• Eteryje
  formatas

  15:45 Šiandien

  Šventieji Petras ir Povilas.
 • Anonsas

  15:55 Eucharistijos slėpinys

  Pierre Julien Eymard „Realus buvimas". Skaito Vilius Kaminskas.
 • Anonsas

  16:00 Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Anonsas

  16:00 Nauju ir gyvu keliu

  Piligriminė kelionė per šventovių atvertas gailestingumo duris.
 • Anonsas

  16:15 Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Anonsas

  16:25 Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)

Naujausi laidų įrašai

17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas, homiliją sako kun. Linas Šipavičius.

2016-06-29 | 6
25:00

Vatikano radijas

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2016-06-28 | 0
45:00

Katekizmo komentaras

Katalikų Bažnyčios katekizmą komentuoja ir į klausytojų klausimus atsako teol. dr. kun. Arnoldas Valkauskas.

2016-06-28 | 3
15:00

Nauju ir gyvu keliu

Piligriminė kelionė per šventovių atvertas gailestingumo duris.

2016-06-28 | 22
40:00

Aukštyn širdis

Laidą veda Birutė Žemaitytė.

2016-06-28 | 6
14:59

Bernardinai.lt naujienos

Bernardinai.lt naujienas pristato Vaiva Lanskuronskytė.

2016-06-28 | 1
45:00

Katechezė

Katechezių apie Eucharistijos liturgiją tęsinys. Prie mikrofono kun. Artūras Kazlauskas.

2016-06-28 | 10
43:13

Aktualijos

Laida skirta aptarti Seime priiminėjamą pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektą ir jį priimančių politikų moralinę atsakomybę.

2016-06-28 | 33
10:00

Šiandien

Šv. Ireniejus Lionietis.

2016-06-28 | 0
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas, homiliją sako kun. Rolandas Karpavičius.

2016-06-28 | 38
50:00

Visa atnaujinti Kristuje

Laidą veda Vincentas Lizdenis. 

2016-06-27 | 1

Krikščioniškas dvasingumas

40:00

Aukštyn širdis

Laidą veda Birutė Žemaitytė.

2016-06-28 | 6
40:00

Dvasinė ekologija

Puikybė: „Aš" tampa stabu. Prie mikrofono doc. dr. Bronė Gudaitytė.

2016-06-27 | 103
50:00

Šv. Jono valanda

Šv. Jono apaštalinės ses. Monikos paskaita „Moters slėpinys: Dievo grožio atspindys“. III dalis.

2016-06-26 | 16
45:00

Porciunkulė

Laidoje susipažinsime su šiemet 20 metų įkūrimo jubiliejų švenčiančia Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba. Rubrikoje „Laudato

2016-06-25 | 1
45:00

Žinia iš Pakutuvėnų

Br. Gedimino Numgaudžio paskaita apie Evangelijos skelbimą.

2016-06-25 | 67
40:00

Aukštyn širdis

Laidoje kalbama apie Dievo tarną, arkivyskupą Teofilių Matulionį. Dalyvauja dr. Roma Zajančkauskienė, ses. Felicija Grybaitė

2016-06-21 | 19
40:00

Dvasinė ekologija

„Kasdienio gyvenimo šventumas: Nazareto dvasia“. Tęsinys. Laidą veda dr. Bronė Gudaitytė.

2016-06-20 | 134

Tikėjimo pažinimas

45:00

Katekizmo komentaras

Katalikų Bažnyčios katekizmą komentuoja ir į klausytojų klausimus atsako teol. dr. kun. Arnoldas Valkauskas.

2016-06-28 | 3
45:00

Katechezė

Katechezių apie Eucharistijos liturgiją tęsinys. Prie mikrofono kun. Artūras Kazlauskas.

2016-06-28 | 10
44:59

Katechezė

Laidos tema „Pradiniai krikščionybės dalykai“. Prie mikrofono kun. Sigitas Žilys.

2016-06-27 | 13
45:00

Ganytojo žodis

Kun. Povilas Narijauskas kalbina pirmuosius kunigystės metus baigiantį kun. Daniel Norkun.

2016-06-25 | 4
2:10:11

Klausk drąsiai

Į klausytojų klausimus atsako Šventojo Rašto tyrinėtojas kun. Linas Šipavičius ir kun. Povilas Narijauskas.

2016-06-25 | 129
44:59

Katechezė

Laida skirta Šv. Jono Krikštytojo dienai. Prie mikrofono kun. Paulius Vaineikis OFM.

2016-06-24 | 98
44:59

Katechezė

Laidos tema „Švč. Trejybe". Prie mikrofono kun. Povilas Narijauskas.  

2016-06-23 | 18
45:00

Katechezė

„Gailestingumo žinia išgyvenantiems skyrybas“. Kun. Saulius Bužauskas. Įrašas iš Nacionalinio Gailestingumo kongreso.

2016-06-22 | 39
45:00

Katekizmo komentaras

Katalikų Bažnyčios katekizmą komentuoja ir į klausytojų klausimus atsako teol. dr. kun. Arnoldas Valkauskas.

2016-06-21 | 137

Pokalbiai ir susitikimai

50:00

Gyvo garso ir liudijimų vakarai

Svečiuose sveikstantys iš priklausomybių Svetlana Zacharina ir Ričardas Zumeras ir krikščioniškų baladžių autorius Gintaras Razgus. Transliacija iš Kauno mažosios Kristaus Prisikėlimo bažnyčios.

2016-06-24 | 16
54:59

Dievo žmonės

Laidos svečias Kauno Juozo Urbšio Katalikiškos mokyklos direktorius Paulius Martinaitis. Laidą veda Gediminas Jaunius.

2016-06-24 | 46
50:00

Susitikimas

Apie savo pašaukimą kunigystei pasakoja kunigas Jubiliatas Antanas Dilys, šiuo metu švenčiantis kunigystės 70 metų Jubiliejų. Laidos svečią kalbina Liutauras Serapinas.

2016-06-23 | 5
45:00

Gera daryti gera

„Sunkus ligonis šeimoje. Kaip padėti ligoniui ir neapleisti savęs“. Regina Morkūnienė. Įrašas iš Nacionalinio Gailestingumo kongreso.

2016-06-23 | 2
40:00

Dievas gydo

Laidoje Anoniminių alkoholikų draugijos nariai dalijasi savo liudijimais ir patirtimi.

2016-06-22 | 38
45:00

Šeimos židinys

Laidoje išgirsite Lino ir Rimos Sidrių šeimos liudijimą. Aštuonių vaikų šeimą išauginę sutuoktiniai pasakoja apie 40 metų gyvenimo santuokoje patirtį. Laidą veda Vytautas Salinis.

2016-06-21 | 6
50:00

Atversta knyga

Šios laidos svečias atvykęs iš Anglijos, lietuvis emigrantas Aivaras Krochalev, dirbantis Anglijos policijoje bendruomenės pareigūnu. Pats susidūręs su šiuolaikinės vergovės pinklėmis dabar padeda kitiems. Kalbamės apie tai, kaip nepakliūti į

2016-06-17 | 29

Gyvenimas ir kultūra

43:13

Aktualijos

Laida skirta aptarti Seime priiminėjamą pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektą ir jį priimančių politikų moralinę atsakomybę.

2016-06-28 | 33
45:00

Meilė tiesoje

Laidos tema „Lietuvos tarmių mozaika". Dalyvauja Lietuvių kalbos insituto direktoriaus pavaduotoja dr. Violeta Meiliūnaitė ir

2016-06-27 | 1
45:00

Akademija

Laida skirta pal. Adolfui Kolpingui, krikščioniškosios socialinės pagalbos ir švietimo sistemos kūrėjui. Kalbamės su Kolpingo

2016-06-27 | 1
45:00

Aktualijos

Birželio 5 dieną prasidėjo piligriminė kelionė Klaipėda-Vilnius-Krokuva. Piligrimams lankantis Kaune pakvietėme į Marijos radijo studiją,

2016-06-27 | 7
50:00

Atokvėpio valandėlė

Kultūrinė laida. Tai puiki proga atsikvėpti po savaitės darbų.

2016-06-25 | 1
45:00

Knygų lentynoje

Laidoje pašnekesys apie šv. Faustinos asmenybę pagal „Šventosios sesers Faustinos laiškus", „Dienoraštį" ir Ewos K.

2016-06-24 | 2
45:00

Aktualijos

Prieš 90 metų, 1926 m. balandžio 4 d., popiežius Pijus XI paskelbė apie Lietuvos bažnytinės

2016-06-24 | 4
40:00

Tikėjimas ir kultūra

Laidą veda dr. Sigita Malsaukaitė.

2016-06-23 | 6
45:00

Aktualijos

Švenčiant Kauno arkivyskupijos 90 metų jubiliejų laidoje dalyvauja vyskupas Kęstutis Kėvalas, ses. Agnietė Ivaškevičiūtė OSB

2016-06-23 | 8
45:00

Gyvybės medis

Laidoje aptariamas šiuo metu svarstomas pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektas: dėl embrionų ir kiaušialąsčių šaldymo. Laidoje

2016-06-22 | 21
45:00

Aktualijos

Laidoje girdėsite pranešimus iš Tarptautinės konferencijos „Šeima ir bendras gėris". Pirmoje laidos dalyje VDU teisės

2016-06-22 | 6

Šventas raštas

17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas, homiliją sako kun. Linas Šipavičius.

2016-06-29 | 6
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas, homiliją sako kun. Rolandas Karpavičius.

2016-06-28 | 38
17:00

Dievo Žodis

Šv. Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir komentuoja kun. Povilas Narijauskas.

2016-06-27 | 29
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas, homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas J.E. Jonas Kauneckas.

2016-06-26 | 41
17:00

Dievo Žodis

Šv. Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją skaito ir komentuoja kun. prof. Romualdas Dulskis.

2016-06-25 | 39
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas, homiliją skao kun. Massimo Bianco OSB.

2016-06-24 | 24
17:00

Dievo Žodis

Šventojo rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas, homiliją sako kun. Ramūnas Mizgiris OFM.

2016-06-23 | 40

Informacinės laidos

25:00

Vatikano radijas

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2016-06-28 | 0
15:00

Nauju ir gyvu keliu

Piligriminė kelionė per šventovių atvertas gailestingumo duris.

2016-06-28 | 22
14:59

Bernardinai.lt naujienos

Bernardinai.lt naujienas pristato Vaiva Lanskuronskytė.

2016-06-28 | 1
10:00

Šiandien

Šv. Ireniejus Lionietis.

2016-06-28 | 0
15:00

„Magnificat“ valandėlė

Pristatome Jėzaus Draugiją. Svečiuose Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios

2016-06-27 | 4
10:00

Šiandien

Palaimintoji Marija Pija Mastena.

2016-06-27 | 1
25:00

Vatikano radijas

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2016-06-26 | 2
30:00

Savaitė su Popiežiumi

Praėjusios savaitės Popiežiaus veiklos apžvalga.

2016-06-26 | 0
14:58

Šiandien

Šv. Eskriva de Balagueras.

2016-06-26 | 1
20:00

Vatikano radijas

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2016-06-25 | 4
10:00

Šiandien

Pal. Marija Liuiljė.

2016-06-25 | 7

Kas rūpi jauniems

50:00

Visa atnaujinti Kristuje

Laidą veda Vincentas Lizdenis. 

2016-06-27 | 1
30:00

Artyn prie Jėzaus

Laida vaikams ir ne tik.

2016-06-25 | 4
50:00

„YouCat" komentaras

Laidą veda ses. Liucija Grybaitė.

2016-06-22 | 3
50:00

Iššūkis

Laidoje kun. Domingo Avellaneda Cabanillas IVE su jaunimu diskutuoja apie tai, kokią vietą Jėzus užima

2016-06-21 | 5
50:00

Visa atnaujinti Kristuje

Ateitininkų rengiamoje laidoje svečiuojasi publicistas Vidmantas Valiušaitis, su kuriuo kalbame apie istorijos autentiškumo saugojimo svarbą.

2016-06-20 | 4
30:00

Artyn prie Jėzaus

Vaikų susitikimas su naujuoju Marijos radijo programų direktoriumi kun. Povilu Narijausku.

2016-06-18 | 6
50:00

„YouCat" komentaras

Laidoje apie tai, kaip Bažnyčia mums padeda gyventi atsakingą gyvenimą. Prie mikrofono kun. Mykolas Sotničenka.

2016-06-15 | 7

Mūsų draugai

Gj 2016 200x80
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas