Marijos radijo programa

Anksčiau šiandien

 • Sekmadienis

  00:00

  Balandžio 12 d.

  Vatikano ir Lietuvos himnai

  Vidurnaktį eteryje skamba Vatikano ir Lietuvos Respublikos himnai. 
 • Sekmadienis

  00:05

  Balandžio 12 d.

  Rožinis

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Sekmadienis

  00:40

  Balandžio 12 d.
  15:07

  Dievo žodis

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Tomas Langvinis. Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. 
 • Sekmadienis

  01:00

  Balandžio 12 d.

  Maldų ir giesmių valanda

  Popiežius Pranciškus, vyskupai ir kunigai grėsmės akivaizdoje kviečia vienytis maldoje. Prisiminkime specialias Dievo permaldavimo giesmes bei maldas, kuriomis mūsų seneliai ir proseneliai melsdavosi karo, bado, maro ir kitų nelaimių akivaizdoje.
 • Sekmadienis

  01:55

  Balandžio 12 d.

  Vatikano radijo žinios trumpai

  Laidoje pateikiama transliuojamų Vatikano radijo žinių santrauka.
 • Sekmadienis

  02:00

  Balandžio 12 d.
  36:47

  Irkis į gilumą
  / kartojimas

  VDU KTF dekano, diakono Beno Ulevičiaus paskaita „Kristaus didumas ir mažumas manyje“. III dalis.
 • Sekmadienis

  03:00

  Balandžio 12 d.

  Dievo Gailestingumo valanda

  Trečioji valanda yra Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mirties už visų mūsų nuodėmes valanda. Marijos radijas kasdien 15:00 ir 3:00 kviečia melstis drauge kalbant Dievo Gailestingumo vainikėlį ir litaniją bei pasiklausyti ištraukų iš šv. Faustinos dienoraščio. 15:00 malda transliuojama iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje, kur saugomas ir gerbiamas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, nutapytas pagal šv. Faustinos regėjimus.
 • Sekmadienis

  03:35

  Balandžio 12 d.

  Eucharistijos slėpinys

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Sekmadienis

  03:40

  Balandžio 12 d.
  15:07

  Dievo žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Tomas Langvinis. Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. 
 • Sekmadienis

  04:00

  Balandžio 12 d.
  42:39

  Dvasinė ekologija
  / kartojimas

  Apie dykumų patirtis, kaip įveikti piktosios dvasios gundymus kalba dr. Bronė Gudaitytė.
 • Sekmadienis

  04:45

  Balandžio 12 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Sekmadienis

  05:00

  Balandžio 12 d.

  Marijos valandos

  Švč. M. Marijos valandos yra giedamos vienu metu, bet jų prasmė - visas dienos valandas paskirti Nekaltosios Motinos šlovei.
 • Sekmadienis

  05:25

  Balandžio 12 d.
  18:57

  Vatikano radijo žinios

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Sekmadienis

  05:50

  Balandžio 12 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Sekmadienis

  06:00

  Balandžio 12 d.

  Dangaus Karaliene

  Velykų laiku triskart per dieną (ryte, vidurdienį ir vakare) Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene" vietoje maldos "Viešpaties Angelas". Ji drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja, išgyvenusia savo Sūnaus kančią ir mirtį už pasaulio išgelbėjimą, džiaugiasi ir skelbia Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Sekmadienis

  06:03

  Balandžio 12 d.
  15:07

  Dievo žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Tomas Langvinis. Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. 
 • Sekmadienis

  06:20

  Balandžio 12 d.

  Rožinis. Švč. Trejybės litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Sekmadienis

  06:50

  Balandžio 12 d.

  Šiandien

  Kristaus prisikėlimas (šv. Velykos). Prisimename ir šv. Dovydą Uribę.
 • Sekmadienis

  07:00

  Balandžio 12 d.
  18:57

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Sekmadienis

  07:20

  Balandžio 12 d.

  Paslėptas lobis
  / kartojimas

  Kunigo Algio Vaickūno mokymas tema „Dvasinis Švenčiausiojo Sakramento adoravimas“. 
 • Sekmadienis

  08:00

  Balandžio 12 d.
  23:39

  Velykų ryto šv. Mišios

  Evangelija pagal Matą 28, 1-10. Homiliją sako Telšių vyskupas ordinaras ir Kauno arkivyskupas nominantas Kęstutis Kėvalas. Transliacija iš Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros.
 • Sekmadienis

  09:10

  Balandžio 12 d.

  Lietuvos vyskupų Velykiniai sveikinimai

  Šventųjų Velykų proga sveikina Lietuvos vyskupai. 
 • Sekmadienis

  10:00

  Balandžio 12 d.
  18:51

  Šv. Mišios

  Evangelija pagal Joną 20, 1-9. Homiliją sako mons. Vytautas Grigaravičius. Transliacija iš Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos.
 • Sekmadienis

  10:45

  Balandžio 12 d.

  Lietuvos vyskupų Velykiniai sveikinimai

  Šventųjų Velykų proga sveikina Lietuvos vyskupai. 
 • Sekmadienis

  11:50

  Balandžio 12 d.

  Dangaus Karaliene

  Velykų laiku triskart per dieną (ryte, vidurdienį ir vakare) Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene" vietoje maldos "Viešpaties Angelas". Ji drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja, išgyvenusia savo Sūnaus kančią ir mirtį už pasaulio išgelbėjimą, džiaugiasi ir skelbia Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Sekmadienis

  11:55

  Balandžio 12 d.
  1:35:42

  Transliacija iš Vatikano

  Popiežiaus palaiminimas „Urbi et Orbi" iš Vatikano.
 • Sekmadienis

  13:30

  Balandžio 12 d.

  Lietuvos vyskupų Velykiniai sveikinimai

  Šventųjų Velykų proga sveikina Lietuvos vyskupai. 
 • Sekmadienis

  14:00

  Balandžio 12 d.

  Rožinis. Švč. Mergelės Marijos litanija

  Transliacija iš Vilniaus šv. arkangelo Rapolo bažnyčios.
 • Sekmadienis

  14:40

  Balandžio 12 d.
  18:57

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Sekmadienis

  15:00

  Balandžio 12 d.

  Dievo Gailestingumo valanda

  Trečioji valanda yra Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mirties už visų mūsų nuodėmes valanda. Marijos radijas kasdien 15:00 ir 3:00 kviečia melstis drauge kalbant Dievo Gailestingumo vainikėlį ir litaniją bei pasiklausyti ištraukų iš šv. Faustinos dienoraščio. 15:00 malda transliuojama iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje, kur saugomas ir gerbiamas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, nutapytas pagal šv. Faustinos regėjimus.
 • Sekmadienis

  15:45

  Balandžio 12 d.
  15:07

  Dievo žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Tomas Langvinis. Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. 
 • Sekmadienis

  16:00

  Balandžio 12 d.

  Lietuvos vyskupų Velykiniai sveikinimai

  Šventųjų Velykų proga sveikina Lietuvos vyskupai. 
 • Sekmadienis

  16:20

  Balandžio 12 d.
  36:51

  Šventinė laida

  Dzūkijos giesmininko, pasakoriaus Petro Zalansko dukra Marija Zalanskaitė-Liugienė ir jos anūkas Jurgis pasakoja apie senovines šventųjų Velykų tradicijas ir apie šventimą šiandien. 
 • Sekmadienis

  17:00

  Balandžio 12 d.

  Valandų Liturgijos Vakarinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Sekmadienis

  17:20

  Balandžio 12 d.

  Lietuvos vyskupų Velykiniai sveikinimai

  Šventųjų Velykų proga sveikina Lietuvos vyskupai. 
 • Sekmadienis

  17:35

  Balandžio 12 d.
  34:00

  Skaitinys Velykų dienos proga

  Ištrauką iš James Martin knygos „Jėzus“ skaito Rimas Macevičius.  
 • Sekmadienis

  18:00

  Balandžio 12 d.

  Dangaus Karaliene

  Velykų laiku triskart per dieną (ryte, vidurdienį ir vakare) Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene" vietoje maldos "Viešpaties Angelas". Ji drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja, išgyvenusia savo Sūnaus kančią ir mirtį už pasaulio išgelbėjimą, džiaugiasi ir skelbia Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Sekmadienis

  18:05

  Balandžio 12 d.

  Lietuvos MR prezidentės Velykinis sveikinimas

  Velykų proga sveikina Lietuvos Marijos radijo prezidentė Egidija Vaicekauskienė.
 • Sekmadienis

  18:20

  Balandžio 12 d.

  Lietuvos vyskupų Velykiniai sveikinimai

  Šventųjų Velykų proga sveikina Lietuvos vyskupai. 
 • Sekmadienis

  19:00

  Balandžio 12 d.

  Rožinis

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Sekmadienis

  19:40

  Balandžio 12 d.
  15:07

  Dievo žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Tomas Langvinis. Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. 
 • Sekmadienis

  20:00

  Balandžio 12 d.

  Malda į šv. Juozapą

  Į TAVE, PALAIMINTASIS JUOZAPAI, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos,     su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja,     ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų,     maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju,     ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir,     kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio jo gyvybei pavojaus,     taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių,     o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami Tavo pavyzdžio ir pagalbos,     galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.
 • Sekmadienis

  20:05

  Balandžio 12 d.
  23:10

  Velykų mąstymas

  Arkivyskupo jėzuito Liongino Virbalo parengtas Velykų mąstymas.
 • Sekmadienis

  20:35

  Balandžio 12 d.

  Lietuvos vyskupų Velykiniai sveikinimai

  Šventųjų Velykų proga sveikina Lietuvos vyskupai. 
 • Sekmadienis

  21:00

  Balandžio 12 d.

  Valandų liturgijos Naktinė malda

  Naktinė liturginių valandų malda tiesiogiai iš Marijos radijo studijos Kaune.
 • Sekmadienis

  21:15

  Balandžio 12 d.
  18:57

  Vatikano radijo žinios

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Sekmadienis

  21:35

  Balandžio 12 d.

  Lietuvos vyskupų Velykiniai sveikinimai

  Šventųjų Velykų proga sveikina Lietuvos vyskupai. 
 • Sekmadienis

  22:00

  Balandžio 12 d.
  36:51

  Šventinė laida
  / kartojimas

  Dzūkijos giesmininko, pasakoriaus Petro Zalansko dukra Marija Zalanskaitė-Liugienė ir jos anūkas Jurgis pasakoja apie senovines šventųjų Velykų tradicijas ir apie šventimą šiandien. 
 • Sekmadienis

  22:40

  Balandžio 12 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Sekmadienis

  23:00

  Balandžio 12 d.
  34:00

  Skaitinys Velykų dienos proga
  / kartojimas

  Ištrauką iš James Martin knygos „Jėzus“ skaito Rimas Macevičius.  

Mūsų draugai

Logotipas Pagrindinis
KPJT11
Pal. Teofilius Logo Auksinis 200x200
2018 Lietuvos Globejos Metai Plakatas
Plk Square 180x180
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas