Marijos radijo programa

Anksčiau šiandien

  • Sekmadienis

    00:00

    Rugpjūčio 18 d.

    Vatikano ir Lietuvos himnai

    Vidurnaktį eteryje skamba Vatikano ir Lietuvos Respublikos himnai. 
  • Sekmadienis

    00:05

    Rugpjūčio 18 d.

    Rožinis

    Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
  • Sekmadienis

    00:40

    Rugpjūčio 18 d.
    17:45

    Dievo žodis

    Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. 
  • Sekmadienis

    01:00

    Rugpjūčio 18 d.
    1:00:59

    Malonės dovana
    / kartojimas

    VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas doc. dr. Benas Ulevičius. Marija Šventajame Rašte. 
  • Sekmadienis

    01:55

    Rugpjūčio 18 d.

    Vatikano radijo žinios trumpai

    Laidoje pateikiama transliuojamų Vatikano radijo žinių santrauka.
  • Sekmadienis

    02:00

    Rugpjūčio 18 d.
    36:43

    Irkis į gilumą
    / kartojimas

    Br. pranciškono Gedimino Numgaudžio konferencija iš Gargžduose vykusio palaiminimų šeštadienio „Mes visi buvome pakrikštyti vienoje dvasioje, kad sudarytume vieną kūną“ (1Kor 12, 13A). 
  • Sekmadienis

    03:00

    Rugpjūčio 18 d.

    Dievo Gailestingumo valanda

    Trečioji valanda yra Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mirties už visų mūsų nuodėmes valanda. Marijos radijas kasdien 15:00 ir 3:00 kviečia melstis drauge kalbant Dievo Gailestingumo vainikėlį ir litaniją bei pasiklausyti ištraukų iš šv. Faustinos dienoraščio. 15:00 malda transliuojama iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje, kur saugomas ir gerbiamas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, nutapytas pagal šv. Faustinos regėjimus.
  • Sekmadienis

    03:35

    Rugpjūčio 18 d.

    Eucharistijos slėpinys

    Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Vilius Kaminskas.
  • Sekmadienis

    03:40

    Rugpjūčio 18 d.
    17:45

    Dievo žodis
    / kartojimas

    Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. 
  • Sekmadienis

    04:00

    Rugpjūčio 18 d.
    33:02

    Dvasinė ekologija
    / kartojimas

    Dr. Bronė Gudaitytė. Ištarto žodžio galia. 
  • Sekmadienis

    04:45

    Rugpjūčio 18 d.

    Skelbimai

    Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
  • Sekmadienis

    05:00

    Rugpjūčio 18 d.

    Marijos valandos

    Švč. M. Marijos valandos yra giedamos vienu metu, bet jų prasmė - visas dienos valandas paskirti Nekaltosios Motinos šlovei.
  • Sekmadienis

    05:25

    Rugpjūčio 18 d.
    18:58

    Vatikano radijo žinios
    / kartojimas

    Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
  • Sekmadienis

    05:50

    Rugpjūčio 18 d.

    Eucharistijos slėpinys
    / kartojimas

    Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Vilius Kaminskas.
  • Sekmadienis

    06:00

    Rugpjūčio 18 d.

    Viešpaties Angelas

    Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
  • Sekmadienis

    06:03

    Rugpjūčio 18 d.
    17:45

    Dievo žodis
    / kartojimas

    Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. 
  • Sekmadienis

    06:20

    Rugpjūčio 18 d.

    Rožinis. Švč. Trejybės litanija

    Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
  • Sekmadienis

    06:50

    Rugpjūčio 18 d.

    Šiandien

    Pal. Antanas Banasatas
  • Sekmadienis

    07:00

    Rugpjūčio 18 d.
    18:58

    Vatikano radijo žinios
    / kartojimas

    Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
  • Sekmadienis

    07:20

    Rugpjūčio 18 d.
    32:46

    Paslėptas lobis
    / kartojimas

    Kun. Algis Vaickūnas. Švč. Sakramento adoracija ir jos svarba krikščionio gyvenime. 
  • Sekmadienis

    08:00

    Rugpjūčio 18 d.
    17:45

    Dievo žodis
    / kartojimas

    Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. 
  • Sekmadienis

    08:30

    Rugpjūčio 18 d.

    Valandų liturgijos Rytmetinė malda

    Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
  • Sekmadienis

    09:00

    Rugpjūčio 18 d.
    43:45

    Ganytojo žodis
    / kartojimas

    Br. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškus. Marijos kunigystė. Įrašas iš rekolekijų.
  • Sekmadienis

    10:00

    Rugpjūčio 18 d.
    25:07

    Šv. Mišios

    Evangelija pagal Luką 12, 49-53. Homiliją sako prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas. Transliacija iš Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios.
  • Sekmadienis

    11:00

    Rugpjūčio 18 d.

    Eucharistijos slėpinys
    / kartojimas

    Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
  • Sekmadienis

    11:30

    Rugpjūčio 18 d.

    Rožinis

    Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios. Didieji Žolinės atlaidai.
  • Sekmadienis

    11:55

    Rugpjūčio 18 d.

    Viešpaties Angelas

    Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
  • Sekmadienis

    12:00

    Rugpjūčio 18 d.
    23:48

    Šv. Mišios

    Evangelija pagal Luką 12, 49-53. Homiliją sako kun. Marius Talutis. Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios. Didieji Žolinės atlaidai.
  • Sekmadienis

    14:00

    Rugpjūčio 18 d.

    Rožinis. Švč. Mergelės Marijos litanija

    Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
  • Sekmadienis

    14:40

    Rugpjūčio 18 d.
    18:58

    Vatikano radijo žinios
    / kartojimas

    Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
  • Sekmadienis

    15:00

    Rugpjūčio 18 d.

    Dievo Gailestingumo valanda

    Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.
  • Sekmadienis

    15:25

    Rugpjūčio 18 d.
    17:45

    Dievo žodis
    / kartojimas

    Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. 
  • Sekmadienis

    15:45

    Rugpjūčio 18 d.
    12:54

    Savaitė su Popiežiumi

    Šventasis Tėvas Pranciškus. Enciklika „Laudato Si'“ apie rūpinimąsi bendraisiais namais. 
  • Sekmadienis

    16:00

    Rugpjūčio 18 d.
    38:16

    Pašaukė mane
    / kartojimas

    Kun. Audrius Mikitiukas pasakoja apie savo pašaukimą ir kelią į kunigystę. 
  • Sekmadienis

    17:00

    Rugpjūčio 18 d.

    Švč. Sakramento adoracija

    Sekmadienio vakarai su palaimintuoju Teofiliumi Matulioniu. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. 
  • Sekmadienis

    18:00

    Rugpjūčio 18 d.
    16:27

    Šv. Mišios

    Evangelija pagal Luką 12, 49-53. Homiliją sako Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.
  • Sekmadienis

    19:00

    Rugpjūčio 18 d.

    Garbinimo valanda

    Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
  • Sekmadienis

    19:45

    Rugpjūčio 18 d.
    17:45

    Dievo žodis
    / kartojimas

    Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. 
  • Sekmadienis

    20:00

    Rugpjūčio 18 d.

    Krikščioniški TOP'ai

    Gražiausi muzikos kūriniai, skambėję Krikščioniškų top'ų laidose.  
  • Sekmadienis

    21:00

    Rugpjūčio 18 d.

    Valandų liturgijos Naktinė malda

    Naktinė liturginių valandų malda tiesiogiai iš Marijos radijo studijos Kaune.
  • Sekmadienis

    21:15

    Rugpjūčio 18 d.
    18:57

    Vatikano radijo žinios

    Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
  • Sekmadienis

    21:35

    Rugpjūčio 18 d.

    Skelbimai

    Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
  • Sekmadienis

    21:45

    Rugpjūčio 18 d.

    Atokvėpio valandėlė
    / kartojimas

    Skaitoma Casey Cole OFM knyga „Pašaukimas". Knygą išleido „Magnificat leidiniai". Skaito Mindaugas Zimkus.
  • Sekmadienis

    22:30

    Rugpjūčio 18 d.

    Paskui Avinėlį

    Ses. Marija Dovydė. Vyro ir moters sukūrimo kilnumas. III dalis. 
  • Sekmadienis

    23:20

    Rugpjūčio 18 d.
    30:06

    Musica sacra
    / kartojimas

    Laidos tema „Popiežius Jonas Paulius II ir Musica Sacra".  Laidą veda kun. dr. Vilius Sikorskas.

Mūsų draugai

Logotipas Pagrindinis
KPJT11
Pal. Teofilius Logo Auksinis 200x200
2018 Lietuvos Globejos Metai Plakatas
Plk Square 180x180
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas