Marijos radijo programa

Anksčiau šiandien

 • Šeštadienis

  00:00

  Lapkričio 2 d.

  Švč. Sakramento adoracija

  Transliacija iš Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės.
 • Šeštadienis

  03:40

  Lapkričio 2 d.
  11:43

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Povilas Narijauskas.
 • Šeštadienis

  05:25

  Lapkričio 2 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Šeštadienis

  06:03

  Lapkričio 2 d.
  11:43

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Povilas Narijauskas.
 • Šeštadienis

  07:00

  Lapkričio 2 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Šeštadienis

  07:30

  Lapkričio 2 d.

  Valandų liturgijos Rytmetinė malda

  Rytmetinė liturginių valandų malda tiesiogiai iš Marijos radijo studijos Kaune.
 • Šeštadienis

  08:00

  Lapkričio 2 d.
  11:43

  Dievo Žodis

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Povilas Narijauskas.
 • Šeštadienis

  08:20

  Lapkričio 2 d.
  38:10

  Vilties žinia

  Kun. Vytautas Brilius. Vėlinės ir mirusiųjų pagerbimo diena.
 • Šeštadienis

  09:00

  Lapkričio 2 d.
  37:28

  Speciali laida

  Brolis pranciškonas kun. Juozapas Marija Žukauskas, br. kun. Sigitas Jurčys, kun. Simas Maksvytis ir pranciškonai tretininkai prie laužo dalijasi mintimis apie Vėlines. Įrašas iš pranciškonų rekolekcijų, vykusių Labanoro girioje.
 • Šeštadienis

  09:55

  Lapkričio 2 d.
  1:04:02

  Speciali laida

  Vėlinės. Kaip laikytis mirties akivaizdoje? Kaip elgtis kapinėse lankant artimųjų kapus? Laidoje dalyvauja Ariogalos ir Lęsčių parapijų klebonas kun. Gintautas Jankauskas. 
 • Šeštadienis

  11:00

  Lapkričio 2 d.

  Eucharistijos slėpinys

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Šeštadienis

  11:30

  Lapkričio 2 d.

  Rožinis

  Transliacija iš Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Bazilikos.
 • Šeštadienis

  11:55

  Lapkričio 2 d.

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Šeštadienis

  12:00

  Lapkričio 2 d.
  20:38

  Šv. Mišios

  Transliacija iš Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Bazilikos. Evangelija pagal Joną 11, 32-45. Homiliją sako kunigas Vilius Viktoravičius.
 • Šeštadienis

  13:00

  Lapkričio 2 d.

  Valandų liturgijos Dieninė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Šeštadienis

  13:15

  Lapkričio 2 d.

  Eucharistijos slėpinys

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Šeštadienis

  13:20

  Lapkričio 2 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Šeštadienis

  13:35

  Lapkričio 2 d.

  Šventasis Raštas

  Evangelija pagal Morkų ir Luką
 • Šeštadienis

  14:00

  Lapkričio 2 d.

  Rožinis. Švč. Mergelės Marijos litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Šeštadienis

  14:40

  Lapkričio 2 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Šeštadienis

  15:00

  Lapkričio 2 d.

  Dievo Gailestingumo valanda

  Tiesioginė transliacija iš Dievo Gailestingumo švemtovės Vilniuje.
 • Šeštadienis

  15:25

  Lapkričio 2 d.
  11:43

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Povilas Narijauskas.
 • Šeštadienis

  15:55

  Lapkričio 2 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Šeštadienis

  16:00

  Lapkričio 2 d.

  Atokvėpio valandėlė

  Peter Kreeft „Viskas, ką norėjai sužinoti apie Dangų... Bet nė nesvajojai paklausti“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2010 m. Skaito aktorė Doloresa Kazragytė. 
 • Šeštadienis

  16:50

  Lapkričio 2 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Šeštadienis

  17:00

  Lapkričio 2 d.

  Valandų liturgijos Vakarinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Šeštadienis

  17:20

  Lapkričio 2 d.
  28:22

  Irkis į gilumą

  Kun. Arūnas Simonavičius. Vėlinių papročiai, apeigos ir pamaldumas.
 • Šeštadienis

  18:00

  Lapkričio 2 d.

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Šeštadienis

  18:03

  Lapkričio 2 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Šeštadienis

  18:15

  Lapkričio 2 d.
  38:21

  Ganytojo žodis

  Mirusiųjų dienai (Vėlinėms) vyskupo Arūno Poniškaičio žodis.
 • Šeštadienis

  19:00

  Lapkričio 2 d.

  Garbinimo valanda

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Šeštadienis

  19:40

  Lapkričio 2 d.
  11:43

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Povilas Narijauskas.
 • Šeštadienis

  20:00

  Lapkričio 2 d.
  41:27

  Pokalbiai prie Biblijos

  XXXI eilinio sekmadienio Evangelijos komentaras. Dalyvauja pranciškoniškasis jaunimas iš Vilniaus.
 • Šeštadienis

  21:00

  Lapkričio 2 d.

  Valandų liturgijos Naktinė malda

  Naktinė liturginių valandų malda tiesiogiai iš Marijos radijo studijos Kaune.
 • Šeštadienis

  21:15

  Lapkričio 2 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Šeštadienis

  21:35

  Lapkričio 2 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.

Mūsų draugai

Logotipas Pagrindinis
KPJT11
Pal. Teofilius Logo Auksinis 200x200
2018 Lietuvos Globejos Metai Plakatas
Plk Square 180x180
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas