Marijos radijo programa

Anksčiau šiandien

 • Pirmadienis

  00:00

  Rugsėjo 2 d.

  Vatikano ir Lietuvos himnai

  Vidurnaktį eteryje skamba Vatikano ir Lietuvos Respublikos himnai. 
 • Pirmadienis

  00:05

  Rugsėjo 2 d.

  Rožinis

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Pirmadienis

  00:40

  Rugsėjo 2 d.
  10:48

  Dievo žodis

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Antanas Saulaitis SJ.
 • Pirmadienis

  01:00

  Rugsėjo 2 d.
  37:19

  Tiesos beieškant
  / kartojimas

  Kun. misionieriaus, redemptoristo Rastislav Dluhy pranešimas „Popiežiaus kvietimas misijai.“ Įrašas darytas Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje.
 • Pirmadienis

  01:55

  Rugsėjo 2 d.

  Vatikano radijo žinios trumpai

  Laidoje pateikiama transliuojamų Vatikano radijo žinių santrauka.
 • Pirmadienis

  02:00

  Rugsėjo 2 d.
  35:20

  Biblijos slėpiniai
  / kartojimas

  Kun. Saulius Tamošaitis. Dvasingumas Šventojo Rašto šviesoje.
 • Pirmadienis

  02:45

  Rugsėjo 2 d.

  Skaitiniai per Marijos radiją

  Marijos radijo eteryje skaitomos įvairios krikščioniško turinio knygas.
 • Pirmadienis

  03:00

  Rugsėjo 2 d.

  Dievo Gailestingumo valanda

  Trečioji valanda yra Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mirties už visų mūsų nuodėmes valanda. Marijos radijas kasdien 15:00 ir 3:00 kviečia melstis drauge kalbant Dievo Gailestingumo vainikėlį ir litaniją bei pasiklausyti ištraukų iš šv. Faustinos dienoraščio. 15:00 malda transliuojama iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje, kur saugomas ir gerbiamas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, nutapytas pagal šv. Faustinos regėjimus.
 • Pirmadienis

  03:20

  Rugsėjo 2 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Pirmadienis

  03:35

  Rugsėjo 2 d.

  Eucharistijos slėpinys

  Įkvepiančios mintys apie Eucharistiją.
 • Pirmadienis

  03:40

  Rugsėjo 2 d.
  10:48

  Dievo žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Antanas Saulaitis SJ.
 • Pirmadienis

  04:00

  Rugsėjo 2 d.
  26:38

  Katechezė
  / kartojimas

  Kun. Nerijus Vyšniauskas. Kūrinijos ir žmogaus sielos ekologija.
 • Pirmadienis

  04:45

  Rugsėjo 2 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Pirmadienis

  05:00

  Rugsėjo 2 d.

  Marijos valandos

  Švč. M. Marijos valandos yra giedamos vienu metu, bet jų prasmė - visas dienos valandas paskirti Nekaltosios Motinos šlovei.
 • Pirmadienis

  05:25

  Rugsėjo 2 d.
  18:57

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Pirmadienis

  05:50

  Rugsėjo 2 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Įkvepiančios mintys apie Eucharistiją.
 • Pirmadienis

  06:00

  Rugsėjo 2 d.

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Pirmadienis

  06:03

  Rugsėjo 2 d.
  10:48

  Dievo žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Antanas Saulaitis SJ.
 • Pirmadienis

  06:20

  Rugsėjo 2 d.

  Rožinis. Šventosios Dvasios litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Pirmadienis

  06:50

  Rugsėjo 2 d.

  Šiandien

  Šv. Abibas Edesietis (laisvas minėjimas)
 • Pirmadienis

  07:00

  Rugsėjo 2 d.

  Valandų liturgijos Rytmetinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Pirmadienis

  07:25

  Rugsėjo 2 d.
  10:48

  Dievo žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Antanas Saulaitis SJ.
 • Pirmadienis

  07:40

  Rugsėjo 2 d.
  18:57

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Pirmadienis

  08:00

  Rugsėjo 2 d.
  3:11:31

  Aktualijos

  Laida skirta prasidedantiems mokslo metams. Dalyvauja katalikiškų mokyklų atstovai: pal. Teofiliaus Matulionio gimnazijos pavaduotoja neformaliam ugdymui ses. Danguolė Gervytė, šv. Juozapo mokyklos direktorė Rūta Šalkauskienė ir Vilniaus jėzuitų gimnazijos kapelionas kun. Algimantas Gudaitis SJ. Laidą veda Rimas Macevičius.
 • Pirmadienis

  08:45

  Rugsėjo 2 d.

  Malda prie Švč. Sakramento

  Transliacija iš Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai koplyčios Marijos radijuje Kaune.
 • Pirmadienis

  09:00

  Rugsėjo 2 d.
  47:17

  Katechezė

  Suaugusiųjų tikėjimo puoselėjimas. Dalyvauja Alfa kurso centro Lietuvoje valdybos narė ses. Celina Galinytė, Katalikų bendruomenės „Gyvieji akmenys“ narė ir sužadėtinių rengimo santuokai programos administratorė Kauno arkivyskupijoje Ramunė Obelenienė ir Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų Teologijos fakulteto dėstytojas doc. dr. Artūras Lukaševičius.
 • Pirmadienis

  09:40

  Rugsėjo 2 d.

  Vatikano radijo žinios trumpai
  / kartojimas

  Laidoje pateikiama transliuojamų Vatikano radijo žinių santrauka.
 • Pirmadienis

  10:00

  Rugsėjo 2 d.
  33:45

  Dvasinė ekologija

  Dr. Bronė Gudaitytė. Mylėkime ne tik darbais, bet ir žodžiais. Tęsinys.  
 • Pirmadienis

  10:45

  Rugsėjo 2 d.

  Skaitinių valanda

  Marijos radijo eteryje skaitomos įvairios krikščioniško turinio knygas.
 • Pirmadienis

  10:52

  Rugsėjo 2 d.
  18:57

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Pirmadienis

  11:20

  Rugsėjo 2 d.

  Rožinis

  Transliacija iš Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos. Atlaidai.
 • Pirmadienis

  11:55

  Rugsėjo 2 d.

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Pirmadienis

  12:00

  Rugsėjo 2 d.
  21:41

  Šv. Mišios

  Transliacija iš Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos. Atlaidai. Evangelija pagal Luką 4, 16-30. Homiliją sako kunigas Medardas Čeponis.
 • Pirmadienis

  13:00

  Rugsėjo 2 d.

  Valandų liturgijos Dieninė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Pirmadienis

  13:15

  Rugsėjo 2 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Įkvepiančios mintys apie Eucharistiją.
 • Pirmadienis

  13:20

  Rugsėjo 2 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Pirmadienis

  13:35

  Rugsėjo 2 d.

  Šventasis Raštas

  Evangelija pagal Luką.
 • Pirmadienis

  14:00

  Rugsėjo 2 d.

  Rožinis. Švč. Mergelės Marijos litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Pirmadienis

  14:40

  Rugsėjo 2 d.
  18:57

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Pirmadienis

  15:00

  Rugsėjo 2 d.

  Dievo Gailestingumo valanda

  Trečioji valanda yra Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mirties už visų mūsų nuodėmes valanda. Marijos radijas kasdien 15:00 ir 3:00 kviečia melstis drauge kalbant Dievo Gailestingumo vainikėlį ir litaniją bei pasiklausyti ištraukų iš šv. Faustinos dienoraščio. 15:00 malda transliuojama iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje, kur saugomas ir gerbiamas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, nutapytas pagal šv. Faustinos regėjimus.
 • Pirmadienis

  15:25

  Rugsėjo 2 d.
  10:48

  Dievo žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Antanas Saulaitis SJ.
 • Pirmadienis

  15:45

  Rugsėjo 2 d.

  Šiandien
  / kartojimas

  Šv. Abibas Edesietis (laisvas minėjimas)
 • Pirmadienis

  15:55

  Rugsėjo 2 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Įkvepiančios mintys apie Eucharistiją.
 • Pirmadienis

  16:00

  Rugsėjo 2 d.

  Skaitiniai per Marijos radiją
  / kartojimas

  Marijos radijo eteryje skaitomos įvairios krikščioniško turinio knygas.
 • Pirmadienis

  16:15

  Rugsėjo 2 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Pirmadienis

  16:25

  Rugsėjo 2 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Pirmadienis

  17:00

  Rugsėjo 2 d.

  Valandų liturgijos Vakarinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Pirmadienis

  17:20

  Rugsėjo 2 d.
  37:46

  Jo žaizdomis išgydyti

  „Ieškant namų". Laidoje girdėsite įrašą iš rekolekcijų, kuriose kalbėjo psichoterapeutas Wim Du Plessis iš Belgijos. Iš anglų kalbos verčia Teresė Tolvaišytė.
 • Pirmadienis

  18:00

  Rugsėjo 2 d.

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Pirmadienis

  18:03

  Rugsėjo 2 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Pirmadienis

  18:15

  Rugsėjo 2 d.
  36:11

  Gyvybės medis

  Laidose kalbama apie skaudžiausius ir jautriausius klausimus: abortų, eutanazijos, kontracepcijos, lyties keitimo, homoseksualumo, dirbtinio apvaisinimo, savižudybių ir kitas problemas.
 • Pirmadienis

  19:00

  Rugsėjo 2 d.

  Rožinis. Švč. Mergelės Marijos litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Pirmadienis

  19:40

  Rugsėjo 2 d.
  10:48

  Dievo žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Antanas Saulaitis SJ.
 • Pirmadienis

  20:50

  Rugsėjo 2 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Pirmadienis

  21:00

  Rugsėjo 2 d.

  Valandų liturgijos Naktinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Pirmadienis

  21:15

  Rugsėjo 2 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Pirmadienis

  21:35

  Rugsėjo 2 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Pirmadienis

  21:45

  Rugsėjo 2 d.
  3:11:31

  Aktualijos
  / kartojimas

  Laida skirta prasidedantiems mokslo metams. Dalyvauja katalikiškų mokyklų atstovai: pal. Teofiliaus Matulionio gimnazijos pavaduotoja neformaliam ugdymui ses. Danguolė Gervytė, šv. Juozapo mokyklos direktorė Rūta Šalkauskienė ir Vilniaus jėzuitų gimnazijos kapelionas kun. Algimantas Gudaitis SJ. Laidą veda Rimas Macevičius.
 • Pirmadienis

  22:30

  Rugsėjo 2 d.
  47:17

  Katechezė
  / kartojimas

  Suaugusiųjų tikėjimo puoselėjimas. Dalyvauja Alfa kurso centro Lietuvoje valdybos narė ses. Celina Galinytė, Katalikų bendruomenės „Gyvieji akmenys“ narė ir sužadėtinių rengimo santuokai programos administratorė Kauno arkivyskupijoje Ramunė Obelenienė ir Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų Teologijos fakulteto dėstytojas doc. dr. Artūras Lukaševičius.
 • Pirmadienis

  23:15

  Rugsėjo 2 d.
  33:45

  Dvasinė ekologija
  / kartojimas

  Dr. Bronė Gudaitytė. Mylėkime ne tik darbais, bet ir žodžiais. Tęsinys.  

Mūsų draugai

Logotipas Pagrindinis
KPJT11
Pal. Teofilius Logo Auksinis 200x200
2018 Lietuvos Globejos Metai Plakatas
Plk Square 180x180
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas