Marijos radijo programa

Anksčiau šiandien

 • Sekmadienis

  00:00

  Rugpjūčio 16 d.

  Švč. Sakramento adoracija

  Transliacija iš Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios. 
 • Sekmadienis

  03:40

  Rugpjūčio 16 d.
  15:40

  Dievo žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją gieda kun. Vilius Sikorskas. Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. 
 • Sekmadienis

  05:25

  Rugpjūčio 16 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Sekmadienis

  06:03

  Rugpjūčio 16 d.
  15:40

  Dievo žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją gieda kun. Vilius Sikorskas. Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. 
 • Sekmadienis

  07:00

  Rugpjūčio 16 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Sekmadienis

  08:00

  Rugpjūčio 16 d.
  15:40

  Dievo žodis

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją gieda kun. Vilius Sikorskas. Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. 
 • Sekmadienis

  08:30

  Rugpjūčio 16 d.

  Valandų liturgijos Rytmetinė malda

  Rytmetinė liturginių valandų malda tiesiogiai iš Marijos radijo studijos Kaune.
 • Sekmadienis

  09:00

  Rugpjūčio 16 d.
  28:20

  Ganytojo žodis
  / kartojimas

  Apie Švč. Mergelės Marijos iškilmę kalba Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas ir Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas. 
 • Sekmadienis

  10:00

  Rugpjūčio 16 d.
  22:09

  Šv. Mišios

  Evangelija pagal Matą 15, 21-28. Homiliją sako br. Benediktas Jurčys OFM. Transliacija iš  Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios. Šv. Roko atlaidai.
 • Sekmadienis

  11:00

  Rugpjūčio 16 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Sekmadienis

  11:30

  Rugpjūčio 16 d.

  Rožinis

  Transliacija iš Krekenavos  bazilikos aikštės. Didieji Žolinės atlaidai.
 • Sekmadienis

  11:55

  Rugpjūčio 16 d.

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Sekmadienis

  12:00

  Rugpjūčio 16 d.
  26:10

  Šv. Mišios

  Evangelija pagal Luką, 1. Homiliją sako vyskupas Linas Vodopjanovas. Transliacija iš Krekenavos  bazilikos aikštės. Didieji Žolinės atlaidai.
 • Sekmadienis

  13:10

  Rugpjūčio 16 d.

  Eucharistijos slėpinys

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Sekmadienis

  13:15

  Rugpjūčio 16 d.
  42:36

  Pokalbiai prie Biblijos
  / kartojimas

  XX eilinio sekmadienio Evangeliją komentuoja „Marijos mokyklos“ Kauno filialo komanda: br Tomas Pilchas OFMCap, Raimondas, Birutė ir Skaidrė. 
 • Sekmadienis

  14:00

  Rugpjūčio 16 d.

  Rožinis. Švč. Mergelės Marijos litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Sekmadienis

  14:40

  Rugpjūčio 16 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Sekmadienis

  15:00

  Rugpjūčio 16 d.

  Dievo Gailestingumo valanda

  Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.
 • Sekmadienis

  15:25

  Rugpjūčio 16 d.
  15:40

  Dievo žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją gieda kun. Vilius Sikorskas. Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. 
 • Sekmadienis

  15:45

  Rugpjūčio 16 d.

  Šventasis Raštas

  Pirmasis laiškas korintiečiams.
 • Sekmadienis

  16:10

  Rugpjūčio 16 d.
  34:46

  Lietuvos šviesuoliai
  / kartojimas

  Lada apie brolį pranciškoną, Lietuvos šviesuolį Augustiną Dirvelę OFM. Pasakoja mažesnieji broliai prancškonai: kun.Algis Malakauskis ir kun. Andrius Nenėnas. Juos kalbina Liutautras Serapinas.
 • Sekmadienis

  17:00

  Rugpjūčio 16 d.

  Švč. Sakramento adoracija

  Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.
 • Sekmadienis

  18:00

  Rugpjūčio 16 d.
  22:44

  Šv. Mišios

  Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. Evangelija pagal Matą 15, 21 - 28. Homiliją sako kunigas Povilas Narijauskas.
 • Sekmadienis

  19:00

  Rugpjūčio 16 d.

  Rožinis. Švč. Mergelės Marijos litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Sekmadienis

  19:40

  Rugpjūčio 16 d.
  15:40

  Dievo žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Evangeliją gieda kun. Vilius Sikorskas. Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. 
 • Sekmadienis

  20:00

  Rugpjūčio 16 d.

  Malda į šv. Juozapą

  Į TAVE, PALAIMINTASIS JUOZAPAI, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos,     su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja,     ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų,     maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju,     ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir,     kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio jo gyvybei pavojaus,     taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių,     o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami Tavo pavyzdžio ir pagalbos,     galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.
 • Sekmadienis

  20:05

  Rugpjūčio 16 d.
  39:18

  Krikščioniški TOP'ai

  Krikščioniškos muzikos kelionėje lydi laidos vedėja Rita Kernagytė. 
 • Sekmadienis

  21:00

  Rugpjūčio 16 d.

  Valandų liturgijos Naktinė malda

  Naktinė liturginių valandų malda tiesiogiai iš Marijos radijo studijos Kaune.
 • Sekmadienis

  21:15

  Rugpjūčio 16 d.
  41:32

  Vatikano radijo žinios

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Sekmadienis

  21:45

  Rugpjūčio 16 d.
  34:02

  Paskui Avinėlį
  / kartojimas

  Joanitės sesers Dovydės paskaita „Marija Gailestingumo Motina“. Įrašas iš rekolekcijų „ Prisikėlusio Kristaus žaizdose kontempliuoti gailestingumą“.
 • Sekmadienis

  22:30

  Rugpjūčio 16 d.

  Atokvėpio valandėlė
  / kartojimas

  Speciali laida apie Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo iškilmę. Br.  Paulius Vaineikis pristato iškilmės prasmę, Jonas Lamauskas ir Olita Dautartaitė skaito tekstus apie Žolinę. 
 • Sekmadienis

  23:20

  Rugpjūčio 16 d.
  41:07

  Musica sacra
  / kartojimas

  Apie liaudiškąjį pamaldumą kalbasi ir giesmes gieda kunigas daktaras doc. Saulius Stumbra, muziejaus „Alka“ istorikė Janina Bucevičė bei klierikai Jokūbas ir Saulius. 

Mūsų draugai

Logotipas Pagrindinis
KPJT11
Pal. Teofilius Logo Auksinis 200x200
2018 Lietuvos Globejos Metai Plakatas
Plk Square 180x180
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas