Marijos radijo programa

Anksčiau šiandien

 • Šeštadienis

  00:00

  Kovo 30 d.

  Speciali transliacija

  „24 valandos Viešpačiui“. Transliacija iš Kauno kunigų seminarijos.
 • Šeštadienis

  01:00

  Kovo 30 d.

  Speciali transliacija

  „24 valandos Viešpačiui“. Transliacija iš Kauno Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedros bazilikos.
 • Šeštadienis

  02:00

  Kovo 30 d.

  Speciali transliacija

  „24 valandos Viešpačiui“. Transliacija iš Kauno kunigų seminarijos.
 • Šeštadienis

  03:00

  Kovo 30 d.

  Speciali transliacija

  „24 valandos Viešpačiui“. Tansliacija iš Kauno Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedros bazilikos.
 • Šeštadienis

  06:00

  Kovo 30 d.
  20:17

  Dievo Žodis

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Rimantas Baltrušaitis. 
 • Šeštadienis

  07:00

  Kovo 30 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Šeštadienis

  07:30

  Kovo 30 d.

  Valandų liturgijos Rytmetinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Šeštadienis

  08:00

  Kovo 30 d.
  20:17

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Rimantas Baltrušaitis. 
 • Šeštadienis

  08:20

  Kovo 30 d.
  32:12

  Žinia iš Pakutuvėnų

  Br. pranciškonas kun. Gediminas Numgaudis OFM. Susitaikinimo malonė. Kas tai?
 • Šeštadienis

  09:00

  Kovo 30 d.
  1:42:22

  Klausk drąsiai

  Į klausytojų klausimus atsako kun. Marius Talutis ir kun. Povilas Narijauskas.
 • Šeštadienis

  11:00

  Kovo 30 d.

  Eucharistijos slėpinys

  Šventasis Petras Julijonas Eimaras „Garbinti dvasia ir tiesa“. Knygą išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ 2018 m. Skaito Tomas Ladiga.
 • Šeštadienis

  11:30

  Kovo 30 d.

  Rožinis

  Transliacija iš Kauno Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) bažnyčios.
 • Šeštadienis

  11:55

  Kovo 30 d.

  Viešpaties Angelas

  Malda "Viešpaties Angelas" kalbama rytmetį, vidudienį ir vakare prisimenant Viešpaties įsikūnijimo slėpinį. Velykų laiku triskart per dieną vietoj šios maldos Bažnyčia meldžiasi malda "Dangaus Karaliene", drauge su Įsikūnijusio Žodžio Gimdytoja džiaugdamasi ir skelbdama Jo prisikėlimą iš numirusių.
 • Šeštadienis

  12:00

  Kovo 30 d.
  17:11

  Šv. Mišios

  Transliacija iš Kauno Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) bažnyčios. Evangelija pagal Luką 18, 9-14. Homiliją sako kunigas Vidmantas Balčaitis.
 • Šeštadienis

  13:00

  Kovo 30 d.

  Valandų liturgijos Dieninė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Šeštadienis

  13:20

  Kovo 30 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Šeštadienis

  13:35

  Kovo 30 d.

  Šventasis Raštas

  Laiškas Jokūbui. Pirmasis Petro laiškas.
 • Šeštadienis

  14:00

  Kovo 30 d.

  Rožinis. Švč. Mergelės Marijos litanija

  Transliacija iš Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros. „24 val. Viešpačiui“.
 • Šeštadienis

  14:40

  Kovo 30 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios
  / kartojimas

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Šeštadienis

  15:00

  Kovo 30 d.

  Dievo Gailestingumo valanda

  Transliacija iš Kauno kunigų seminarijos Švč. Trejybės bažnyčios. „24 val. Viešpačiui“.
 • Šeštadienis

  15:25

  Kovo 30 d.
  20:17

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Rimantas Baltrušaitis. 
 • Šeštadienis

  16:00

  Kovo 30 d.

  Atokvėpio valandėlė

  Ištraukos iš James Martin knygos ,,Abatija". Skaito Tomas Ladiga.
 • Šeštadienis

  16:50

  Kovo 30 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Šeštadienis

  17:00

  Kovo 30 d.

  Valandų liturgijos Vakarinė malda

  Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.
 • Šeštadienis

  17:20

  Kovo 30 d.
  36:15

  Irkis į gilumą

  Įrašas iš kunigui Alfonsui Lipniūnui (1905-1945) – Vilniaus universiteto kapelionui ir šv. Jonų bažnyčios pamokslininkui – skirto atminimo vakaro, vykusio š. m. kovo 29 d. Vilniaus šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje. Dalyvauja Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, literatūros istorikai Darius Kuolys ir Gediminas Mikelaitis, kun. Vitalijus Kodis.
 • Šeštadienis

  18:03

  Kovo 30 d.

  Muzika

  "Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė." (Neh 8,10)
 • Šeštadienis

  18:15

  Kovo 30 d.
  33:03

  Ganytojo žodis

  Laida, kurioje kalba Lietuvos vyskupai ir kunigai aktualiomis Bažnyčios gyvenimo ir pastoracijos temomis.
 • Šeštadienis

  19:00

  Kovo 30 d.

  Kryžiaus kelias

  Maldingas mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kančios apmąstymas.
 • Šeštadienis

  19:40

  Kovo 30 d.
  20:17

  Dievo Žodis
  / kartojimas

  Šventojo Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas. Homiliją sako kun. Rimantas Baltrušaitis. 
 • Šeštadienis

  20:00

  Kovo 30 d.
  58:40

  Tiesos beieškant

  Tęsiamas laidų ciklas apie charakterio pažinimą. Koks turėtų būti krikščionio charakteris? Laidoje diskutuoja Aistė, Laurynas ir Saulius. Laidą veda kun. Povilas Narijauskas. 
 • Šeštadienis

  21:00

  Kovo 30 d.

  Valandų liturgijos Naktinė malda

  Naktinė liturginių valandų malda tiesiogiai iš Marijos radijo studijos Kaune.
 • Šeštadienis

  21:15

  Kovo 30 d.
  18:58

  Vatikano radijo žinios

  Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.
 • Šeštadienis

  21:35

  Kovo 30 d.

  Skelbimai

  Artimiausių dvasinių ir kultūrinių renginių, rekolekcijų anonsai bei kita informacija.
 • Šeštadienis

  21:45

  Kovo 30 d.
  1:42:22

  Klausk drąsiai
  / kartojimas

  Į klausytojų klausimus atsako kun. Marius Talutis ir kun. Povilas Narijauskas.

Mūsų draugai

Logotipas Pagrindinis
KPJT11
Pal. Teofilius Logo Auksinis 200x200
2018 Lietuvos Globejos Metai Plakatas
Plk Square 180x180
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Kataliko Balsas
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas