• Eteryje
  formatas

  06:20 Rožinis

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Anonsas

  06:50 Šiandien

  Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas (Devintinės)
 • Anonsas

  07:00 Vatikano radijas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Anonsas

  07:20 Savaitė su Popiežiumi

  Praėjusios savaitės Popiežiaus veiklos apžvalga.
 • Anonsas

  08:00 Dievo Žodis

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Tomas Langvinis, homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.
 • Anonsas

  08:30 Valandų liturgijos Rytmetinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.

Naujausi laidų įrašai

45:00

Porciunkulė

Paskutinėje šio sezono „Porciunkulės“ laidoje užbaigsime visą sezoną kartu skaitytą Šventojo Tėvo Pranciškaus encikliką „Laudato

2016-05-28 | 0
2:24:25

Klausk drąsiai

Į klausytojų klausimus atsako kun. Tomas Trečiokas ir kun. Gintaras Blužas OFS.

2016-05-28 | 23
10:00

Šiandien

Šv. Germanas Paryžietis.

2016-05-28 | 2
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Tomas Langvinis, homiliją sako kun. Rolandas Karpavičius.

2016-05-28 | 24
25:00

Vatikano radijas

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2016-05-27 | 5
50:00

Gyvo garso ir liudijimų vakarai

Svečiuose arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ ir smuikininkas Vytautas Mikeliūnas. Transliacija iš Kauno mažosios Kristaus

2016-05-27 | 0
40:00

Bažnytinės teisės klausimai

Bažnytinės teisės kodeksą komentuoja ir į klausytojų klausimus atsako kun. teol. lic. Virginijus Veprauskas.

2016-05-27 | 9
14:59

Naujienos iš vyskupijų

Naujienos iš vyskupijų.

2016-05-27 | 2
45:00

Katechezė

Katechezė apie Kristaus auką ant kryžiaus. Prie mikrofono kun. Gintaras Blužas OFS.

2016-05-27 | 16
45:00

Aktualijos

Laidoje VšĮ SOTAS darbuotojų Andriaus Ato ir Nijolės Giknienės paruoštas pranešimas „Pagalbos šeimai prielaidos“ ir

2016-05-27 | 2
10:00

Šiandien

Šv. Augustinas Kenterberietis ir Šv. Brunonas.

2016-05-27 | 3

Krikščioniškas dvasingumas

45:00

Porciunkulė

Paskutinėje šio sezono „Porciunkulės“ laidoje užbaigsime visą sezoną kartu skaitytą Šventojo Tėvo Pranciškaus encikliką „Laudato

2016-05-28 | 0
40:00

Aukštyn širdis

Laidos tema „Marija - Krikščionių pagalba“. Laidą veda ses. Birutė Žemaitytė.

2016-05-24 | 16
40:00

Dvasinė ekologija

„Šventumas: būti vertu Evangelijos“. Laidą veda dr. Bronė Gudaitytė.

2016-05-23 | 95
50:00

Šv. Jono valanda

Sesuo Marija Dovydė. „Tapti Švenčiausiosios Trejybės būstu“.

2016-05-22 | 22
45:00

Aukštyn širdis

„Atleidimas ir meilė – kelias į vidinių žaizdų gydymą". Kun. Stasys Kazėnas. Įrašas iš Nacionalinio Gailestingumo kongreso.

2016-05-17 | 146
40:00

Dvasinė ekologija

„Šventumas yra Šventosios Dvasios antspaudas". Laidą veda dr. Bronė Gudaitytė.

2016-05-16 | 206
50:00

Šv. Jono valanda

Kviečiame pasiklausyti teologijos mokslų dr. ses. Marijos Dovydės paskaitos „Gailestingąja širdimi išgelbėti". Įrašas iš rekolekcijų

2016-05-15 | 32

Tikėjimo pažinimas

2:24:25

Klausk drąsiai

Į klausytojų klausimus atsako kun. Tomas Trečiokas ir kun. Gintaras Blužas OFS.

2016-05-28 | 23
40:00

Bažnytinės teisės klausimai

Bažnytinės teisės kodeksą komentuoja ir į klausytojų klausimus atsako kun. teol. lic. Virginijus Veprauskas.

2016-05-27 | 9
45:00

Katechezė

Katechezė apie Kristaus auką ant kryžiaus. Prie mikrofono kun. Gintaras Blužas OFS.

2016-05-27 | 16
40:00

Tikėjimas ir kultūra

Laidą veda dr. Sigita Maslauskaitė.

2016-05-26 | 8
45:00

Katechezė

„Piligrimystė - kelionė pas Gailestingąjį Tėvą." Br. kun. Antanas Blužas OFM. Įrašas iš Nacionalinio Gailestingumo kongreso.

2016-05-26 | 33
45:00

Katechezė

„Sutaikinimo sakramentas – tiesioginis Dievo prisilietimas prie tavo širdies". Brolis dominikonas Pijus Eglinas. Įrašas iš Nacionalinio Dievo Gailestingumo kongreso.

2016-05-25 | 109
45:00

Katekizmo komentaras

Katalikų Bažnyčios katekizmą komentuoja ir į klausytojų klausimus atsako teol. dr. kun. Arnoldas Valkauskas.

2016-05-24 | 64
44:59

Katechezė

Apie Eucharistijos liturgiją kalba kun. Artūras Kazlauskas.

2016-05-24 | 33
44:59

Katechezė

Prie mobiliosios Marijos radijo studijos Šiluvoje mikrofono kun. Erastas Murauskas.

2016-05-23 | 84

Pokalbiai ir susitikimai

50:00

Gyvo garso ir liudijimų vakarai

Svečiuose arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ ir smuikininkas Vytautas Mikeliūnas. Transliacija iš Kauno mažosios Kristaus Prisikėlimo bažnyčios.

2016-05-27 | 0
45:00

Gera daryti gera

Apie visuomeninę veiklą, nuolatinį buvimą tarp jaunų žmonių, gerų darbų grįžtamąjį ryšį, apie mainus ir proginį gailestingumą kalbamės su „Ateities" žurnalo redaktore, Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo programų vadove

2016-05-26 | 2
40:00

Dievas gydo

Laidoje Veikliųjų žmonių bendrijos atstovų liudijimai.

2016-05-25 | 31
45:00

Šeimos židinys

Laidos tema „Vaikų psichosocialinė sveikata". Dalyvauja VDU Socialinio darbo katedros docentė dr. Jorūnė Rimkienė ir doc. dr. Nijolė Liobikienė.  

2016-05-24 | 1
54:59

Dievo žmonės

Julita Varanauskienė, banko šeimos finansų ekspertė, daugybės straipsnių, publikacijų autorė, šiandien laidoje kalbės ne tik kaip žinios, sumanumas ir kantrybė gali virsti finansine sėkme, arba kaip nesunkiai per metus galima

2016-05-20 | 84
50:00

Susitikimas

Laidos vedėja Liepa Rimkevičienė susitinka mokslininką, VU profesorių Paulių Subačių.

2016-05-19 | 41
45:00

Gera daryti gera

„Apie skurdą ir mūsų viltį“. Vysk. Kęstutis Kėvalas, Arūnas Kučikas, Linas Kukuraitis. Įrašas iš Nacionalinio Gailestingumo kongreso.

2016-05-19 | 13

Gyvenimas ir kultūra

45:00

Aktualijos

Laidoje VšĮ SOTAS darbuotojų Andriaus Ato ir Nijolės Giknienės paruoštas pranešimas „Pagalbos šeimai prielaidos“ ir

2016-05-27 | 2
44:59

Aktualijos

Laidoje kalbama apie Gailestingumo kongreso kontekste gimusią iniciatyvą „Aš čia!“, kurios tikslas – kviesti žmones savo

2016-05-26 | 6
45:00

Gyvybės medis

Laidoje kalbama apie slaugytojo darbo prasmę ir svarbą. Dalyvauja: slaugos studentė Arelija Lukšytė, medicinos studentė

2016-05-25 | 3
45:00

Aktualijos

Laidoje pokalbis apie kryžiaus ir jo ženklo prasmę bei naudojimą krikščionio gyvenime. Mintis pasikalbėti šia

2016-05-25 | 45
45:00

Aktualijos

Laidoje filosofijos dr. kun. Vladimir Solovej pranešimas „Gailestingumas ir žmogaus asmens orumas šv. popiežiaus Jono

2016-05-24 | 13
45:00

Meilė tiesoje

„Ne per vėlu augti kartu: vaikas šeimoje ir pokyčių visuomenėje". Laidoje dalyvauja psichologas Ezio Aceti.

2016-05-23 | 21
45:00

Akademija

Apokrifinės Evangelijos. Laidoje Gintaras Sungaila kalbina teologą dr. Valdą Mackelą, Vilniaus ir Vytauto Didžiojo universitetuose

2016-05-23 | 17
45:00

Aktualijos

Gegužės 20-21 dienomis Marijos radijas dalyvavo pasauliniame Marijos radijo šeimos Marijatone, vykstančiame 65 šalyse šį

2016-05-23 | 2
50:00

Atokvėpio valandėlė

Aldona Ruseckaitė kalbina savo koleges muziejininkes Iną Aleksaitienę, Daivą Šarkanauskaitę ir Viktoriją Lincevičiūtę. Kadangi gegužės

2016-05-22 | 2
45:00

Gyvybės medis

Kreitono modelio vaisingumo pažinimo sistemos mokytojos Ingridos Vuosaitytės paskaita „NaProTechnologija – kas tai?“ Įrašas darytas balandžio

2016-05-18 | 11
45:00

Aktualijos

Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti dviejų pranešimų iš Tarptautinės mokslinės konferencijos „Šeima ir bendrasis gėris", vykusios

2016-05-18 | 15

Šventas raštas

17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Tomas Langvinis, homiliją sako kun. Rolandas Karpavičius.

2016-05-28 | 24
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Tomas Langvinis, homiliją sako kun. prof. Romualdas Dulskis.

2016-05-27 | 32
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Tomas Langvinis, homiliją sako prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas.

2016-05-26 | 36
17:00

Dievo Žodis

Švento rašto skaitinius skaito Tomas Langvinis, homiliją sako kun. Gintaras Vitkus SJ.

2016-05-25 | 37
17:00

Dievo Žodis

Šventojo rašto skaitinius skaito Tomas Ladiga, homiliją sako kun. Massimo Bianco OSB.

2016-05-24 | 26
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Tomas Langvinis, homiliją sako kun. Ramūnas Mizgiris OFM.

2016-05-23 | 33
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Tomas Langvinis, homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. 

2016-05-22 | 38

Informacinės laidos

10:00

Šiandien

Šv. Germanas Paryžietis.

2016-05-28 | 2
25:00

Vatikano radijas

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2016-05-27 | 5
14:59

Naujienos iš vyskupijų

Naujienos iš vyskupijų.

2016-05-27 | 2
10:00

Šiandien

Šv. Augustinas Kenterberietis ir Šv. Brunonas.

2016-05-27 | 3
25:00

Vatikano radijas

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2016-05-26 | 1
35:00

Krikščioniškų leidinių apžvalga

Pristatomas naujausias laikraščio „XXI amžius" numeris.

2016-05-26 | 3
14:59

Šiandien

Šv. Pilypas Neris. Palaimintasis Izidorius Ngei Ko Lat.

2016-05-26 | 3
25:00

Vatikano radijas

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2016-05-25 | 2
15:00

Ortodoksų Bažnyčios naujienos

Ortodoksų Bažnyčios naujienas ruošia ir pristato kun. Vitalijus Mockus.

2016-05-25 | 0
10:00

Šiandien

Šios laidos metu plačiau pristatomas esamos dienos šventasis.

2016-05-25 | 1
25:00

Vatikano radijas

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2016-05-24 | 5

Kas rūpi jauniems

50:00

„YouCat" komentaras

„Abraomo malda". Prie mikrofono ses. Liucija Grybaitė.

2016-05-25 | 5
50:00

Iššūkis

Laidoje br. pranciškonas kun. Paulius Vaineikis su jaunimu diskutuoja apie Švč. Trejybės svarbą ir Šventosios

2016-05-24 | 15
50:00

Visa atnaujinti Kristuje

Katalikas nėra atsietas nuo pilietinio ir politinio savo šalies gyvenimo. Taigi šioje laidoje kalbamės su

2016-05-23 | 4
30:00

Artyn prie Jėzaus

Vaikai atsisveikina su Marijos radijo programų direktoriumi kun. Gintaru Blužu ir kalbasi apie Marijatoną.

2016-05-22 | 1
50:00

„YouCat" komentaras

Laidą veda kun. br. Vincentas Tamošauskas OFMCap.

2016-05-18 | 11
50:00

Iššūkis

Tęsiant pokalbius su įvairiais žmonėmis apie kunigystę ir ruošimąsi jai kunigų seminarijoje minint Kauno kunigų

2016-05-17 | 35
50:00

Visa atnaujinti Kristuje

Įpusėjus Gailestingumo metams ir praūžus Gailestingumo kongresui pakalbėkime apie tai, kokį vaidmenį gailestingumas vaidina mūsų

2016-05-16 | 7

Mūsų draugai

Gj 2016 200x80
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas