• Radijo
  eteryje
  Šiandien
  19:00
 • 1
 • Apie
 • Laidos tinklelis
 • Laidos įrašai

Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 

Egzistuoja tikras paprastumas, širdies paprastumas, atviro žvilgsnio paprastumas. Jį galime pasiekti tik neskubėdami, su Dievo malone artėdami prie neįžvelgiamo Dievo paprastumo.

"Mūsų teologinės tradicijos centre glūdi paprastumo ilgesys. Šv.Tomas Akvinietis sakė, kad nepajėgiame suprasti Dievo, nes Dievas yra absoliučiai paprastas – paprastas nežiūrint visų mūsų konsepcijų. Mes studijuojame, sutelkiame visą savo protą, atkakliai grumiamės su teologinėmis problemomis, bet tikslas visada yra vienas – artėti prie paslapties To, kuris yra absoliučiai paprastas. Mes turime pereiti sudėtingumą, kad pasiektume paprastumą.

Egzistuoja ir klaidingas paprastumas, kurio reiktų vengti. Tai paprastumas tų, kurie pernelyg viską supaprastina, į viską turi labai lengvus atsakymus ir viską žino iš anksto. Jie arba siaubingai tingi, arba nesugeba mąstyti. Bet yra tikras paprastumas, širdies paprastumas, atviro žvilgsnio paprastumas. Jį galime pasiekti tik neskubėdami, su Dievo malone artėdami prie neįžvelgiamo Dievo paprastumo. Rožinis išties paprastas, labai paprastas. Bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę.

Labai dažnai apie maldą galvojame kaip apie savo pačių pastangą kalbėtis su Dievu. Malda gali pasirodyti tarsi kokia kova, siekiant tolimojo Dievo. Ar jis bent jau girdi mus? Ši paprasta malda primena, kad yra kitaip. Ne mes pirmi nutraukiame tylą. Kalbėdami tik atsakome į mums jau ištartą žodį. Esame įtraukiami į pokalbį, kurį ne mes pradėjome. Angelas paskelbia Dievo žodį, į kurį savo ruožtu galime atsiliepti: „Šventoji Marija, Dievo Motina“.

Mūsų žodžiai yra lyg aidas, tąsa tų žodžių, kurie sakomi mums.Mūsų malda – tai Dievo meldimasis, laiminimas, šlovinimas mumyse. Kaip šv. Paulius rašė: „Šaukiame ‚Aba, Tėve!‘ Ir pati Dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai“ (Rom 8, 15–16). Angelo ir Elžbietos pasveikinimas Marijai pratęsiamas žodžiais, kuriuos mes tariame jai. Antroji maldos dalis ataidi pirmąją. Angelas taria Marijai: „Sveika Marija, malonės pilnoji“, ir mūsų lūpose tai tampa tokiu pat pasveikinimu: „Šventoji Marija“. Elžbieta taria: „Palaimintas tavo įsčių vaisius“, ir mes atliepiame: „Dievo Motina“. Esame įtraukti į Dievo kalbėjimą. Mūsų malda – tai Dievas kalbantis mumyse. Dalyvaujame pokalbyje, kuris yra Trejybės gyvenimas.

Tai – namų malda ir kelionės malda. Tai malda, kuri sukuria bendruomenę ir malda, kuri priverčia vykti į kelionę. Mums reikia bendruomenės. Reikia vietos, kurioje jaučiamės namuose kartu su sesėmis ir broliais. Ir tuo pačiu mes esame keliaujantys pamokslininkai, negalintys apsistoti per ilgai, turintys keliauti, skelbti Evangeliją. Esame ir kontempliatyvūs ir veiklūs. Kiekviena „Sveika Marija“ reiškia asmeninę kelionę, kurią privalome nukeliauti – kelionę nuo gimimo iki mirties. Ji pažymėta kiekvieno žmogaus gyvenimo biologiniu ritmu. Ji pamini tuos tris mūsų gyvenimo momentus, kuriuos žinome absoliučiai tiksliai: gimėme, gyvename dabar ir mirsime. Jos pradžioje, kaip ir kiekvieno žmogaus gyvenime – prasidėjimas įsčiose. Ji paliečia dabartį, kai prašome Mariją melsti už mus dabar. Ji žvelgia pirmyn, į mūsų mirtį. Tai labai fizinė malda. Ji paženklinta neišvengiamos kiekvieno žmogaus kūno, kuris gimsta ir turi mirti, kūniškumo dramos.

Mūsų gyvenimas neturi prasmės pats savyje, kaip asmeninė atskira istorija. Mūsų gyvenimai turi prasmę, nes jie yra įtraukti į didesnę istoriją, kuri siekia nuo pradžių pradžios iki nežinomos pabaigos, nuo Sukūrimo iki Karalystės. Ir šis ilgesnis laikotarpis yra nusakomas rožinio slėpiniuose, kurie pasakoja Atpirkimo istoriją."

Ištraukos iš Timothy Radcliffe OP straipsnio "Rožinis".

Plačiau skaitykite www.dominikonai.org


 • Naujausias įrašas

  2018-02-04   |   504

  Transliacija iš Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos. Evangelija pagal Morkų 1, 29-39. Homiliją sako vyskupas Arūnas Poniškaitis.

 • Šiandien

  19:00

  Garbinimo valanda

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Šiandien

  20:00

  Malda į šv. Juozapą

  Į TAVE, PALAIMINTASIS JUOZAPAI, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos,     su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su
 • Rytoj

  00:05

  Spalio 31 d.

  Rožinis

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Rytoj

  06:20

  Spalio 31 d.

  Rožinis. Švč. Mergelės Marijos litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Rytoj

  11:30

  Spalio 31 d.

  Rožinis

  Transliacija iš Vilniaus Dievo Gailestingumo Šventovės.
 • Rytoj

  14:00

  Spalio 31 d.

  Rožinis. Švč. Mergelės Marijos litanija

  Transliacija iš Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos.
 • Rytoj

  19:00

  Spalio 31 d.

  Garbinimo valanda

  Transliacija iš Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Onkologijos centro) koplyčios. 
 • Rytoj

  20:00

  Spalio 31 d.

  Malda į šv. Juozapą

  Į TAVE, PALAIMINTASIS JUOZAPAI, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos,     su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su
 • Sekmadienį

  00:05

  Lapkričio 1 d.

  Rožinis

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Sekmadienį

  06:20

  Lapkričio 1 d.

  Rožinis. Švč. Trejybės litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • 21:05

  Šv. Mišios

  2018-02-04 | 504
  Transliacija iš Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos. Evangelija pagal Morkų 1, 29-39. Homiliją sako vyskupas Arūnas Poniškaitis.
 • 17:10

  Šv. Mišios

  2018-01-21 | 298
  Transliacija iš Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčios. Evangelija pagal Morkų 1, 14-20. Homiliją sako kun. Vaidotas Labašauskas.
 • 30:00

  Rožinis

  2017-11-12 | 1859
  Transliacija iš Vilniaus Aušros Vartų koplyčios. Taikos Karalienės Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai.
 • 12:50

  Rožinis

  2017-07-27 | 693
  Transliacija iš Marijampolės šv. arkangelo Mykolo bazilikos. Grigališkojo choralo savaitė. Evangelija pagal Matą 13, 10-17. Homiliją sako kun. Kęstutis Palikša.
 • 40:00

  Rožinis

  2014-07-16 | 5368
  Tiesioginė transliaciją iš Aušros Vartų koplyčios Vilniuje.
 • 29:59

  Rožinis iš Panamos

  2014-05-09 | 419
  Vykstant pasauliniam Marijatonui meldžiamės drauge su visų 65 šalių Marijos radijo klausytojais. Pasaulinė Šv. Rožinio maldos transliacija iš Panamos (Centrinė Amerika).
 • 1:00:00

  Rožinis. II dalis

  2014-01-01 | 746
  Tiesioginė transliacija iš Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios.
 • 30:00

  Rožinis

  2013-11-17 | 736
  Transliacija iš Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaidų.
 • 30:00

  Rožinis

  2013-11-16 | 573
  Transliacija iš Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaidų.
 • 29:59

  Rožinis

  2013-11-15 | 320
  Transliacija iš Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaidų.
 • 30:00

  Rožinis

  2013-11-14 | 225
  Transliacija iš Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaidų.
 • 30:00

  Rožinis

  2013-11-13 | 157
  Transliacija iš Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaidų.
 • 30:00

  Rožinis

  2013-11-12 | 167
  Transliacija iš Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaidų.
 • 30:00

  Rožinis

  2013-11-11 | 128
  Transliacija iš Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaidų.
 • 29:59

  Rožinis

  2013-11-10 | 126
  Transliacija iš Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaidų.
daugiau
Žymės:
 • LAIDA
Atnaujinta 15 gruodžio 10, Ketvirtadienis 14:24

Mūsų draugai

Logotipas Pagrindinis
KPJT11
Pal. Teofilius Logo Auksinis 200x200
2018 Lietuvos Globejos Metai Plakatas
Plk Square 180x180
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas