Marijos radijo programa

Anksčiau šiandien

 • Sekmadienis

  00:00

  Kovo 31 d.

  Vatikano ir Lietuvos himnai

  Vidurnaktį eteryje skamba Vatikano ir Lietuvos Respublikos himnai. 
 • Sekmadienis

  00:05

  Kovo 31 d.

  Rožinis

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Sekmadienis

  00:40

  Kovo 31 d.
  20:46

  Dievo žodis

  Šventojo Rašto skaitinius skaito kunigas Darius Vasiliauskas. Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.
 • Sekmadienis

  01:00

  Kovo 31 d.
  1:02:15

  Malonės dovana
  / kartojimas

  Vilniaus Arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. „Aš, Tu ir Jis“. Įrašas iš Lietuvos šeimos centrų metinės konferencijos „Dievo Sūnus ateina pas visus be išimties“ apie šiandienos sužadėtinių pastoracinį palydėjimą, vykusios Šiauliuose kovo 23 dieną. 
 • Sekmadienis

  01:55

  Kovo 31 d.

  Vatikano radijo žinios trumpai

  Laidoje pateikiama transliuojamų Vatikano radijo žinių santrauka.
 • Sekmadienis

  02:00

  Kovo 31 d.
  36:15

  Irkis į gilumą
  / kartojimas

  Įrašas iš kunigui Alfonsui Lipniūnui (1905-1945) – Vilniaus universiteto kapelionui ir šv. Jonų bažnyčios pamokslininkui – skirto atminimo vakaro, vykusio š. m. kovo 29 d. Vilniaus šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje. Dalyvauja Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, literatūros istorikai Darius Kuolys ir Gediminas Mikelaitis, kun. Vitalijus Kodis.
 • Sekmadienis

  02:00

  Kovo 31 d.

  Dievo Gailestingumo valanda

  Trečioji valanda yra Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mirties už visų mūsų nuodėmes valanda. Marijos radijas kasdien 15:00 ir 3:00 kviečia melstis drauge kalbant Dievo Gailestingumo vainikėlį ir litaniją bei pasiklausyti ištraukų iš šv. Faustinos dienoraščio. 15:00 malda transliuojama iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje, kur saugomas ir gerbiamas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, nutapytas pagal šv. Faustinos regėjimus.
 • Sekmadienis

  02:35

  Kovo 31 d.

  Eucharistijos slėpinys

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Vilius Kaminskas.
 • Sekmadienis

  02:40

  Kovo 31 d.
  20:46

  Dievo žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito kunigas Darius Vasiliauskas. Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.
 • Sekmadienis

  04:00

  Kovo 31 d.
  41:12

  Dvasinė ekologija
  / kartojimas

  Dr. Bronė Gudaitytė. Sveikas gyvenimo būdas.
 • Sekmadienis

  04:45

  Kovo 31 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Sekmadienis

  05:00

  Kovo 31 d.

  Marijos valandos

  Švč. M. Marijos valandos yra giedamos vienu metu, bet jų prasmė - visas dienos valandas paskirti Nekaltosios Motinos šlovei.
 • Sekmadienis

  05:25

  Kovo 31 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Sekmadienis

  05:50

  Kovo 31 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Vilius Kaminskas.
 • Sekmadienis

  06:00

  Kovo 31 d.

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Sekmadienis

  06:03

  Kovo 31 d.
  20:46

  Dievo žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito kunigas Darius Vasiliauskas. Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.
 • Sekmadienis

  06:20

  Kovo 31 d.

  Graudūs verksmai

  Graudūs verksmai yra Kristaus kančios apmąstymas, labiausiai tinkantis gavėniai. Jis turi tris dalis. Paprastai, pagiedojus pradžios giesmę, giedama tik viena iš jų.
 • Sekmadienis

  06:50

  Kovo 31 d.

  Šiandien

  IV Gavėnios sekmadienis (Laetare). 
 • Sekmadienis

  07:00

  Kovo 31 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Sekmadienis

  08:00

  Kovo 31 d.
  20:46

  Dievo žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito kunigas Darius Vasiliauskas. Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.
 • Sekmadienis

  08:30

  Kovo 31 d.

  Valandų liturgijos Rytmetinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Sekmadienis

  09:00

  Kovo 31 d.

  Šv. Mišios

  Transliacija iš Palendrių Šv. Benedikto vienuolyno.
 • Sekmadienis

  10:45

  Kovo 31 d.

  Vatikano radijo žinios trumpai
  / kartojimas

  Laidoje pateikiama transliuojamų Vatikano radijo žinių santrauka.
 • Sekmadienis

  11:00

  Kovo 31 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Sekmadienis

  11:55

  Kovo 31 d.

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Sekmadienis

  12:00

  Kovo 31 d.

  Rožinis

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Sekmadienis

  12:30

  Kovo 31 d.
  31:02

  Šv. Mišios

  Transliacija iš Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros. Evangelija pagal Luką 15, 1-3. 11-32. Homiliją sako kunigas Egidijus Venckus.
 • Sekmadienis

  13:20

  Kovo 31 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Sekmadienis

  13:35

  Kovo 31 d.

  Šventasis Raštas

  Pirmasis ir antrasis Petro laiškas.
 • Sekmadienis

  14:00

  Kovo 31 d.

  Rožinis. Švč. Mergelės Marijos litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Sekmadienis

  14:40

  Kovo 31 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Sekmadienis

  15:00

  Kovo 31 d.

  Dievo Gailestingumo valanda

  Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.
 • Sekmadienis

  15:25

  Kovo 31 d.
  20:46

  Dievo žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito kunigas Darius Vasiliauskas. Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.
 • Sekmadienis

  15:45

  Kovo 31 d.

  Savaitė su Popiežiumi

  Laida rengiama pagal "Vatikano televizijos centro" video žinias, skelbiamas Šventojo sosto kanale Youtube.com kanale: youtube.com/vaticanlt Žinias lietuviškai įgarsina "Vatikano radijo" lietuvių redakcija.
 • Sekmadienis

  16:00

  Kovo 31 d.
  32:12

  Žinia iš Pakutuvėnų
  / kartojimas

  Br. pranciškonas kun. Gediminas Numgaudis OFM. Susitaikinimo malonė. Kas tai?
 • Sekmadienis

  17:00

  Kovo 31 d.

  Švč. Sakramento adoracija

  Sekmadienio vakarai su palaimintuoju Teofiliumi Matulioniu. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. 
 • Sekmadienis

  18:00

  Kovo 31 d.
  26:29

  Šv. Mišios

  Evangelija pagal Luką 15, 1-3, 11-32. Homiliją sako Marijos radijo programų direktorius kun. Povilas Narijauskas. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.
 • Sekmadienis

  19:00

  Kovo 31 d.

  Kryžiaus kelias

  Maldingas mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kančios apmąstymas.
 • Sekmadienis

  19:40

  Kovo 31 d.
  20:46

  Dievo žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito kunigas Darius Vasiliauskas. Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.
 • Sekmadienis

  20:00

  Kovo 31 d.

  Speciali laida

  Mintys apie Švč.Sakramento adoraciją. Skaito aktorė Olita Dautartaitė.
 • Sekmadienis

  21:00

  Kovo 31 d.

  Valandų liturgijos Naktinė malda

  Naktinė liturginių valandų malda tiesiogiai iš Marijos radijo studijos Kaune.
 • Sekmadienis

  21:15

  Kovo 31 d.
  18:59

  Vatikano radijo žinios

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Sekmadienis

  21:35

  Kovo 31 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Sekmadienis

  21:45

  Kovo 31 d.

  Atokvėpio valandėlė
  / kartojimas

  Ištraukos iš James Martin knygos ,,Abatija". Skaito Tomas Ladiga.
 • Sekmadienis

  22:30

  Kovo 31 d.
  35:18

  Paskui Avinėlį

  Kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus mintys apie dorybes ir ydas bei Kryžiaus slėpinį.
 • Pirmadienis

  00:00

  Balandžio 1 d.

  Vatikano ir Lietuvos Himnai

  Vidurnaktį eteryje skamba Vatikano ir Lietuvos Respublikos himnai. 
 • Pirmadienis

  00:05

  Balandžio 1 d.

  Rožinis

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Pirmadienis

  00:40

  Balandžio 1 d.
  12:01

  Dievo Žodis

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Vladimir Solovėj.

Mūsų draugai

Logotipas Pagrindinis
KPJT11
Pal. Teofilius Logo Auksinis 200x200
2018 Lietuvos Globejos Metai Plakatas
Plk Square 180x180
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas