Marijos radijo programa

Anksčiau šiandien

 • Šeštadienis

  00:00

  Gegužės 18 d.

  Vatikano ir Lietuvos Himnai

  Vidurnaktį eteryje skamba Vatikano ir Lietuvos Respublikos himnai. 
 • Šeštadienis

  00:05

  Gegužės 18 d.

  Rožinis

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Šeštadienis

  00:40

  Gegužės 18 d.
  7:00

  Dievo Žodis

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Ričardas Doveika. 
 • Šeštadienis

  01:55

  Gegužės 18 d.

  Vatikano radijo žinios trumpai

  Laidoje pateikiama transliuojamų Vatikano radijo žinių santrauka.
 • Šeštadienis

  02:00

  Gegužės 18 d.
  35:08

  Jo žaizdomis išgydyti
  / kartojimas

   ,,Išgydymo galia". Dalyvauja Kauno arkivyskupijos egzorcistas kun. Vytenis Vaškelis. 
 • Šeštadienis

  03:00

  Gegužės 18 d.

  Dievo Gailestingumo valanda

  Trečioji valanda yra Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mirties už visų mūsų nuodėmes valanda. Marijos radijas kasdien 15:00 ir 3:00 kviečia melstis drauge kalbant Dievo Gailestingumo vainikėlį ir litaniją bei pasiklausyti ištraukų iš šv. Faustinos dienoraščio. 15:00 malda transliuojama iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje, kur saugomas ir gerbiamas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, nutapytas pagal šv. Faustinos regėjimus.
 • Šeštadienis

  03:20

  Gegužės 18 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Šeštadienis

  03:35

  Gegužės 18 d.

  Eucharistijos slėpinys

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Vilius Kaminskas.
 • Šeštadienis

  03:40

  Gegužės 18 d.
  7:00

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Ričardas Doveika. 
 • Šeštadienis

  04:45

  Gegužės 18 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Šeštadienis

  05:00

  Gegužės 18 d.

  Marijos valandos

  Švč. M. Marijos valandos yra giedamos vienu metu, bet jų prasmė - visas dienos valandas paskirti Nekaltosios Motinos šlovei.
 • Šeštadienis

  05:25

  Gegužės 18 d.
  18:57

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Šeštadienis

  05:50

  Gegužės 18 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Vilius Kaminskas.
 • Šeštadienis

  06:00

  Gegužės 18 d.

  Dangaus Karaliene

  Velykų laiku triskart per dieną (ryte, vidurdienį ir vakare) Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene" vietoje maldos "Viešpaties Angelas". Ji drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja, išgyvenusia savo Sūnaus kančią ir mirtį už pasaulio išgelbėjimą, džiaugiasi ir skelbia Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Šeštadienis

  06:03

  Gegužės 18 d.
  7:00

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Ričardas Doveika. 
 • Šeštadienis

  06:20

  Gegužės 18 d.

  Rožinis. Švč. Mergelės Marijos litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Šeštadienis

  06:50

  Gegužės 18 d.

  Šiandien

  Šv. Jonas I. Palaimintasis Viilhelmas iš Naurozo.
 • Šeštadienis

  07:00

  Gegužės 18 d.
  18:57

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Šeštadienis

  07:30

  Gegužės 18 d.
 • Šeštadienis

  08:00

  Gegužės 18 d.

  Švč. Sakramento adoracija

  Transliacija iš Marijos radijo koplyčios priešais Švč. Sakramentą. Meldžiamės už Marijos radijo klausytojus, remėjus, savanorius. 
 • Šeštadienis

  09:00

  Gegužės 18 d.
  1:33:24

  Marijatonas 2019

  Dalyvauja Marijos radijo prezidentė Egidija Vaicekauskienė, ses. Liucija Grybaitė, Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. dr. Ramūnas Norkus ir Marijos radijo programų direktorius kun. Povilas Narijauskas. 
 • Šeštadienis

  11:00

  Gegužės 18 d.

  Rožinis

  Transliacija iš Kauno Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai koplyčios Marijos radijo studijoje.
 • Šeštadienis

  11:55

  Gegužės 18 d.
 • Šeštadienis

  12:00

  Gegužės 18 d.
  19:15

  Šv. Mišios

  Transliacija iš Kauno Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai koplyčios Marijos radijo studijoje. Evangelija pagal Joną 14, 7-14. Homiliją sako kunigas Povilas Narijauskas.
 • Šeštadienis

  13:00

  Gegužės 18 d.
 • Šeštadienis

  13:15

  Gegužės 18 d.
 • Šeštadienis

  14:00

  Gegužės 18 d.

  Rožinis

  Rožinio malda drauge su Baltarusijos Marijos radijo stotimi. 
 • Šeštadienis

  14:40

  Gegužės 18 d.
  18:57

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Šeštadienis

  15:00

  Gegužės 18 d.

  Dievo Gailestingumo valanda

  Tiesioginė transliacija iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje. 
 • Šeštadienis

  15:25

  Gegužės 18 d.
  7:00

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Ričardas Doveika. 
 • Šeštadienis

  15:35

  Gegužės 18 d.
 • Šeštadienis

  17:00

  Gegužės 18 d.
 • Šeštadienis

  17:20

  Gegužės 18 d.
  1:33:24

  Marijatonas 2019
  / kartojimas

  Dalyvauja Marijos radijo prezidentė Egidija Vaicekauskienė, ses. Liucija Grybaitė, Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. dr. Ramūnas Norkus ir Marijos radijo programų direktorius kun. Povilas Narijauskas. 
 • Šeštadienis

  19:00

  Gegužės 18 d.
 • Šeštadienis

  20:30

  Gegužės 18 d.

  Rožinio malda

  Tiesioginė transliacija iš Nazareto Izraelyje. Jungiasi viso pasaulio Marijos radijo stotys.
 • Šeštadienis

  21:00

  Gegužės 18 d.

  Valandų liturgijos Naktinė malda

  Naktinė liturginių valandų malda tiesiogiai iš Marijos radijo studijos Kaune.
 • Šeštadienis

  21:15

  Gegužės 18 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Šeštadienis

  21:35

  Gegužės 18 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Šeštadienis

  21:45

  Gegužės 18 d.

Mūsų draugai

Logotipas Pagrindinis
KPJT11
Pal. Teofilius Logo Auksinis 200x200
2018 Lietuvos Globejos Metai Plakatas
Plk Square 180x180
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas