Marijos radijo programa

Anksčiau šiandien

 • Šeštadienis

  00:00

  Birželio 8 d.

  Vatikano ir Lietuvos Himnai

  Vidurnaktį eteryje skamba Vatikano ir Lietuvos Respublikos himnai. 
 • Šeštadienis

  00:05

  Birželio 8 d.

  Rožinis

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Šeštadienis

  00:40

  Birželio 8 d.
  7:51

  Dievo Žodis

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Algirdas Toliatas.
 • Šeštadienis

  01:00

  Birželio 8 d.
  43:50

  Speciali laida
  / kartojimas

  Laidoje girdėsite misionieriaus Joseph Bastin mokymą, skirtą artėjančioms Sekminėms, Šventosios Dvasios atsiuntimui. Verčia Kastantas Lukėnas. 
 • Šeštadienis

  01:55

  Birželio 8 d.

  Vatikano radijo žinios trumpai

  Laidoje pateikiama transliuojamų Vatikano radijo žinių santrauka.
 • Šeštadienis

  02:00

  Birželio 8 d.
  37:56

  Jo žaizdomis išgydyti
  / kartojimas

  „Laisvė būti vyru ir moterimi, kokius Dievas sukūrė“. Laidoje dalyvauja sielovados bendruomenės „Gailestingumo versmė“ nariai Laura ir Mažvydas Aleknos bei  s. Dovyda Milda Jaugelytė LSSC.
 • Šeštadienis

  03:00

  Birželio 8 d.

  Dievo Gailestingumo valanda

  Trečioji valanda yra Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mirties už visų mūsų nuodėmes valanda. Marijos radijas kasdien 15:00 ir 3:00 kviečia melstis drauge kalbant Dievo Gailestingumo vainikėlį ir litaniją bei pasiklausyti ištraukų iš šv. Faustinos dienoraščio. 15:00 malda transliuojama iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje, kur saugomas ir gerbiamas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, nutapytas pagal šv. Faustinos regėjimus.
 • Šeštadienis

  03:20

  Birželio 8 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Šeštadienis

  03:35

  Birželio 8 d.

  Eucharistijos slėpinys

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Vilius Kaminskas.
 • Šeštadienis

  03:40

  Birželio 8 d.
  7:51

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Algirdas Toliatas.
 • Šeštadienis

  04:00

  Birželio 8 d.
  22:57

  Paslėptas lobis
  / kartojimas

  „Apgyvendinkime savyje tylą“. Iš rekolekcijų adoruotojams „Adoracija kaip laikas tylėti“. Veda br. Jonas Chrisostomas.
 • Šeštadienis

  04:45

  Birželio 8 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Šeštadienis

  05:00

  Birželio 8 d.

  Marijos valandos

  Švč. M. Marijos valandos yra giedamos vienu metu, bet jų prasmė - visas dienos valandas paskirti Nekaltosios Motinos šlovei.
 • Šeštadienis

  05:25

  Birželio 8 d.
  18:57

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Šeštadienis

  05:50

  Birželio 8 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Vilius Kaminskas.
 • Šeštadienis

  06:00

  Birželio 8 d.

  Dangaus Karaliene

  Velykų laiku triskart per dieną (ryte, vidurdienį ir vakare) Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene" vietoje maldos "Viešpaties Angelas". Ji drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja, išgyvenusia savo Sūnaus kančią ir mirtį už pasaulio išgelbėjimą, džiaugiasi ir skelbia Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Šeštadienis

  06:03

  Birželio 8 d.
  7:51

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Algirdas Toliatas.
 • Šeštadienis

  06:20

  Birželio 8 d.

  Rožinis. Švč. Mergelės Marijos litanija

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Šeštadienis

  06:50

  Birželio 8 d.

  Šiandien

  Šv. Žakas Bertje ir pal. Marija Teresė Čarmal Mankidijan (laisvi minėjimai).
 • Šeštadienis

  07:00

  Birželio 8 d.
  18:57

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Šeštadienis

  07:30

  Birželio 8 d.

  Valandų liturgijos Rytmetinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Šeštadienis

  08:00

  Birželio 8 d.
  7:51

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Algirdas Toliatas.
 • Šeštadienis

  08:20

  Birželio 8 d.
  37:28

  Žinia iš Pakutuvėnų

  Brolių pranciškonų homilijos, skirtos Sekminėms, Šventosios Dvasios atsiuntimui. 
 • Šeštadienis

  09:10

  Birželio 8 d.
  45:21

  Speciali laida

  Birželio 8 dieną Krokuvoje aukojamos iškilmingos padėkos šv. Mišios už Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju. Laidoje apie pal. Mykolą Giedraitį kalbamės su istoriku dr. Liudu Jovaiša, istorike dr. Aldona Pašmantaite ir ikonografe Dovile Sabaliauskiene. Laidą veda kun. Saulius Bužauskas.  
 • Šeštadienis

  10:15

  Birželio 8 d.
  33:08

  Speciali laida

  Svečiuose vyskupas Algirdas Jurevičius kalba apie pal. Mykolą Giedraitį. Laidą veda Vilius Kaminskas.
 • Šeštadienis

  11:00

  Birželio 8 d.

  Eucharistijos slėpinys

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Šeštadienis

  11:30

  Birželio 8 d.

  Rožinis

  Transliacija iš Kauno Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai koplyčios Marijos radijo studijoje.
 • Šeštadienis

  11:55

  Birželio 8 d.

  Dangaus Karaliene

  Velykų laiku triskart per dieną (ryte, vidurdienį ir vakare) Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene" vietoje maldos "Viešpaties Angelas". Ji drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja, išgyvenusia savo Sūnaus kančią ir mirtį už pasaulio išgelbėjimą, džiaugiasi ir skelbia Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Šeštadienis

  12:00

  Birželio 8 d.
  27:42

  Šv. Mišios

  Evangelija pagal Matą 11, 25-30. Homiliją sako kard. Angelo Becciu. Verčia Kastantas Lukėnas. Transliacija iš Krokuvos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilikos. Padėkos šv. Mišios už Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju. Mišias aukos Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kard. Angelo Becciu.
 • Šeštadienis

  14:00

  Birželio 8 d.

  Rožinis. Švč. Mergelės Marijos litanija

  Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios.
 • Šeštadienis

  14:40

  Birželio 8 d.
  18:57

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Šeštadienis

  15:00

  Birželio 8 d.

  Dievo Gailestingumo valanda

  Tiesioginė transliacija iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje. 
 • Šeštadienis

  15:25

  Birželio 8 d.
  7:51

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Algirdas Toliatas.
 • Šeštadienis

  15:45

  Birželio 8 d.

  Šiandien
  / kartojimas

  Šv. Žakas Bertje ir pal. Marija Teresė Čarmal Mankidijan (laisvi minėjimai).
 • Šeštadienis

  15:55

  Birželio 8 d.

  Eucharistijos slėpinys
  / kartojimas

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Vilius Kaminskas.
 • Šeštadienis

  16:00

  Birželio 8 d.

  Atokvėpio valandėlė

  Skaitoma Casey Cole OFM knyga ,,Pašaukimas". Knygą išleido ,,Magnificat leidiniai". Skaito Mindaugas Zimkus.
 • Šeštadienis

  16:50

  Birželio 8 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Šeštadienis

  17:00

  Birželio 8 d.

  Valandų liturgijos Vakarinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Šeštadienis

  17:20

  Birželio 8 d.
  45:21

  Speciali laida
  / kartojimas

  Birželio 8 dieną Krokuvoje aukojamos iškilmingos padėkos šv. Mišios už Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju. Laidoje apie pal. Mykolą Giedraitį kalbamės su istoriku dr. Liudu Jovaiša, istorike dr. Aldona Pašmantaite ir ikonografe Dovile Sabaliauskiene. Laidą veda kun. Saulius Bužauskas.  
 • Šeštadienis

  18:00

  Birželio 8 d.

  Dangaus Karaliene

  Velykų laiku triskart per dieną (ryte, vidurdienį ir vakare) Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene" vietoje maldos "Viešpaties Angelas". Ji drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja, išgyvenusia savo Sūnaus kančią ir mirtį už pasaulio išgelbėjimą, džiaugiasi ir skelbia Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Šeštadienis

  18:03

  Birželio 8 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Šeštadienis

  18:15

  Birželio 8 d.
  44:29

  Ganytojo žodis

  Arkivyskupas Gintaras Grušas kalba apie Šventosios Dvasios atsiuntimą – Sekmines. 
 • Šeštadienis

  19:00

  Birželio 8 d.

  Rožinis. Birželinės pamaldos

  Rožinis išties paprastas, labai paprastas, bet jo paprastumas gilus ir išmintingas, toks, kurio ilgimės ir kuriame randame ramybę. 
 • Šeštadienis

  19:45

  Birželio 8 d.
  7:51

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Algirdas Toliatas.
 • Šeštadienis

  20:00

  Birželio 8 d.

  Speciali laida

  Apie Dievo Dvasią mintimis dalinasi brolis pranciškonas Paulius Vaineikis.
 • Šeštadienis

  21:00

  Birželio 8 d.

  Valandų liturgijos Naktinė malda

  Naktinė liturginių valandų malda tiesiogiai iš Marijos radijo studijos Kaune.
 • Šeštadienis

  21:15

  Birželio 8 d.
  18:57

  Vatikano radijo žinios

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Šeštadienis

  21:35

  Birželio 8 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Šeštadienis

  21:45

  Birželio 8 d.
  45:21

  Speciali laida
  / kartojimas

  Birželio 8 dieną Krokuvoje aukojamos iškilmingos padėkos šv. Mišios už Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju. Laidoje apie pal. Mykolą Giedraitį kalbamės su istoriku dr. Liudu Jovaiša, istorike dr. Aldona Pašmantaite ir ikonografe Dovile Sabaliauskiene. Laidą veda kun. Saulius Bužauskas.  
 • Šeštadienis

  22:30

  Birželio 8 d.
  33:08

  Speciali laida
  / kartojimas

  Svečiuose vyskupas Algirdas Jurevičius kalba apie pal. Mykolą Giedraitį. Laidą veda Vilius Kaminskas.

Mūsų draugai

Logotipas Pagrindinis
KPJT11
Pal. Teofilius Logo Auksinis 200x200
2018 Lietuvos Globejos Metai Plakatas
Plk Square 180x180
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas