• Eteryje
  formatas

  01:00 „YouCat" komentaras

  Laidoje pradedamas ketvirtoji YouCat dalis „Kaip mes turime melstis“. Šioje laidoje jaunimas drąsiai užduoda klausimus kun. Nerijui Grigaliūnui apie maldos
 • Anonsas

  01:50 Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Anonsas

  01:55 Vatikano radijo žinios trumpai

  Laidoje pateikiama transliuojamų Vatikano radijo žinių santrauka.
 • Anonsas

  02:00 Gyvybės medis

  Laidos tema „Vyro ir moters santuoka – šeimos pamatas“. Kalba kun. prof. Andrius Narbekovas.
 • Anonsas

  02:45 Skaitiniai per Marijos radiją

  Peter Kreeft „Kaip teisingai pasirinkti?" Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai". Iš anglų kalbos vertė Laimutė Pacevičienė. Skaito Tomas Ladiga.
 • Anonsas

  03:00 Dievo Gailestingumo valanda

  Trečioji valanda yra Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mirties už visų mūsų nuodėmes valanda. Marijos radijas kasdien 15:00 ir 3:00 kviečia

Naujausi laidų įrašai

49:31

Nauju kampu

Šio vakaro jaunimo laidoje „Nauju kampu“ jaunimas iš skirtingų konfesijų: katalikų, ortodoksų ir protestantų dalinsis

2017-01-19 | 7
35:10

Per kryžių į žvaigždes

Laidoje Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis kalba apie Garbingojo Teofiliaus Matulionio kanonizacijos bylą bei jo

2017-01-19 | 11
30:39

Bažnytinės teisės klausimai

Bažnytinės teisės kodeksą komentuoja kun. teol. lic. Virginijus Veprauskas. Laidoje nagrinėjami 640 ir 641 kanonai

2017-01-19 | 7
1:00:00

Šv. Mišios

Transliacija iš Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės. Evangelija pagal Morkų 3, 7 - 12. Homiliją sako kunigas

2017-01-19 | 16
36:54

Tikėjimas ir kultūra

Laidą veda dr. Sigita Maslauskaitė.

2017-01-19 | 5
4:43

Krikščioniškų leidinių apžvalga

Laidoje pristatomas laikraštis „XXI amžius“.

2017-01-19 | 6
31:07

Katechezė

Laidoje kun. Algis Vaickūnas kalba apie Švč. Sakramento Adoracijos svarbą bei pateikia šventųjų liudijimus apie Eucharistiją.

2017-01-19 | 27
40:45

Aktualijos

Sausio 18‐25 dienomis meldžiamasi už krikščionių vienybę. Šios dienos laidoje „Aktualijos“ susitinkame su Lietuvos Evangelikų

2017-01-19 | 10
10:00

Šiandien

Šv. Remigijus iš Ruano ir antroji maldų už krikščionių vienybę diena.

2017-01-19 | 0
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir komentuoja kun. Arūnas Simonavičius. 

2017-01-19 | 42
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-01-18 | 2

Krikščioniškas dvasingumas

35:10

Per kryžių į žvaigždes

Laidoje Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis kalba apie Garbingojo Teofiliaus Matulionio kanonizacijos bylą bei jo

2017-01-19 | 11
31:31

Dvasinė ekologija

„Krikščioniškojo gyvenimo abėcėle: Tėve mūsų maldos simbolika" II dalis. Laidą veda dr. Bronė Gudaitytė.

2017-01-16 | 139
46:14

Paskui Avinėlį

Kaip patirti neregimybę šiandien? Laidoje išgirsite t. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus paskaitą „Eucharistija - vartai į amžinybę“.

2017-01-15 | 45
27:17

Žinia iš Pakutuvėnų

Brolio Gedimino Numgaudžio mokymas apie maldą.

2017-01-14 | 204
43:51

Per kryžių į žvaigždes

„Garbingojo Teofiliaus Matulionio portretas iš arti“. Laidoje dalyvauja Kristaus Karaliaus diakonių kongregacijos seserys s. Irena

2017-01-12 | 32
36:29

Jo žaizdomis išgydyti

Laidoje „Jo žaizdomis išgydyti" girdėsite misionieriaus David Payne iš Didžiosios Britanijos mokymą tema „Kaip melstis

2017-01-09 | 326
32:50

Dvasinė ekologija

Laidos vedėja dr. Bronė Gudaitytė kalba tema „Maldos simbolika, Viešpaties maldos arba „Tėve mūsų" maldos

2017-01-09 | 312

Tikėjimo pažinimas

30:39

Bažnytinės teisės klausimai

Bažnytinės teisės kodeksą komentuoja kun. teol. lic. Virginijus Veprauskas. Laidoje nagrinėjami 640 ir 641 kanonai

2017-01-19 | 7
31:07

Katechezė

Laidoje kun. Algis Vaickūnas kalba apie Švč. Sakramento Adoracijos svarbą bei pateikia šventųjų liudijimus apie Eucharistiją.

2017-01-19 | 27
28:28

Katechezė

Katechezė graikiškai katēchēsis < kat-ēcheō – mokausi žodžiu. Laida skirta krikščioniško, katalikiško tikėjimomokymuisi ir ugdymui.

2017-01-18 | 36
37:06

Katekizmo komentaras

Katalikų Bažnyčios katekizmą komentuoja ir į klausytojų klausimus atsako teol. dr. kun. Arnoldas Valkauskas.

2017-01-17 | 179
36:04

Katechezė

Tęsiamas laidų ciklas apie Eucharistiją. „II Vatikano Susirinkimas Eucharistiją vadina viso krikščioniškojo gyvenimo centru ir

2017-01-17 | 197
37:37

Katechezė

Laidos tema „Saugaus eismo taisyklės liturgijoje ir techninė apžiūra“. Laidą veda kun. Arūnas Simonavičius. „Liturgija

2017-01-16 | 84
35:04

Ganytojo žodis

Kviečiame klausytis pokalbio su Kauno arkivyskupu emeritu Sigitu Tamkevičiumi SJ ir Lietuvos Respublikos seimo nariu

2017-01-14 | 10
1:42:17

Klausk drąsiai

Į klausytojų klausimus atsako kun. Robertas Grigas ir kun. Arūnas Simonavičius.

2017-01-14 | 208
24:44

Katechezė

Kun. Nerijus Pipiras apžvelgia Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Fatimoje 100 metų sukaktį, jo reikšmę žmogui,

2017-01-13 | 74

Pokalbiai ir susitikimai

42:09

Dievas gydo

Laidoje Veikliųjų žmonių bendrijos atstovų liudijimai.

2017-01-18 | 40
35:40

Šeimos židinys

Laidoje susitinkame su „Kanos šeimų bendruomenės“ nariais, kurie pasakoja ne tik apie Lietuvoje, bet ir Prancūzijoje veikiančią „Kanos šeimų bendruomenę“. Laidos pabaigoje išgirsite naudingų patarimų, ką reikėtų daryti porai, norinčiai

2017-01-17 | 21
38:36

Paslėptas lobis

Ses. Lindos Ceplės konferencija „Švč. Sakramento Adoracijos prasmė ir vertė šiuolaikiniam skubančiam žmogui“.

2017-01-16 | 49
40:33

Pašaukė mane

Laidoje savo pašaukimo liudijimu dalijasi Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos vienuolė Gema Stanelytė – Eucharistijos bičiulių sąjūdžio kūrėja, tikėjimo liudytoja sovietmečiu, misionierė, LKB kronikos talkininkė, teista ir iškentusi sunkią Sibiro lagerių kalinės

2017-01-15 | 32
43:56

Tikėjimo žvilgsniu

Laidos svečias Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Pirmininkas – atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos vadovas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras ir laisvės premijos laureatas prof. Vytautas Landsbergis. Laidą veda Liepa Rimkevičienė. 

2017-01-14 | 21
27:07

Gyvenimo spalvos

Įgijęs daktaro laipsnį Kembridžo universitete, dabar – žinomas politikas, atstovaujantis Lietuvai ne tik jos žmonėms, bet ir tarptautinėje erdvėje, kaip mūsų valstybės atstovas, vykstantis į privačias audiencijas pas Popiežių Pranciškų. Ir

2017-01-14 | 31
30:57

Dievas gydo

Anoniminių alkoholikų draugijos nariai bando atsakyti į klausimą, kodėl gi alkoholikas, būdamas blaivus, lyg ir sveiko proto, vėl ir vėl pakelia tą pirmą taurelę, kuri dažniausiai esti eilinio daugiadienio užgėrimo pradžia...

2017-01-11 | 64

Gyvenimas ir kultūra

36:54

Tikėjimas ir kultūra

Laidą veda dr. Sigita Maslauskaitė.

2017-01-19 | 5
40:45

Aktualijos

Sausio 18‐25 dienomis meldžiamasi už krikščionių vienybę. Šios dienos laidoje „Aktualijos“ susitinkame su Lietuvos Evangelikų

2017-01-19 | 10
33:27

Gyvybės medis

Laidos tema „Vyro ir moters santuoka – šeimos pamatas“. Kalba kun. prof. Andrius Narbekovas.

2017-01-18 | 18
35:06

Aktualijos

Sausio 18 dieną prasideda maldos už krikščionių vienybę savaitė. Šių metų tema – „Kristaus meilė mus

2017-01-18 | 12
39:57

Aktualijos

Tradiciškai kasmet nuo 2008 m. sausio antrąją savaitę rengiamas „Sniego susitikimas“ šį kartą vyko Paunguriuose,

2017-01-17 | 29
36:30

Meilė tiesoje

Laidos tema „Emocinių sunkumų turintys paaugliai ir pagalbos jiems galimybės". Apie tai, kaip atpažinti paauglio

2017-01-16 | 42
35:52

Knygų lentynoje

Laidoje pristatoma Šv. Jono Kronštatiečio knyga „Mano gyvenimas Kristuje“. Knygos autorius (1829-1908) - vienas garsiausių Rusijos

2017-01-16 | 20
39:43

Aktualijos

Šį pirmadienį laidoje „Aktualijos“ diskutuojama apie smurto problemą Lietuvos šeimose ir būdus mažinti jo mastus.

2017-01-16 | 75
27:56

Atokvėpio valandėlė

Aktorė Olita Dautartaitė kalbina kunigą Robertą Grigą apie 1991 m. sausio įvykius. Kunigas tas baisias

2017-01-14 | 11
37:35

Musica sacra

Laidos tema „Musica Sacra Lietuvoje“. Pristatomas naujasis Mišių ciklas „Pro patria“, skirtas paminėti sausio 13-ąją

2017-01-13 | 28
38:35

Aktualijos

Sausio 13-oji – Lietuvos laisvės gynėjų diena. Kviečiame klausytis pokalbio su Kauno arkivyskupu emeritu Sigitu Tamkevičiumi

2017-01-13 | 40

Šventas raštas

17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir komentuoja kun. Arūnas Simonavičius. 

2017-01-19 | 42
27:22

Biblijos slėpiniai

Kun. Aldonas Gudaitis „Šv. Raštas - Dievo Gailestingumo laiškas man".

2017-01-18 | 26
9:55

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir komentuoja kun. Mindaugas Martinaitis. 

2017-01-17 | 75
11:28

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir komentuoja kun. Artūras Kazlauskas. 

2017-01-16 | 50
14:56

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito kun. Algirdas Malakauskis. Homiliją sako Panevėžio vyskupas

2017-01-15 | 0
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir homiliją sako kun. dr. Saulius Rumšas. 

2017-01-14 | 11
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir homiliją sako mons. Vytautas Grigaravičius. 

2017-01-12 | 70

Informacinės laidos

4:43

Krikščioniškų leidinių apžvalga

Laidoje pristatomas laikraštis „XXI amžius“.

2017-01-19 | 6
10:00

Šiandien

Šv. Remigijus iš Ruano ir antroji maldų už krikščionių vienybę diena.

2017-01-19 | 0
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-01-18 | 2
5:59

Ortodoksų Bažnyčios naujienos

Naujienas pristato t. Vitalijus Mockus.

2017-01-18 | 1

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-01-17 | 0
18:57

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-01-16 | 4
3:45

Seminarijų kronikos

Laidoje Telšių šv. Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikas Raimundas Zimka pristato gruodžio mėnesio seminarijos įvykius

2017-01-16 | 6
23:10

Savaitė su Popiežiumi

Laida rengiama pagal "Vatikano televizijos centro" video žinias, skelbiamas Šventojo sosto kanale Youtube.com kanale: youtube.com/vaticanlt

2017-01-15 | 10
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-01-14 | 5
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-01-13 | 10
25:00

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2017-01-12 | 12

Kas rūpi jauniems

49:31

Nauju kampu

Šio vakaro jaunimo laidoje „Nauju kampu“ jaunimas iš skirtingų konfesijų: katalikų, ortodoksų ir protestantų dalinsis

2017-01-19 | 7
45:37

„YouCat" komentaras

Laidoje pradedamas ketvirtoji YouCat dalis „Kaip mes turime melstis“. Šioje laidoje jaunimas drąsiai užduoda klausimus

2017-01-18 | 14
47:40

Update: Iššūkis 2.0

Laidoje kun. Viktoras Kudriašovas drauge su Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo (Žvėryno) parapijos jaunimu,

2017-01-17 | 24
43:55

Visa atnaujinti Kristuje

Apie krikščioniškų vertybių gynybą ir Bažnyčios socialinio mokymo problemas Lietuvos politikoje, prisimenant ateitininkų sendraugių dvasinį

2017-01-16 | 7
56:53

Krikščioniški TOP'ai

Laidoje pristatysime praėjusios savaitės top 5 krikščioniškos muzikos kūrinius pagal billboard.com sudarytą lentelę. O antroje

2017-01-15 | 32
54:16

Protų bokštai

Kviečiame radijo klausytojus dalyvauti intriguojančiame pažintiniame žaidime apie „Opus Dei“ prelatūrą. Kartu su Džiugu Kuliešiumi

2017-01-14 | 9
28:52

Vaikams ir ne tik "Artyn prie Jėzaus"

Praėjo Sausio 13-oji. Šiandien laidos pradžioje girdėsite eilėraščius apie mamą, senelę, Tėvynę, po to – vaikų

2017-01-14 | 4

Mūsų draugai

Plk Square 180x180
Gj 2016 200x80
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas