Marijos radijo programa

Anksčiau šiandien

 • Penktadienis

  00:00

  Rugpjūčio 30 d.

  Vatikano ir Lietuvos Himnai

  Vidurnaktį eteryje skamba Vatikano ir Lietuvos Respublikos himnai. 
 • Penktadienis

  00:05

  Rugpjūčio 30 d.

  Rožinis

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Penktadienis

  00:40

  Rugpjūčio 30 d.
  12:49

  Dievo Žodis

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kunigas Aldonas Gudaitis SJ.
 • Penktadienis

  01:00

  Rugpjūčio 30 d.
  49:23

  Kas rūpi jauniems
  / kartojimas

  Laidoje į jaunimui rūpimus klausimus atsako kun. Aldonas Gudaitis ir kun. Andrius Končius.
 • Penktadienis

  01:50

  Rugpjūčio 30 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Penktadienis

  01:55

  Rugpjūčio 30 d.

  Vatikano radijo žinios trumpai

  Laidoje pateikiama transliuojamų Vatikano radijo žinių santrauka.
 • Penktadienis

  02:00

  Rugpjūčio 30 d.
  34:06

  Popiežius ir Lietuva
  / kartojimas

   Istorikas dr. Liudas Jovaiša.  „Lietuvos ir popiežių santykių peržvalga (XV amžius)“
 • Penktadienis

  02:45

  Rugpjūčio 30 d.

  Skaitiniai per Marijos radiją

  Marijos radijo eteryje skaitomos įvairios krikščioniško turinio knygas.
 • Penktadienis

  03:00

  Rugpjūčio 30 d.

  Dievo Gailestingumo valanda

  Trečioji valanda yra Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mirties už visų mūsų nuodėmes valanda. Marijos radijas kasdien 15:00 ir 3:00 kviečia melstis drauge kalbant Dievo Gailestingumo vainikėlį ir litaniją bei pasiklausyti ištraukų iš šv. Faustinos dienoraščio. 15:00 malda transliuojama iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje, kur saugomas ir gerbiamas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, nutapytas pagal šv. Faustinos regėjimus.
 • Penktadienis

  03:20

  Rugpjūčio 30 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Penktadienis

  03:35

  Rugpjūčio 30 d.

  Eucharistijos slėpinys

  Įkvepiančios mintys apie Eucharistiją.
 • Penktadienis

  03:40

  Rugpjūčio 30 d.
  12:49

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kunigas Aldonas Gudaitis SJ.
 • Penktadienis

  04:00

  Rugpjūčio 30 d.
  31:20

  Katechezė
  / kartojimas

  Minint šv. Jono Krikštytojo Nukankinimo dieną kun. Arnoldas Smalstys „Katechezės“ laidoje kalba apie mirties sampratą. Kas iš tiesų yra toji mirtis?
 • Penktadienis

  04:45

  Rugpjūčio 30 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Penktadienis

  05:00

  Rugpjūčio 30 d.

  Marijos valandos

  Švč. M. Marijos valandos yra giedamos vienu metu, bet jų prasmė - visas dienos valandas paskirti Nekaltosios Motinos šlovei.
 • Penktadienis

  05:25

  Rugpjūčio 30 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Penktadienis

  05:50

  Rugpjūčio 30 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Įkvepiančios mintys apie Eucharistiją.
 • Penktadienis

  06:00

  Rugpjūčio 30 d.

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Penktadienis

  06:03

  Rugpjūčio 30 d.
  12:49

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kunigas Aldonas Gudaitis SJ.
 • Penktadienis

  06:20

  Rugpjūčio 30 d.

  Rožinis. Švč. Jėzaus širdies litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Penktadienis

  06:50

  Rugpjūčio 30 d.

  Šiandien

  Palaimintoji Marija Rafols.
 • Penktadienis

  07:00

  Rugpjūčio 30 d.

  Valandų liturgijos Rytmetinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Penktadienis

  07:25

  Rugpjūčio 30 d.
  12:49

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kunigas Aldonas Gudaitis SJ.
 • Penktadienis

  07:40

  Rugpjūčio 30 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Penktadienis

  08:00

  Rugpjūčio 30 d.
  35:06

  Aktualijos

  Trečiadienį, rugpjūčio 28 dieną, buvo pristatytas pirmasis Bažnyčios metrikų knygų skaitmeninimo etapas. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba Vilniaus arkivyskupui Gintarui Grušui iškilmingai perdavė laikmeną su skaitmeninėmis metrikų kopijomis. Kviečiame pasiklausyti pristatymo, vykusio Lietuvos archyvų ekspozicijų ir edukacinėje salėje Vilniuje.
 • Penktadienis

  08:45

  Rugpjūčio 30 d.

  Malda prie Švč. Sakramento

  Naktinė malda prie Viešpaties kojų yra ir budėjimas, ir maldos kova dėl mūsų dvasinio gėrio bei tikėjimo augimo. Laikas, paskirtas Viešpačiui, nėra prarastas laikas.
 • Penktadienis

  09:00

  Rugpjūčio 30 d.
  26:38

  Katechezė

  Kun. Nerijus Vyšniauskas. Kūrinijos ir žmogaus sielos ekologija.
 • Penktadienis

  09:40

  Rugpjūčio 30 d.

  Vatikano radijo žinios trumpai
  / kartojimas

  Laidoje pateikiama transliuojamų Vatikano radijo žinių santrauka.
 • Penktadienis

  09:45

  Rugpjūčio 30 d.
  7:43

  Naujienos iš vyskupijų

  Laidoje pateikiamos naujienos iš Lietuvos vyskupijų.
 • Penktadienis

  10:00

  Rugpjūčio 30 d.
  38:37

  Musica sacra

  Laidą veda muzikologė Živilė Stonytė. Laidoje kalbama apie mons. Marco Frisina oratoriją „Confido in te“.
 • Penktadienis

  10:45

  Rugpjūčio 30 d.

  Skaitinių valanda

  Marijos radijo eteryje skaitomos įvairios krikščioniško turinio knygas.
 • Penktadienis

  11:00

  Rugpjūčio 30 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Penktadienis

  11:30

  Rugpjūčio 30 d.

  Rožinis

  Transliacija iš Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos. Ligonių diena.
 • Penktadienis

  11:55

  Rugpjūčio 30 d.

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Penktadienis

  12:00

  Rugpjūčio 30 d.
  20:33

  Šv. Mišios

  Evangeija pagal Matą 25, 1-13. Homiliją sako kun. Erastas Murauskas. Transliacija iš Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos. Ligonių diena.
 • Penktadienis

  13:00

  Rugpjūčio 30 d.

  Valandų liturgijos Dieninė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Penktadienis

  13:15

  Rugpjūčio 30 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Įkvepiančios mintys apie Eucharistiją.
 • Penktadienis

  13:20

  Rugpjūčio 30 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Penktadienis

  13:35

  Rugpjūčio 30 d.

  Šventasis Raštas

  Evangelija pagal Morkų.
 • Penktadienis

  14:00

  Rugpjūčio 30 d.

  Rožinis. Švč. Jėzaus širdies litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Penktadienis

  14:20

  Rugpjūčio 30 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Penktadienis

  14:40

  Rugpjūčio 30 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Penktadienis

  15:00

  Rugpjūčio 30 d.

  Dievo Gailestingumo valanda

  Trečioji valanda yra Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mirties už visų mūsų nuodėmes valanda. Marijos radijas kasdien 15:00 ir 3:00 kviečia melstis drauge kalbant Dievo Gailestingumo vainikėlį ir litaniją bei pasiklausyti ištraukų iš šv. Faustinos dienoraščio. 15:00 malda transliuojama iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje, kur saugomas ir gerbiamas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, nutapytas pagal šv. Faustinos regėjimus.
 • Penktadienis

  15:25

  Rugpjūčio 30 d.
  12:49

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kunigas Aldonas Gudaitis SJ.
 • Penktadienis

  15:45

  Rugpjūčio 30 d.

  Šiandien
  / kartojimas

  Palaimintoji Marija Rafols.
 • Penktadienis

  15:55

  Rugpjūčio 30 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Įkvepiančios mintys apie Eucharistiją.
 • Penktadienis

  16:00

  Rugpjūčio 30 d.

  Skaitiniai per Marijos radiją
  / kartojimas

  Marijos radijo eteryje skaitomos įvairios krikščioniško turinio knygas.
 • Penktadienis

  16:15

  Rugpjūčio 30 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Penktadienis

  16:25

  Rugpjūčio 30 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Penktadienis

  16:45

  Rugpjūčio 30 d.
  7:43

  Naujienos iš vyskupijų
  / kartojimas

  Laidoje pateikiamos naujienos iš Lietuvos vyskupijų.
 • Penktadienis

  17:00

  Rugpjūčio 30 d.

  Valandų liturgijos Vakarinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Penktadienis

  17:20

  Rugpjūčio 30 d.
  38:28

  Knygų lentynoje

  Kodėl savanoriai hospise lanko beviltiškus ligonius, besiruošiančius išėjimui? Kaip popiežiaus Pranciškaus aplankymą nusakė vienas hospiso gyventojų? Kokia sveika gedėjimo trukmė? Ką patiria sveiki vaikai ir jaunuoliai, peržengę hospiso slenkstį? Tokiam pokalbiui įkvėpė nauja „Katalikų pasaulio leidinių" knygelė – Piotr Koźlak, CSsR „Kaip išgyventi ligą, kančią, vienatvę ir mirtį. Patarimai ligoniams ir jų globėjams“. Palaimintojo Mykolo Sopočkos hospiso atstovę Anetą Gurevič kalbina Ridas Jasiulionis.
 • Penktadienis

  18:00

  Rugpjūčio 30 d.

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Penktadienis

  18:03

  Rugpjūčio 30 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Penktadienis

  18:15

  Rugpjūčio 30 d.
  35:21

  Paslėptas lobis

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Penktadienis

  19:00

  Rugpjūčio 30 d.

  Rožinis. Švč. Mergelės Marijos litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Penktadienis

  19:40

  Rugpjūčio 30 d.
  12:49

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kunigas Aldonas Gudaitis SJ.
 • Penktadienis

  20:00

  Rugpjūčio 30 d.
  40:21

  Pašaukė mane

  Laidoje kun. Saulius Bužauskas kalba ses. Oną Birutę iš Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos.
 • Penktadienis

  21:00

  Rugpjūčio 30 d.

  Valandų liturgijos Naktinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Penktadienis

  21:15

  Rugpjūčio 30 d.
  18:57

  Vatikano radijo žinios

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Penktadienis

  21:35

  Rugpjūčio 30 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Penktadienis

  21:45

  Rugpjūčio 30 d.
  35:06

  Aktualijos
  / kartojimas

  Trečiadienį, rugpjūčio 28 dieną, buvo pristatytas pirmasis Bažnyčios metrikų knygų skaitmeninimo etapas. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba Vilniaus arkivyskupui Gintarui Grušui iškilmingai perdavė laikmeną su skaitmeninėmis metrikų kopijomis. Kviečiame pasiklausyti pristatymo, vykusio Lietuvos archyvų ekspozicijų ir edukacinėje salėje Vilniuje.
 • Penktadienis

  22:30

  Rugpjūčio 30 d.
  26:38

  Katechezė
  / kartojimas

  Kun. Nerijus Vyšniauskas. Kūrinijos ir žmogaus sielos ekologija.
 • Penktadienis

  23:15

  Rugpjūčio 30 d.
  37:30

  Katekizmo komentaras
  / kartojimas

  Katalikų Bažnyčios katekizmą komentuoja kun. dr. Arnoldas Valkauskas.

Mūsų draugai

Logotipas Pagrindinis
KPJT11
Pal. Teofilius Logo Auksinis 200x200
2018 Lietuvos Globejos Metai Plakatas
Plk Square 180x180
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas