Marijos radijo programa

Anksčiau šiandien

 • Ketvirtadienis

  00:00

  Rugpjūčio 29 d.

  Vatikano ir Lietuvos himnai

  Vidurnaktį eteryje skamba Vatikano ir Lietuvos Respublikos himnai. 
 • Ketvirtadienis

  00:05

  Rugpjūčio 29 d.

  Rožinis

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Ketvirtadienis

  00:40

  Rugpjūčio 29 d.
  22:27

  Dievo Žodis

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kunigas Linas Šipavičius.
 • Ketvirtadienis

  01:00

  Rugpjūčio 29 d.
  47:09

  Biblija jaunimui
  / kartojimas

  Laidą veda kun. Mykolas Sotničenka.
 • Ketvirtadienis

  01:55

  Rugpjūčio 29 d.

  Vatikano radijo žinios trumpai

  Laidoje pateikiama transliuojamų Vatikano radijo žinių santrauka.
 • Ketvirtadienis

  02:00

  Rugpjūčio 29 d.
  37:30

  Katekizmo komentaras
  / kartojimas

  Katalikų Bažnyčios katekizmą komentuoja kun. dr. Arnoldas Valkauskas.
 • Ketvirtadienis

  02:45

  Rugpjūčio 29 d.

  Skaitiniai per Marijos radiją

  Marijos radijo eteryje skaitomos įvairios krikščioniško turinio knygas.
 • Ketvirtadienis

  03:00

  Rugpjūčio 29 d.

  Dievo Gailestingumo valanda

  Trečioji valanda yra Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mirties už visų mūsų nuodėmes valanda. Marijos radijas kasdien 15:00 ir 3:00 kviečia melstis drauge kalbant Dievo Gailestingumo vainikėlį ir litaniją bei pasiklausyti ištraukų iš šv. Faustinos dienoraščio. 15:00 malda transliuojama iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje, kur saugomas ir gerbiamas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, nutapytas pagal šv. Faustinos regėjimus.
 • Ketvirtadienis

  03:20

  Rugpjūčio 29 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Ketvirtadienis

  03:35

  Rugpjūčio 29 d.

  Eucharistijos slėpinys

  Įkvepiančios mintys apie Eucharistiją.
 • Ketvirtadienis

  03:40

  Rugpjūčio 29 d.
  22:27

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kunigas Linas Šipavičius.
 • Ketvirtadienis

  04:00

  Rugpjūčio 29 d.
  37:06

  Katechezė
  / kartojimas

  Šv. Augustino dieną apie  tikėjimo atradimą ir jo palaikymo priemones kalba Adutiškio parapijos klebonas kun. Deimantas Braziulis.
 • Ketvirtadienis

  04:45

  Rugpjūčio 29 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Ketvirtadienis

  05:00

  Rugpjūčio 29 d.

  Marijos valandos

  Švč. M. Marijos valandos yra giedamos vienu metu, bet jų prasmė - visas dienos valandas paskirti Nekaltosios Motinos šlovei.
 • Ketvirtadienis

  05:25

  Rugpjūčio 29 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Ketvirtadienis

  05:50

  Rugpjūčio 29 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Įkvepiančios mintys apie Eucharistiją.
 • Ketvirtadienis

  06:00

  Rugpjūčio 29 d.

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Ketvirtadienis

  06:03

  Rugpjūčio 29 d.
  22:27

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kunigas Linas Šipavičius.
 • Ketvirtadienis

  06:20

  Rugpjūčio 29 d.

  Rožinis. Viešpaties Jėzaus Kristaus kunigo ir aukos litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Ketvirtadienis

  06:50

  Rugpjūčio 29 d.

  Šiandien

  Šv. Jono Krikštytojo nukankinimas.
 • Ketvirtadienis

  07:00

  Rugpjūčio 29 d.

  Valandų liturgijos Rytmetinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Ketvirtadienis

  07:25

  Rugpjūčio 29 d.
  22:27

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kunigas Linas Šipavičius.
 • Ketvirtadienis

  07:40

  Rugpjūčio 29 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Ketvirtadienis

  08:00

  Rugpjūčio 29 d.
  37:27

  Aktualijos

  Kun. misionieriaus, redemptoristo Rastislav Dluhy pranešimas „Popiežiaus kvietimas misijai.“ Įrašas darytas Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje.
 • Ketvirtadienis

  08:45

  Rugpjūčio 29 d.

  Malda prie Švč. Sakramento

  Naktinė malda prie Viešpaties kojų yra ir budėjimas, ir maldos kova dėl mūsų dvasinio gėrio bei tikėjimo augimo. Laikas, paskirtas Viešpačiui, nėra prarastas laikas.
 • Ketvirtadienis

  09:00

  Rugpjūčio 29 d.
  31:20

  Katechezė

  Minint šv. Jono Krikštytojo Nukankinimo dieną kun. Arnoldas Smalstys „Katechezės“ laidoje kalba apie mirties sampratą. Kas iš tiesų yra toji mirtis?
 • Ketvirtadienis

  09:40

  Rugpjūčio 29 d.

  Vatikano radijo žinios trumpai
  / kartojimas

  Laidoje pateikiama transliuojamų Vatikano radijo žinių santrauka.
 • Ketvirtadienis

  09:45

  Rugpjūčio 29 d.
  6:08

  Krikščioniškų leidinių apžvalga

  Laida, skirta įvairių krikščioniškų leidinių naujų numerių bei naujų krikščioniško turinio knygų pristatymui ir apžvalgai.
 • Ketvirtadienis

  10:00

  Rugpjūčio 29 d.
  32:55

  Tikėjimas ir kultūra

  Laidoje Birštono sakralinio muziejaus direktorė dr. Roma Zajančkauskienė pristato muziejų ir jo eksponatus. Laidą veda kun. Saulius Bužauskas.
 • Ketvirtadienis

  10:45

  Rugpjūčio 29 d.

  Skaitinių valanda

  Marijos radijo eteryje skaitomos įvairios krikščioniško turinio knygas.
 • Ketvirtadienis

  11:00

  Rugpjūčio 29 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Ketvirtadienis

  11:30

  Rugpjūčio 29 d.

  Rožinis

  Transliacija iš Vilniaus šv. arkangelo Rapolo bažnyčios.
 • Ketvirtadienis

  11:55

  Rugpjūčio 29 d.

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Ketvirtadienis

  12:00

  Rugpjūčio 29 d.
  17:05

  Šv. Mišios

  Transliacija iš Vilniaus šv. arkangelo Rapolo bažnyčios. Evangelija pagal Morkų 6, 17-29. Homiliją sako kunigas Marian Apriško.
 • Ketvirtadienis

  13:00

  Rugpjūčio 29 d.

  Valandų liturgijos Dieninė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Ketvirtadienis

  13:15

  Rugpjūčio 29 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Įkvepiančios mintys apie Eucharistiją.
 • Ketvirtadienis

  13:20

  Rugpjūčio 29 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Ketvirtadienis

  13:35

  Rugpjūčio 29 d.

  Šventasis Raštas

  Evangelija pagal Morkų.
 • Ketvirtadienis

  14:00

  Rugpjūčio 29 d.

  Rožinis. Viešpaties Jėzaus Kristaus kunigo ir aukos litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Ketvirtadienis

  14:40

  Rugpjūčio 29 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Ketvirtadienis

  15:00

  Rugpjūčio 29 d.

  Dievo Gailestingumo valanda

  Trečioji valanda yra Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mirties už visų mūsų nuodėmes valanda. Marijos radijas kasdien 15:00 ir 3:00 kviečia melstis drauge kalbant Dievo Gailestingumo vainikėlį ir litaniją bei pasiklausyti ištraukų iš šv. Faustinos dienoraščio. 15:00 malda transliuojama iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje, kur saugomas ir gerbiamas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, nutapytas pagal šv. Faustinos regėjimus.
 • Ketvirtadienis

  15:25

  Rugpjūčio 29 d.
  22:27

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kunigas Linas Šipavičius.
 • Ketvirtadienis

  15:45

  Rugpjūčio 29 d.

  Šiandien
  / kartojimas

  Šv. Jono Krikštytojo nukankinimas.
 • Ketvirtadienis

  15:55

  Rugpjūčio 29 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Įkvepiančios mintys apie Eucharistiją.
 • Ketvirtadienis

  16:00

  Rugpjūčio 29 d.

  Skaitiniai per Marijos radiją
  / kartojimas

  Marijos radijo eteryje skaitomos įvairios krikščioniško turinio knygas.
 • Ketvirtadienis

  16:15

  Rugpjūčio 29 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Ketvirtadienis

  16:25

  Rugpjūčio 29 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Ketvirtadienis

  16:45

  Rugpjūčio 29 d.
  6:08

  Krikščioniškų leidinių apžvalga
  / kartojimas

  Laida, skirta įvairių krikščioniškų leidinių naujų numerių bei naujų krikščioniško turinio knygų pristatymui ir apžvalgai.
 • Ketvirtadienis

  17:00

  Rugpjūčio 29 d.

  Valandų liturgijos Vakarinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Ketvirtadienis

  17:20

  Rugpjūčio 29 d.
  37:28

  Bažnytinės teisės klausimai

  Bažnytinės teisės kodeksą komentuoja ir į klausytojų klausimus atsako kun. Virginijus Veprauskas. Tęsiamas ligonių patepimo sakramento nagrinėjimas.
 • Ketvirtadienis

  18:00

  Rugpjūčio 29 d.

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Ketvirtadienis

  18:03

  Rugpjūčio 29 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Ketvirtadienis

  18:15

  Rugpjūčio 29 d.
  38:10

  Dvasinė ekologija
  / kartojimas

  Dr. Bronė Gudaitytė. Mylėkime ne tik darbais, bet ir žodžiais. 
 • Ketvirtadienis

  19:00

  Rugpjūčio 29 d.

  Rožinis. Švč. Mergelės Marijos litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Ketvirtadienis

  19:40

  Rugpjūčio 29 d.
  22:27

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kunigas Linas Šipavičius.
 • Ketvirtadienis

  20:00

  Rugpjūčio 29 d.
  27:26

  Malonės dovana

  Dr. Benas Ulevičius. Kam esu pašauktas? Atpažinimo strategija.
 • Ketvirtadienis

  20:50

  Rugpjūčio 29 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Ketvirtadienis

  21:00

  Rugpjūčio 29 d.

  Valandų liturgijos Naktinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Ketvirtadienis

  21:15

  Rugpjūčio 29 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Ketvirtadienis

  21:35

  Rugpjūčio 29 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Ketvirtadienis

  21:45

  Rugpjūčio 29 d.
  37:27

  Aktualijos
  / kartojimas

  Kun. misionieriaus, redemptoristo Rastislav Dluhy pranešimas „Popiežiaus kvietimas misijai.“ Įrašas darytas Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje.
 • Ketvirtadienis

  22:30

  Rugpjūčio 29 d.
  31:20

  Katechezė
  / kartojimas

  Minint šv. Jono Krikštytojo Nukankinimo dieną kun. Arnoldas Smalstys „Katechezės“ laidoje kalba apie mirties sampratą. Kas iš tiesų yra toji mirtis?
 • Ketvirtadienis

  23:15

  Rugpjūčio 29 d.
  32:55

  Tikėjimas ir kultūra
  / kartojimas

  Laidoje Birštono sakralinio muziejaus direktorė dr. Roma Zajančkauskienė pristato muziejų ir jo eksponatus. Laidą veda kun. Saulius Bužauskas.

Mūsų draugai

Logotipas Pagrindinis
KPJT11
Pal. Teofilius Logo Auksinis 200x200
2018 Lietuvos Globejos Metai Plakatas
Plk Square 180x180
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas