• Eteryje
  formatas

  17:20 Dievo žmonės

  Laidoje svečiuojasi poetė, dramaturgė, eseistė Dovilė Zelčiūtė-Gimberienė. Augusi aktorių šeimoje, nuo mažens pasižymėjo kūrybiškumu, vaidino, tapė, grojo, o galiausiai ėmėsi
 • Anonsas

  18:15 Žinia iš Pakutuvėnų

  „Tikėjimo pagilinimas“. Prie mikrofono br. kun. Gediminas Numgaudis OFM.
 • Anonsas

  19:00 Rožinis. Švč. M. Marijos litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Anonsas

  19:40 Dievo Žodis

  Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.
 • Anonsas

  20:00 Atokvėpio valandėlė

  Šį kartą "Atokvėpio valandėlės" viešnios - garsi operos solistė, primadona, įvairių tarptautinių konkursų laureatė, VDU muzikos akademijos profesorė Sabina Martinaitytė ir
 • Anonsas

  20:50 Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)

Naujausi laidų įrašai

17:00

Dievo Žodis

Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.

2016-07-24 | 12
20:00

Vatikano radijas

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2016-07-23 | 1
45:00

Ganytojo žodis

T. jėzuito Luko Laniausko liudijimas apie pirmuosius kunigystės metus. Laidą veda kun. Povilas Narijauskas.

2016-07-23 | 15
2:06:18

Klausk drąsiai

Į klausytojų klausimus atsako kun. Arnoldas Valkauskas ir kun. Povilas Narijauskas.

2016-07-23 | 46
10:00

Šiandien

Šv. Brigita.

2016-07-23 | 2
17:00

Dievo Žodis

Evangeliją skaito ir homiliją sako kun. Ramūnas Mizgiris OFM.

2016-07-23 | 27
25:00

Vatikano radijas

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2016-07-22 | 3
50:00

Gyvo garso ir liudijimų vakarai

Girdėsite įrašą iš Gyvo garso ir liudijimų vakarų, kuriame dalyvavo Kristina Žaldokaitė su grupe HARK.

2016-07-22 | 4
15:00

Nauju ir gyvu keliu

Piligriminė kelionė per šventovių atvertas gailestingumo duris.

2016-07-22 | 21
40:00

Bažnytinės teisės klausimai

Bažnytinės teisės kodeksą komentuoja ir į klausytojų klausimus atsako kun. teol. lic. Virginijus Veprauskas.

2016-07-22 | 16
45:00

Katechezė

Laidos tema „Atleidimas“. Kun. Erastas Murauskas.

2016-07-22 | 66

Krikščioniškas dvasingumas

40:00

Aukštyn širdis

Šioje laidoje vidinio gydymo malda meldžiasi tėvas James Mariakumar, katalikų kunigas, misionierius, profesorius iš Indijos.

2016-07-19 | 61
40:00

Dvasinė ekologija

Laidos tema „Pyktis - visa naikinanti jėga“. Laidą veda dr. Bronė Gudaitytė.

2016-07-18 | 134
50:00

Šv. Jono valanda

Tėvo Kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus paskaita „Gyvenimas Šventojoje Dvasioje".

2016-07-17 | 48
45:00

Porciunkulė

Apie gailestingumo darbus ir pašaukimą atsiduoti ligonių slaugai laidoje pasakoja medicinos sesele Nacionaliniame vėžio institute

2016-07-16 | 7
44:59

Žinia iš Pakutuvėnų

Laidos tema „Teisusis gyvens tikėjimu“. II dalis. Br. kun. Gediminas Numgaudis OFM.

2016-07-16 | 113
40:36

Jo žaizdomis išgydyti

Laidoje įrašą iš vidinio išgydymo pamaldų, kuriose kalbėjo misionierius iš Lenkijos kun. Jan Reček. Mokymo

2016-07-12 | 135
40:00

Dvasinė ekologija

Laidos tema „Visa ryjanti pykčio ugnis - tai tik kasdienybės rutina?" Laidą veda dr. Bronė Gudaitytė.

2016-07-11 | 255

Tikėjimo pažinimas

45:00

Ganytojo žodis

T. jėzuito Luko Laniausko liudijimas apie pirmuosius kunigystės metus. Laidą veda kun. Povilas Narijauskas.

2016-07-23 | 15
2:06:18

Klausk drąsiai

Į klausytojų klausimus atsako kun. Arnoldas Valkauskas ir kun. Povilas Narijauskas.

2016-07-23 | 46
40:00

Bažnytinės teisės klausimai

Bažnytinės teisės kodeksą komentuoja ir į klausytojų klausimus atsako kun. teol. lic. Virginijus Veprauskas.

2016-07-22 | 16
45:00

Katechezė

Laidos tema „Atleidimas“. Kun. Erastas Murauskas.

2016-07-22 | 66
44:59

Katechezė

Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC kalba apie pal. Jurgį Matulaitį.

2016-07-21 | 15
44:59

Katechezė

Laidoje tęsiama vairuotojo dekalogo tema. Penktasis įsakymas byloja „Nelaikyk automobilio galios dominavimo priemone ir proga

2016-07-20 | 28
45:00

Katekizmo komentaras

Katalikų Bažnyčios katekizmą komentuoja ir į klausytojų klausimus atsako teol. dr. kun. Arnoldas Valkauskas ir

2016-07-19 | 73
44:59

Katechezė

„Rekolekcijų ir atlaidų praktikos svarba, reikalingumas ir praktika tikinčio žmogaus dvasiniame gyvenime“. Plikių parapijos klebonas

2016-07-19 | 62
44:59

Katechezė

Laidos svečiai Šv. Jono bendruomenės nariai: t. Paskalis ir s. Marija Dovydė. Laidą veda kun.

2016-07-18 | 31

Pokalbiai ir susitikimai

50:00

Gyvo garso ir liudijimų vakarai

Girdėsite įrašą iš Gyvo garso ir liudijimų vakarų, kuriame dalyvavo Kristina Žaldokaitė su grupe HARK.

2016-07-22 | 4
45:00

Gera daryti gera

Laidą veda Veronika Kimbrytė.

2016-07-21 | 8
40:00

Dievas gydo

Laidoje Veikliųjų žmonių bendrijos atstovų liudijimai.

2016-07-20 | 36
45:00

Šeimos židinys

Laidoje kalbame apie tai, kaip išsaugoti ir branginti bei brandinti santuokas. Laidoje dalyvauja Kanos šeimų bendruomenė.

2016-07-19 | 3
50:00

Atversta knyga

Šios laidos svečias garsus varšuvos skulptorius Stefan Werzbicki, žinomas visoje Europoje. Tvirtų vertybių, šiltas ir šviesus žmogus, gyvenęs Vilniuje ir labai mylintis Lietuvą. Svečią kalbina kun. Algirdas Toliatas.

2016-07-15 | 7
55:00

Dievo žmonės

Meilės, gerumo, paklydimo, atsivertimo  kelias... Sunku viešai apie tai kalbėti. Marijos radijo studijoje Darius Sirtautas – buvęs Lietuvos krepšininkas ir krepšinio treneris, Europos taurės laimėtojas, Slovakijos čempionas, triskart LKL čempionas. Laidą veda Gediminas Jaunius.

2016-07-15 | 52
50:00

Susitikimas

Laidoje dalyvauja Vilniaus kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. Saulius Bužauskas. Laidą veda Liutauras Serapinas.

2016-07-14 | 12

Gyvenimas ir kultūra

44:59

Aktualijos

Laidoje apie tai, kokia turėtų būti tikinčio žmogaus laikysena neramumų ir teroro akivaizdoje. Laidą veda

2016-07-22 | 13
40:00

Tikėjimas ir kultūra

Laidose puoselėjama istorija, kultūra, menas, muzika.

2016-07-21 | 8
44:59

Aktualijos

Laidoje dalyvauja vysk. Kęstutis Kėvalas, Marijos radijo prezidentė Egidija Vaicekauskienė ir Marijos radijo programų direktorius

2016-07-21 | 11
45:00

Gyvybės medis

Laidoje pristatoma ir nagrinėjama naujoji sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa. Laidoje dalyvauja

2016-07-20 | 8
45:00

Aktualijos

Laidoje aptariami teroro ir smurto išpuoliai šiandienos pasaulyje. Diskutuojama apie tai, ar įmanoma išlikti taikoje

2016-07-20 | 3
45:00

Aktualijos

Laidoje aptariamos svarbiausios šių dienų aktualijos: įvykiai Prancūzijoje, Turkijoje, Armėnijoje. Kaip turime reaguoti į šiuos

2016-07-19 | 9
45:00

Meilė tiesoje

„Diplomatijos pamokos šiandienai". Laidos viešnia Emilija Pundziūtė Gallois, Paryžiaus politikos mokslų instituto doktorantė. Laidą veda

2016-07-18 | 19
45:00

Akademija

Kokia Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje buvo ir iki šiol yra Rytų tradicijos Bažnyčia? Ką tradiciškai vadiname

2016-07-18 | 2
44:59

Aktualijos

Pastaruoju laiku pasaulį sudrebina vis nauji terorizmo išpuoliai. Laidoje apie Bažnyčios vaidmenį ir kokia turėtų

2016-07-18 | 9
50:00

Atokvėpio valandėlė

Apie mūsų poezijos patriarchą, poezijos klasiką Bernardą Brazdžionį pasakoja Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė.

2016-07-17 | 7
44:59

Knygų lentynoje

Laidoje Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios rektorius kun. Rytis Gurkšnys ir „Citadelės“ banko valdybos narys Jonas

2016-07-15 | 9

Šventas raštas

17:00

Dievo Žodis

Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.

2016-07-24 | 12
17:00

Dievo Žodis

Evangeliją skaito ir homiliją sako kun. Ramūnas Mizgiris OFM.

2016-07-23 | 27
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito kun. Nerijus Pipiras. Homiliją sako kun. Vaidotas Labašauskas.

2016-07-22 | 25
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Severinas Holocher OFM.

2016-07-21 | 42
17:00

Dievo Žodis

Homiliją sako mons. Žydrūnas Vabuolas.

2016-07-20 | 40
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Tomas Ladiga. Evangeliją skaito ir homiliją sako kunigas Massimo Bianco.

2016-07-19 | 36
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Jonas Lamauskas, homiliją sako kun. Ričardas Doveika.

2016-07-18 | 67

Informacinės laidos

20:00

Vatikano radijas

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2016-07-23 | 1
10:00

Šiandien

Šv. Brigita.

2016-07-23 | 2
25:00

Vatikano radijas

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2016-07-22 | 3
15:00

Nauju ir gyvu keliu

Piligriminė kelionė per šventovių atvertas gailestingumo duris.

2016-07-22 | 21
10:00

Šiandien

Šv. Marija Magdalietė. Šv. Simeonas Kvailelis ir Jonas.

2016-07-22 | 5
25:00

Vatikano radijas

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2016-07-21 | 8
15:00

Nauju ir gyvu keliu

Piligriminė kelionė per šventovių atvertas gailestingumo duris.

2016-07-21 | 16
14:59

Krikščioniškų leidinių apžvalga

Laida, skirta įvairių krikščioniškų leidinių naujų numerių bei naujų krikščioniško turinio knygų pristatymui ir apžvalgai.

2016-07-21 | 2
14:59

Šiandien

Šv. Laurynas Brindizietis. Palaimintasis Gabrielius Pergo.

2016-07-21 | 0
25:00

Vatikano radijas

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2016-07-20 | 4
15:00

Nauju ir gyvu keliu

Piligriminė kelionė per šventovių atvertas gailestingumo duris.

2016-07-20 | 13

Kas rūpi jauniems

50:00

„YouCat" komentaras

Jaunimo katekizmą „YouCat“ komentuoja kun. Lukas Laniauskas ir kun. Povilas Narijauskas.

2016-07-20 | 9
50:00

Iššūkis

Laidos tema „Kaip atrasti tikrą gyvenimo džiaugsmą?" Prie mikrofono kun. Domingo Avellaneda Cabanillas.

2016-07-19 | 10
50:00

Visa atnaujinti Kristuje

Kviečiame pasiklausyti pokalbio su Vytauto Didžiojo universiteto rektoriumi prof. Juozu Augučiu. Kalbėsime apie studentus, studijas

2016-07-18 | 4
30:00

Artyn prie Jėzaus

Apie šventumą ir šventųjų relikvijas laidoje su vaikais kalba sesuo Birutė Žemaitytė, sesuo Ignė ir

2016-07-16 | 4
50:00

„YouCat" komentaras

Kokie esminiai krikščioniškos santuokos bruožai? Laidoje dalyvauja Giedrė ir Martynas. Laidą veda kun. Povilas Narijauskas.

2016-07-13 | 6
50:00

Iššūkis

Laidoje diskutuojama apie dvasinį vadovavimą. Dalyvauja vyskupas dr. Kęstutis Kėvalas ir Gian Luca Demarco.

2016-07-12 | 22
50:00

Visa atnaujinti Kristuje

Laidos metu su studentais ir jau baigusiais savo studijas kalbamės apie jų akademinį gyvenimą, atradimus,

2016-07-11 | 26

Mūsų draugai

Gj 2016 200x80
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas