Marijos radijo programa

Anksčiau šiandien

 • Ketvirtadienis

  00:00

  Balandžio 16 d.

  Švč. Sakramento adoracija

  Transliacija iš Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės.
 • Ketvirtadienis

  05:25

  Balandžio 16 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Ketvirtadienis

  06:00

  Balandžio 16 d.
  18:39

  Šv. Mišios

  Transliacija iš Vilnaus Dievo Gailestingumo šventovės. Evangelija pagal Luką 24, 35 - 48. Homiliją sako kunigas Antanas Domeikis.
 • Ketvirtadienis

  06:50

  Balandžio 16 d.

  Šiandien

  Penktoji šv. Velykų diena. Šv. Magnusas ir šv. Ortarijus (laisvi minėjimai)
 • Ketvirtadienis

  07:00

  Balandžio 16 d.

  Valandų liturgijos Rytmetinė malda

  Rytmetinė liturginių valandų malda tiesiogiai iš Marijos radijo studijos Kaune.
 • Ketvirtadienis

  07:25

  Balandžio 16 d.
  15:41

  Dievo Žodis

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Artūras Kazlauskas. 
 • Ketvirtadienis

  07:40

  Balandžio 16 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Ketvirtadienis

  08:00

  Balandžio 16 d.
  30:17

  Aktualijos

  Evaldas ir Diana Pukeliai liudija apie savo šeimos patirtis ir pasitikėjimą Dievo gailestingumu šiuo sunkiu metu. Kalbina Marijos radijo programų direktorius Saulius Bužauskas.
 • Ketvirtadienis

  08:45

  Balandžio 16 d.

  Malda prie Švč. Sakramento

  Tiesiogiai transliuojame maldą prie Švč. Sakramento iš Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai koplyčios Marijos radijuje Kaune.
 • Ketvirtadienis

  09:00

  Balandžio 16 d.
  32:10

  Katechezė

  Kunigo Žydrūno Vabuolo katechezė „Kas yra ir kas nėra Dievo gailestingumas“ II dalis. 
 • Ketvirtadienis

  10:00

  Balandžio 16 d.
  38:44

  Ortodoksų Bažnyčios laida

  Ortodoksų Bažnyčios Didžioji savaitė. Laidą veda Egidijus Stankevičius. 
 • Ketvirtadienis

  10:45

  Balandžio 16 d.

  Skaitinių valanda

  Skaitomi valandų liturgijos Aušrinės skaitiniai.
 • Ketvirtadienis

  11:00

  Balandžio 16 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Ketvirtadienis

  11:30

  Balandžio 16 d.

  Rožinis

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Ketvirtadienis

  11:55

  Balandžio 16 d.

  Dangaus Karaliene

  Velykų laiku triskart per dieną (ryte, vidurdienį ir vakare) Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene" vietoje maldos "Viešpaties Angelas". Ji drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja, išgyvenusia savo Sūnaus kančią ir mirtį už pasaulio išgelbėjimą, džiaugiasi ir skelbia Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Ketvirtadienis

  12:00

  Balandžio 16 d.
  19:30

  Šv. Mišios

  Transliacija iš Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės. Evangelija pagal Luką 24, 35-48. Homiliją sako Vilniaus vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis.
 • Ketvirtadienis

  13:00

  Balandžio 16 d.

  Valandų liturgijos Dieninė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Ketvirtadienis

  13:15

  Balandžio 16 d.

  Eucharistijos slėpinys

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Ketvirtadienis

  13:20

  Balandžio 16 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Ketvirtadienis

  13:35

  Balandžio 16 d.

  Šventasis Raštas

  Apaštalų darbai  
 • Ketvirtadienis

  14:00

  Balandžio 16 d.

  Rožinis. Viešpaties Jėzaus Kristaus kunigo ir aukos litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Ketvirtadienis

  14:40

  Balandžio 16 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Ketvirtadienis

  15:00

  Balandžio 16 d.

  Dievo Gailestingumo valanda

  Trečioji valanda yra Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mirties už visų mūsų nuodėmes valanda. Marijos radijas kasdien 15:00 ir 3:00 kviečia melstis drauge kalbant Dievo Gailestingumo vainikėlį ir litaniją bei pasiklausyti ištraukų iš šv. Faustinos dienoraščio. 15:00 malda transliuojama iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje, kur saugomas ir gerbiamas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, nutapytas pagal šv. Faustinos regėjimus.
 • Ketvirtadienis

  15:45

  Balandžio 16 d.

  Šiandien
  / kartojimas

  Penktoji šv. Velykų diena. Šv. Magnusas ir šv. Ortarijus (laisvi minėjimai)
 • Ketvirtadienis

  15:55

  Balandžio 16 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Ketvirtadienis

  16:00

  Balandžio 16 d.

  Skaitiniai per Marijos radiją

  Walter Kasper knygą „Gailestingumas: pamatinė Evengelijos sąvoka ir krikščioniškojo gyvenimo raktas“ skaito Mindaugas Zimkus. 
 • Ketvirtadienis

  16:15

  Balandžio 16 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Ketvirtadienis

  16:25

  Balandžio 16 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Ketvirtadienis

  17:00

  Balandžio 16 d.

  Valandų liturgijos Vakarinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Ketvirtadienis

  17:30

  Balandžio 16 d.

  Rožinis

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Ketvirtadienis

  18:00

  Balandžio 16 d.
  21:40

  Šv. Mišios

  Transliacija iš Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės. Evangelija pagal Luką 24, 35-48. Homiliją sako kun. Arūnas Jankauskis.
 • Ketvirtadienis

  19:00

  Balandžio 16 d.
  30:17

  Aktualijos
  / kartojimas

  Evaldas ir Diana Pukeliai liudija apie savo šeimos patirtis ir pasitikėjimą Dievo gailestingumu šiuo sunkiu metu. Kalbina Marijos radijo programų direktorius Saulius Bužauskas.
 • Ketvirtadienis

  19:40

  Balandžio 16 d.
  15:41

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Artūras Kazlauskas. 
 • Ketvirtadienis

  20:00

  Balandžio 16 d.

  Malda į šv. Juozapą

  Į TAVE, PALAIMINTASIS JUOZAPAI, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos,     su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja,     ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų,     maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju,     ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir,     kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio jo gyvybei pavojaus,     taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių,     o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami Tavo pavyzdžio ir pagalbos,     galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.
 • Ketvirtadienis

  20:05

  Balandžio 16 d.
  32:10

  Katechezė
  / kartojimas

  Kunigo Žydrūno Vabuolo katechezė „Kas yra ir kas nėra Dievo gailestingumas“ II dalis. 
 • Ketvirtadienis

  20:50

  Balandžio 16 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Ketvirtadienis

  21:00

  Balandžio 16 d.

  Valandų liturgijos Naktinė malda

  Naktinė liturginių valandų malda tiesiogiai iš Marijos radijo studijos Kaune.
 • Ketvirtadienis

  21:15

  Balandžio 16 d.
  18:57

  Vatikano radijo žinios

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Ketvirtadienis

  21:35

  Balandžio 16 d.

  Skaitiniai per Marijos radiją
  / kartojimas

  Walter Kasper knygą „Gailestingumas: pamatinė Evengelijos sąvoka ir krikščioniškojo gyvenimo raktas“ skaito Mindaugas Zimkus. 
 • Ketvirtadienis

  22:00

  Balandžio 16 d.

  Švč. Sakramento adoracija

  Transliacija iš Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės.

Mūsų draugai

Logotipas Pagrindinis
KPJT11
Pal. Teofilius Logo Auksinis 200x200
2018 Lietuvos Globejos Metai Plakatas
Plk Square 180x180
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas