Marijos radijo programa

Anksčiau šiandien

 • Penktadienis

  00:00

  Kovo 29 d.

  Vatikano ir Lietuvos Himnai

  Vidurnaktį eteryje skamba Vatikano ir Lietuvos Respublikos himnai. 
 • Penktadienis

  00:05

  Kovo 29 d.

  Rožinis

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Penktadienis

  00:40

  Kovo 29 d.
  18:58

  Dievo Žodis

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Linas Šipavičius.
 • Penktadienis

  01:00

  Kovo 29 d.
  50:33

  Kas rūpi jauniems
  / kartojimas

  Laidoje kalbama tema: kaip jaunam žmogui išgyventi gavėnią? Laidoje svečiuojasi Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos kun. Viktoras Kudriašovas ir  parapijietė Gintarė Dragūnaitė.
 • Penktadienis

  01:50

  Kovo 29 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Penktadienis

  01:55

  Kovo 29 d.

  Vatikano radijo žinios trumpai

  Laidoje pateikiama transliuojamų Vatikano radijo žinių santrauka.
 • Penktadienis

  02:45

  Kovo 29 d.

  Skaitiniai per Marijos radiją

  Anselm Grün „Anzelmo Griuno atsakymų knyga“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2010 m. Skaito aktorė Olita Dautartaitė.
 • Penktadienis

  03:00

  Kovo 29 d.

  Dievo Gailestingumo valanda

  Trečioji valanda yra Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mirties už visų mūsų nuodėmes valanda. Marijos radijas kasdien 15:00 ir 3:00 kviečia melstis drauge kalbant Dievo Gailestingumo vainikėlį ir litaniją bei pasiklausyti ištraukų iš šv. Faustinos dienoraščio. 15:00 malda transliuojama iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje, kur saugomas ir gerbiamas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, nutapytas pagal šv. Faustinos regėjimus.
 • Penktadienis

  03:20

  Kovo 29 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Penktadienis

  03:35

  Kovo 29 d.

  Eucharistijos slėpinys

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Vilius Kaminskas.
 • Penktadienis

  03:40

  Kovo 29 d.
  18:58

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Linas Šipavičius.
 • Penktadienis

  04:00

  Kovo 29 d.
  35:18

  Katechezė
  / kartojimas

  Šv. Jono kongregacijos t. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškus. Ydos ir dorybės. Kryžiaus slėpinys.
 • Penktadienis

  04:45

  Kovo 29 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Penktadienis

  05:00

  Kovo 29 d.

  Marijos valandos

  Švč. M. Marijos valandos yra giedamos vienu metu, bet jų prasmė - visas dienos valandas paskirti Nekaltosios Motinos šlovei.
 • Penktadienis

  05:25

  Kovo 29 d.
  18:57

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Penktadienis

  05:50

  Kovo 29 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Vilius Kaminskas.
 • Penktadienis

  06:00

  Kovo 29 d.

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Penktadienis

  06:03

  Kovo 29 d.
  18:58

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Linas Šipavičius.
 • Penktadienis

  06:20

  Kovo 29 d.

  Graudūs verksmai

  Graudūs verksmai yra Kristaus kančios apmąstymas, labiausiai tinkantis gavėniai. Jis turi tris dalis. Paprastai, pagiedojus pradžios giesmę, giedama tik viena iš jų.
 • Penktadienis

  06:50

  Kovo 29 d.

  Šiandien

  Šv. Morkus Aretūzietis
 • Penktadienis

  07:00

  Kovo 29 d.

  Valandų liturgijos Rytmetinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Penktadienis

  07:25

  Kovo 29 d.
  18:58

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Linas Šipavičius.
 • Penktadienis

  07:40

  Kovo 29 d.
  18:57

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Penktadienis

  08:00

  Kovo 29 d.
  33:03

  Aktualijos

  Apie Švč. Sakramento adoraciją ir Atgailos sakramentą kalba kun. Ronaldas Kuzmickis ir kun. Andres Lavin. Laidą veda Liutauras Serapinas.
 • Penktadienis

  08:45

  Kovo 29 d.

  Malda prie Švč. Sakramento

  Tiesiogiai transliuojame maldą prie Švč. Sakramento iš Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai koplyčios Marijos radijuje Kaune.
 • Penktadienis

  09:00

  Kovo 29 d.
  43:59

  Katechezė

  Vyskupų ir kunigų liudijimai apie Švč. Sakramento adoraciją.
 • Penktadienis

  09:45

  Kovo 29 d.
  8:45

  Naujienos iš vyskupijų

  Laidoje pateikiamos naujienos iš Lietuvos vyskupijų.
 • Penktadienis

  10:00

  Kovo 29 d.
  1:00:39

  Speciali laida

  Laida skirta prasidedančiai Popiežiaus Pranciškaus iniciatyvai „24 val. Viešpačiui“. Dalyvauja Marijos radijo prezidentė Egidija Vaicekauskienė, Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. dr. Ramūnas Norkus, solistas Liudas Mikalauskas. Laidą veda Marijos radijo programų direktorius kun. Povilas Narijauskas.
 • Penktadienis

  11:00

  Kovo 29 d.
  18:57

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Penktadienis

  11:30

  Kovo 29 d.

  Rožinis

  Transliacija iš Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos. Ligonių diena.
 • Penktadienis

  11:55

  Kovo 29 d.

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Penktadienis

  12:00

  Kovo 29 d.
  14:43

  Šv. Mišios

  Evangelija pagal Morkų 12, 28b - 34. Homiliją sako kun. Robertas Urbonavičius. Transliacija iš Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos. Ligonių diena.
 • Penktadienis

  13:00

  Kovo 29 d.

  Žemaičių Kalvarijos kalnai

  Tiesioginė transliacija iš Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Bazilikos.
 • Penktadienis

  15:00

  Kovo 29 d.

  Dievo Gailestingumo valanda

  Tiesioginė transliacija iš Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Bazilikos.
 • Penktadienis

  15:35

  Kovo 29 d.
  18:58

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Linas Šipavičius.
 • Penktadienis

  15:55

  Kovo 29 d.

  Šiandien
  / kartojimas

  Šv. Morkus Aretūzietis
 • Penktadienis

  16:00

  Kovo 29 d.

  Speciali laida

  Mintys apie Švč. Sakramento Adoraciją.
 • Penktadienis

  16:45

  Kovo 29 d.
  1:00:39

  Speciali laida
  / kartojimas

  Laida skirta prasidedančiai Popiežiaus Pranciškaus iniciatyvai „24 val. Viešpačiui“. Dalyvauja Marijos radijo prezidentė Egidija Vaicekauskienė, Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. dr. Ramūnas Norkus, solistas Liudas Mikalauskas. Laidą veda Marijos radijo programų direktorius kun. Povilas Narijauskas.
 • Penktadienis

  16:45

  Kovo 29 d.
  8:45

  Naujienos iš vyskupijų
  / kartojimas

  Laidoje pateikiamos naujienos iš Lietuvos vyskupijų.
 • Penktadienis

  18:00

  Kovo 29 d.

  Speciali transliacija

  „24 valandos Viešpačiui“, vadovaujant Popiežiui Pranciškui. Tiesioginė transliacija iš Šv. Petro bazilikos Vatikane.
 • Penktadienis

  19:00

  Kovo 29 d.

  Speciali transliacija

  „24 valandos Viešpačiui“. Transliacija iš Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros.
 • Penktadienis

  20:00

  Kovo 29 d.

  Speciali transliacija

  „24 valandos Viešpačiui“. Transliacija iš Kauno Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedros bazilikos. 
 • Penktadienis

  21:00

  Kovo 29 d.

  Speciali transliacija

  „24 valandos Viešpačiui“. Transliacija iš Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros.
 • Penktadienis

  22:00

  Kovo 29 d.

  Speciali transliacija

  „24 valandos Viešpačiui“. Transliacija iš Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios.
 • Penktadienis

  23:00

  Kovo 29 d.

  Speciali transliacija

  „24 valandos Viešpačiui“. Transliacija iš Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedros bazilikos.

Mūsų draugai

Logotipas Pagrindinis
KPJT11
Pal. Teofilius Logo Auksinis 200x200
2018 Lietuvos Globejos Metai Plakatas
Plk Square 180x180
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas