Marijos radijo programa

Anksčiau šiandien

 • Sekmadienis

  00:00

  Gegužės 19 d.

  Vatikano ir Lietuvos himnai

  Vidurnaktį eteryje skamba Vatikano ir Lietuvos Respublikos himnai. 
 • Sekmadienis

  00:05

  Gegužės 19 d.

  Rožinis

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Sekmadienis

  00:40

  Gegužės 19 d.
  16:47

  Dievo Žodis

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. 
 • Sekmadienis

  01:00

  Gegužės 19 d.
  50:51

  Malonės dovana
  / kartojimas

  Apie tarnystę Marijos radijuje kalba VDU KTF dekanas, diakonas dr. Benas Ulevičius ir Priklausomų asmenų bendruomenės „Aš esu“ vadovas kun. Kęsutis Dvareckas. Pašnekovus kalbina kun. Povilas Narijauskas. 
 • Sekmadienis

  01:05

  Gegužės 19 d.

  Rožinis

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Sekmadienis

  01:55

  Gegužės 19 d.

  Vatikano radijo žinios trumpai

  Laidoje pateikiama transliuojamų Vatikano radijo žinių santrauka.
 • Sekmadienis

  03:00

  Gegužės 19 d.

  Dievo Gailestingumo valanda

  Trečioji valanda yra Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mirties už visų mūsų nuodėmes valanda. Marijos radijas kasdien 15:00 ir 3:00 kviečia melstis drauge kalbant Dievo Gailestingumo vainikėlį ir litaniją bei pasiklausyti ištraukų iš šv. Faustinos dienoraščio. 15:00 malda transliuojama iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje, kur saugomas ir gerbiamas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, nutapytas pagal šv. Faustinos regėjimus.
 • Sekmadienis

  03:35

  Gegužės 19 d.

  Eucharistijos slėpinys

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Vilius Kaminskas.
 • Sekmadienis

  03:40

  Gegužės 19 d.
  16:47

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. 
 • Sekmadienis

  04:00

  Gegužės 19 d.
  42:55

  Dvasinė ekologija
  / kartojimas

  Dr. Bronė Gudaitytė. Atrasti darbo vertę.
 • Sekmadienis

  04:45

  Gegužės 19 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Sekmadienis

  05:00

  Gegužės 19 d.

  Marijos valandos

  Švč. M. Marijos valandos yra giedamos vienu metu, bet jų prasmė - visas dienos valandas paskirti Nekaltosios Motinos šlovei.
 • Sekmadienis

  05:25

  Gegužės 19 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Sekmadienis

  05:50

  Gegužės 19 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Vilius Kaminskas.
 • Sekmadienis

  06:00

  Gegužės 19 d.

  Dangaus Karaliene

  Velykų laiku triskart per dieną (ryte, vidurdienį ir vakare) Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene" vietoje maldos "Viešpaties Angelas". Ji drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja, išgyvenusia savo Sūnaus kančią ir mirtį už pasaulio išgelbėjimą, džiaugiasi ir skelbia Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Sekmadienis

  06:03

  Gegužės 19 d.
  16:47

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. 
 • Sekmadienis

  06:20

  Gegužės 19 d.

  Rožinis. Švč. Trejybės litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Sekmadienis

  06:50

  Gegužės 19 d.

  Šiandien

  V Velykų sekmadienis. Šv. Bernardinas Sienietis, pal. Pina Suriano, pal. Hendrina Stenmens.
 • Sekmadienis

  07:00

  Gegužės 19 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Sekmadienis

  07:20

  Gegužės 19 d.

  Paslėptas lobis

  Šv. Petras Julijonas Eimaras. „Garbinti Dvasia ir Tiesa: Švenčiausiojo Sakramento Adoracija". Knygą išleido „Katalikų pasaulio leidiniai". Skaito Tomas Ladiga. 
 • Sekmadienis

  08:00

  Gegužės 19 d.
  16:47

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. 
 • Sekmadienis

  08:30

  Gegužės 19 d.

  Valandų liturgijos Rytmetinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Sekmadienis

  09:00

  Gegužės 19 d.
 • Sekmadienis

  10:30

  Gegužės 19 d.
  20:14

  Šv. Mišios

  Transliacija iš Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčios. Homiliją sako kunigas Rolandas Karpavičius. Evangelija pagal Joną 13, 31-33a. 34-35. 
 • Sekmadienis

  11:40

  Gegužės 19 d.

  Marijatonas 2019

  Pasaulinis Marijatonas gegužės 17 - 19 dienomis. Padėkime Mergelei Marijai pagelbėti mums. 
 • Sekmadienis

  11:55

  Gegužės 19 d.

  Dangaus Karaliene

  Velykų laiku triskart per dieną (ryte, vidurdienį ir vakare) Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene" vietoje maldos "Viešpaties Angelas". Ji drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja, išgyvenusia savo Sūnaus kančią ir mirtį už pasaulio išgelbėjimą, džiaugiasi ir skelbia Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Sekmadienis

  12:00

  Gegužės 19 d.

  Rožinis

  Transliacija iš Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos.
 • Sekmadienis

  12:30

  Gegužės 19 d.
  24:35

  Šv. Mišios

  Transliacija iš Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos. Homiliją sako diakonas Benas Ulevičius. Evangelija pagal Joną 13, 31-33a. 34-35.
 • Sekmadienis

  13:30

  Gegužės 19 d.

  Marijatonas 2019

  Pasaulinis Marijatonas gegužės 17 - 19 dienomis. Padėkime Mergelei Marijai pagelbėti mums. 
 • Sekmadienis

  14:00

  Gegužės 19 d.
 • Sekmadienis

  14:40

  Gegužės 19 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Sekmadienis

  15:00

  Gegužės 19 d.

  Dievo Gailestingumo valanda

  Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.
 • Sekmadienis

  15:25

  Gegužės 19 d.
  16:47

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. 
 • Sekmadienis

  15:45

  Gegužės 19 d.

  Marijatonas 2019

  Pasaulinis Marijatonas gegužės 17 - 19 dienomis. Padėkime Mergelei Marijai pagelbėti mums. 
 • Sekmadienis

  17:00

  Gegužės 19 d.

  Švč. Sakramento adoracija

  Sekmadienio vakarai su palaimintuoju Teofiliumi Matulioniu. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. 
 • Sekmadienis

  18:00

  Gegužės 19 d.
  19:22

  Šv. Mišios

  Evangelija pagal Joną 31-33a. 34-35. Homiliją sako kun. Povilas Slaminis. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.
 • Sekmadienis

  19:00

  Gegužės 19 d.

  Garbinimo valanda

  Transliacija iš Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios. 
 • Sekmadienis

  19:45

  Gegužės 19 d.
  16:47

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. 
 • Sekmadienis

  20:00

  Gegužės 19 d.
 • Sekmadienis

  21:00

  Gegužės 19 d.

  Valandų liturgijos Naktinė malda

  Naktinė liturginių valandų malda tiesiogiai iš Marijos radijo studijos Kaune.
 • Sekmadienis

  21:15

  Gegužės 19 d.
  18:57

  Vatikano radijo žinios

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Sekmadienis

  21:35

  Gegužės 19 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Sekmadienis

  21:45

  Gegužės 19 d.

  Marijatonas 2019

  Pasaulinis Marijatonas gegužės 17 - 19 dienomis. Padėkime Mergelei Marijai pagelbėti mums. 
 • Sekmadienis

  22:30

  Gegužės 19 d.
  36:24

  Paskui Avinėlį

  Šv. Jono kongregacijos ses. Monika. Šv. Hildegarda Bingenienė ir šv. Brigita Švedė. Įrašas iš paskaitų ciklo „Šventosios moterys“.
 • Sekmadienis

  23:20

  Gegužės 19 d.

  Marijatonas 2019

  Pasaulinis Marijatonas gegužės 17 - 19 dienomis. Padėkime Mergelei Marijai pagelbėti mums. 

Mūsų draugai

Logotipas Pagrindinis
KPJT11
Pal. Teofilius Logo Auksinis 200x200
2018 Lietuvos Globejos Metai Plakatas
Plk Square 180x180
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas