• Tiesiogiai
  formatas

  11:30 Rožinis

  Transliacija iš Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios.
 • Anonsas

  11:55 Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos
 • Anonsas

  12:00 Šv. Mišios

  Transliacija iš Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios.
 • Anonsas

  13:00 Valandų liturgijos Dieninė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Anonsas

  13:15 Eucharistijos slėpinys

  Pierre Julien Eymard „Realus buvimas". Skaito Vilius Kaminskas.
 • Anonsas

  13:35 Šventasis Raštas

  Apreiškimas Jonui.

Naujausi laidų įrašai

7:03

Ortodoksų Bažnyčios naujienos

Ortodoksų Bažnyčios naujienas pristato kun. Vitalijus Mockus.

2016-09-28 | 1
42:33

Katechezė

Kun. Artūro Kazlausko mokymas apie Eucharistiją. Įrašas iš Šlovinimo stovyklos, vykusios Pakutuvėnuose.

2016-09-28 | 4
33:20

Aktualijos

Laida skirta pal. Adolfui Kolpingui, krikščioniškosios socialinės pagalbos ir švietimo sistemos kūrėjui. Kalbamės su Kolpingo

2016-09-28 | 1
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Andrius Sakalauskas. Evangeliją skaito ir homiliją sako kun. Rolandas Karpavičius. 

2016-09-28 | 5
25:00

Vatikano radijas

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2016-09-27 | 1
53:41

Update: Iššūkis 2.0

Laidoje kun. br. pranciškonas Paulius Vaineikis su jaunimu diskutuoja tema „Šiandienos jaunimo svajonės, paieškos ir troškimai“.

2016-09-27 | 2
28:46

Šeimos židinys

Laidoje „Šeimos židinys“ kalbamės apie Popiežiaus paraginimą „Meilė šeimoje“ su Vaidotų parapijos šeimų bendruomenės narėmis

2016-09-27 | 6
38:08

Katekizmo komentaras

Katalikų Bažnyčios katekizmą komentuoja ir į klausytojų klausimus atsako teol. dr. kun. Arnoldas Valkauskas.

2016-09-27 | 11
1:00:00

Šv. Mišios

Transliacija iš  Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčios. Homiliją sako kun. Petras Dumbliauskas.

2016-09-27 | 7
23:59

Gyvenimo spalvos

Mantas Kuraitis ir Ieva Šiugždinienė kalbina tikybos mokytoją, krikščioniškų muzikos grupių įkūrėją, baikerį, šeimos vyrą

2016-09-27 | 14
40:28

Katechezė

Kun. Artūro Kazlausko mokymas „Eucharsitija, kaip šlovinimo šlovinimas“. Įrašas iš Šlovinimo stovyklos, vykusios Pakutuvėnuose.

2016-09-27 | 34

Krikščioniškas dvasingumas

41:09

Dvasinė ekologija

Laidos tema „Kurianti žodžio kalba“. Prie mikrofono dr. Bronė Gudaitytė.

2016-09-26 | 90
50:00

Paskui Avinėlį

S. Marija Dovydė „Ar tikime Viešpaties žodžiais „Viešpats su Tavimi?“

2016-09-25 | 32
31:13

Žinia iš Pakutuvėnų

Br. Gedimino Numgaudžio mokymas.

2016-09-24 | 125
39:22

Dvasinė ekologija

Laidos tema „Ištarto žodžio galia“. Laidą veda dr. Bronė Gudaitytė.

2016-09-19 | 307
50:21

Šv. Jono valanda

T. Paskalis. „Tėvas, pas kurį veda mus Jėzus Kristus, yra  brolystės šaltinis“.

2016-09-18 | 23
41:46

Žinia iš Pakutuvėnų

Ką reikšia atgimti iš Dvasios? Apie tai laidoje kun. Gedimino Numgaudžio paskaita.

2016-09-17 | 142
44:02

Jo žaizdomis išgydyti

„Jo žaizdomis išgydyti" laidoje dalyvauja misionierius iš Amerikos Donald Turbitt. Mokymo tema „Atminties gydymas". Iš

2016-09-13 | 266

Tikėjimo pažinimas

42:33

Katechezė

Kun. Artūro Kazlausko mokymas apie Eucharistiją. Įrašas iš Šlovinimo stovyklos, vykusios Pakutuvėnuose.

2016-09-28 | 4
38:08

Katekizmo komentaras

Katalikų Bažnyčios katekizmą komentuoja ir į klausytojų klausimus atsako teol. dr. kun. Arnoldas Valkauskas.

2016-09-27 | 11
40:28

Katechezė

Kun. Artūro Kazlausko mokymas „Eucharsitija, kaip šlovinimo šlovinimas“. Įrašas iš Šlovinimo stovyklos, vykusios Pakutuvėnuose.

2016-09-27 | 34
29:38

Katechezė

„Jėzaus Kryžiaus ir Prisikėlimo įvykis – Švč. Trejybės apreiškimo kaip Meilės išsipildymas“. Kun. dr. Kęstutis Dailydė.

2016-09-26 | 29
36:37

Ganytojo žodis

Kun. prel. Sławomir Oder pranešimas „Sensus fidei atskleidžiant Dievo gailestingumo slėpinį pagal šv. Jono Pauliaus

2016-09-24 | 10
2:09:08

Klausk drąsiai

Į klausytojų klausimus atsako kun. Kęstutis Smilgevičius, Lietuvos Vyskupų Konferencijos Generalinis sekretorius, ir kun. Povilas

2016-09-24 | 128
39:47

Bažnytinės teisės klausimai

Bažnytinės teisės kodeksą komentuoja kun. teol. lic. Virginijus Veprauskas.

2016-09-23 | 26
31:06

Katechezė

Laidos tema „Gailestingumas“. Prie mikrofono kun. Kęstutis Dvareckas.

2016-09-23 | 81
39:10

Ortodoksų Bažnyčios laida

Laidos tema „Sutvirtinimo sakramentas“. Laidoje vieši kun. Vitalijus Mockus ir Egidijus Stankevičius.

2016-09-22 | 10

Pokalbiai ir susitikimai

28:46

Šeimos židinys

Laidoje „Šeimos židinys“ kalbamės apie Popiežiaus paraginimą „Meilė šeimoje“ su Vaidotų parapijos šeimų bendruomenės narėmis Erika, Olga ir Gražina. Kaip mums skamba šio paraginimo pirmasis skyrius „Dievo žodžio šviesoje?“ Ar

2016-09-27 | 6
23:59

Gyvenimo spalvos

Mantas Kuraitis ir Ieva Šiugždinienė kalbina tikybos mokytoją, krikščioniškų muzikos grupių įkūrėją, baikerį, šeimos vyrą Mantvydą Randį.

2016-09-27 | 14
38:12

Paslėptas lobis

 Laidoje dr. Bronė Gudaitytė ir teisininkė Aida Martinaitienė dalijasi mintimis apie Švč. Sakramento Adoraciją bei jos svarbą jų gyvenime.  

2016-09-26 | 15
51:54

Dievo žmonės

Laidoje Gediminas Jaunius kalbina Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos kleboną mons. Vytautą Grigaravičių, švenčiantį 25-erių metų kunigystės jubiliejų.

2016-09-23 | 89
34:14

Tikėjimo žvilgsniu

Rašytoją Aleksą Gasparą kalbina Violeta Šoblinskaitė.

2016-09-22 | 22
35:54

Aktualijos

Pokalbių laida apie Švč. Sakramento garbinimą.

2016-09-22 | 24
37:29

Dievas gydo

Anoniminių alkoholikų draugijos nariai dalijasi savo patirtimi ir išgyvenimais; kalbasi apie draugijos literatūrą: kiek ji svarbi sveikstant ir kodėl reikia ją skaityti.

2016-09-21 | 31

Gyvenimas ir kultūra

33:20

Aktualijos

Laida skirta pal. Adolfui Kolpingui, krikščioniškosios socialinės pagalbos ir švietimo sistemos kūrėjui. Kalbamės su Kolpingo

2016-09-28 | 1
35:35

Aktualijos

Nacionalinis kraujo centras šiais metais švenčia 70-ies metų veiklos sukaktį. Apie savęs dovanojimą bei dabartinę

2016-09-27 | 3
35:25

Meilė tiesoje

Laidos tema „Tėvų globą praradę vaikai: situacija, esama sistema ir naujų galimybių paieškos“. Laidoje dalyvauja

2016-09-26 | 6
39:13

Aktualijos

Laidoje aptariama Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės svarba ir aktualumas šių dienų visuomenei, minint jos gimimo

2016-09-26 | 3
25:19

Atokvėpio valandėlė

Aktorė Doloresa Kazragytė skaito linksmąsias noveles. 

2016-09-24 | 10
33:40

Knygų lentynoje

Pristatoma leidyklos „Katalikų pasaulio leidiniai" išleista knyga „Trijų draugų legenda". Laidoje dalyvauja br. kun. Antanas

2016-09-23 | 12
31:25

Musica sacra

Svečiuose gailestingumo šventovės ansamblis. Laidą veda kun. dr. Vilius Sikorskas.

2016-09-23 | 16
30:53

Aktualijos

„Filmų terapija įvaikinimo ir globos tema“. Dalyvauja psichologės Kristina Ušackienė ir Lina Ulčinienė. Laidą veda

2016-09-23 | 5
32:24

Gyvybės medis

Kreitono modelio vaisingumo pažinimo sistemos mokytojos Ingridos Vuosaitytės paskaita „NaProTechnologija – kas tai?“

2016-09-21 | 22
41:54

Aktualijos

Laidoje aptariamas rugsėjo 18-20 dienomis Asyžiuje įvykęs tarptautinis susitikimas tema „Taikos troškimas, Religijų ir kultūrų

2016-09-21 | 9
36:08

Aktualijos

Prie mikrofono kun. Artūras Kazlauskas ir Kauno arkivyskupijos katechetikos centro vadovas dr. Artūras Lukaševičius pristato

2016-09-20 | 13

Šventas raštas

17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Andrius Sakalauskas. Evangeliją skaito ir homiliją sako kun. Rolandas Karpavičius. 

2016-09-28 | 5
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Tomas Langvinis. Evangeliją skaito ir homiliją sako kun. Romualdas Dulskis. 

2016-09-27 | 31
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Tomas Ladiga. Evangeliją skaito ir homiliją sako mons. Vytautas S. Vaičiūnas. 

2016-09-26 | 37
17:00

Dievo Žodis

Evangeliją gieda kun. dr. Vilius Sikorskas, homiliją sako Panevėžio vysk. emeritas Jonas Kauneckas.

2016-09-25 | 45
11:01

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Tomas Langvinis. Evangeliją skaito ir homiliją sako kun. Massimo Bianco SDB.

2016-09-24 | 21
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Tomas Langvinis. Evangeliją skaito ir homiliją sako kun. Ramūnas Mizgiris OFM.

2016-09-23 | 33
17:00

Dievo Žodis

Šventojo Rašto skaitinius skaito Tomas Langvinis. Evangeliją skaito ir homiliją sako kun. Vaidotas Labašauskas. 

2016-09-22 | 37

Informacinės laidos

7:03

Ortodoksų Bažnyčios naujienos

Ortodoksų Bažnyčios naujienas pristato kun. Vitalijus Mockus.

2016-09-28 | 1
25:00

Vatikano radijas

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2016-09-27 | 1
10:00

Šiandien

Šv. Vincentas Paulietis.

2016-09-27 | 0
10:00

Šiandien

Šv. Kozmas ir šv. Damijonas. Šv. Nilas.

2016-09-26 | 0
25:00

Vatikano radijas

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2016-09-25 | 2
30:00

Savaitė su Popiežiumi

Laida rengiama pagal "Vatikano televizijos centro" video žinias, skelbiamas Šventojo sosto kanale Youtube.com kanale: youtube.com/vaticanlt

2016-09-25 | 4
14:58

Šiandien

Šv. Sergijus Radonežietis.

2016-09-25 | 4
20:00

Vatikano radijas

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2016-09-24 | 2
1:31

Šiandien

Vyskupas ir kankinys šv. Gerardas.

2016-09-24 | 1
25:00

Vatikano radijas

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2016-09-23 | 7
11:39

Naujienos iš vyskupijų

Vilniaus, Telšių ir Kauno arkivyskupijos naujienos.

2016-09-23 | 4

Kas rūpi jauniems

53:41

Update: Iššūkis 2.0

Laidoje kun. br. pranciškonas Paulius Vaineikis su jaunimu diskutuoja tema „Šiandienos jaunimo svajonės, paieškos ir troškimai“.

2016-09-27 | 2
46:46

Visa atnaujinti Kristuje

Laidos tema „Iššūkiai ir galimybės identifikuojant save krikščionimi kataliku“. Pokalbis su ateitininkais Egle Labutyte, Vytautu

2016-09-26 | 8
55:59

Krikščioniški TOP'ai

Laidoje pristatomi šiuo metu pasaulyje populiariausi Krikščioniškos muzikos TOP'ai. Laidą veda Irmantas Ramanauskas.

2016-09-25 | 72
52:27

Protų bokštai

Pradedame kassavaitinį žaidimą „Protų bokštai“, kuriame drauge su Džiugu Kuliešiumi ir Gabrieliumi E. Klimenka šį

2016-09-24 | 45
30:00

Artyn prie Jėzaus

Laida vaikams ir ne tik.

2016-09-24 | 2
57:15

Šlovinimo vakarai

Kiekvieną penktadienį 20 val. Kauno Kristaus Prisikėlimo mažojoje bažnyčioje vyks Šlovinimo vakarai!!! Jau šį penktadienį

2016-09-23 | 26
43:59

Nauju kampu

Pokalbių laida apie tikėjimą ir vertybes.

2016-09-22 | 44

Mūsų draugai

Gj 2016 200x80
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas