Marijos radijo programa

Anksčiau šiandien

 • Šeštadienis

  00:00

  Spalio 5 d.

  Švč. Sakramento adoracija

  Tiesioginė transliacija iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje.
 • Šeštadienis

  06:00

  Spalio 5 d.
  13:50

  Šv. Mišios

  Evangelija pagal Joną 19, 31-37. Homiliją sako kun. Saulius Bužauskas. Tiesioginė transliacija iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje.
 • Šeštadienis

  07:00

  Spalio 5 d.
  18:57

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Šeštadienis

  07:30

  Spalio 5 d.

  Valandų liturgijos Rytmetinė malda

  Rytmetinė liturginių valandų malda tiesiogiai iš Marijos radijo studijos Kaune.
 • Šeštadienis

  08:00

  Spalio 5 d.
  12:43

  Dievo Žodis

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Aldonas Gudaitis SJ.
 • Šeštadienis

  08:20

  Spalio 5 d.
  34:44

  Vilties žinia

  Br. Gediminas Numgaudis OFM. Dievo Gailestingumas.
 • Šeštadienis

  09:00

  Spalio 5 d.
  1:52:18

  Klausk drąsiai

  Į klausytojų klausimus atsako kun. Mindaugas Ragaišis ir kun. Saulius Bužauskas.
 • Šeštadienis

  11:00

  Spalio 5 d.

  Eucharistijos slėpinys

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Šeštadienis

  11:30

  Spalio 5 d.

  Rožinis

  Transliacija iš Kauno Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo pas Elžbietą (Pažaislio) bažnyčios.
 • Šeštadienis

  11:55

  Spalio 5 d.

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Šeštadienis

  12:00

  Spalio 5 d.
  15:45

  Šv. Mišios

  Evangelija pagal Luką 10, 17-24. Homiliją sako kun. Vilius Sikorskas. Transliacija iš Kauno Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo pas Elžbietą (Pažaislio) bažnyčios.
 • Šeštadienis

  13:00

  Spalio 5 d.

  Valandų liturgijos Dieninė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Šeštadienis

  13:20

  Spalio 5 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Šeštadienis

  13:35

  Spalio 5 d.

  Šventasis Raštas

  Laiškas galatams.
 • Šeštadienis

  14:00

  Spalio 5 d.

  Rožinis. Švč. Mergelės Marijos litanija

  Transliacija iš Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos.
 • Šeštadienis

  14:40

  Spalio 5 d.
  18:57

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Šeštadienis

  15:00

  Spalio 5 d.

  Dievo Gailestingumo valanda

  Tiesioginė transliacija iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje.
 • Šeštadienis

  15:40

  Spalio 5 d.
  12:43

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Aldonas Gudaitis SJ.
 • Šeštadienis

  16:00

  Spalio 5 d.

  Atokvėpio valandėlė

  Peter Kreeft „Viskas, ką norėjai sužinoti apie Dangų... Bet nė nesvajojai paklausti“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2010 m. Skaito aktorė Doloresa Kazragytė.  
 • Šeštadienis

  16:50

  Spalio 5 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Šeštadienis

  17:00

  Spalio 5 d.

  Kardinolų konsistorija Romoje

  Tiesioginė transliacija iš Šv. Petro bazilikos.  Kauno arkivyskupo emerito Sigito Tamkevičiaus SJ ir kitų naujųjų kardinolų skyrimo konsistorija. Popiežius Pranciškus naujiems kardinolams uždės biretą, įteiks žiedą ir Romos vyskupijos titulo ar diakonijos pergamentą. Į lietuvių kalbą verčia kun. dr. Vilius Sikorskas.  
 • Šeštadienis

  18:00

  Spalio 5 d.

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Šeštadienis

  18:03

  Spalio 5 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Šeštadienis

  18:15

  Spalio 5 d.
  18:34

  Ganytojo žodis

  Laidos svečias – Apaštalinis nuncijus arkivyskupas dr. Petar Antun Rajič. Pokalbis apie prasidėjusį ypatingąjį misijų mėnesį. Kalbina Liutauras Serapinas, iš italų kalbos verčia kun. Vilius Sikorskas.
 • Šeštadienis

  19:00

  Spalio 5 d.

  Garbinimo valanda

  Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios.
 • Šeštadienis

  19:40

  Spalio 5 d.
  12:43

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Aldonas Gudaitis SJ.
 • Šeštadienis

  20:00

  Spalio 5 d.
  41:16

  Pokalbiai prie Biblijos

  Sekmadienio Evangelijos komentaras. Laidoje dalyvauja ateitininkai ir kun. Gabrielius Satkauskas.
 • Šeštadienis

  21:00

  Spalio 5 d.

  Valandų liturgijos Naktinė malda

  Naktinė liturginių valandų malda tiesiogiai iš Marijos radijo studijos Kaune.
 • Šeštadienis

  21:15

  Spalio 5 d.
  18:57

  Vatikano radijo žinios

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Šeštadienis

  21:35

  Spalio 5 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Šeštadienis

  21:45

  Spalio 5 d.
  1:52:18

  Klausk drąsiai
  / kartojimas

  Į klausytojų klausimus atsako kun. Mindaugas Ragaišis ir kun. Saulius Bužauskas.

Mūsų draugai

Logotipas Pagrindinis
KPJT11
Pal. Teofilius Logo Auksinis 200x200
2018 Lietuvos Globejos Metai Plakatas
Plk Square 180x180
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas