Marijos radijo programa

Anksčiau šiandien

  • Sekmadienis

    00:00

    Liepos 14 d.

    Vatikano ir Lietuvos himnai

    Vidurnaktį eteryje skamba Vatikano ir Lietuvos Respublikos himnai. 
  • Sekmadienis

    00:05

    Liepos 14 d.

    Rožinis

    Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
  • Sekmadienis

    00:40

    Liepos 14 d.
    17:19

    Dievo žodis

    Šventojo Rašto skaitinius skaito Jonas Lamauskas. Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. 
  • Sekmadienis

    01:00

    Liepos 14 d.
    48:46

    Malonės dovana
    / kartojimas

    Švenčiant šv. Benedikto, Europos globėjo, dieną laidoje kalbiname Kauno seserų benediktinių vienuolyno seseris: naujai išrinktą vyresniąją – priorę ses. Pauliną Aleksandrą Vanagaitę OSB ir ses. Celiną Galinytę OSB.  Laidą veda kun. Saulius Bužauskas.
  • Sekmadienis

    01:55

    Liepos 14 d.

    Vatikano radijo žinios trumpai

    Laidoje pateikiama transliuojamų Vatikano radijo žinių santrauka.
  • Sekmadienis

    02:00

    Liepos 14 d.
    24:37

    Irkis į gilumą
    / kartojimas

    Kanauninkas Kęstutis Žemaitis kalba tema: pal. Jurgis Matulaitis Bažnyčios ir valstybės interesų derintojas.
  • Sekmadienis

    03:00

    Liepos 14 d.

    Dievo Gailestingumo valanda

    Trečioji valanda yra Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mirties už visų mūsų nuodėmes valanda. Marijos radijas kasdien 15:00 ir 3:00 kviečia melstis drauge kalbant Dievo Gailestingumo vainikėlį ir litaniją bei pasiklausyti ištraukų iš šv. Faustinos dienoraščio. 15:00 malda transliuojama iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje, kur saugomas ir gerbiamas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, nutapytas pagal šv. Faustinos regėjimus.
  • Sekmadienis

    03:35

    Liepos 14 d.

    Eucharistijos slėpinys

    Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Vilius Kaminskas.
  • Sekmadienis

    03:40

    Liepos 14 d.
    17:19

    Dievo žodis
    / kartojimas

    Šventojo Rašto skaitinius skaito Jonas Lamauskas. Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. 
  • Sekmadienis

    04:00

    Liepos 14 d.
    38:53

    Dvasinė ekologija
    / kartojimas

    Vienuolių patarimai, kaip pagerinti tarpusavio santykius. Laidą veda dr. Bronė Gudaitytė.
  • Sekmadienis

    04:45

    Liepos 14 d.

    Skelbimai

    Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
  • Sekmadienis

    05:00

    Liepos 14 d.

    Marijos valandos

    Švč. M. Marijos valandos yra giedamos vienu metu, bet jų prasmė - visas dienos valandas paskirti Nekaltosios Motinos šlovei.
  • Sekmadienis

    05:25

    Liepos 14 d.
    18:58

    Vatikano radijo žinios
    / kartojimas

    Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
  • Sekmadienis

    05:50

    Liepos 14 d.

    Eucharistijos slėpinys
    / kartojimas

    Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Vilius Kaminskas.
  • Sekmadienis

    06:00

    Liepos 14 d.

    Viešpaties Angelas

    Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
  • Sekmadienis

    06:03

    Liepos 14 d.
    17:19

    Dievo žodis
    / kartojimas

    Šventojo Rašto skaitinius skaito Jonas Lamauskas. Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. 
  • Sekmadienis

    06:20

    Liepos 14 d.

    Rožinis. Švč. Trejybės litanija

    Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
  • Sekmadienis

    06:50

    Liepos 14 d.

    Šiandien

    XV eilinis sekmadienis
  • Sekmadienis

    07:00

    Liepos 14 d.
    18:58

    Vatikano radijo žinios
    / kartojimas

    Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
  • Sekmadienis

    07:20

    Liepos 14 d.
    34:24

    Paslėptas lobis
    / kartojimas

    Laidoje apie Švč. Sakramento adoraciją. Laidą veda kun. Algis Vaickūnas.
  • Sekmadienis

    08:00

    Liepos 14 d.
    17:19

    Dievo žodis
    / kartojimas

    Šventojo Rašto skaitinius skaito Jonas Lamauskas. Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. 
  • Sekmadienis

    08:30

    Liepos 14 d.

    Valandų liturgijos Rytmetinė malda

    Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
  • Sekmadienis

    09:00

    Liepos 14 d.
    19:48

    Ganytojo žodis
    / kartojimas

    Piligrimystė į Medžiugoriją. Laidoje kalba Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Laidą veda Liutauras Serapinas.
  • Sekmadienis

    10:00

    Liepos 14 d.
    22:01

    Šv. Mišios

    Evangelija pagal Luką 10, 25-37. Homiliją sako kun. Aloyzas Volskis. Transliacija iš Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės.
  • Sekmadienis

    10:45

    Liepos 14 d.

    Vatikano radijo žinios trumpai
    / kartojimas

    Laidoje pateikiama transliuojamų Vatikano radijo žinių santrauka.
  • Sekmadienis

    11:00

    Liepos 14 d.

    Eucharistijos slėpinys
    / kartojimas

    Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
  • Sekmadienis

    11:25

    Liepos 14 d.

    Rožinis

    Transliacija iš Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikos. Pal. Jurgio Matulaičio atlaidai.
  • Sekmadienis

    11:55

    Liepos 14 d.

    Viešpaties Angelas

    Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
  • Sekmadienis

    12:00

    Liepos 14 d.
    19:30

    Šv. Mišios

    Transliacija iš Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikos. Pal. Jurgio Matulaičio atlaidai. Evangelija pagal Luką 10, 25-37. Homiliją sako Kauno apaštališkasis administratorius Algirdas Jurevičius.
  • Sekmadienis

    14:00

    Liepos 14 d.

    Rožinis. Švč. Mergelės Marijos litanija

    Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
  • Sekmadienis

    14:40

    Liepos 14 d.
    18:58

    Vatikano radijo žinios
    / kartojimas

    Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
  • Sekmadienis

    15:00

    Liepos 14 d.

    Dievo Gailestingumo valanda

    Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.
  • Sekmadienis

    15:25

    Liepos 14 d.
    17:19

    Dievo žodis
    / kartojimas

    Šventojo Rašto skaitinius skaito Jonas Lamauskas. Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. 
  • Sekmadienis

    15:45

    Liepos 14 d.

    Savaitė su Popiežiumi

    Laida rengiama pagal "Vatikano televizijos centro" video žinias, skelbiamas Šventojo sosto kanale Youtube.com kanale: youtube.com/vaticanlt Žinias lietuviškai įgarsina "Vatikano radijo" lietuvių redakcija.
  • Sekmadienis

    16:00

    Liepos 14 d.
    48:20

    Pašaukė mane
    / kartojimas

    Kardinolas Audrys Juozas Bačkis pasakoja savo pašaukimo istoriją. Laidą vedą Liutauras Serapinas. 
  • Sekmadienis

    17:00

    Liepos 14 d.

    Švč. Sakramento adoracija

    Sekmadienio vakarai su palaimintuoju Teofiliumi Matulioniu. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. 
  • Sekmadienis

    18:00

    Liepos 14 d.
    19:14

    Šv. Mišios

    Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. Evangelija pagal Luką 10, 25-37. Homiliją sako kunigas Vidmantas Balčaitis.
  • Sekmadienis

    19:00

    Liepos 14 d.

    Garbinimo valanda

    Transliacija iš Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčios.
  • Sekmadienis

    19:40

    Liepos 14 d.
    17:19

    Dievo žodis
    / kartojimas

    Šventojo Rašto skaitinius skaito Jonas Lamauskas. Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. 
  • Sekmadienis

    20:00

    Liepos 14 d.
    53:40

    Krikščioniški top'ai

    Laidoje skambės vieno žymiausių Naujosios Zelandijos krikščioniškos muzikos atstovų Jules Riding kūryba ir ištraukos iš interviu su juo, įrašyto po koncerto Panevėžyje. Laidą veda Rimas Macevičius.
  • Sekmadienis

    21:00

    Liepos 14 d.

    Valandų liturgijos Naktinė malda

    Naktinė liturginių valandų malda tiesiogiai iš Marijos radijo studijos Kaune.
  • Sekmadienis

    21:15

    Liepos 14 d.
    18:57

    Vatikano radijo žinios

    Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
  • Sekmadienis

    21:35

    Liepos 14 d.

    Skelbimai

    Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
  • Sekmadienis

    21:45

    Liepos 14 d.

    Atokvėpio valandėlė
    / kartojimas

    Skaitoma Casey Cole OFM knyga ,,Pašaukimas". Knygą išleido ,,Magnificat leidiniai". Skaito Mindaugas Zimkus.
  • Sekmadienis

    22:30

    Liepos 14 d.

    Paskui Avinėlį

    Šv. Jono kongregacijos t. Paskalio paskaita „Vidinis išgydymas“.
  • Sekmadienis

    23:20

    Liepos 14 d.
    39:06

    Musica sacra
    / kartojimas

    Kun. dr. Vilius Sikorskas. Pamaldumas į Švč. Mergelę Mariją.

Mūsų draugai

Logotipas Pagrindinis
KPJT11
Pal. Teofilius Logo Auksinis 200x200
2018 Lietuvos Globejos Metai Plakatas
Plk Square 180x180
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas