Marijos radijo programa

Anksčiau šiandien

 • Pirmadienis

  00:00

  Gegužės 13 d.

  Švč. Sakramento adoracija

  Tiesioginė transliacija iš Šiluvos, Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos.
 • Pirmadienis

  05:25

  Gegužės 13 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Pirmadienis

  06:00

  Gegužės 13 d.

  Dangaus Karaliene

  Velykų laiku triskart per dieną (ryte, vidurdienį ir vakare) Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene" vietoje maldos "Viešpaties Angelas". Ji drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja, išgyvenusia savo Sūnaus kančią ir mirtį už pasaulio išgelbėjimą, džiaugiasi ir skelbia Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Pirmadienis

  06:03

  Gegužės 13 d.
  15:34

  Dievo Žodis

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Gabrielius Satkauskas. 
 • Pirmadienis

  06:20

  Gegužės 13 d.

  Rožinis. Švč. M. Marijos litanija

  Tiesioginė transliacija iš Šiluvos, Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos. Švč. Sakramento adoracija.
 • Pirmadienis

  07:00

  Gegužės 13 d.

  Šv. Mišios

  Tiesioginė transliacija iš Šiluvos, Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos. 
 • Pirmadienis

  07:25

  Gegužės 13 d.
  15:34

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Gabrielius Satkauskas. 
 • Pirmadienis

  07:40

  Gegužės 13 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Pirmadienis

  08:00

  Gegužės 13 d.
  31:37

  Aktualijos

  Kauno arkivyskupijoje gegužės 13-17 dienomis švenčiama pašaukimų savaitė. Apie pašaukimų sielovadą ir vykstančius renginius laidoje kalba pašaukimų sielovados bendradarbiai Ieva Šiugždinienė ir kun. Vincentas Lizdenis. Laidą veda Agnė Grigaitytė, Kauno arkivyskupijos jaunimo centro vadovė.
 • Pirmadienis

  08:45

  Gegužės 13 d.

  Malda prie Švč. Sakramento

  Tiesiogiai transliuojame maldą prie Švč. Sakramento iš Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai koplyčios Marijos radijuje Kaune.
 • Pirmadienis

  09:00

  Gegužės 13 d.
  33:30

  Katechezė

  Kun. Algis Vaickūnas. Švč. Sakramento adoracija.
 • Pirmadienis

  09:40

  Gegužės 13 d.

  Vatikano radijo žinios trumpai

  Laidoje pateikiama transliuojamų Vatikano radijo žinių santrauka.
 • Pirmadienis

  10:00

  Gegužės 13 d.
  42:55

  Dvasinė ekologija

  Dr. Bronė Gudaitytė. Atrasti darbo vertę.
 • Pirmadienis

  10:45

  Gegužės 13 d.

  Skaitinių valanda

  Skaitomi Valandų liturgijos Aušrinės skaitiniai.
 • Pirmadienis

  11:00

  Gegužės 13 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Pirmadienis

  11:30

  Gegužės 13 d.

  Rožinis

  Transliacija iš Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos.
 • Pirmadienis

  11:55

  Gegužės 13 d.

  Dangaus Karaliene

  Velykų laiku triskart per dieną (ryte, vidurdienį ir vakare) Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene" vietoje maldos "Viešpaties Angelas". Ji drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja, išgyvenusia savo Sūnaus kančią ir mirtį už pasaulio išgelbėjimą, džiaugiasi ir skelbia Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Pirmadienis

  12:00

  Gegužės 13 d.
  34:44

  Šv. Mišios

  Transliacija iš Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos. Meldžiamasi už MR aukotojus ir klausytojus. Evangelija pagal Joną 10, 1-10. Homiliją sako apaštalinis administratorius Algirdas Jurevičius.
 • Pirmadienis

  13:00

  Gegužės 13 d.

  Valandų liturgijos Dieninė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Pirmadienis

  13:15

  Gegužės 13 d.

  Eucharistijos slėpinys

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Vilius Kaminskas.
 • Pirmadienis

  13:20

  Gegužės 13 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Pirmadienis

  13:35

  Gegužės 13 d.

  Šventasis Raštas

  Apaštalų darbai.
 • Pirmadienis

  14:00

  Gegužės 13 d.

  Rožinis. Švč. Mergelės Marijos litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Pirmadienis

  14:40

  Gegužės 13 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Pirmadienis

  15:00

  Gegužės 13 d.

  Dievo Gailestingumo valanda

  Trečioji valanda yra Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mirties už visų mūsų nuodėmes valanda. Marijos radijas kasdien 15:00 ir 3:00 kviečia melstis drauge kalbant Dievo Gailestingumo vainikėlį ir litaniją bei pasiklausyti ištraukų iš šv. Faustinos dienoraščio. 15:00 malda transliuojama iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje, kur saugomas ir gerbiamas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, nutapytas pagal šv. Faustinos regėjimus.
 • Pirmadienis

  15:25

  Gegužės 13 d.
  15:34

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Gabrielius Satkauskas. 
 • Pirmadienis

  15:45

  Gegužės 13 d.

  Šiandien

  Fatimos Švč. Mergelė Marija.
 • Pirmadienis

  15:55

  Gegužės 13 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Vilius Kaminskas.
 • Pirmadienis

  16:00

  Gegužės 13 d.

  Skaitiniai per Marijos radiją

  Graff Förg Scharnage „Marija. Apsireiškimai, stebuklai ir vizijos“. Knygą išleido leidykla „Lektūra“ 2000m. Skaito aktorė Olita Dautartaitė.
 • Pirmadienis

  16:15

  Gegužės 13 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Pirmadienis

  16:25

  Gegužės 13 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Pirmadienis

  17:00

  Gegužės 13 d.

  Valandų liturgijos Vakarinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Pirmadienis

  17:20

  Gegužės 13 d.
  35:08

  Jo žaizdomis išgydyti

   ,,Išgydymo galia". Dalyvauja Kauno arkivyskupijos egzorcistas kun. Vytenis Vaškelis. 
 • Pirmadienis

  18:00

  Gegužės 13 d.

  Dangaus Karaliene

  Velykų laiku triskart per dieną (ryte, vidurdienį ir vakare) Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene" vietoje maldos "Viešpaties Angelas". Ji drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja, išgyvenusia savo Sūnaus kančią ir mirtį už pasaulio išgelbėjimą, džiaugiasi ir skelbia Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Pirmadienis

  18:03

  Gegužės 13 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Pirmadienis

  18:15

  Gegužės 13 d.
  36:37

  Gyvybės medis

  Kun. prof. Andrius Narbekovas. Skaistumas ir kūno kalba.
 • Pirmadienis

  19:00

  Gegužės 13 d.

  Rožinis. Gegužinės pamaldos

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Pirmadienis

  19:45

  Gegužės 13 d.
  15:34

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Gabrielius Satkauskas. 
 • Pirmadienis

  20:00

  Gegužės 13 d.
  53:39

  Tikėjimo žvilgsniu

  Laidos tema „Pranašiškas ir maginis tikėjimas“. Laidoje dalyvauja kun. dr. Arnoldas Valkauskas ir Henrikas Pupelis.
 • Pirmadienis

  20:50

  Gegužės 13 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Pirmadienis

  21:00

  Gegužės 13 d.

  Valandų liturgijos Naktinė malda

  Naktinė liturginių valandų malda tiesiogiai iš Marijos radijo studijos Kaune.
 • Pirmadienis

  21:15

  Gegužės 13 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Pirmadienis

  21:35

  Gegužės 13 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Pirmadienis

  21:45

  Gegužės 13 d.
  31:37

  Aktualijos
  / kartojimas

  Kauno arkivyskupijoje gegužės 13-17 dienomis švenčiama pašaukimų savaitė. Apie pašaukimų sielovadą ir vykstančius renginius laidoje kalba pašaukimų sielovados bendradarbiai Ieva Šiugždinienė ir kun. Vincentas Lizdenis. Laidą veda Agnė Grigaitytė, Kauno arkivyskupijos jaunimo centro vadovė.
 • Pirmadienis

  22:30

  Gegužės 13 d.
  33:30

  Katechezė
  / kartojimas

  Kun. Algis Vaickūnas. Švč. Sakramento adoracija.
 • Pirmadienis

  23:15

  Gegužės 13 d.
  42:55

  Dvasinė ekologija
  / kartojimas

  Dr. Bronė Gudaitytė. Atrasti darbo vertę.

Mūsų draugai

Logotipas Pagrindinis
KPJT11
Pal. Teofilius Logo Auksinis 200x200
2018 Lietuvos Globejos Metai Plakatas
Plk Square 180x180
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas