SJ ir kun. Saulius Bužauskas.

Mūsų draugai

Logotipas Pagrindinis
KPJT11
Pal. Teofilius Logo Auksinis 200x200
2018 Lietuvos Globejos Metai Plakatas
Plk Square 180x180
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas